«I brøkdelen av et sekund»

Kanskje har du også noen slike opplevelser som forandret på det meste i tilværelsen din, spør Nils Åge Aune.

Klokke
Foto: Scanpix

Det er et uttrykk som heter: ”I brøkdelen av et sekund.” Vi finner det brukt i flere sammenhenger, og både i positiv og negativ betydning: Han fikk livet sitt snudd opp ned på brøkdelen av et sekund, sier vi, enten det var noen som ble utsatt for ei ulykke eller det var noen som vant i lotto. Kanskje har du også noen sånne ”i brøkdelen av et sekund”-opplevelser som forandret på det meste i tilværelsen din?

Bibelfortellingen i dag handler om en sånn ”i brøkdelen av et sekund”-opplevelse. Du husker kanskje fortellingen om Emmaus-vandrerne? Disse som etter korsfestelsen av Jesus var på vei til byen Emmaus. De snakket, oppslukt med hverandre om det som hadde hendt. Rett som det var kom Jesus, han som hadde blitt korsfestet, men som nå var stått opp fra de døde, og gikk sammen med dem. Men de kjente han ikke igjen. Han snakket til dem, la ut gudsordet for dem, men de var så full av sorg og bedrøvelse at de ikke forsto at det var han.

Hele fortellingen viser at de var som forblindet,- de kjente ikke Jesus igjen. Når de kom dit de skulle, ba de mannen inn, fremdeles uvitende om hvem han var. Så utspant følgende hendelse seg: Den fremmede satte seg til bords. ”Og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen." (Luk 24,30). Det gikk med andre ord opp for dem med et brak, som vi sier. I løpet av ”brøkdelen av et sekund” forsto de hvem de hadde til bords. Øynene deres ble åpnet. Men i samme sekund ble han usynlig for dem.

Kanskje kjenner du på noe av den samme lengselen denne morgenen, som Emmaus-vandrerne hadde? Lengselen etter å forstå hvem han er, lengselen etter tro, lengselen bort fra det altoppslukende materialistiske, etter å ha en himmel over dagen som ligger foran? Kanskje kan ikke de fleste av oss regne med en ”i brøkdelen av et sekund”-opplevelse som et svar på vår lengsel. Men la oss legge merke til følgende: De hørte oppmerksomt etter da Gudsordet ble lagt ut for dem, Emmaus-vandrerne. Så ble nattverden delt. Det var da øynene deres ble åpnet.