Bare bagateller?

Det handler om at Gud viser troskap og gir forlatelse til alle som innrømmer at bagatellene i livet deres er noe mer enn bagateller, sier Asbjørn Kvalbein.

Asbjørn Kvalbein.
Foto: Privat bilde

Det fortelles en historie om renessansekunstneren Michelangelo. Han arbeidet med en statue en ettermiddag, da noen venner kom på besøk. De kom tilbake en måneds tid senere og fant at han fremdeles arbeidet med den samme statuen. «Hva har du gjort siden sist vi var her?» spurte en av dem. «Jeg har glattet ut en linje her og polert en arm, tatt noen få flak av marmor fra pannen, og så videre,» svarte den store kunstneren. «Men dette er jo bare bagateller!

Er dette alt hva du har gjort?» «Sant nok, det er bare bagateller,» svarte Michelangelo, «men å vie oppmerksomheten til bagateller som trekker ned, gjør resultatet fullkomment, og det fullkomne er ingen bagatell.»

I en salme i Bibelen taler David på vegne av Gud og sier: «Jeg ser etter de trofaste i landet, de skal få bo hos meg. Den som går den fullkomne vei, han skal tjene meg» (Sal 101,1–8).

Den fullkomne vei har med de daglige bagatellene å gjøre. I sammenhengen nevner David det som kan virke ubetydelig, men som trekker ned i livet vårt og skjemmer det kunstverket vi skal være.

Han peker på uhederlige krokveier, baktalelse, falskhet, løgn, stolte øyne og hovmodig hjerte. Mange slike hendelser vet vi bare om selv. Om vi går en uhederlig krokvei for å oppnå noe, og ingen oppdager det, er det da noe mer enn en bagatell?

Ja, fordi vi har med Gud å gjøre. Han ønsker det fullkomne. Han følger med og vet alt – til og med det som skjer i det skjulte. Herren vil ikke bagatellisere det onde i oss. Han hater falskhet og gudløshet, sier Ordet. Gudsfrykt og et sinn som vender seg til Gud, gir oss tilgivelse og frelse fra alle de bagatellene som ikke er bagateller likevel.

«Jeg vil synge om troskap og rett.» Slik innledes dagens bibeltekst. Troskap er ikke at vi makter å være trofaste i ett og alt. Det handler om at Gud viser troskap og gir forlatelse til alle som innrømmer at bagatellene i livet deres er noe mer enn bagateller. Bare en bagatellmessig Gud ville latt være å bry seg om de negative bagatellene. Men Gud er så stor at han vil fjerne det onde og oppdra deg til å strekke deg mot det fullkomne.

I et bønnevers med ukjent forfatter lyder det slik:

 

Jesus, ta meg som jeg er, jeg kan bare komme slik. Før meg nærmere til deg, ta så bort mitt hat og svik. Gjør meg til en edelsten varsomt slipt og lutret ren. Lys fra Jesus stråler fram, gir all ære til hans navn.

 

Skriv e-post til Asbjørn Kvalbein her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Åsne Valland Nordli synge folketonen ”Se Tiden Kommer, Tiden Gaar”. Sigbjørn Apeland spiler orgel.

Hør andakten 7. juni.