Agdenes, Sør-Trøndelag

Agdenes kirke feirer i år sitt 150-årsjubileum. Det er en hvitmalt langkirke bygd i tømmer, og den fikk et påbygg i 1982. Det er sitteplass til ca. 200 personer i kirka.

Agdenes kirke
Foto: Kristin Fissum

Gudstjeneste fra Agdenes kirke i Sør-Trøndelag. Det er 14. søndag etter pinse, og teksten står i Matt. 5, 43-48.

Sokneprest Lars Birger Aadland preker, og ved orgelet sitter Espen Selbæk. På trompet hører vi Wenche Olsen.

Salmene er fra Norsk salmebok: 533 - Kristne, la oss søke sammen, (-) - Blå salme, 415 - Du Far og Herre, du som rår, 706 - Til kjærleik Gud oss skapte og 596 I dine hender, Fader blid.

Koret Bygdaljom - med Berti Melbye Nilssen som dirigent. Solist er Ingeborg Aadland.

Tekstleser er Johan Livard Mosdal, og lydteknikere fra NRK er Remy Samuelsen og Morten Lyen.

Om kirka
Agdenes kirke feirer i år sitt 150-årsjubileum (påbegynt i 1857). Det er en hvitmalt langkirke bygd i tømmer, og den fikk et påbygg i 1982. Det er sitteplass til ca. 200 personer i kirka.

Altertavla viser "Kristus i Getsemane" og er laget i 1915, mens prekestolen, kirkesølv og kirkeklokka er like gammel som kirka.

Fra Norsk kirkeleksikon.

Hør gudstjenesten fra Agdenes kirke, Sør-Tøndelag 17.08.08