Statistikk

Statistikk – Årsrapport 2018

Her finner du alle diagrammer og tabeller, ordnet kapittelvis.

Innhold: Status, Drama, NRK Sápmi, TV og Radio, Nyheter, Undersøkende og dokumentar, Distrikt, Norsk språk, identitet og kultur, Barn, Humor og underholdning, Sport, Mangfold, Mediemangfold, Allment tilgjengelig

Radiohuset NRK Marienlyst i Oslo
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Status:


87 prosent bruker NRK hver dag

87 prosent av befolkningen over 12 år benytter seg av NRKs tilbud daglig. I tråd med folks endrede medievaner øker bruken av NRKs innhold på nett og mobil.

2.1 NRKs daglige dekning -87 prosent bruker NRK hver dag

*NRKs tilbud på nett inkluderer nrk.no (på nett og mobil), NRK TV, NRK Radio, NRK via sosiale medier og podkaster fra NRK. Daglig dekning i prosent. Fra og med 2018 måles også NRKs podkaster og NRK Radio (fra juli 2018) i Forbruker & Media. Kilde: Kantar Media, Forbruker & Media.

69 prosent av innvandrerbefolkningen bruker NRKs tilbud daglig

NRKs mål er 80 prosent daglig dekning i alle målgrupper. I innvandrerbefolkningen når vi ikke fire av fem daglig. Innvandrerbefolkningen har en yngre alderssammensetning enn befolkningen ellers, og deres medievaner samsvarer derfor ofte med mediebruken til befolkningen 12-29 år.

69 prosent av innvandrerbefolkningen bruker NRKs tilbud daglig

Daglig dekning i prosent. Innvandrerbefolkningen er førstegenerasjonsinnvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. NRK Radio ble målt fra og med juli 2018. Kilde: Kantar Media, Forbruker & Media.

63 prosent mener de får valuta for lisensen

Andelen av befolkningen som mener de får valuta for lisenspengene, er fortsatt høy, og i Profiltrackeren 2018 svarer 63 prosent at de i stor grad får valuta for lisensen. Andelen som svarer «i meget stor grad» er stabil fra i fjor, mens det er en signifikant nedgang på 5 prosentpoeng i andelen som svarer «i ganske stor grad».

Andelen som totalt sett mener de får valuta for lisensen, er høyest blant 30-49-åringene, spesielt blant dem med høy utdanning og/eller med hjemmeboende barn (hhv 75 prosent og 71 prosent), og dem over 67 år (68 prosent).

63 prosent mener de får valuta for lisensen

Andel av befolkningen 15 år eller eldre, i prosent. Spørsmålet som er stilt, er følgende: «Tenk på hele tilbudet til NRK under ett, dvs. alt som sendes på NRK radio og TV, Tekst-TV, alt innholdet som ligger på NRKs nettsider herunder yr.no, NRK TV og NRK Radio inkludert podkast, og NRKs tilbud på sosiale medier. I hvilken grad mener du NRK gir deg valuta for lisenspengene?». NB: I 2018 ble «NRK TV, NRK Radio inkludert podkast og sosiale medier» innlemmet i spørsmålet. Kilde: NRKs profiltracker 2017 og 2018.

Valuta for lisensen blant dem som har TV/betaler lisens

Blant dem som har TV og betaler lisens, ligger andelen av dem som mener de får valuta for lisensen, noe høyere enn i hele befolkningen. I NRKs profiltracker for 2018 ligger andelen på 69 prosent.

Har TV valuta for lisensen

Andel av befolkningen 15 år eller eldre, i prosent. Spørsmålet som er stilt, er følgende: «Tenk på hele tilbudet til NRK under ett, dvs. alt som sendes på NRK radio og TV, Tekst-TV, alt innholdet som ligger på NRKs nettsider, herunder yr.no, NRK TV og NRK Radio inkludert podkast, og NRKs tilbud på sosiale medier. I hvilken grad mener du NRK gir deg valuta for lisenspengene?». NB: I 2018 ble «NRK TV, NRK Radio inkludert podkast og sosiale medier» innlemmet i spørsmålet. Kilde: NRKs profiltracker 2017 og 2018.

Lisensaksepten er fortsatt høy, men blant de yngste og de eldste er det en nedgang fra i fjor

I 2018 var det en nedgang i opplevd valuta for lisensen i alle aldersgrupper utenom 30­44 år. Nedgangen var størst blant dem under 30 år og dem over 60 år. Det er spesielt andelen som svarer «i ganske stor grad» som går ned i disse aldersgruppene, mens andelen «i meget stor grad» er forholdsvis stabil.

Valuta for lisens alder

Oppgitt i prosent. Grafen viser prosentandelen i aldersgruppene som mener at de i meget eller ganske stor grad får valuta for lisensen. Kilde: NRKs profiltracker 2017 og 2018.

38 prosent markedsandel for NRKs TV-kanaler

Fordelingen av seerminutter (markedsandeler) viser at NRK er den aktøren befolkningen legger igjen flest minutter TV-seing hos. Grunnen til at NRKs andel går fra 40 prosent i 2017 til 38 prosent i 2018 er i hovedsak at målingen av TV-seing ble endret fra 1. januar 2018. I den forrige målingen ble hele befolkningen fra 12 år og oppover målt. I den nye målingen er universet satt til 10 til 79 år.

38 prosent markedsandel for NRKs TV-kanaler

Markedsandeler fordelt på mediehus i prosent. Kilde: Kantar Media, TV-undersøkelsen (2017) og TVOV-undersøkelsen (2018).

NRK1 er Norges største TV-kanal

NRK1 har en markedsandel på 31 prosent blant befolkningen 10-79 år. Deretter følger TV 2 og TVNorge med markedsandeler på henholdsvis 19 og 8 prosent.

NRK1 er Norges største TV-kanal

Markedsandeler i prosent per kanal i befolkningen 10-79 år. Kilde: Kantar Media, TV-undersøkelsen (2017) og TVOV-undersøkelsen (2018).

Programprofil NRK1

NRK1 har stor bredde i programtilbudet. Diagrammet viser 8 090 sendetimer i 2018 fordelt på sjanger

Programprofil NRK1 2018

*Musikk 2,7 %, Kunst og kultur 2,6 %, Religion/Livsfilosofi 0,4 %. Fra 2018 er måten innhold blir kategorisert på, endret i TVOV-undersøkelsen. Fram til og med 2017 stod Kantar Media for kategoriseringen av innholdet, fra 2018 er kategoriene påført av NRK ved hjelp av et system som tar utgangspunkt i EBUs kategorier. Kilde: Kantar Media, TVOV-undersøkelsen.

Programprofil NRK2

NRK2 tilbyr nyheter, informasjons- og vitenskapsprogram, i tillegg til underholdning, drama og kultur. Diagrammet viser 7 040 sendetimer i 2018 fordelt på sjanger.

Programprofil NRK2 2018

*Kunst og Kultur 3,2 %, Religion/Livsfilosofi 0,6 %. Fra 2018 er måten innhold blir kategorisert på, endret i TVOV-undersøkelsen. Fram til og med 2017 stod Kantar Media for kategoriseringen av innholdet, fra 2018 er kategoriene påført av NRK ved hjelp av et system som tar utgangspunkt i EBUs kategorier. Kilde: Kantar Media, TVOV-undersøkelsen.

Programprofil NRK3

NRK3 deler kanalplassering med NRK Super og tilbyr drama, underholdning og kunnskap til unge voksne. Diagrammet viser 2 879 sendetimer i 2018 fordelt på sjanger.

Programprofil NRK3 2018

*Nyheter 1,3 %, Musikk 1,3 %, Kunst og kultur 0,7 %, Religion/Livsfilosofi 0,1 %. Fra 2018 er måten innhold blir kategorisert på, endret i TVOV-undersøkelsen. Fram til og med 2017 stod Kantar Media for kategoriseringen av innholdet, fra 2018 er kategoriene påført av NRK ved hjelp av et system som tar utgangspunkt i EBUs kategorier. Kilde: Kantar Media, TVOV-undersøkelsen.

Programprofil NRK Super

NRK Super har som mål å være det sterkeste fellesskapet for alle barn i Norge. Diagrammet viser 4 831 sendetimer i 2018 fordelt på sjanger.

Programprofil NRK Super

*Fillere 1,1 %, Musikkvideo 0,7 %, Vitenskap 0,5 %, Nyheter 0,3 %. Kilde: NRK Statistikk.

Publiserte artikler på nrk.no i 2018

NRK publiserte i 2018 totalt 31 095 artikler eller i snitt 85 artikler per dag for både barn og voksne. Distriktsdivisjonen med sine 15 distrikter og totalt 48 kontorer spredt rundt i hele Norge produserer artikler med stor tematisk spennvidde.

Til sammenligning publiserte NRK over 50 000 artikler i 2017 og i snitt 137 artikler per dag. Dette er en følge av en strategisk prioritering, der alle redaksjonelle miljøer har jobbet etter prinsippet «færre for å gjøre bedre».

2.11 Artikler nrk.no 2018

*Ytring (debatt) 2%, NRK P3 1,7%, Mat 1%, Filmpolitiet 0,9%, Andakten 0,7%, Livsstil 0,7 %, NRK Beta 0,6%, Kvensk 0,5%, Yr 0,4%, Arabisk 0,4%, Kurdisk 0,4%, Dari 0,3%,Dokumentar 0,3%, Satiriks (humor) 0,3%, Viten 0,2 %, Annet 2,4 %. Diagrammet viser antall artikler publisert fordelt på seksjoner, i prosent. Kilde: NRK Statistikk.

De mest leste dybdeartiklene spenner over mange temaer

Blant de 20 mest leste dybdeartiklene publisert på nrk.no i 2018 finner vi artikler om mange ulike temaer og fra ulike redaksjonelle miljøer i NRK.

Toppliste XL-saker 2018

Tittel

Seksjon

Antall sidevisninger

«-Hei, mamma, det er Louise»

Norge

473.784

«Line står frem med sin Giske-historie»

Norge

465.602

«Her holder Johannes på å drukne»

Livsstil

456.393

«Hva skjedde egentlig mellom pappa og Victoria?»

Rogaland

422.918

«De ble Norges første miljøflyktninger»

Norge

387.995

«I natt kan være siste gang du stiller klokken»

Kultur

359.283

«Dagbok fra en gryende dystopi»

Urix

353.396

«Kommune erklærer verkstedseier uønsket: – Et mareritt har ridd denne bygden siden han kom»

Hordaland

343.454

«Mia (20) hjelper dem som blir frastjålet nakenbilder»

Trøndelag

342.030

«Barnebarnet som ble stjålet»

Dokumentar

340.707

«Anti­opplysningstida»

Viten

322.733

«La seg for å sove på klassetur – våknet opp lam 16 dager senere»

Sport

317.737

«Misbrukt av mamma»

Dokumentar

312.272

«Innelåst på ubestemt tid»

Trøndelag

310.793

«Hedmans siste sommer»

Viten

309.276

«11 leger fant ingen feil. Det kostet supertalentet karrieren»

Sport

303.637

«Disse studentene gjør ikke som alle andre»

Norge

294.402

«Åtte år som fosterforeldre ble avsluttet med fire linjers brev»

Østfold

287.261

«Historiske navn som Edevart, Bolette og Bredine lever videre i «det skjulte»»

Kultur

284.214

«Populære norske serviser»

Kultur

267.314

De 20 mest leste artiklene med lengde på over 1 000 ord. Norge-seksjonen publiserer nyheter innenriks som ikke har et geografisk utgangpunkt.

Kilde: Google Analytics.

Nrk.no på mobil vokser fortsatt

Stadig flere bruker NRK på mobil. I 2018 har nrk.no på nett og mobil like mange besøkende i løpet av en uke, med et snitt på 4,5 millioner unike brukere.

NRK.no - mobil

Ukentlige unike brukere. Inkludert Yr. På grunn av målefeil i uke 35 og 36 i 2018 er disse ukene utelatt i 2018. Kilde: Kantar Media, Scores.

NRK på mobil vokser også uten Yr

I snitt besøkte 678 000 unike brukere NRK på mobil daglig.

Mobil, uke for uke

NRK på mobil uten Yr. Daglige unike brukere. Målefeil i uke 35 og 36 i 2018. Kilde: Kantar Media, Scores.

Utvikling i bruk av sosiale medier i befolkningen

85 prosent av internettbefolkningen over 15 år bruker Facebook ukentlig. Det gjør Facebook til det mest brukte sosiale mediet, etterfulgt av Snapchat og YouTube med henholdsvis 62 og 52 prosent ukentlig dekning.

 Utvikling dekning sosiale medier

Internettbefolkningen 15 år+.Oppgitt i prosent. 2018 inneholder Q1-Q3. Kilde: Interbuss.

NRK når ungt på Facebook

Sosiale medier bidrar til at NRK treffer yngre målgrupper. Av NRK P3s følgere er nesten 70 prosent under 35 år. Blant følgere av NRKs hovedkonto, NRK Sport og NRK Nyheter er over en tredjedel under 35 år.

NRK når ungt på Facebook

Aldersfordeling av følgere på NRKs fem største Facebook-kontoer. Oppgitt i prosent. Kilde: Mingler 2018.

Nynorskandelen i NRK er på 24 prosent

2.17 Nynorskandel

Andelen nynorsk på TV og radio inkluderer all normert nynorsk samt halvparten av dialektandelen. På nrk.no representerer andelen kun publiserte artikler på normert nynorsk. NRK1 og NRK P1 inkluderer distriktssendingene. Oppgitt i prosent. Kilde: Opoint og NRK Statistikk.

Om lag 9 av 10 mener NRK tilbyr troverdige nyheter, informasjon og dokumentarer

I Profiltrackeren 2018 er det totalt sett en like høy andel som i fjor som mener NRK tilbyr troverdige nyheter, informasjon og dokumentarer. Andelen som svarer «meget godt», har imidlertid gått ned fra 49 prosent til 45 prosent, mens andelen som svarer «ganske godt», har økt tilsvarende, med fire prosentpoeng. Det er aldersgruppene 67 år+ og 30­49 år med lav utdanning som i størst grad svarer «ganske godt».

Ni av ti etikk

Andel av befolkningen 15 år eller eldre, oppgitt i prosent. Spørsmålsformuleringen i 2018 er: «Hvor godt mener du NRK oppfyller sin målsetning om å tilby troverdige nyheter, informasjon og dokumentarer?». NB: Spørsmålet er i år endret fra: «Hvor godt mener du NRK oppfyller sin målsetning om å sende troverdige nyhets-, informasjons- og dokumentarprogrammer?» til også å innbefatte annet innhold enn rene programmer, som nettartikler eller klipp. Kilde: NRKs profiltracker 2017 og 2018.

7 av 10 mener NRK oppfyller sin målsetting om å være upartisk og upåvirket

73 prosent mener NRK «meget godt» eller «ganske godt» oppfyller målsettingen om å være upartisk og upåvirket.

Dette er en nedgang på 4 prosentpoeng fra 2017. Andelen som svarer «meget godt» i Profiltrackeren 2018, har gått ned med 2,4 prosentpoeng fra 2017, mens «ganske godt» har gått ned med 1,2 prosentpoeng.

Tallene er ganske like i de fleste målgrupper, med unntak av 30-49 år med lav utdanning hvor andelen som svarer «ganske godt» eller «meget godt», er på 60 prosent. Høyest andel har 30-49 åringer med høy utdanning, hvor det er 78 prosent som mener NRK oppfyller denne målsetningen.

7 av 10 - etikk

Andel av befolkningen 15 år eller eldre, i prosent. Spørsmålsformuleringen er: «Hvor godt mener du NRK oppfyller sin målsetning om å være upartisk og upåvirket?».

NRK har høy tillit i befolkningen

Grafen viser NRK og den kommersielle aktøren i samme marked som har høyest tillit i befolkningen. Nedgangen på NRK P1 kan ha sammenheng med DAB-omleggingen, økningen i antall radiokanaler og tallene viser at andelen som svarer «ingen», øker. Totalt sett er tilliten til NRK stabil fra året før.

2.22 høy tillit

Andel i befolkningen 15 år eller eldre, oppgitt i prosent. Spørsmålsformuleringen er: «Hvilken TV-kanal.../radiokanal...nettside/nettavis….mediehus har du størst tillit til». NB: Merk at det var en endring i spørsmålsstilling for nett i 2017, hvor intervjuerens hjelpetekst «Her skal det svares for nettaviser» ble fjernet. Kilde: NRKs profiltracker 2017og 2018.

Heimebane Carew Ane Dahl Torp
Foto: NRK

Drama

Norske drama- og humorserier trekker seere til tradisjonell TV og til NRK TV

Seertall i tusen for «Heimebane», «Side om side», «Lykkeland» og «Parterapi», snitt per episode.

3.1 TSR Dramaserier

Kilde: Kantar Media, TVOV-undersøkelsen og Scores.

Ella Marie Stjernekamp
Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

NRK Sápmi

Samlet TV-tilbud fra NRK Sápmi

TV-tilbudet på NRK Sápmi 2018

2017

2018

Barn og ungdom*

92

113

Fakta

3

1

Kultur

165

11

Nyheter

142

151

Underholdning

28

4

Valg

1

Totalt

433

281

*Inkluderer i 2018 24 timer innhold for ungdom som kun ble publisert i NRK TV.

Antall sendetimer.

Kilde: NRK Statistikk.

Programprofil for NRK Sápmi på radio

Radiotilbudet på NRK Sápmi

Kategori

2017

2018

Nyheter på samisk

140

97

Aktualiteter

3158

3733

Barn og ungdom

0

304

Religion

89

91

Kultur, underholdning

857

14

Kultur, underholdning på norsk

0

21

Musikk

4292

4545

Sametinget

59

0

Totalt

8594

8805

Antall sendetimer på NRK Sápmi og i sendeflaten på NRK P2. NRK Sápmi sendte tidligere programmer på NRK P2s regionalsendinger, men nå kun på NRK Sápmi og NRK P2.

Kilde: NRK Statistikk.

Flere bruker NRK Sápmis nettsider på mobil

I tillegg til TV- og radiotilbud har NRK Sápmi et tilbud på nett og mobil. Bruken av innholdet på nett er stabil fra fjoråret, men vi ser, som i resten av NRK, en økning på mobil. I 2018 besøker flere unike brukere NRK Sápmi på mobil enn på nett.

Utvikling Sapmi på nett opg mobil_vertikal

Snitt ukentlige unike brukere på NRK Sápmis nettsider på nett og mobil. På grunn av målefeil i uke 35 og 36 i 2018 er disse ukene utelatt i 2018. Kilde: Kantar Media, Scores.

TV RADIO 2018

TV og Radio

Markedsandeler for norske radioaktører

NRKs radiokanaler har i 2018 66 prosent markedsandel. Styrkeforholdet mellom de tre største aktørene i radiomarkedet har vært stabilt over flere år.

Oppdatert versjon 6.1a Markedsandeler radio 2018

Markedsandeler oppgitt i prosent. Kilde: Kantar Media, PPM.

Markedsandeler for norske radiokanaler

De fem tradisjonelt største radiokanalene i Norge har møtt større konkurranse de siste årene. Både NRK og de kommersielle aktørene har etalert nye kanaler, noe som har ført til et økt radiotilbud. De store allmennkanalene har de siste årene tapt markedsandeler, mens mindre kanalener øker i oppslutning. NRK P1+ var i 2018 den tredje største kanalen i Norge.

6.1b Markedsandeler radio og radioprofil

Markedsandeler oppgitt i prosent. Kilde: Kantar Media, PPM.

NRK P1+ vokser

Totalt 1,7 millioner, eller 38 prosent av befolkningen 12 år eller eldre, hører NRK på radio daglig. Lyttingen til NRKs radiokanaler samlet går ned, fra 43 prosent daglig dekning i 2017. NRK P1 er den største kanalen med omtrent 1,1 millioner daglige lyttere. NRK P1+ øker mest fra 2017 og er den nest største radiokanalen til NRK i 2018

Lyttertall radio 2018

Daglig dekning

Daglig dekning i prosent

NRK P1

1.099.000

24,3

NRK P2

220.000

4,9

NRK P3

217.000

4,8

NRK Nyheter

83.000

1,8

NRK mP3

145.000

3,2

NRK Sport

92.000

2,0

NRK Klassisk

46.000

1,0

NRK P13

96.000

2,1

NRK P1+

303.000

6,7

NRK Radio Super*

31.000

0,7

NRK Jazz

12.000

0,3

NRK Total

1.705.000

37,7

*NRK Radio Supers daglige dekning er i befolkningen 12 år+, dvs. utenfor kanalens egentlige målgruppe, men vi ser at mye av lyttingen på kanalen er blant personer med barn yngre enn 12 år i husstanden.

Daglig dekning for NRKs radiokanaler i 2018.

Kilde: Kantar Media, PPM.

Programprofil NRK P1

P1 Radioprofil 2018

*Vitenskap 0,7 %, Drama 0,3 %, Annet 0,2 %, Portretter 0,1 %.Hele døgnet (8 760 sendetimer) fordelt på sjanger. Kilde: Kantar Media, PPM.

Programprofil NRK P2

P2 Radioprofil 2018

*Underholdning 0,8 %, Annet 0,8 %, Samiske sendinger – samisk kultur 0,2 %.Hele døgnet (8 760 sendetimer) fordelt på sjanger. Kilde: Kantar Media, PPM.

Programprofil NRK P3

P3 Radioprofil 2018

*Drama 0,1 %, Hjem/fritid 0,1 %.Hele døgnet (8 760 sendetimer) fordelt på sjanger. I kategorien «Musikk» finner vi musikkprogrammer som «Christine», «Ruben», «Urørt», «VG-lista» og andre musikksendinger. Kilde: Kantar Media, PPM.

Daglig dekning på all radio i befolkningen

6.4 Demografi total, radiodekning i 1000

Daglig dekning i tusen. Kilde: Kantar Media, PPM

Lyd fra NRK er mer enn bare radiokanaler

Lyttingen på NRKs lydinnhold foregår på flere plattformer. Kringkastet radio er fortsatt størst, med 37 prosent daglig dekning i befolkningen over 12 år. Samtidig hører de eldre mer på kringkastet radio, mens de under 50 år også benytter seg av NRK Radio og NRKs podkaster.

6.5 Lyd fra NRK er mer enn bare radio_vertkal

Daglig dekning i prosent. Kilde: Kantar Media, Gallup Media, juli 2018 – desember 2018.

NRK Radio når du vil

I NRK Radio kan du høre radio direkte eller lytte til ditt favorittprogram når du vil. Bruken av valgbar radio holder seg stabil, mens lyttingen på direkte radio øker.

_6.6 Radiospiller, utvikling, Radionårduvil_vertikal

Ukentlige unike brukere i NRK Radio.2017 uten ukene 38-41 på grunn av målefeil.Kilde: Kantar Media, Scores.

NRKs podkaster

NRK har publisert en rekke podkaster i 2018, og listen viser de 20 podkastene med flest nedlastninger per serie. Podkaster som «Ekko» og «Radioresepsjonen» hadde flest nedlastinger i 2018. I likhet med blant annet «P3morgen», «Dagsnytt 18» og «Politisk kvarter» har disse podkastseriene et stort omfang podkastepisoder.

Podkast mest nedlastet i 2018

Tittel

Antall nedlastninger

«Ekko»

9.321.947

«Radioresepsjonen»

7.910.615

«Lørdagsrådet»

2.732.000

«P3morgen»

2.327.647

«Dagsnytt 18»

2.322.455

«Heia Fotball»

1.635.682

«Politisk kvarter»

1.460.768

«To hvite menn»

1.334.433

«Verdibørsen»

1.189.052

«Sånn er du»

1.027.548

«Hele historien»

798.220

«Urix på lørdag»

733.402

«Familiene på Orderud»

722.825

«Abels tårn»

695.640

«Radiodok»

675.015

«Hos Peder»

662.245

«Salongen»

634.287

«KRAFT»

594.467

«Krig og fred»

519.779

«NRK Bok»

515.368

Totalt antall nedlastninger i 2018 per podkastserie publisert i 2018.

Kilde: NRK Serverlogg.

Stadig større andel av seingen på NRK skjer via strømming

Bruken av NRKs lineære TV-kanaler går ned i tid brukt. Samtidig øker tiden folk bruker på NRKs strømmetjenester.

6.8 Bruk av NRK TV vs lineart

Grafen viser fordelingen av seerminutter på NRKs TV-kanaler, i opptak og via strømming. Befolkningen 2 år + (2017) og 2-79 år (2018).NRK via strømming inkluderer NRK TV, klipp og innhold fra NRK Super TV.Kilde: Kantar Media, TV-undersøkelsen (2017), TVOV-undersøkelsen (2018) og Scores.

376 000 bruker NRK TV daglig

Bruken av NRK TV varierer med sesongene og fikk et løft under Fotball-VM for herrer i juni og juli. I 2018 var den daglige bruken høyest i november. I snitt var 376 000 unike brukere innom NRK TV hver dag i 2018.

_6.9 Utvikling bruk av NRKTV

Daglige unike brukere NRK TV.På grunn av målefeil i uke 6-10 er disse ukene utelatt fra grafen over. Kilde: Kantar Media, Scores.

Publikum ser på NRK TV på ulike enheter

TV-skjermen er den viktigste skjermen for konsum av NRK TV, og i 2018 foregikk over halvparten av tiden brukt via en TV-skjerm. Selv om stadig flere beveger seg fra lineær TV til strømming, er det ingenting som tyder på at TV-skjermen kommer til å forsvinne fra de norske hjem.

6.10 Fordeling av seing på enheter

Grafen viser daglig tid brukt på strømmetjenesten NRK TV fordelt på ulike enheter.Kilde: Kantar Media, Scores.

Drama-, humorserier og «Gåten Orderud» er mest sett i NRK TV

«Parterapi» var den mest sette serien i NRK TV i 2018. I tillegg leverte dokumentarserien «Gåten Orderud» svært gode seertall høsten 2018.

6.11 Titler med hoy webrating_6.11

Gjennomsnittlig rating på nett for fem av de mest sette seriene i NRK TV, ekskludert NRK Supers TV-innhold. Snitt per episode.Kilde: Kantar Media, Scores.

Seere i NRK TV velger et bredt spekter av programmer og serier

NRK TV har et bredt spekter av programmer, serier og NRKs arkiv. I 2018 brukte seere tid på en rekke ulike serier og programmer fra blant annet Norge og Europa. «Side om side» var serien det ble brukt mest tid på i 2018, og utgjorde 4 prosent av den totale tiden brukt i 2018.

6.12 Fordeling tid brukt per tittel i NRK TV_kake_stor_6.12

Figuren viser fordelingen av publikums tid brukt i 2018 fordelt på titler. Data for perioden 7. februar til 5. mars er utelatt pga målefeil.Kilde: Kantar Media, Scores.

NRK TV har en yngre seerprofil sammenlignet med NRKs lineære TV-kanaler

6.13 Demografi på NRK_6.13 Demografi på NRK

Aldersfordeling i prosent basert på tid brukt på NRK1, NRK2, NRK3/NRK Super og NRK TV.Kilde: Kantar Media, TVOV-undersøkelsen.

TV-seing skjer på ulike måter avhengig av alder

Publikum konsumerer innhold på ulike plattformer og brukermønsteret henger sammen med alder. Blant 20-29-åringer ser over 40 prosent TV-innhold kun via strømming, noe som er en økning fra året før. Den største økningen i strømming skjer allikevel i aldersgruppen 40-49 år.

6.14 Daglig dekning på ulike former

Daglig bruk av ulike tjenester. Oppgitt i prosent.Kilde: Kantar Media, Gallup media 2018.

Fredrik Solvang
Foto: Ole Kaland / NRK

Nyheter

«Min viktigste nyhetskilde»

NRK arbeider kontinuerlig med å tilpasse nyhetspresentasjonen til folks medievaner. Internett har de siste årene vokst fram som den viktigste kilden til nyheter, men som tallene viser, er det viktig å lykkes på alle plattformene for å gi befolkningen
et best mulig nyhetstilbud. En betydelig andel av befolkningen mener fortsatt at enten TV eller radio er den viktigste nyhetskilden.

7.1 Min viktigste nyhetskilde

Spørsmålet som ble stilt: « ... er min viktigste nyhetskilde». Fra og med 2015 er mobil en del av internett. Oppgitt i prosent.Kilde: Kantar Media, Forbruker & Media.

Seertall for nyhetssendinger på NRK1

Nyhetsprogrammer TV i 2018

2017

2018

«Dagsrevyen» alle dager

641

568

«Dagsrevyen 21» mandag-torsdag

482

380

«Kveldsnytt» alle dager

383

336

Rating i tusen i 12 år+ (2017) og 10-79 år (2018). Snitt per år.

Nedgangen i seertall for nyhetssendingene skyldes i stor grad overgang til TVOV-undersøkelsen og endring i univers fra 12 år+ (i 2017) til 10-79 år (i 2018).

Kilde: Kantar Media, TV-undersøkelsen (2017) og TVOV-undersøkelsen (2018).

Seertall for debatt- og aktualitetsprogrammer

7.3 Seertall for debatt og

Rating i tusen i 12 år+ (2017) og 10-79 år (2018). Snitt for førstegangssendinger 2017-2018.Nedgangen i seertall for nyhetssendingene skyldes i stor grad overgang til TVOV-undersøkelsen og endring i univers fra 12 år+ (i 2017) til 10-79 år (i 2018).Kilde: Kantar Media, TV-undersøkelsen (2017) og TVOV-undersøkelsen (2018).

Krimjournalist Øystein Milli har fått tilgang til hele etterforskningsmaterialet
Foto: Monster Media

Undersøkende og dokumentar

NRK gir deg et bredt tilbud av fakta og informasjonsprogrammer på NRK1, NRK2 og NRK3

Fakta- og informasjonsprogrammer på NRK1, NRK2 og NRK3

Fakta og informasjonsprogrammer

Timer sendt

Hovedkategori

Underkategori

Totalt

NRK1

NRK2

NRK3

Totalt antall timer

6.177,4

2.423,3

2.849,6

904,4

Fritid/ Hobby/ Livsstil

Totalt

2.208,1

1.287,1

621,3

299,7

Bil og motor

0,9

0,3

0,6

Data/Teknologi

6,7

6,7

Eventyr/Ekspedisjoner

295,0

226,4

54,8

13,8

Forbrukerinformasjon

25,6

15,3

10,3

Friluftsliv

8,5

5,6

2,9

Fritid/Hobby/Livsstil

766,5

389,0

185,0

192,6

Generelle forbrukerråd

2,3

2,3

Hjem/Interiør/ Hageprogram

372,0

279,6

83,7

8,6

Mat, drikke, matlaging

132,8

66,7

64,1

2,1

Personlig helse

32,4

5,6

17,3

9,5

Personlig/Livsstil/ Familie

370,0

202,4

104,8

62,8

Reiseliv/Turisme

170,7

76,4

90,9

3,4

Spill

24,6

17,6

6,9

0,2

Generell fakta/ Samfunn

Totalt

2.540,4

717,6

1.336,7

486,0

Bygg og anlegg

2,6

1,3

1,3

Generell fakta

613,5

88,4

382,8

142,3

Historie

215,3

15,9

198,4

1,0

Infotainment

558,7

171,5

174,7

212,4

Jus

10,4

0,7

0,7

8,9

Krig/Konflikt

120,5

15,1

98,3

7,1

Kultur/Tradisjon

174,9

119,5

55,4

Kulturminne

9,7

2,9

6,8

Lovbrudd

54,8

2,9

19,0

33,0

Media

8,7

2,4

6,2

Militæret/Forsvaret

19,1

6,1

10,8

2,2

Planlagte begivenheter

18,5

11,1

7,4

Politikk

107,1

12,2

80,2

14,7

Portrett

451,6

202,2

219,1

30,4

Priser og utmerkelser

5,6

1,8

3,9

Språk

61,2

38,1

23,1

Undersøkende journalistikk

90,3

25,6

35,0

29,7

Utdanning

4,5

1,5

3,0

Økonomi

13,5

13,5

Natur og vitenskap

Totalt

1.428,9

418,6

891,5

118,7

Dyr/Dyreverden

194,9

88,8

101,3

4,8

Helse/Medisin

126,4

8,3

98,3

19,8

Miljø

18,6

1,6

17,0

Natur/Naturvitenskap

608,6

256,8

342,7

9,1

Samfunnsvitenskap

112,6

10,0

64,1

38,4

Vitenskap

367,9

53,2

268,2

46,5

Fra 2018 er måten innhold blir kategorisert på, endret i TVOV-undersøkelsen. Fram til og med 2017 stod Kantar Media for kategoriseringen av innholdet, fra 2018 er kategoriene påført av NRK ved hjelp av et system som tar utgangspunkt i EBUs kategorier.

Kilde: Kantar Media, TVOV-undersøkelsen.

Monsen minutt for minutt
Foto: Thomas Hellum / NRK

Distrikt

15 distriktskontorer med egne TV- og radiosendinger

DK daglig dekning 2018

TV

Sende

område

Daglig dekning i prosent

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal

29

Nordland

Nordland

29

Nordnytt

Troms og Finnmark

28

Sørlandet

Aust-Agder og Vest-Agder

26

Vestlandsrevyen

Hordaland og Sogn og Fjordane

25

Midtnytt

Trøndelag

25

Østnytt

Hedmark og Oppland

24

Østfold

Østfold

24

Rogaland

Rogaland

20

Østafjells

Buskerud, Vestfold og Telemark

19

Østlands-sendingen

Oslo og Akershus

17

Daglig dekning i prosent for distriktssendingene på TV og radio. Radiodekningen er inkludert korte nyhetsbulletiner.

Kilde: Kantar Media, Gallup Media.

Radio - Daglig dekning i prosent

NRK Sogn og Fjordane

36

NRK Nordland

30

NRK Finnmark

28

NRK Troms

26

NRK Trøndelag

25

NRK Hedmark/Oppland

25

NRK Møre og Romsdal

25

NRK Telemark

23

NRK Hordaland

23

NRK Rogaland

22

NRK Sørlandet

21

NRK Buskerud

20

NRK Østfold

18

NRK Vestfold

18

NRK Østlandssendingen

15

694 000 lytter til distriktssendingene på NRK P1 hver morgen

Distrikt på NRK P1 2018

2017

2018

Distriktsmorgen kl. 06-09

767

694

Distriktssending kl. 14-17

669

540

Daglig dekning i tusen, for distriktssendingene på NRK P1 alle hverdager.

Kilde: Kantar Media, PPM.

Over 2 millioner unike brukere leser innhold fra distriktskontorene hver uke

Bruken av innhold fra distriktskontorene på nett og mobil fortsetter å øke, i snitt 2,1 millioner besøkende hver uke i 2018. I 2017 var det til sammenligning 1,9 unike brukere innom innhold fra distriktskontorene hver uke.

Over 2 millioner unike brukere leser innhold fra distriktskontorene hver uke

Snitt ukentlige unike brukere på nett og mobil. Kilde: Kantar Media, Scores.

NRK publiserer færre artikler, men øker lesertiden

NRK har redusert antall artikler publisert på nrk.no, og i snitt øker lesertiden per unike bruker. Målet er å frigjøre tid til å lage bedre innhold som publikum leser mer av.

NRK publiserer færre artikler, men øker lesertiden

Antall artikler publisert på nrk.no og tid brukt per unike bruker på nrk.no Kilde: Polopoly og Chartbeat.

Foto: NRK
HNIO - Hele Norge i Operaen
Foto: Henning Gulli / NRK

Norsk språk, identitet og kultur

Halvparten av musikken på NRK P1 og NRK P2 er norsk

NRK P1 og NRK P2 spiller mer norsk musikk i 2018 sammenlignet med 2017. Økningen i andelen på NRK P2 skyldes en kombinasjon av styrket norsk musikkprofil i faste sendinger, som for eksempel «Spillerom», «Folkemusikktimen» og
«Jazzklubben» samt enkelte programomlegginger i sendeskjemaet på kveldstid.

Andel norsk musikk 2018

Andelen norsk musikk av totalt avspilt musikk

Andelen av norsk musikk med norsk språk

Andel av norsk musikk med norsk komponist/ tekstforfatter

2017

2018

2017

2018

2017

2018

NRK P1

46

49

63

64

95

94

NRK P2

35

50

25

21

62

60

NRK P3

48

44

33

34

96

95

Andel norsk musikk av totalt avspilt musikk, i prosent. Norsk musikk vil si musikk av norsk artist/utøver, komponist, tekstforfatter eller med norsk språk.

Oppgitt i prosent

Kilde: NRK Statistikk.

Livssynsprogrammer på NRK P1 og NRK P2

10.3 Livssyn timer sendt radio_1

Antall timer sendt i 2017-2018 inkl. repriser. Repriser sendes både på NRK P1 og NRK P2.«Verdibørsen» gikk høsten 2017 fra å sende ukentlig til daglig, noe som er grunnen til den store økningen fra 2017-2018.Kilde: Kantar Media, PPM.

Livssynsprogram og gudstjenester på NRKs TV-kanaler

Totalt sendte NRK 78 timer med livssynsprogrammer og gudstjenester i 2018.

Livssyn timer sendt TV 2018

Total

NRK1

NRK2

NRK3

Total

78,2

29,1

45,4

3,7

«1000 års tro»

2,9

2,9

«Advent - hva er jul for deg?»

1,9

1,9

«Allehelgensgudstjeneste fra Malangen kirke»

1,0

1,0

«Louis Theroux og scientologane»

11,1

7,9

3,2

«Hjem til påske»

1,4

0,5

0,9

«I heisen med»

17,1

10,8

6,4

«Jesus lever på Karmøy»

2,0

0,5

1,0

0,5

Julegudstjenester 2018

4,7

2,9

1,8

«Krossfestinga som endra verda»

5,3

2,7

2,7

«Middelhavet - et hav av religioner»

9,9

2,0

7,9

«Nytt liv i Ramadan»

0,5

0,5

«Når naboens datter blir muslim»

3,6

3,6

Pinsegudstjeneste i Holmlia kirke

1,1

1,1

«På sporet av Jesus fra Nasaret»

3,4

3,4

Påskegudstjenester 2018

2,4

2,4

Påskenattsmesse fra Roma

2,0

2,0

«Sharia-dommar og feminist»

7,8

7,8

Timer sendt av programmer innenfor religion/livssynssjangeren på NRK i 2018.

Fra 2018 er måten innhold blir kategorisert på, endret i TVOV-undersøkelsen. Fram til og med 2017 stod Kantar Media for kategoriseringen av innholdet, fra 2018 er kategoriene påført av NRK ved hjelp av et system som tar utgangspunkt i EBUs kategorier.

Kilde: Kantar Media, TVOV-undersøkelsen.

NRK Super
Foto: Hans Otto Bordvik / NRK

Barn

Barn ser stadig mindre på tradisjonell TV

Barn (2-11 år) så i 2018 i gjennomsnitt 36 minutter tradisjonell TV hver dag. Tiden barn bruker på tradisjonell TV-seing, er redusert de siste årene, i takt med at stadig flere barn ser TV når de vil på mindre skjermer.

TV-seing barn 2018

Gj.snittlig daglig minutter sett

Daglig dekning i prosent

Daglig dekning i tusen

2017

52

40

235.000

2018

36

34

214.000

Kilde: Kantar Media TV-undersøkelsen (2017) og TVOV-undersøkelsen (2018).

NRK Super er den største TV-kanalen blant barna

NRK Super er den største TV-kanalen blant barn

Markedsandeler i gruppen 2–11 år i NRK Supers sendetid (kl. 06.30-19.30). Kilde: Kantar Media, TVOV-undersøkelse

Bruken av NRK Super TV øker

Bruken av NRK Super TV fortsetter å øke og er i 2018 den nest største strømmetjenesten i ukentlig dekning blant barna.

Bruken av NRK Super TV øker

Ukentlig dekning for de største strømmetjenestene blant barn 3-11 år. Oppgitt i prosent.Spørsmålet som er stilt, er følgende: «Hvor ofte bruker du følgende nett-tv-tjenester?». Sum av dem som har svart «I går» og «2-7 dager siden». Kilde: Kantar Media, Mediebarn 2018.

Barna ser mer av NRK Supers TV-innhold på nett enn på tradisjonell TV

Barna flytter stadig mer av konsumet av NRK Super fra den lineære kanalen over til NRK Super TV og barneinnholdet i NRK TV..

NRK Supers TV-innhold

*Innhold i NRK Super TV og barneinnhold i NRK TV sammenlagt.Andel av NRK Supers TV-innhold som konsumeres på nett og på tradisjonell TV. Barn 2–11 år.Oppgitt i prosent. Snitt per år, i 2017 uten april og juli på grunn av målefeil. Målefeil fra januar til oktober 2017 og februar til juli 2018. Kilde: Kantar Media, TV-undersøkelsen (2017), TVOV-undersøkelsen (2018) og Scores.

NRK Supers temauke: «Psykisk helse»

I snitt ble hver episode av «Psykisk helse» sett av 105 000 barn og voksne på tradisjonell TV og på nett. Psykisk helse var også tema i flere av NRK Supers programmer som «Fantorangen», «Newton» og «FlippKlipp». Musikkvideoen som tok opp tema som vennskap og psykisk helse, har blitt sett av 286 000 barn og voksne.

NRK Supers temauke: «Psykisk helse»

Snitt per episode. Befolkningen 2-79. Rating i tusen. Kilde: Kantar Media, TVOV-undersøkelse

Parterapi S02E01 Kjell-Simen
Foto: Tor Eigil Scheide

Humor og underholdning

Helgeunderholdningen på NRK1

Helgeunderholdningen står sterkt på NRK1, med programmer som samler hele familien foran skjermen. I tillegg til den lineære seingen velger også mange å se programmene i NRK TV, noe som bidrar til at flere av helgens programmer ender på godt over 1 million seere. Høsten 2018 byttet «Lindmo» sendeflate fra lørdag til fredag, som resulterte i flere
seere og et løft i sendeflaten.

Helgeunderholdningen på NRK1

Rating i tusen, snitt per episode. Kilde: Kantar Media, TVOV-undersøkelse

NRK1 samler fortsatt nordmenn rundt store TV-eventer

De største eventene på NRK1 samler godt over 1 million seere hvert år. Mest sett i 2018 var finalen i «Eurovision Song Contest» da nesten 1,4 millioner nordmenn samlet seg foran TV-en.

NRK1 samler fortsatt nordmenn rundt store TV-eventer

Største eventer på NRK1. Rating i tusen. Kilde: Kantar Media, TVOV-undersøkelsen.

Paralympics 2018 - Jesper Saltvik Pedersen
Foto: Jessica Gow/TT / NTB scanpix

Sport

Bred dekning av sport på NRK Sport

Radiokanalen NRK Sport endret tilbudet fra februar 2018 og sendte hele døgnet, med musikk. Til sammen sendte kanalen 2 326 timer sport i 2018.

Bred dekning av sport på NRK Sport

*Diverse sport: «Sport i dag»/magasinsendinger og opptak av TV-sendinger av sport.Antall timer sport sendt på NRK Sport fordelt på kategorier.I tillegg sender NRK P1 226 timer sport, som inkluderer fotball, håndball, skiskyting og overføringer fra vinter-OL. Kilde: Kantar Media, PPM.

Bred dekning av sport på NRK1

NRK Sport overfører fra arrangementer og konkurranser innenfor en rekke ulike idrettsgrener.

Bred dekning av sport på NRK1

*Diverse sport inkluderer «Sportsrevyen», studiosendinger, programmer om sport og kombinasjonssendinger. 1020 timer sport på NRK1 fordelt på sportsgrener i prosent. Tallene inkluderer studiosendinger, live-overføringer og andre programmer knyttet til sport. Fra 2018 er måten innhold blir kategorisert på, endret i TVOV-undersøkelsen. Fram til og med 2017 stod Kantar Media for kategoriseringen av innholdet, fra 2018 er kategoriene påført av NRK ved hjelp av et system som tar utgangspunkt i EBUs kategorier. Kilde: Kantar Media, TVOV-undersøkelsen

VM i fotball for herrer dominerer topplisten

Sportsarrangementer samler fortsatt store deler av befolkningen. Av de mest sette sportssendingene på NRK1 i 2018 var 7 av 10 kamper fra fotball-VM for herrer. Finalen mellom Frankrike og Kroatia ble sett av hele 1,1 millioner og 9 av 10 av dem som så på TV i det aktuelle tidsrommet så på finalen.

Mest sette sport på NRK1 2018

Rating i tusen

Markedsandel (%)

FIFA Fotball-VM 2018: Finale Frankrike - Kroatia

1109

90

FIFA Fotball-VM 2018: 8-delsfinale Kroatia - Danmark

1039

80

FIFA Fotball-VM 2018: Brasil - Sveits

1020

68

FIFA Fotball-VM 2018: Tunisia - England

1000

70

FIFA Fotball-VM 2018: Kvartfinale Brasil - Belgia

928

80

EM-uka Berlin/Glasgow 2018: Friidrett 10.08

866

67

FIFA Fotball-VM 2018: Kvartfinale Sverige - England

768

91

FIFA Fotball-VM 2018: Argentina - Kroatia

766

67

Tour de Ski: 9 km fri teknikk jaktstart, kvinner

757

74

EM-uka Berlin/Glasgow 2018: Friidrett 11.08

747

69

Tabellen viser mest sette sportsoverføringer på NRK1 i 2018.

Kilde: Kantar Media, TVOV-undersøkelsen.

«Team Ingebrigtsen»

Andre sesong av «Team Ingebrigtsen» samlet et stort publikum høsten 2018. NRK har fulgt familien Ingebrigtsen tett i flere år, og siste episode samlet nesten 1 million seere.

«Team Ingebrigtsen»

Rating i tusen. Kilde: Kantar Media, TVOV-undersøkelsen.

Vita & Wanda
Foto: Astrid Waller / NRK

Mangfold

Fem mest leste saker fra den nye nettsiden NRK Kvensk/NRK Kvääni

Toppliste nett NRK Kvensk

Artikkeltittel

Antall sidevisninger

«Hvem er kvenene?»

7.650

«– Vi måtte bare klare oss alene på skoleinternat»

6.151

«– Det har vært en evig smerte å være kven»

3.734

«Finske Lea reiste på chartertur til Nord-Norge for å finne kvener»

3.113

«En stor forteller fra Reisadalen / Iso muistelija Raisinvankasta»

2.335

Kilde: Google analytics

Fotball-VM 2018 - fellesbilde
Foto: Julia Marie Nagelstad

Mediemangfold

«Gåten Orderud»

I forbindelse med samarbeidsprosjektet «Gåten Orderud» mellom NRK og VG ble det produsert en dokumentarserie, «Gåten Orderud», som ble sendt på NRK, en podkast, «Familiene på Orderud», og et nettunivers hos både NRK og VG.

«Gåten Orderud»

Rating i tusen. Kilde: Kantar Media, TVOV-undersøkelsen.

Podkasten «Familiene på Orderud»

Podkasten «Familiene på Orderud»

Antall nedlastninger. Kilde: NRK serverlogg.

Ingrid Espelid Hovig og Eyvind Hellstrøm 1983
Foto: Sverre Bergli / Sverre Bergli, NRK

Allment tilgjengelig

NRK synstolker mer

NRK synstolker programmer for å tilgjengeliggjøre dem for synshemmede. I 2018 synstolket NRK 190 timer mot 92 timer året før.

Synstolking NRK 2018

NRK-produsert synstolking

Antall episoder

Antall minutter per episode

Minutter totalt

Timer totalt

«Heimebane»

10

45

450

7,5

«Lykkeland»

8

45

360

6

«Side om side»

10

34

342

5,7

«Nesten voksen»

8

27

216

3,6

«Unge lovende» sesong 3

6

33

198

3,3

«Unge lovende» sesong 4

6

32

190

3,2

«ZombieLars» sesong 2

13

15

195

3,3

«Julekongen»

24

24

576

9,6

«MGP» (radiosending NRK P13)

143

2,4

«En natt»

10

25

250

4,2

«Reisen til julestjernen»

74

1,2

«Helium»

13

14

182

3,0

«Lovleg»

10

Varierer

200

3,3

«Lik meg»

10

Varierer

289

4,8

Totalt

3665

61,1

---

Norskprodusert synstolking (filmer)

Minutter totalt

Timer totalt

«Tungeskjærerne»

83

1,4

«Gilberts grusomme hevn»

87

1,5

«Kongens nei»

131

2,2

«Røverdatter»

86

1,4

«Hatets vugge»

93

1,6

Totalt

480

8

---

Nordisk produsert synstolking

Antall episoder

Antall minutter per episode

Minutter totalt

Timer totalt

«Herrens Veje»

10

60

600

10

«Mitt i naturen»

9

60

540

9

«Trädgårdstider» sesong 3

7

60

420

7

«Djursjukhuset» sesong 19

8

60

480

8

«Sorans krig»

1

60

60

1

«Bonusfamiljen» sesong 2

10

45

450

7,5

«Ditte og Louise» sesong 2

8

30

240

4

«Fröken Frimans Krig» sesong 4

3

60

180

3

«Liberty»

5

60

300

5

«Broen» sesong 3

10

60

600

10

«Broen» sesong 4

8

60

480

8

«Påskekrim: Den døende detektiven»

3

60

180

3

«Historien om Danmark»

10

60

600

10

«Vår tid är nu» sesong 2

10

60

600

10

«Springfloden» sesong 1

10

45

450

7,5

«Springfloden» sesong 2

10

45

450

7,5

«Theo og den magiske talisman»

24

20

480

8

«Familjen Hammarströms»

6

23

138

2,30

Totalt

7248

121

Total synstolking

11393

190

Kilde: NRK Statistikk.

Teksting av NRKs TV-sendinger

NRK tekster de fleste forhåndsproduserte TV­programmer samt direktesendinger. Siden 2009 har NRK doblet antall tekstede sendetimer.

Timer teksting 2018

Fremmedspråk

Norsk

Sum

Gj.snitt timer per dag

2009

5816

5030

10.845

30

2010

5926

6023

11.948

33

2011

5726

7079

12.806

35

2012

7369

8267

15.655

43

2013

8683

9175

17.858

49

2014

9272

10.110

19.383

53

2015

8691

11.171

19.861

54

2016

8013

11.401

19.413

53

2017

8172

11.445

19.617

54

2018

8878

12.511

21.390

59

Antall timer tekstet på NRKs TV-kanaler. Kilde: NRK Statistikk.