Å reise hjemmefra

Vi har ikke bare erfaringer av å lengte hjem, vi har også opplevd å lengte bort og bryte opp.

Hjemlengsel…

Vi har ikke bare erfaringer av å lengte hjem, vi har også opplevd å lengte bort og bryte opp. Hvorfor reise hjemmefra? Det er mange grunner til at vi kan ønske oss bort fra hjemmet. Det er naturlig for barn å frigjøre seg fra foreldrene og like naturlig for foreldre å frigjøre seg fra barna. Men noen ganger blir det som skulle være et naturlig oppbrudd, et smertefullt opprør. Når hjemmet blir for trangt og livsrommet for smått, lengter vi etter frihet og selvstendighet. Da kan det være helt nødvendig å bryte opp og reise bort. Det gjorde ”den bortkomne sønnen” slik vi møter han i Lukasevangeliet. Hva eller hvem han lengtet bort fra, sier ikke fortellingen noe om, men jeg har alltid forestilt meg at det var den eldste broren. Han var et ”prakteksemplar” av en sønn – en skikkelig gullunge.” Han irriterte seg stadig vekk over den yngre brorens mange sprell og viltre påfunn.

Jeg oppfatter den eldste broren som både krevende, kritisk og kontrollerende. Den eldste broren i fortellingen er den typen man først vil gjøre alt for å ligne, for siden å gjøre alt for å unnslippe, - for å finne frihet og selvstendighet utenfor brorens innflytelse.

Det finnes religiøse enkeltpersoner og miljøer som er så autoritære og kontrollerende, at vi må gjøre et nødvendig oppbrudd og om nødvendig – et smertefullt opprør for å komme oss så langt bort at vi kan finne oss selv. Var det dette faren i fortellingen forstod, siden han ikke forsøkte å forhindre den yngste sønnen i å reise? Faren vet at noen må reise bort – før de kan komme hjem. At noen av oss må få nødvendig avstand til andre, for å finne ut hvem vi selv er – før vi kan finne ut hvem vår far er.

Nordahl Grieg sa: ”Det var hjem vi sjøfolk skulle - hver gang vi dro ut på reis”

Dersom vi er i miljøer som bryter ned vårt selvbilde og fordreier bibelens gudsbilde, kan vi trenge hjelp til å bryte opp – slik at vi kan bygge opp et nytt selvbilde og et sant gudsbilde som vi kan leve med.

Den eldste broren i fortellingen prøver å holde lillebroren på plass, men faren setter han fri. Slik er kjærligheten. Den er ikke kontrollerende, men frigjørende. Den krever ikke, - den gir. Gud er en kjærlighetsfull far. Han vil heller at vi bryter opp og går bort i frihet enn at vi blir hos han av plikt og tvang. Altfor mye religiøsitet bunner i frykt på grunn av krav og kontroll. Slik er ikke Gud. Johannes, han som blir kalt ”kjærlighetens apostel” skriver i sitt første brev:I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. 1 Joh 4,18

Egil Svartdahl

Musikk Gabriellas sång Helene Sjöholm