NRK Meny
Normal

Bakke kirke 250 år

Bakke kirke er en korskirke - bygd i tre i i 1670. Den har senere fått flere påbygg, bl. a. ett i 1757, og det siste gjør at menigheten markerer et 250-årsjubileum i år.

Bakke kirke, Vest-Agder
Foto: Menigheten

Det blir gudstjeneste fra Bakke kirke, Vest-Agder. Det er 15. søndag etter pinse. Teksten står i 1. Tess. 5, 15-24.

Biskop Olav Skjevesland. Prost Svein Fink og sokneprest Arve Martinsen. Kantor Solvor Kvåle Konstali.

Olav Skjevesland
Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Norsk salmebok: 234 (S-97). 529. 88 (S-97). 299. Salmene i gudstjenesten er: Dette er dagen som Herren har gjort, Om alle mine lemmer, Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang og Nå la oss takke Gud.

Flekkefjord menighetskor - dir. Geir Kalleberg. Koret Evodia - dir. Solvor Kvåle Konstali.

Gudstjenesten markerer at Bakke kirke er 250 år gammel.

De to korene deltar med sang og synger henholdsvis "Stor er din trofasthet" og "Gled deg i Herren".

Om kirken
Bakke kirke er en korskirke - bygd i tre i i 1670. Den har senere fått flere påbygg, bl. a. ett i 1757, og det siste gjør at menigheten markerer et 250-årsjubileum i år, og det er dette vi blir med på i radiogudstjenesten denne gang.

Altertavlen består av et kors og utskåret gullstjerne. Også prekestolen er rikt dekorert - med fire felter med hver av de fire evangelistene.

Kirken har to klokker - henhodsvis fra 1766 og 1802. På den første står innskriften på latin "Soli Deo Gloria". På den andre står "Gud alene æren".

Altersølv med egen historie
Etter sagnet skal altersølvet i Bakke kirke komme fra en "hyrmann" som druknet. "Hyrmannen" var en av flere utenlandske hirdmenn som rømte til Norge fordi de var blitt fredløse. Denne hadde sølvspenne og tungt sølvbelte. Broren hans gav sølvet til kirken fordi folk i menigheten soknet etter den døde og fikk ham opp.

Opplysningene i denne artikkelen er hentet fra Norsk Kirkeleksikon.

Hør gudstjenesten fra Bakke kirke 9. september.