NRK Meny
Normal

Alle mennesker

Hvordan ser du for deg Gud, spør Nils Åge Aune i ukas siste morgenandakt.

Guds øye i Maria forkynnelseskirke i Fuchstal i Tyskland
Foto: Wikimedia

Jeg har hørt mennesker si at de ser for seg Gud som en gammel mann, med hvitt hår og skjegg, som sitter i himmelen og ser på menneskene med et godslig smil. Kanskje har du helt andre bilder av ham?

Jeg tror de aller fleste mennesker bærer med seg bilder og forestillinger om Gud. Og gudsbildene er sannsynligvis like forskjellige som vi er forskjellige som mennesker. De er gjerne formet av livet som møtte oss, eller av menneskene som vi møtte. Noen ser for seg Gud som en kjærlig far. Andre som en streng dommer. Jeg har også sett gjennom min tjeneste som prest at noen kan knapt se for seg Gud som en kjærlig far fordi møtet med egen far er så smertefullt.

Men hva er det riktige bildet av ham? Noen vil si at det finnes ikke et riktig bilde av Gud. Det er opp til den enkelte å definere. Jeg mener vi må la Bibelen fortelle oss hvem han er. I Johannes-evangeliet står det at Jesus har vist oss hvem Gud er. Ingen har noen gang sett Gud, konstaterer evangelisten. Men den enbårne, altså Jesus, han har vist oss hvem han er.

I dag er bibelordet hentet fra det gamle testamentet. Fra Joels bok. Her utfylles bildet av Gud enda mer: Ein gong skal det henda at eg renner ut min Ande over alle menneske. Sønene og døtrene dykkar skal tala profetord; dei gamle mellom dykk skal ha draumar, og dei unge skal sjå syner. Jamvel over trælar og trælkvinner vil eg renna ut min Ande i dei dagane.

I dag setter vi en strek under disse 2 ordene: Alle mennesker. Det er brukt flere ganger i Bibelen. Gud er en Gud som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne, sier apostelen Paulus. Og her: Gud skal utøse sin ånd over alle mennesker. Alle mennesker. Dette forteller meg at på tross av våre mange ulikheter, så bindes vi sammen med hverandre i en grunnleggende likhet: Vi er gjenstand for Guds oppmerksomhet.

Joel: En gang skal Gud utøse sin Ånd over alle. Gud sparer ikke på sin nåde. Dette har fått mange uttrykk: Først og fremst ved at Jesus kom for oss alle. Men da Jesus sine dager var over her på jord, overlot han ikke disiplene til seg selv: Han sendte Den Hellige Ånd til sin kirke. Han kom til deg også: Da du ble døpt ble Ånden utøst også over deg. Derfor vil du alltid være umistelig for han.