NRK Meny
Normal

– Sorg er en del av livet

Ingen kan gå gjennom livet uten å oppleve uventede og ubehagelige tap, sier Per Anders Nordengen.

Lei seg
Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Hvert år dør det mer enn 40 000 mennesker i Norge. Det betyr at hundretusener av oss årlig er berørt av sorg. Som familie, naboer, venner og kolleger blir vi berørt når døden rammer. Noen dødsfall er mer smertefulle enn andre, som når barn eller unge dør, og når det skjer ved ulykke eller plutselig sykdom.

I dag skal det handle om noe vi alle er nødt til å gjennomleve,- nemlig sorg. For ingen kan gå gjennom livet uten å oppleve uventede og ubehagelige tap,- og sorgen hører med til det vi alle må gjennom.

Sorg er kjærlighetens pris. Sorg er ingen sykdom, men det er vår naturlige reaksjon på det å miste noen eller noe som har betydd noe for oss. For prisen vi mennesker er nødt til å betale for å bli glad i noen,- det er nettopp sorgen og savnet når den uunngåelige bortgangen er et faktum.

Sorg kan være tungt å bære. Den kan oppleves fysisk smertefull, og den medfører for noen at livet og framtiden føles meningsløs. Det er enda tyngre å sørge alene. Vi trenger medvandrere i sorgen som har utholdenhet til å lytte når vi setter ord på den vonde livsfortellingen.

Sorgarbeid sier vi, - og det er et godt uttrykk. For sorg er en jobb, og det kan være hardt arbeid å komme seg gjennom sorgprosessen.

Bibelen er full av ord til trøst i sorg. Den inneholder utallige fortellinger om mennesker som kjemper seg gjennom den vonde sorgen. Bibelen byr ikke på noen lettvinte eller billige løsninger i sorgen. Her tas alvoret og smerten på alvor. For Gud leder ingen utenom det vonde, men Han tilbyr oss et nærvær midt i det som er vondt.

Troen kan gi mot til å leve videre, også med sorg og savn. For Gud er ikke bare en Gud som befinner seg i det høye,- men Han er også en Gud som bøyer seg helt ned og som vandrer sammen med oss i smerten, sorgen og fortvilelsen. Troen på Gud gjør ikke sorgen mindre, men kan gi styrke til å bære den og til å komme oss gjennom.

I Jesaja-boken står det:

Så sier han som er høyt opphøyet,
som troner evig og heter Den Hellige:
I det høye og hellige bor jeg
og hos den som er knust og nedbøyd i ånden.
Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv
og gjøre de knustes hjerter levende. Jes 57.15