Fotball-VM 2018 - fellesbilde
Foto: Julia Marie Nagelstad

NRKs bidrag til mediemangfold 

Fotballinteresserte fikk nok en gang et stort mesterskap på to kanaler sommeren 2018 som en følge av et raust og godt samarbeid mellom NRK og TV 2.

MEDIEMANGFOLD: NRKs innhold med sjangermessig og tematisk bredde og høy oppslutning i befolkningen, er et viktig bidrag til norsk mediemangfold. Partnerskap og samarbeid med andre medier er også viktig for å møte den globale konkurransen.

Hvorfor mediemangfold

Mediemangfold forstås gjerne som en forutsetning for et velfungerende demokrati der alle har mulighet til å ytre seg fritt, og der det finnes arenaer hvor ulike meninger møtes. Ifølge Grunnloven § 100, sjette ledd er det et offentlig ansvar å sørge for at ikke bare enkeltmennesket får ytre seg fritt – men at det også finnes arenaer der frie ytringer kan brytes mot hverandre. Begrepet mediemangfold rommer flere dimensjoner. Mediemangfoldsutvalget (NOU 2017:7) skiller mellom avsender, innholds- og bruksmangfold.

Avsendermangfold handler om antall aktører, at de som tilbyr medieinnhold, står for en spredning i eierskap og finansiering, men også at sammensetning blant dem som jobber i media, representerer ulike ståsteder og befolkningsgrupper. NRK bidrar til avsendermangfold blant annet ved å ha en annen finansieringsmodell enn alle andre medieaktører i Norge:

 • NRK er hundre prosent finansiert av kringkastingsavgiften og konkurrerer ikke om annonsekroner i markedet. NRK har selv valgt å ikke bruke muligheten til å ha annonser på internett, og i den nye NRK-plakaten er denne anledningen formelt tatt ut.
 • NRK har begrenset mulighet til å ha sponsorplakater
 • NRK kan ikke ha produktplassering i sine programmer
 • NRK bestiller innhold fra eksterne produksjonsselskap som bidrar til et mangfold av innholdsleverandører i Norge. I 2018 investerte NRK 360 millioner kroner i eksterne produksjoner.
 • Innholdsmangfold er et mål på bredde og variasjon i det som tilbys av innhold og tjenester fra medieaktørene. Det er et vanlig mål i norsk og europeisk sammenheng, for eksempel gjennom allmennkringkastingsregulering, der medieaktørene er forpliktet til å sende bestemte innholdstyper og ha et bredt tilbud.

NRKs bidrag til innholdsmangfold:

 • NRK har unik sjangerbredde med innhold for alle aldersgrupper fra 0-100 år.
 • NRK er til stede i hele landet og bringer nyheter og aktualitet fra distriktene til et nasjonalt publikum.
 • NRK er til stede i verden og tilbyr en omfattende utenriksdekning. Vi har ti korrespondenter og dekker nyhetshendelser der de skjer.
 • NRKs arkiver er nasjonens felles historie og kulturarv, og NRK har brukt store ressurser de seneste årene for å gjøre radio- og TV-programmer allment tilgjengelig.
Roger Sevrin Bruland i Thailand

NRK bidrar til mediemangfold blant annet med tilstedeværelse både regionalt og internasjonalt. Her rapporterer Roger S. Bruland fra sommerens store redningsaksjon i Thailand. 12 gutter og fotballtreneren deres satt innestengt i den oversvømt Tham Luang-Grotten i 18 dager før de tilslutt ble reddet ut.

Foto: NRK

Bruksmangfold er et mål på hvorvidt borgerne i et samfunn faktisk blir eksponert for avsender- og innholdsmangfoldet. Mediemangfold har først en verdi dersom folk bruker ulike medier som representerer en bredde av sjangre, verdier, synspunkter og perspektiver.

 • NRK har 87 prosent daglig dekning i befolkningen og er en samlende arena for blant annet nyheter, valgdekning, debatt og store begivenheter.
 • NRKs allmennkringkastingstilbud er gratis tilgjengelig på minst én distribusjonsplattform.
 • Innholdet tilrettelegges for folk med nedsatt funksjonsevne slik at alle kan benytte seg av det brede innholdet.
 • NRK er til stede med innhold på alle relevante medieplattformer og er dermed en felles referanse på tvers av aldersgrupper med svært ulike medievaner.
 • NRK har høy tillit og legitimitet i hele befolkningen.

Samarbeid i mediebransjen

I en rapport fra Medietilsynet i april 2018 konkluderte tilsynet med at NRK bidrar positivt til det totale mediemangfoldet i Norge. Analysene tydet heller ikke på at NRKs virksomhet har vesentlig konkurransemessig begrensninger for andre aktører i markedet. Tilsynet pekte videre på at det har vært en positiv utvikling i samarbeidet med kommersielle medier de siste årene.

Ledetråden for NRK er at samarbeid i bransjen i sum skal gi et bedre og mer mangfoldig tilbud til folk i Norge. NRK er også opptatt av at samarbeidet ikke underminerer de ulike medienes forretningsmodeller eller hindrer konkurranse om egenproduserte saker, og det som gjør de ulike mediene unike.

Nyskapende samarbeid med Schibsted

I forbindelse med TV-serien «Gåten Orderud» etablerte NRK og VG et redaksjonelt samarbeid. Monster hadde med seg Øystein Milli, som tok ut permisjon fra jobben som krimsjef i VG, og i oppfølgingen av TV-serien jobbet mediehusene sammen journalistisk på en helt ny måte. NRK og VG samarbeidet om nettportaler, artikler, tidslinjer, og faktabokser – i tillegg til dialog med publikum. Saken ga et unikt innblikk i rettssystemet og prosesser de færreste har vært med på tidligere.

Samarbeid mellom redaksjoner kan styrke den undersøkende journalistikken og bidra til at flere kritikkverdige forhold i samfunnet blir belyst.

Gard Steiro, ansvarlig redaktør i VG. 18.april 2018

Felles faktasjekk

NRK var med å etablere nettstedet Faktisk.no sammen med VG, Dagbladet og TV 2 foran valget i 2017. Sommeren 2018 ble prosjektet styrket ved at også Amedia og Polaris Media kom med på eiersiden. Norske mediehus har evnet å se forbi konkurranse og rivalisering for å samarbeide om et viktig og nyskapende prosjekt. Målet er å bidra til en åpen, inkluderende og faktabasert offentlig samtale, og samtidig avdekke og forhindre spredningen av oppdiktede meldinger som utgir seg for å være ekte nyheter.

Distribusjonsmodellen til Faktisk.no er viktig for å lykkes. Alle kan bruke og spre fritt det Faktisk.no lager, uavhengig av om de er med i samarbeidet. Artiklene til Faktisk.no brukes av lokalaviser, store nettaviser, private blogger og fagmedier. I løpet av 2018 ble faktasjekker fra Faktisk.no lest av over to millioner brukere på nrk.no. Til sammen har faktasjekkerne nådd over 3,7 millioner unike nettbrukere i Norge, og de første 300 artiklene har fått over 13 millioner sidevisninger.

Nyvinning i Idretts-Norge

Nyvinningen NM-veka i Stavanger er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund, NRK og Norsk Tipping. 24 norgesmestre ble kåret over fem dager med 1400 deltagere, 500 frivillige og godt over 30 timer direktesendt TV på NRK. NM-veka ble en suksess, og målet er å utvikle arrangementet videre til en årlig begivenhet. Nyskapningen løfter fram Stavanger-regionen og breddeidretten i Norge samt skaper mye nytt innhold i lokale medier.

Det var rørende å se reaksjonene til de mindre idrettene, da trailere og TV-kameraer endelig dukket opp på deres norgesmesterskap.

Tom Tvedt, Stavanger Aftenblad 24.august 2018.

Samarbeid med TV 2 og Amedia

NRK og TV 2 delte rettighetene til fotball-VM i Russland og fordelte 64 kamper seg imellom. Dermed bygget NRK og TV 2 videre på det gode samarbeidet fra EM i Frankrike og VM i Brasil, da vi hadde felles studio på Kontraskjæret i Oslo. Samarbeidet har knyttet sportsredaksjonene i de to kringkasterne tettere sammen. Begge medieselskapene setter publikum først, og da blir det enkelt å dele felles studio og henvise til hverandres sendinger. NRK Sport satte Lise Klaveness til å kommentere VM sammen med Christian Nilssen, og hun ble dermed den første norske kvinnelige kommentatoren i et fotball-VM for menn.

Når Norges to største sportsredaksjoner sammen jobber for å skape de beste opplevelsene, så vil dette vært et stort pluss for seerne.

Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2, nrk.no 20. april 2018.

NRK samarbeider med A-media i forbindelse med cupen og kvinnefotballen, der Amedia får tilgang på mange av våre produksjoner som de kan gi til sitt publikum gjennom sine lokale mediehus.

Lokale og regionale ringvirkninger

Flere av NRKs store satsinger gir lokale og regionale ringvirkninger. «Monsen minutt for minutt» og «Sommeråpent» på kveldstid er eksempler på en nasjonal satsing fra NRK som gir god anledning og råstoff for mange egensaker i landets lokalaviser. I den perioden Lars Monsen var på tur, har M-Brain på oppdrag fra NRK registrert 570 artikler om NRKs sommersatsing i tradisjonelle medier og nærmere 300 innlegg i sosiale medier. En god del av omtalen knyttet seg til de ulike stedene Monsen gikk på tur. Blant saker som var omtalt er intervjuer med frivillige, turgåere og lokalbefolkning.

NRK er i stand til å samle oss på en måte ingen andre kan, og bidrar i tillegg med viktig kulturkunnskap om landet vi lever og bor i.

Leder i Nordlys

Sesong 1 av «Heimebane» skapte et stort engasjement, og i perioden fra premieren 18. februar til siste episode ble sendt i slutten av april var det ifølge M-Brain 199 oppslag i redaksjonelle medier om «Heimebane», - altså nesten tre oppslag per dag. I tillegg registrerte de nærmere 1400 innlegg i sosiale medier som omhandler serien. Journalister, redaktører og aktører i fotballbransjen dominerte debatten om serien.

Heimebane har gjort noko med oss. Truleg har serien styrkt den lokale identiteten. I dag er det forresten rart å tenkje på at serien eigentleg skulle heite Hjemmebane. Skrekk og gru.

Linda Eikrem i Vikebladet
KNM «Helge Ingstad» - NRK delte strømmen med alle som ba om å få tilgang

Ved hjelp av kreativitet og oppfinnsomhet klarte NRK å sende direkte fra stedet der KNM «Helge Ingstad» kolliderte med et tankskip, til tross for at det var tre kilometer til nærmeste stikk-kontakt. NRK delte strømmen med alle som ba om å få tilgang, blant annet TV 2, VG og Bergens Tidende.

Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Lokalt samarbeid

Det foregår en rekke små og store samarbeidsprosjekter mellom NRKs distriktskontorer og lokalaviser. Slike samarbeid fungerer best når de oppstår ut fra initiativ og nettverk i de ulike redaksjonelle miljøene. NRK skal være rause og inkluderende, og sørge for åpenhet rundt ulike former for samarbeid, slik at alle kan ha innsyn i hvilke muligheter som finnes. Men det er ikke NRKs ansvar å få alle til å bli en del av et samarbeid.

I november kolliderte fregatten KNM «Helge Ingstad» med tankskipet Sola TS ved Stureterminalen i Øygarden. NRK Hordaland fikk på plass en automatisert direktestrøm fra ulykkesstedet ved hjelp av brenselcelle som ga strøm til kamerariggen, og delte direktestrømmen med andre medier.

NRK Sápmi har hatt tre arrangementer med samiske medier i 2018, hvor formålet har vært å styrke det samiske mediemangfoldet. Tidlig på høsten gjennomførte NRK Sápmi et møte med de samiske avisene Ávvir og Ságat, og der ble vi enige om tre tiltak: felles kurs- og opplæringstiltak, felles årlig fagdag og utvikling av mulige felles journalistiske prosjekter. Felles fagdag ble gjennomført i desember 2018. I januar 2019 har NRK tatt initiativ til IJ-kurs i intervjuteknikk og invitert Finnmark Dagblad, Altaposten, Ávvir og Ságat til deltakelse og spleiselag. NRK Sápmi har, sammen med SVT og YLE, også gjennomført nordisk samarbeidsmøte med mål om å styrke det nordisk-samiske samarbeidet mellom de nordiske kringkasterne

I Trøndelag har NRK tatt initiativ til kompetansedeling. NRK Trøndelag arrangerte for første gang et instastory-kurs for to lokalaviser i desember. Journalister fra Trønderbladet og Hitra Frøya kom til Tyholt og ble kurset av to av våre SOME-eksperter. Det ble godt mottatt og særlig Trønderbladet bruker nå aktivt instastories i sin publisering.

I november samarbeidet NRK Sogn og Fjordane med Fjordenes Tidende om en nyhetssak. Lokalavisa rykket ut etter at NRK hadde fått tips om en storaksjon mot den norskregistrerte fiskebåten «Ottar» i Måløy. Det var mistanke om sosial dumping, at filippinske arbeidere var underbetalte. Saken ble desket i Førde og delt med lokalavisa i Måløy.

NRK tok initiativ til eit samarbeid på ei redaksjonell sak som eg trur begge media hadde stor nytte av. NRK hadde fått tips om og hadde laga sak på ein båt som låg i Måløy med store manglar og underbetalte medarbeidarar om bord. Vi kunne stupe ut å fikse gode bilete som vi delte med NRK og så fekk vi saka, og gjorde det tydeleg at denne saka hadde NRK ved Hjetland laga. Eg trur det er mykje vi kan samarbeide om. Som enkelte i næringslivet seier: samarbeide når vi kan og konkurrere når vi må.

Erling Wåge, redaktør i Fjordenes Tidende

Lokal forankring – nasjonalt publikum

NRK fanger opp lokale og regionale debatter og bidrar til økt synlighet ved å løfte dem opp til en nasjonal arena. Lokale debatter som starter på mindre arenaer som for eksempel Avisa Nordlys og Nordnorsk debatt eller Vårt Land og Verdidebatt, treffer et større publikum når debattene derfra blir løftet fram i «Dagsnytt 18», «Her og nå» eller «Debatten» på NRK1. Det bidrar også til at de lokale og regionale mediene blir synliggjort for et større publikum. I 2018 har for eksempel Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen, vært med i nærmere 100 radiosendinger på NRK og ni TV-programmer, samt at hun er brukt som kilde i over 20 av NRKs nettsaker.

Aglen

NRK gir synlighet og bred oppmerksomhet til andre mediers innhold og kommentatorer. Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen, er en kommentator som har bidratt med et regionalt perspektiv i mange av NRKs sendeflater. Her fra «Nytt på nytt» med Johan Golden.

Foto: Ole Kaland / NRK

Åpenhet innenfor strafferettspleien

I Norge står ytrings-, informasjons- og pressefriheten sterkt sammenlignet med de fleste andre land, men dette er ikke statiske verdier – de må kontinuerlig forsvares og utvikles. På dette området har NRK tatt et særskilt ansvar – blant annet når det gjelder åpenhet innen strafferettspleien.

I 2018 vedtok Riksadvokaten å gi Adresseavisen innsyn i politiavhør av to politikere i en nylig henlagt straffesak. Riksadvokaten la avgjørende vekt på at saken hadde stor allmenn interesse - den gjaldt mistanke om mulig korrupsjon fra folkevalgte og lå derfor i kjernen av medienes samfunnsoppdrag. Et annet argument var at saken var henlagt. Vårt system bygger på at mediene kan ivareta sin kontrollfunksjon innen strafferettspleien ved å være til stede under domstolsbehandlingene. I saker som er henlagt eller av andre grunner er avsluttet uten åpen domstolsbehandling, er imidlertid ikke det mulig. Det er derfor enda viktigere at mediene gis innsyn.

Dette er anførsler som NRK fremmet og har fått gjennomslag for i de to sakene våre advokater har ført for Høyesterett i 2013 og 2015. Både Treholt-saken og Legevaktsaken omhandler kjernen av medienes samfunnsoppgave, nemlig å gi befolkningen informasjon av allmenn interesse og å være en offentlig vaktbikkje overfor maktfaktorer i samfunnet. De to avgjørelsene i Høyesterett betyr at det nå er fastslått at mediene kan ha rett til innsyn i straffesaksdokumenter i saker av stor offentlig interesse. Riksadvokaten utarbeidet i oktober 2017 en ny veileder for innsyn i straffesaksdokumenter etter den siste avgjørelsen i Høyesterett. Dette ser nå ut til å få direkte betydning.

STATISTIKK

«Gåten Orderud»

I forbindelse med samarbeidsprosjektet «Gåten Orderud» mellom NRK og VG ble det produsert en dokumentarserie, «Gåten Orderud», som ble sendt på NRK, en podkast, «Familiene på Orderud», og et nettunivers hos både NRK og VG.

Dokumentarserien «Gåten Orderud»

«Gåten Orderud»

Rating i tusen. Kilde: Kantar Media, TVOV-undersøkelsen.

Podkasten «Familiene på Orderud»

Podkasten «Familiene på Orderud»

Antall nedlastninger. Kilde: NRK serverlogg.