NRK Meny
Normal

Askeonsdag

Etter festlighetene i går er fasten nå i gang. Men du skal ikke deppe av den grunn, mener Carl Petter Opsahl.

Fasteaksjonen 2007
Foto: Fasteaksjonen 2007 - Kirkens Nødhjelp

I dag er det askeonsdag, første dagen i fasten. Fastetiden er en tid preget av alvor, men samtidig en rik tid, som gir oss anledning til fordypning og selvbesinnelse. Den som faster avstår fra noe, men får samtidig mulighet til å oppdage rike kilder til et liv i sann glede. Det er på ingen måte slik at vi skal gå rundt å være gravalvorlige og dystre hengehuer i fastetiden, noe dagens tekst fra Matteusevangeliet minner oss på. Her sier Jesus:

Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende for at folk skal se at de faster. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, for at ingen skal se at du faster, bare din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.

Faste er en praksis som deles av mange religioner, som for eksempel i jødedom, hinduisme, buddhisme og Islam. I Islam er fasten en av troens fem søyler, som særlig praktiseres i forbindelse med den hellige fastemåneden ramadan. Blant annet tenker man seg at fasten styrker fellesskapet og det er en solidaritetshandling med verdens fattige og trengende.

I ulike kristne trosretninger har fasten ofte vært sett på som en forberedelsestid, derfor har man lagt fasteperioder foran de store høytidene, som før jul og pinse i tillegg til påsken. Slik blir fasten en vei inn i troens mysterier.

I en luthersk tradisjon har det vært en viss skepsis mot faste, i det man har vært redd for at noen gjennom fasten skal tro at de gjør seg fortjent til noe, at fasten blir en gjerning. Heldigvis har denne frykten fortapt seg, og fler og fler også innenfor lutherske trosretninger har oppdaget fasten som en trosberikende vei.

Det er få som har anledning til å følge de strengeste fastemåtene slik Jesus gjorde og som praktiseres innenfor enkelte klostertradisjoner. Men det er mange måter å faste på som kan tilpasses en hektisk hverdag. Noen benytter anledningen til å venne seg av med uvaner. Noen legger om kostholdet og avstår fra for eksempel kjøtt, godteri og overflødig luksus. Noen lar være å se på tv og begrenser sin bruk av internett. Ved å avstå fra ting man til vanlig tar for gitt, får du anledning til å bryte opp vaner og sette hverdagen i perspektiv.

Gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon og fastebøsser har solidaritetsaspektet ved fasten blitt tydeligere. I år og neste år har Kirkens Nødhjelp fokus på hvordan klimaendringene rammer de aller fattigste i sør. Klimaendringene er menneskehetens største utfordring for vår tid, og utfordrer alle kristne til å engasjere seg for et bedre klima og en bedre utnyttelse av jordas ressurser.

Gjennom bønn, bibellesning og engasjement for andre mennesker og verden vi lever i, hjelper fasten oss til fordypet bevissthet om oss selv og våre liv i fellesskap med mennesker og medskapninger, elsket av Gud.

Velsignelsen
Herren velsigne deg og bevare deg, Herren la sikt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.