Åsnes i Hedmark

Åsnes kirke er en korskirke bygd i tømmer og innviet i 1744. Under krigen med Sverige i 1808 ble svenske fanger holdt i forvaring i kirken - riktignok bare en natt.

Åsnes kirke i Hedmark
Foto: Fallås Foto

Det er gudstjeneste fra Åsnes kirke i Hedmark. Det er 10. søndag etter pinse, og teksten er hentet fra Matt. 25, 14-30.

Trine Færevåg
Foto: Helge Helgheim / NRK

Prost Trine Færevåg preker, og kantor er Helge Vikjord.

Salmene er hentet fra Norsk Salmebok på numrene : 41 (S-97), 514, 714, 715 og 529.

Det er salmene Himlen blåner for vårt øye, Reis deg, Guds menighet, Intet er vårt, Himmelske Far, du har skapt oss og Om alle mine lemmer.

Klokker er Karen Holm.

Om kirken
Åsnes kirke er en korskirke bygd i tømmer som står i Åsnes. Den ble innviet i 1744, men ble først ferdigbygget i 1747.

Det gikk altså tre år etter innvielsen før kirken kunne sies å være ferdig. Likevel regnes byggeåret å være 1744 slik som det står i tårnfløyen.

Døpefonten er laget i kleberstein og stammer fra førreformatisk tid. Dåpsfatet er i tinn og er fra år 1738.

Altertavlen er malt av Axel Ender i 1876 og har tittelen: "Jesu oppstandelse".

Det er sannsynlig at den første altertavla ble laget av bygdekunstneren Lars Pinnerud fra Furnes. Han har også skåret ut prekestolen og altertavlen i Hof kirke.

Kirkeklokkene
Åsnes kirke har to kirkeklokker. På den største fra 1851 står: Støpt av Knud Christian Schmidt i Christiania." Den andre er mindre og er støpt i 1877. Den har innskriften "Jeg fil ofre Herren jubeloffermed frydesag i hans Paulun".

Svenske fanger
Under krigen med Sverige i 1808 ble svenske fanger holdt i forvaring i kirken - riktignok bare en natt.

Opplysningene er hentet fra Norsk kirkeleksikon og hjemmeside på internett.

Hør gudstjenesten fra Åsnes kirke 5. august.