Alt kommer fra deg...

Alt vi har og er, er gaver for tid og evighet fra en treenig Gud som kaller oss sine kjære barn og arvinger. Alt kan jeg nyte og bruke, sier Geir Harald Johannessen.

Geir Harald Johannessen
Foto: Privat bilde

Teksten er hentet fra 1. Krøn. 29,10–16.

Høsten 1993 døde den 73 år gamle elektrikeren Alexander Iljin i en landsby langt øst i Ukraina. Han døde ensom og så vidt folk visste, i ytterste fattigdom.

Men da dødsfallet ble oppdaga og lokale myndigheter tok seg inn i boligen hans, ble de møtt av et utrolig syn.

Det viste seg at det store, nedslitte huset var fylt fra kjeller til loft av en enorm samling uhyre kostbare antikviteter. Under tjukke støvlag lå antikke ikoner, bøker i originalutgave fra 1500-tallet, smykker, malerier, porselen, antikke møbler, og så videre, og så videre. Kostbarhetene kunne ha betalt hele Ukrainas utenlandsgjeld, som avisene skrev.

Men den gamle landsbyboeren gikk altså i graven uten å ha fått bruke skatten sin. Anta-gelig skamma han seg over den. Familien hadde nok fått hånd om kostbarhetene på lu-guber vis under revolusjonen i 1917.

Alexander Iljin dukker opp i hodet når jeg griper meg i å overse hva jeg har fått av Gud.

Jeg står på verandaen min og ser ut over Glomma. Jeg sitter og nyter frokosten. Jeg får kjøre rundt i en bil jeg er fornøyd med. Jeg kan se livet som gror i drivhuset mitt, jeg kan høre fuglene holde konsert, jeg kan lukte rosene langs veggen og smake kirsebærene fra hagen.

Og likevel: ofte gjemmer jeg alt det under et tjukt støvlag av likegyldighet, mens jeg kla-ger over et eller annet jeg ikke har..

Og i dåpen fikk jeg som gave den vanvittige kostbarhet at jeg har rett til å være Guds barn. Jeg fikk den uhyre skatt som heter bønnens mulighet, at jeg kan henvende meg til universets skaper og si Gode far, for Jesu skyld, hør på det jeg vil fortelle deg.

Og likevel: alt det lar jeg ofte støve ned, jeg overser det, kanskje jeg til og med skammer meg, fordi mange rundt meg kan ha gufne bemerkninger om det som gjør meg rik...

Derfor er det lærerikt å lytte til kong David når han holder sin tale ved byggestart for tempelet i Jerusalem. Da snakker han om alt det som trengs for å bygge, - men isteden-for å nedvurdere det han har, eller gremme seg over det han mangler, henvender han seg slik til Herren Gud:

Lovet være du, Herre, vår ættefar Israels Gud, fra evighet til evighet! Herre, din er stor-heten, makten, herligheten, æren og høyheten, ja alt i himmelen og på jorden. ... Rik-dom og ære kommer fra deg, og du rår over alle ting. Så takker vi deg nå, vår Gud, og priser ditt herlige navn. For ... alt kommer fra deg...

Alt vi har og er, er gaver for tid og evighet fra en treenig Gud som kaller oss sine kjære barn og arvinger. Alt kan jeg nyte og bruke.

Og i motsetning til landsbyboeren i Ukraina vil jeg ikke skamme meg over det og gjemme det unna. Isteden vil jeg bruke både hverdagsgavene og dåpens gave i Jesu navn og til hans ære.

Skriv e-post til Geir Harald Johannessen her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Sunnmøre Kristelige Ungdomskor under ledelse av Per Oddvar Hildre synge Lina Sandells salme ”O Jesus, åpne du mitt øye”.

Hør andakten 13/9.