NRK Meny
Normal

Alternativ livsstil

Lysten etter alt annet er som et virus som tapper oss for energi. Det gode liv er å leve et rikt liv der vi er, en livsstil preget av gudsfrykt med nøysomhet, sier Asbjørn Kvalbein.

Asbjørn Kvalbein.
Foto: Privat bilde

Noen synes det er spennende å leke med tanken om en alternativ livsstil. I Norge er det mye rikdom, men ikke flust opp av livsglede. I den tredje verden kan en merkelig nok møte en kombinasjon av stor fattigdom og rikelig av livsglede.

En forfatter skrev om alternativ livsstil: «Hvis vi vil velge et enkelt og nøysomt liv, kan vi få bedre tid, fordi vi ikke trenger å tjene så mange penger. Det går an å tenke slik: Jeg bor bra nok. Jeg har det fint og pent nok.

Nå kan jeg prioritere andre verdier og kanskje oppleve å få – god tid.» Denne kvinnen fortsatte: «Dette er en alternativ livsstil, at friske, arbeidsdyktige mennesker velger å innrette seg slik at de har tid – blant annet tid for sine medmennesker, tid til å gi en håndsrekning når det trengs, tid til en liten innsats for Guds rike.» (Else Skagestad Aalen).

En slik tankegang er helt i samsvar med Bibelens idealer. Apostelen Paulus skrev i første Timoteusbrev: «Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning! For vi hadde ikke noe med oss inn i verden, og det er klart at vi heller ikke kan ta noe med oss herfra. Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det.

Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen faret vill i troen og har gjennomboret seg selv med mange lidelser» (1. Tim 6,6–10).

Det er ikke galt å eie mye. Men det er en stor gevinst å kunne være tilfreds med mindre. Lysten til å bli rik, å være opptatt av skaffe seg mer penger, er en rot til alt ondt, sier ordet.

William Shakespeare skrev om Kong Henrik den sjette: «Min krone er i mitt hjerte, ikke på mitt hode … Min krone kalles tilfredshet, en krone som konger sjelden nyter godt av.»

Forsiktighet stimulerer ikke en opphausset økonomi. Men måtehold og nøysomhet kan kanskje gi en sunnere økonomi og et rikere liv, fordi det frigjør fra pengegaloppen. Ofte elsker vi ting og bruker mennesker, når vi i stedet skulle bruke ting og elske mennesker.

Vi blir mest tilfreds når vi er takknemlige for alt vi har, fornøyd med hva vi får til, og rause overfor dem som trenger vår hjelp. Der vi er plassert, har vi noe å forvalte – til glede for oss selv og andre.

Vi har ikke fått med oss penger inn i denne verden. Vi skal ikke ta med oss noe ut av den heller. Det vi har, skal vi forpakte en kort stund. Velstanden kan brukes til å tilfredsstille skadelige lyster, sier apostelen, og de kan føre til lidelser. Men midlene kan også brukes til noe godt.

En alternativ livsstil kan vi få når vi slutter å ønske oss andre forhold. Lysten etter alt annet er som et virus som tapper oss for energi. Det gode liv er å leve et rikt liv der vi er, en livsstil preget av gudsfrykt med nøysomhet.

 

Skriv e-post til Asbjørn Kvalbein her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Odd Dubland i en folketone fra Åseral: ”Lær meg å kjenne dine veie”.

Hør andakten 8. juni.