Alltid nær

Det er ingen ting som kan stoppe Jesus i hans ønske om å være nær når noen han kjenner har det vondt. Og han kjenner alle, sier Tonje Haugeto Stang.

Tonje Haugeto Stang.
Foto: Frikirken

Teksten er fra Joh.11, 1-16.

På ett område er Jesus hensynsløs! I møte med sine venner. Ikke hensynsløs overfor dem, men overfor seg selv. Det er ingen ting som kan stoppe ham i hans ønske om å være nær når noen han kjenner har det vondt.

Og han kjenner alle, også Lasarus. Han er en av Jesu gode venner, og nå får Jesus beskjed om at han blitt syk. Det rører Jesu hjerte. Lasarus og hans to søstre betyr mye for ham. Når de sliter, vil Jesus være der. Så enkelt.

Disiplene hans er ikke helt overbevist…

Jesu følge har vært i Judea, der denne søskenflokken bor, for ikke lenge siden, og det frister ikke å dra dit igjen. Det er ikke til å undre over at de stusser når Jesus erklærer at han vil tilbake. Innvendingene deres er menneskelig sett meget forståelige:” Jødene prøvde nettopp å steine deg, og nå drar du dit igjen?”

Men Jesus gir seg ikke. Ingen ting er viktigere for ham enn å støtte dem som sliter – og styrke troen til sine etterfølgere. Nå har han mulighet til begge deler. Hjelpe nære venner – og plante tro hos disse som jagde han ut av området sitt. Koste hva det koste vil!

En av mine venner opplevde at livet raste sammen for en del år tilbake. Så ettertrykkelig at det gikk både på helsa og troen løs. Såret av mange år i kampens hete og omgivelsenes egoistiske valg, ble det vanskelig å ta gode og konstruktive beslutninger for egen del. Kaoskreftene overtok mye av hverdagen når det som hadde gitt trygghet så lenge, raste sammen.

Det ble noen år i nedoverbakke der det ene dro det andre med seg. I etterkant er vitnesbyrdet tydelig; Jesus slet seg til en plass på arenaen. Han ble ikke akkurat invitert inn, for å si det sånn. Sagt opp… kasta ut… fratatt plassen han en gang hadde fått i livet. Neglisjert.

”Men han har vært der hele tida… ” sier min venn i dag. Usynlig, stille i kulissene har Jesus vært til stede - med det som er hans enestående bidrag: Håp, tilgivelse, løfte om ny start, nåde…

For oss som står rundt, ser det ut som død har blitt til liv. Det knuste er ferd med å bli helt igjen. Glansen i øynene er tent på nytt. Er det mulig? Jeg undrer meg. Hadde jeg vært til stede på et tidspunkt for et par år siden, hadde jeg nok vært fristet til å gjøre som disiplene: Minne Jesus på hvordan det gikk sist han var i det landskapet…

Men heldigvis er Jesus hensynsløs! Mot seg selv. Når noen trenger ham! Derfor blir døde levende… og jeg blir mottaker av en ny dråpe tro…

Skriv til Tonje Haugeto Stang

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Oslo Gospelkor i salmen ”Vær meg nær, o Gud”.

Hør andakten 12. mars 2008