NRK Meny
Normal

Ansvar for arven

Alle skatter som er meg betrodd, skal jeg røkte med omhu. Det gjelder både jorden jeg bor på og frelsens evangelium som skal overlates til neste generasjon, sier Nils Åge Aune.

Nils Åge Aune
Foto: Helge Helgheim / NRK

Livet er truet, ta ditt ansvar!

Jeg vokste opp på en gård på Inderøya i Nord- Trøndelag. I det miljøet var det vanlig å tenke at gården var noe en hadde til forvaltning et visst antall år. Gårdbrukeren overtok den etter sine foreldre og skulle gi den videre til sine etterkommere.

Det var også vanlig å tenke: Gården skal jeg helst overdra til neste generasjon i litt bedre stand enn den var da jeg selv overtok. Dette er tanker som fremdeles ligger godt rotfestet i den norske bondekulturen.

Går vi enda lenger tilbake la bonden lua i åkerkanten når han sådde. I respekt for han som skulle gi vekst. Gudslånet ble såkornet kalt. En var seg bevisst hans nærvær og ønsket om velsignelse.

Det er noe flott med en slik tankegang, som vi alle kan lære av. Den er med og minner om at det jeg har, - det har jeg til låns. Jeg skal skjøtte det vel. En dag skal jeg gi det videre. Da ville det være ei stor skam og dårlig forvalterkunst om jeg vanskjøttet eller brukte opp det som var meg betrodd. Dette er også en tankegang som gjør min innsats verdifull. Jeg kan være med å utgjøre en positiv forskjell. Det at jeg skjøtter mine oppgaver rett har betydning.

Hver ny generasjon trenger å bli ført inn i denne tankegangen. Og hver ny generasjon møter sine utfordringer i forhold til hvilke verdier som er truet. Hvilke verdier er det i vår tid som trenger å bli røktet med særlig omtanke?

Det er Verdens miljøverndag i dag. Biskop Finn Wagle i Nidaros har laget en hustavle sammen med Eyvind Skeie som vi skal ta med oss i den forbindelse. Her heter det:

H U S T A V L E - ROPET FRA EN SÅRET JORD

Menneske, du som har kunnskap om godt og ondt: Livet er truet, ta ditt ansvar!

OPPDAG HELHETEN

Jorden er en vev uten sømmer som ingen har rett til å rive i stykker.

SANS HELLIGHETEN

En hellig duft hviler over alt som er til. Livet skal verdsettes, vernes og elskes.

GLED DEG OVER SKJØNNHETEN

Skaperverket eier sin egen rikdom. Ingen ting er bare råvarer.

Jordens gaver skal forvaltes med hengivenhet og takk.

DYRK SAMMENHENGEN

Ditt liv er innfelt i jordens liv. Alt er gitt deg til låns. Alt skal du overlate til dem som følger etter.

KJEMP FOR RETTFERDIGHETEN

Moder jord har nok til alles behov, Men ikke til alles grådighet. Misforholdet mellom fattig og rik er forakt for menneskeverdet.

LEV I FORSONINGEN

Menneske, du som har makt til å ødelegge jordens vev: Du er kalt til et liv i forsoning!

(Finn Wagle / Eyvind Skeie)

Ordene i fra hustavlen treffer meg i dag: Stilt overfor mitt eget forbruk, kalles jeg til å tenke som bonden på Innherred: ”Alt er gitt oss til låns. Alt skal du overlate til dem som følger etter.” Også det vi ødela og ikke forvaltet rett må vi overlate til våre etterkommere.

Dessuten er det en hellig duft av alt det han har betrodd meg. Alle skatter som er meg betrodd, skal jeg derfor røkte med omhu: Jorden jeg bor på. Men også den største av alle skatter: Frelsens evangelium. Det skal også overlates til neste generasjon.

Stilt overfor vårt eget forbruk og overforbruk er det rett, denne morgenen, å slutte seg til håpet hos han som ber denne bønnen i Mika, kap 7: ”Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå våre misgjerninger under fot.” Verdens miljødag kaller oss til positiv innsats for det som er verdt å kjempe for: Livet er truet, ta ditt ansvar!

Skriv e-post til Nils Åge Aune

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører den svenske sanggruppen The Real Group synge ”En vänlig grönskas rika dräkt”, også kjent som ”Sommar-psalm”.

Andakt 05.06.08 ved Nils Åge Aune