NRK Meny
Normal

Bevis nok

Nå er Jesus konge i himmelen - ved Faderens høyre hånd. Der følger Frelseren med oss og ønsker at alle skal kjenne sannheten, sier Asbjørn Kvalbein.

Asbjørn Kvalbein
Foto: Privat bilde

En som ikke tror på Gud, kalles en ateist. En av verdens fremste ateister var Bertrand Russell. Han ble en gang spurt: «Hvis du møter Gud etter at du dør, hva vil du si til ham for å forsvare din ateisme?» «Jeg vil si til ham at han ikke ga meg nok bevis,» svarte han kjapt.

Disiplene til Jesus opplevde bevis som faktisk pekte i helt motsatte retninger med bare få dagers mellomrom. Da Jesus døde på korset, så de det som et bevis på at Jesus var mislykket. Han var ikke Messias, han hadde ikke talt korrekt om Gud. Men tre dager senere sto Jesus opp igjen fra graven. Det ble et bevis for det motsatte.

Kontrastene slo ut for fullt. Alle var overbevist om at Jesus virkelig døde og ble begravd. Men så kunne alle se at graven var tom. Over fem hundre mennesker på én gang så at han levde. Det ble et uimotsigelig bevis for at Jesus ikke var noen bløffmaker, og at Gud selv godkjente alt han hadde sagt og gjort.

Førti dager senere fór Jesus opp til himmelen. Det er tema for Kristi himmelfarts dag, som vi markerte i går. Da inntok han tronstolen i Guds himmelske rike. Peter, som i påsken hadde vært en reddhare og merket at troen raknet fullstendig, sto nå fram med en ustoppelig iver. I talen sin på den første pinsedagen sa han blant annet om kong David, at han «så … inn i fremtiden og talte om at Messias skulle stå opp.

Det var han som ikke skulle bli værende i dødsriket, og det var hans kropp som ikke skulle gå til grunne,» sa Peter, og så proklamerte han: «Denne Jesus har Gud reist opp, det er vi alle vitner om. Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok fra sin Far Den hellige ånd som var lovet oss … Så skal hele Israels folk vite for visst: Denne Jesus som dere korsfestet, ham har Gud gjort til både Herre og Messias» (Apg 2,31–36).

Bibelen har detaljerte beretninger om hva som skjedde da Jesus døde, stod opp igjen og fór opp til himmelen. Vi hører fortellinger om hvordan disiplene ble forandret. Selv syns jeg det er et sterkt bevis at de tvilende disiplene kunne bli så brennende for den sannheten de nå trodde på.

Dette kan vi ta med oss fra Kristi himmelfarts dag: Nå er Jesus konge i himmelen. Han sitter ved Faderens høyre hånd. Der følger han med oss. Han er Frelseren som ønsker at alle skal kjenne sannheten og tro på ham. Han er den gode hyrden som vil lede deg gjennom verden. Han er livets brød, det levende vann, det sanne lys.

Ja, han kaller seg oppstandelsen og livet. Det betyr at den som tror på Jesus, skal få følge ham ut av graven og inn i et evig liv uten gråt eller sorg. Apostlene snakket ikke om Jesus bare i glansen fra gode minner. De talte om ham som han som lever og er med sine alle dager. Den som våger å satse på ham, enten en kaller seg ateist eller ikke, tror jeg skal få merke både visshet og bevis.

Skriv e-post til Asbjørn Kvalbein her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Gunstein Draugedalen synge ”Jesus, du er den himmelveg”.

Hør andakten 2. mai 2008