Arven fra Matias Orheim

Kjærlighet til fedreland, hjembygd og eget hjem preget forfatterskapet til Matias Orheim. Det var en viktig arv han ville bringe videre.

Matias Orheim
Foto: Orheimstunet

20. april for nøyaktig 50 år siden, i 1958, døde lekpredikanten og salmedikteren Matias Orheim. Han døde på hjemgården, og bare noen timer senere døde Maria, kona hans.

Ble med i vekkelsen
Matias Orheim vokste opp i et miljø med sterke brytninger mellom det frilyndte synet som begeistret ungdommen og vekkelsesbevegelsen som gikk over bygdene på den tida.

Orheim var selv en ihuga motstander av vekkelsen, men under pinsefeiringen 1900 ble han selv en del av vekkelsesbevegelsen.

I programmet får vi høre ham selv i et arkivopptak gjort to år før han døde. Der forteller det som skjedde denne vårdagen i Ståheim. Dagen etter sin omvendelse skrev han sin første salme. Da var han 16 år gammel.

Reiste rundt og skrev salmer

Kontoret til Matias Orheim
Foto: Orheimstunet

Matias Orheim ble en skattet predikant og reiste landet rundt, og det ble mange sanger og salmer etter hvert. Kjent er han også for glassene sine. Han spilte på ca. 20 glass mens han sang. Det var gjerne egne sanger. Fela var også med. 18 år gammel begynte synet å svikte, men det hindret ikke Orheim på noen måte. Gode medhjelpere hjalp den blinde predikanten på reisene hans.

Kjærlighet til fedreland, hjembygd og eget hjem preget hans forfatterskap. Det var en viktig arv han ville bringe videre.

Sangene og salmene vi får høre i ”Salmer til alle tider” denne spesielle søndagen, er skrevet i hans ungdomstid og tidlige manndom.

Sangene lever ennå
Den gamle åndshøvdingen har vært død i 50 år, men sangene og minnene lever videre. I minneprogrammet får du høre disse:

Ved Jesu føter ei stille stund (Ungdomskoret Beams), Eg tenkte då eg levde i syndelivet vilt (Sverre Moe), Eg fann min Gud i ungdomsvår (Hildegunn Saunes Botnen), Kvardagskristen vil eg vera og Å, var eg meir deg Jesus lik (begge sunget av Magny Vereide Kroken), Kor mykje stort, kor mykje gildt (Storsalens Minikor) og Å tenk ein gong (Ungdomskoret AINOS).

Også denne gangen synger Bodil Arnesen ”Velsigning” fra Missa Caritatis.

Forrige salmenøtt
Riktig svar sist søndag skulle være ”Å la din Ånd nå med oss fare”… og vinnere av salmekruset ble Ragnhild Henriksen fra Horten, Borghild Bekken fra Vestre Gausdal og Martin Nilsen fra Torvastad.

Ny salmenøtt
Fra hvilken av Matias Orheims salmer er strofen ”med bøn og bibel vert allting godt” hentet?

Send svaret ditt her . Frist onsdag 23. april.

Se hjemmesida til Ordheimstunet - Museum etter Mathias Orheim.