NRK Meny
Normal

Alle skal se

Alle mennesker skal se Guds frelse, som er et lite barn på høy og strå i en krybbe i Betlehem, sier Halvor Nordhaug.

Halvor Nordhaug.
Foto: NRK

Teksten hentet fra Luk. 3:

Har du en julekrybbe hjemme? Det virker som om skikken med julekrybber blir mer vanlig. Stadig flere nordmenn lager eller kjøper en julekrybbe med figurer av Maria og Josef og Jesusbarnet. Slik kommer Betlehem inn i stua.

Jeg liker julekrybber, og ikke minst de som i tillegg til den hellige familien også har med de tre vise menn, og dessuten et varierende antall hyrder med sauer og lam. For barnet fikk jo forholdsvis mange besøk. Ikke mange nyfødte har opplevd tilsvarende tråkk rundt senga.

Noen julekrybber har raust strødd rundt både hyrder og småfe i rikelig tall. Og hvorfor ikke? Det står jo ingen ting i Bibelen om hvor mange hyrder det var, og jeg liker å tenke at det var en del, kanskje så mange som ti? Ti tilfeldige karer som var på nattevakt.

Kan du se det for deg? En stall med Jesus i sentrum - og så flokk mennesker rundt omkring. Er det ikke flott! Jesus kom ikke bare til et utvalgt mindretall men til mange, til folk flest, ja til alle.

DET VAR PROFETEN JESAJA SOM FØRSTE GANG SA: ALLE MENNESKER SKAL SE GUDS FRELSE! Flere hundre år senere ble disse ordene hentet inn i Lukasevangeliets 3. kapittel for å beskrive den nye tiden som kom med Jesus.

Ja, ALLE MENNESKER SKAL SE GUDS FRELSE, som er et lite barn på høy og strå i en krybbe i Betlehem. Vise menn og hyrder, la dem komme alle sammen, kvinner og menn, unge og gamle, studenter og rørleggere, sykepleiere og pensjonister. La dem komme og la det være mange. Der Jesus er skal menneskene være. Finnes det noe bedre sted å gå?

Om noen dager skal julekrybber, noen av dem med figurer i naturlig størrelse, plasseres ut i hundretusenvis av kirker rundt omkring i alle verdensdeler og i alle land hvor det er tillatt, og også mange steder der det ikke er lov. Og folk skal komme, mange millioner skal komme - for å se Jesus i krybben, og for å tilbe. Og slik oppfylles det gamle ordet fra profeten Jesaja på nytt og på nytt, og mer og mer:

ALLE MENNESKER SKAL SE GUDS FRELSE.

En mann sa til meg en gang: ”Jeg er en meget regelmessig kirkegjenger. Jeg går hver julaften.” Mange nordmenn har det slik. Kanskje du også.

Uansett hvor regelmessig din kirkegang måtte være, så hør i dag Herrens ord til deg: ALLE MENNESKER SKAL SE GUDS FRELSE.

Frelseren kommer til alle, til de som søker ham, og til de som ikke gjør det. Han kommer til de fromme og de falske, og til alle oss som er blandingsprodukter.

Han kommer til alle. Og han gleder seg når mange kommer til ham. Han gleder seg når kirker fylles. For der frelseren er skal mennesker samles.

Skriv e-post til Halvor Nordhaug her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører  ”Nu vandrer fra hver en verdens krok”, og det er Kari Bremnes og Richard Wolff som synger.

Hør andakten 18/12.