Å skrive brev

Mange ganger når vi skal henvende oss til en gruppe eller mennesker som vi kanskje har litt forskjellig å fortelle, er det nok ikke takken som ligger oss nærmest å fremføre, sier Hilde Anette Løvenskiold Kvam.

Hilde Anette Løvenskiold Kvam.
Foto: Helge Helgheim / NRK

Teksten er hentet fra 1. Kor. 1, 4 - 9 .

Det er ikke så mange som skriver brev lenger. Når jeg var barn og ungdom var det svært populært å ha brevvenner. Av og til fikk vi det gjennom blader eller organisasjoner, slik at brevvennen var en ukjent langt borte fra. Av og til skrev vi med gamle venner.

Spenningen ved å hente posten for å se etter brev kan jeg ennå huske.

Nå er det mest sms eller mailer. Vi venter ikke i dagevis eller ukevis på å høre nytt.

Når vi leser brevene i bibelen er det lett å glemme at det faktisk er brev vi leser. Brev som ble sendt til noen konkrete mennesker og som vi har fått del i.

Jeg blir fasinert over hvordan Paulus mange ganger omtaler sine mottagere slik som i andaktsordet i dag: Paulus takker Gud for brevets mottagere. Det er en hyllest til Gud og en hyllest til dem.

Han slår fast deres felles anliggende og fellesskap: de har fått rikedom på alle gaver, og samtidig bekrefter han troen: vitnesbyrdet om Kristus har fått sikkert feste hos dere.

Hele utgangspunktet er Gud som er trofast han som har kalt dere tl samfunn med sin Sønn Jesus Kristus, vår Herre.

På denne måten bygger også Paulus opp en tillit til sine brevvenner. Til tross for at vi senere i brevet får vite at han har mye å gå i rette med dem om ting som var ute av kontroll i menigheten. De som hadde tatt over styringen sov.

Mange ganger når vi skal henvende oss til en gruppe eller mennesker som vi kanskje har litt forskjellig å fortelle, er det vel ikke takken som ligger oss nærmest å fremføre.

Tidligere i høst leste jeg i avisen at 3 av 4 kranglet med sjefen sin på jobben. Vi tyr kanskje lett til kritikk og angrep.

Men Paulus viser oss her en annen måte: Å ta frem takken. Det å vise til hva vi har felles, hva som Gud har gitt oss og hvordan også vi kan feste lit til at han vil være med oss videre.

Det vil ikke si at vi skal feie konflikter under teppe.

Vi skal heller ikke åndeligjgjøre konflikter, og tro at bare vi tar med Gud så ordner alt annet av seg selv.

Paulus har vist oss mer enn en gang at vi skal bruke våre evner og anlegg til beste for hverandre. Alt ordner seg ikke av seg selv,om vi bare ber. Men bønn sammen med arbeid gir resultater.

Paulus sine brevvenner trengte både kunnskap og råd. Men først og fremst trengte de igjen å høre og erfare at Gud alltid gir sin nåde og kjærlighet.

Det trenger vi også å få høre og i dag er derfor disse ordene til deg:

Jeg takker alltid Gud for deg og for den nåde han har gitt deg i Kristus Jesus.

Skriv e-post til Hilde Anette Løvenskiold Kvam.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Marit Carlsen synge ”Takk gode Gud”.

Andakt 04.11.08 ved Hilde-Anette Løvenskiold Kvam