Trær

UTVIDET: «Verdibørsen» har daglige sendinger på NRK P2.

Foto: Wildpixel / Getty Images/iStockphoto

Verdispørsmål i en verden av uro

NRK når bredere og yngre med aktuell tematisering av livssyn, religion og verdispørsmål. NRK P2s «Verdibørsen» teppelegger uka med daglige sendinger, og siste sesong av «Skam» ble i 2017 semesteremne ved Universitetet i Oslo.

VERDI OG LIVSSYN: Vi beveger oss i takt med verdens utvikling, og i et komplekst politisk, geografisk og ideologisk landskap er verdispørsmål blitt både vanskeligere og viktigere. I tråd med denne utvikling har vi utvidet NRK P2s eldste program med fire timer mer sendetid.

Etikk og livssynsprogrammet «Verdibørsen» engasjerer daglig publikum i sentrale verdidiskusjoner.

« … jeg er imponert over hvor bra Verdibørsen har blitt nå. Det at dere har gjester i studioet som forklarer tingen på en god og grundig måte, gjør at jeg lærer noe nytt i hvert eneste program. Jeg hører flere og flere som sier at verdibørsen er deres favorittprogram på NRK radio. Husk at det blir bare flere og flere oppegående nordmenn (alle får f.eks. god utdannelse), og at det samtidig sendes mer og mer "søppel" / lettvint underholdning overalt ellers». E-post fra lytter Øyvind Haugen

Verdibørsens filosofipanel: Ole Martin Moen, Kaja Melsom og Espen Gamlund

FILOSOFER: Verdibørsens filosofipanel, med fra venstre: Ole Martin Moen, Kaja Melsom og Espen Gamlund.

Foto: Ole Kaland, NRK

2017 var også året da ungdom (og unge voksne) fikk et dramatisert mikrounivers av verdispørsmål med «Skam»s sesong om den muslimske jenta Sana. At serien har betydd mye for mange, ser vi av seertall og mange tilbakemeldinger fra publikum.

Seriens ringvirkninger ser vi også i form av et helt nytt semesteremne ved Religionshistorie, «Religion i SKAM», ved Universitetet i Oslo.

Professor i religionshistorie Dag Øistein Endsjø sier:

« … Det er vel knapt noe annet som speiler så presist hvilken rolle religion spiller i Norge i dag. Alle de store temaene i SKAM speiler ikke bare norsk ungdomstid, men viser i hvor stor grad hele vår tilværelse preges av religiøse forestillinger …»

Religion i SKAM" - studium ved UiO

SKAM-STUDIUM: Sjelden får NRKs produksjoner ringvirkninger i form av et eget studieemne. I 2017 ble «Skam» et semesteremne i faget religionshistorie.

Foto: nrk

«NRKs tilbud skal gjenspeile Norges religiøse arv og mangfold av livssyn og religion i det norske samfunnet». (Kapittel 18 i NRK-plakaten)

Dette løser vi på flere måter. Vi har definert en del av innholdet som forkynnende (som en del av Norges religiøse arv), og andre deler som livssyn for å vise det mangfoldige Norge med sterke innslag av folk fra andre kulturer og annen religiøs tilknytning.

NRKs forkynnende innhold vises i daglige andakter og radiogudstjenester på søndager. Programmene sendes både på NRK P1 og NRK P1+.

Profilen på andaktene er under stadig utvikling. Det er yngre andaktsholdere, flere kvinner og en god miks av teologer, ordinerte prester og folk uten teologisk bakgrunn. Felles er likevel at andaktene er tuftet på kristne verdier og har både bønn og velsignelse.

I tillegg til radiogudstjenestene hver søndag overførte NRK i alt åtte TV-sendte gudstjenester.

Olavsfestdagene har etablert seg som Norges største og viktigste livssynsfestival, med over 300 arrangementer, 800 artister og den daglige debatten i Vestfrontmøtet, hvor aktuelle temaer diskuteres foran flere tusen publikummere. NRK overførte debattene direkte på NRK2.

Nidarosdomen

KIRKEFEIRING: I 2017 ble 500-årsmarkeringen av reformasjonen markert med en gudstjeneste i Nidarosdomen. Hele det offisielle Norge var der, med kongehus, regjering og kirkens ledere.

Foto: NRK

Radioprogrammet «Salmer til alle tider» retter seg også mot et yngre publikum enn før, og det musikalske uttrykket på salmene er blitt kjappere, mer «poppa» opp. Gjestelisten speiler stor salmeinteresse også i aldersgruppen 25–50 år.

«Salmer til alle tider» fikk i 2017 Medierosen, som er hedersprisen til organisasjonen Tro & Medier.

«Mellom himmel og jord» er radioens brede livssynsprogram som tar opp alle store spørsmål i livet, uavhengig av religion og etnisitet. Det er også utgangspunktet for TV-serien med Are Sende Osen, som 500 år etter reformasjonen stiftet religionen Stjernestøvets Søskenbarn i programmet «På tro og Are». Målet var å formidle hva som skal til for å etablere noe nytt og vise mangfoldet av eksisterende trossamfunn i Norge i dag.

Aurora Aksnes i Nidarosdomen

KONSERT: Aurora Aksnes har i løpet av få år etablert seg som en norsk artist i verdensklasse. Høsten 2017 holdt hun en spesialkonsert i Nidarosdomen i Trondheim, som NRK sendte i romjula.

Foto: NRK

NRK har de siste årene også hatt innhold som tydelig markerer den muslimske fasten id (eid). I 2017 fulgte vi to unge jenter som skulle faste for første gang. Serien «Sult – hvordan overleve ramadan» ble laget som korte klipp publisert på Facebook og på NRK P3s nettside, og ble en halvtimes dokumentar avrundet med et live-innslag på NRK1 på selve id-dagen.

Fra serien "Sult – Hvordan overleve Ramadan"

DOKUMENTAR: Fra serien «Sult – Hvordan overleve Ramadan».

Foto: Tomas Berger, NRK

STATISTIKK

Livssynsprogram og gudstjenester på NRK

Totalt sendte NRK 69 timer med livssynsprogrammer på NRK1, NRK2 og NRK3 i 2017.

Timer sendt av programmer innenfor religion/livssynssjangeren på NRK i 2017

Totalt

NRK1

NRK2

NRK3

Program

69

40

28

1

«Advent – Førjulsstemning for hele familien»

2

1

1

Allehelgensgudstjeneste fra Erdal kirke

1

1

Døvegudstjeneste fra Trondheim 2. juledag

1

1

«Fra Sverige til himmelen»

4

3.5

«Fyrtårn»

5

2

3

«Guds lærlinger»

1

1

Høytidsgudstjeneste fra Lade kirke 1. juledag

1

1

«Jul hos Jesus»

3

1

2

Julaftensgudstjeneste fra Lade kirke i Trondheim

1

1

«Messias»

6

1

5

«Messias: Matayoshi»

1

1

«Messias: Moses»

4

3

1

«Middelhavet - et hav av religioner»

8

1

7

«Midnattsmesse fra Roma»

2

2

«Når livet vender»

15

15

«På tro og Are»

2

2

Palmesøndag i Tromsdalen kirke i Tromsø

1

1

Påskegudstjeneste

1

1

Påskegudstjenester: Langfredagsgudstjeneste

1

1

Påskenattsmesse fra Roma

2

2

Pinsedagsgudstjeneste fra Inderøy

1

1

«Reformasjonen: Europas hellige krig»

3

2

1

Reformasjonsgudstjeneste i Nidarosdomen

1

1

«Sult - hvordan overleve Ramadan»

0

0

«Vi er pilegrimer»

2

2

Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen

Livssynsprogrammer på NRK P1 og NRK P2

NRK sender flere timer livssynsprogrammer på radio i 2017 enn i 2016. NRK P1 og NRK P2 sendte til sammen 375 timer livssynsprogrammer i 2017. Diagrammet viser antall timer sendt 2015–2017 inkl. repriser.

Livssynsprogrammer P1 og P2, årsrapport 2017

Kilde: Kantar TNS PPM