Statistikk – Årsrapport 2017

Her finner du alle diagrammer og tabeller, ordnet kapittelvis.

Innhold:

Status | Ungt samfunnsengasjement | Drama | NRK Super | Distrikt | NRK Radio | NRK TV | NRK Sápmi | Nyheter | Kultur og identitet | Mediemangfold | Sport | Underholdning | Natur og vitenskap | Verdi og livssyn

En tilskuer holder mobilen over seg og tar bilde av det fargerike P3 Gull-showet
Foto: Kim Erlandsen, NRK

Status

85 prosent bruker NRK hver dag

85 prosent av befolkningen over 12 år benytter seg av NRKs tilbud daglig. Bruken av NRK følger endringene i befolkningens mediebruk: Bruken av NRK gjennom lineær TV, radio og Tekst-TV synker noe, samtidig som bruken av NRK via nett, mobil og NRK TV øker. Diagrammet viser daglig dekning i prosent.

Graf som beskriver NRKs daglige dekning på TV, radio og nett i 2017 sammenlignet med 2016 og 2015

Kilde: Kantar TNS Forbruker & Media

40 prosent markedsandel for NRKs TV-kanaler

Det meste av TV-seingen i Norge skjer på kanalene eid av de fire store TV-selskapene NRK, TV 2, Discovery Network Norway og MTG. NRK fikk i 2017 en samlet markedsandel på 40 prosent.

Diagrammet viser markedsandeler fordelt på mediehus, i prosent i befolkningen 12 år+:

Graf som viser at det meste av TV-seingen skjer på kanalene eid av de fire store TV-selskapene.

Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen.

NRK1 er Norges største TV-kanal

NRK1 er den største TV-kanalen i Norge med en markedsandel på 32 prosent blant befolkningen 12 år eller eldre. Deretter følger TV 2 og TVNorge med markedsandeler på henholdsvis 19 og 7 prosent.

Diagrammet viser markedsandeler i prosent per kanal i befolkningen 12 år+:

Graf som viser de største TV-kanalene i Norge

Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen.

Programprofil NRK1

Med unik sjangerbredde har NRK1 noe for alle. Diagrammet viser 8114 sendetimer i 2017 fordelt på sjanger.

NRK1: Kakediagram som viser sjangerbredden på NRK1 i 2017

* Kunst/kultur/medier 1,4 %, Vitenskap 0,6 %, Religion/livsfilosofi 0,5 %, Pauseprogram 0,1 %, Barneprogram 0,04 %. Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen.

Programprofil NRK2

NRK2 er kanalen for nyheter, aktualitet og kunnskap. Diagrammet viser 7150 sendetimer i 2017 fordelt på sjanger.

NRK2: Kakediagram som viser sjangerbredden på NRK2 i 2017

* Musikk 1,7 %, Undervisning 0,8 %, Religion/livsfilosofi 0,4 %, Pauseprogram/filler 0,2 %. Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen.

Programprofil NRK3

NRK3 deler kanalplassering med NRK Super, og gir underholdning og opplevelser til unge voksne. Diagrammet viser 3039 sendetimer i 2017 fordelt på sjanger.

NRK3: Kakediagram som viser sjangerbredden på NRK3 i 2017

* Kunst/kultur/medier 0,5 %, Barneprogram 0,3 %, Naturprogram 0,2 %, Nyheter 0,1 %, Pauseprogram/fillers 0,1 %, Religion/livsfilosofi 0,03 %. Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen.

Programprofil NRK Super

NRK Super har som mål å være det sterkeste fellesskapet for alle barn i Norge. Diagrammet viser 4709 sendetimer i 2017 fordelt på sjanger.

NRK Super: Kakediagram som viser sjangerbredden på NRK Super i 2017

* Musikkvideo 1,1 %, Vitenskap 1 %, Nyheter 0,6 %, Dokudrama 0,4 %, Fillere 0,4 %, Programmer for hørselshemmede 0,1 %. Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen.

33 prosent bruker NRK på nett daglig

Bruken av NRK på nett øker, og NRK er blant landets største innholdsnettsteder med 33 prosent daglig dekning i befolkningen over 12 år. Diagrammet viser daglig dekning i prosent for de største norske innholdsnettstedene. Apper ikke inkludert. (2017 har kun data for første til tredje kvartal på grunn av målefeil i fjerde kvartal.)

Stolpediagram som viser nettbruken i Norge i 2017 sammenlignet med -16 og -15

Kilde: Norsk Internettpanel (NIP)

Publiserte artikler i 2017

NRK publiserte i 2017 totalt 50.209 artikler, eller i snitt 137 artikler per dag for barn og voksne. Distriktsdivisjonen med sine 15 distrikter og totalt 48 kontorer spredt rundt i hele Norge, produserer artikler med stor tematisk spennvidde. Diagrammet viser antall artikler publisert, fordelt på seksjoner, i prosent.

Diagram som viser artikler publisert på NRK.no fordelt på sjanger

Kilde: NRK Statistikk

71 prosent bruker mobile tjenester hver dag

Stadig flere bruker mobile tjenester, og NRK er størst på mobil med 40 prosent daglig dekning.

Bruk av mobile tjenester (NRK mobil inkluderer også Yr mobil)

Daglig dekning i antall

Daglig dekning i %

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Mobile tjenester (totalt)

2.776.995

3.006.444

3.198.875

63

67

71

NRK mobil

1.408.760

1.556.457

1.816.969

32

35

40

VG mobil

1.287.591

1.339.880

1.442.552

29

30

32

Dagbladet mobil

695.017

680.681

713.531

16

15

16

Aftenposten mobil

438.957

424.905

460.770

10

10

10

TV 2 mobil

377.233

440.316

510.461

9

10

11

Kilde: Kantar TNS Forbruker & Media

NRKs nettsider har 4,9 millioner besøkende i løpet av en uke

Ukentlige unike NRK.no-brukere i 2017

NRK.no totalt

Endring 2016–2017

- 8.0%

Snitt 2017

4.922.588

Snitt 2016

5.362.520

Snitt 2015

5.570.827

Snitt 2014

5.627.252

Snitt 2013

5.295.650

Kilde: Kantar TNS Scores

Mobilsidene til NRK har 4,2 millioner besøkende ukentlig

NRKs mobilsider har hatt en økning på 16 prosent i antall ukentlige besøkende fra 2016 til 2017.

Ukentlige unike brukere på NRKs mobilsider 2017

NRK mobil totalt

Endring 2016–2017

16 %

Snitt 2017

4.201.226

Snitt 2016

3.628.846

Snitt 2015

2.978.939

Snitt 2014

2.260.325

Snitt 2013

1.486.813

Kilde: Kantar TNS Scores

Over 1 million følger NRK på Facebook

NRK har ca. 1,3 millioner unike følgere på tvers av NRKs Facebook-sider. Ved utgangen av 2017 var 44 prosent av disse følgerne under 35 år.

Tabellen viser månedlige aktive unike følgere ved utgangen av året. (Facebook runder av til nærmeste 100.000 når man be veger seg over 1 million følgere, så det eksakte antallet vil befinne seg mellom 1,2 million og 1,3 millioner følgere.)

Månedlige aktive følgere på Facebook

Unike følgere

2017

1.300.000

2016

1.100.000

2015

850.000

Kilde: Facebook

Yr er den mest brukte NRK-appen

Daglige unike brukere for NRKs apper i 2017

Daglige unike brukere

Yr

1.191.854

NRK TV

167.423

NRK.no

32.829

NRK Super

31.648

NRK Radio

28.269

Fantorangen

16.644

NRK P3 Radio

3.841

Snøfall

2.960

Kilde: Kantar TNS Scores

65 prosent mener de får valuta for lisensen

Andelen av befolkningen som mener de får valuta for lisenspengene, er fortsatt høy. 65 prosent mener de «i stor grad» får valuta for lisensen. I NRKs profiltracker 2017, som måles gjennom året, er andelen noe høyere; gjennomsnittet for året er 69 prosent.

Diagrammet viser andel av befolkningen 15 år eller eldre, i prosent. Spørsmålet som er stilt i profilundersøkelsen er følgende: «Tenk på hele tilbudet til NRK under ett, dvs. alt som sendes på NRK radio og TV, Tekst-TV, alt innholdet som ligger på NRKs nettsider herunder yr.no, NRK TV og NRK Radio inkludert podkast, og NRKs tilbud på sosiale medier. I hvilken grad mener du NRK gir deg valuta for lisenspengene?». (NB: I 2018 ble «NRK TV, NRK Radio inkludert podkast og sosiale medier» innlemmet i spørsmålet.)

Stolpediagram som viser hvor mange som mener de får valuta for lisensen

Kilde: NRKs profilundersøkelse 2018 og NRKs profiltracker 2017.

Valuta for lisensen blant dem som har TV/betaler lisens

Blant dem som har TV og betaler lisens ligger andelen av dem som mener de får valuta for lisensen noe høyere enn i hele befolkningen. I NRKs profilundersøkelse 2018 ligger andelen på 68 prosent, mens den i NRKs profiltracker 2017, som måles gjennom året, ligger på 72 prosent.

Diagrammet viser andel av befolkningen 15 år eller eldre, i prosent. Spørsmålet som er stilt i profilundersøkelsen er følgende: «Tenk på hele tilbudet til NRK under ett, dvs. alt som sendes på NRK radio og TV, Tekst-TV, alt innholdet som ligger på NRKs nettsider herunder yr.no, NRK TV og NRK Radio inkludert podkast, og NRKs tilbud på sosiale medier. I hvilken grad mener du NRK gir deg valuta for lisenspengene?». (NB: I 2018 ble «NRK TV, NRK Radio inkludert podkast og sosiale medier» innlemmet i spørsmålet.)

Stolpediagram som viser andelen av de som betaler lisens som mener de får valuta for den

Kilde: NRKs profilundersøkelse 2018 og NRKs profiltracker 2017.

Lisensaksepten er fortsatt høy blant befolkningen, men blant de yngste og de eldste er det en nedgang fra i fjor

Etter en økning i fjor var det i år en nedgang i opplevd valuta for lisensen i alle aldersgrupper, særlig blant dem under 45 år og dem over 60 år. Ser vi på NRKs profiltracker 2017 som måles gjennom hele året, er ikke nedgangen like stor.

Diagrammet viser prosentandelen av aldersgruppene som mener at de i meget eller ganske stor grad får valuta for lisensen. Tallene er oppgitt i prosent.

Stolpediagram som viser lisensaksept fordelt på alder

Kilde: NRKs profilundersøkelse 2018 og NRKs profiltracker 2017.

NRK bruker alle kanaler for å nå de unge

NRK tar i bruk stadig flere medier eller plattformer for å nå befolkningen. I siste kvartal 2017 spurte vi for første gang hvor mange som hadde vært i kontakt med innhold fra NRK i sosiale medier og podkast. Det er størst bruk av NRKs podkaster og innhold fra NRK i sosiale medier blant de unge. Når vi legger til sosiale medier og podkast i målingen av bruken av NRK totalt, ser vi at sosiale medier og podkast løfter bruken av NRK i de yngre aldersgruppene. Diagrammet viser daglig dekning i prosent, oktober – desember 2017.

Stolpediagram som viser podkast- og sosiale medier-bruk hos NRK fordelt på alder i 2017

Kilde: Kantar TNS Forbruker & Media.

NRK bruker alle kanaler for å nå de unge

Diagrammet viser daglig dekning i prosent, oktober – desember 2017. NRK total = Bruk av NRK1, NRK2, NRK3, NRK radio, NRK på nett og mobil, NRK TV og Tekst-TV.

Stolpediagram som viser NRK-bruk inkludert sosiale medier og podkast

Kilde: Kantar TNS Forbruker & Media.

NRK har noe for alle

På tre TV-kanaler tilbyr NRK et bredt spekter av programmer i ulike sjangere. Diagrammet viser 23.354 sendetimer på NRKs TV-kanaler, fordelt på sjanger.

Graf som viser sendetimer på NRKs TV-kanaler fordelt på sjanger i 2017

* Musikk 1,0 %, Vitenskap 1,0 %, Religion/livsfilosofi 0,3 %, Undervisning 0,2 %, Pauseprogram 0,2 %. Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen.

Om lag 9 av 10 mener NRK tilbyr troverdige nyheter, informasjon og dokumentarer

I NRKs profilundersøkelse 2018 er det en like stor andel i år som i fjor som svarer «meget godt» på spørsmålet om NRK tilbyr troverdige nyheter, informasjon og dokumentarer. Andelen som svarer «ganske godt», har gått ned fra 41 prosent til 37 prosent, mens andelen som svarer «meget/ganske dårlig», har økt tilsvarende med fire prosentpoeng.

NRKs profiltracker, som rapporterer hele 2017, har svært like tall som NRKs profilundersøkelse 2017.

Spørsmålsformuleringen i 2018 er: «Hvor godt mener du NRK oppfyller sin målsetting om å tilby troverdige nyheter, informasjon og dokumentarer?». (NB: Spørsmålet er i år endret fra: «Hvor godt mener du NRK oppfyller sin målsetting om å sende troverdige nyhets-, informasjons- og dokumentarprogrammer?» for også å innbefatte annet innhold enn rene programmer, som nettartikler eller klipp.) Diagrammet viser andel av befolkningen 15 år eller eldre, oppgitt i prosent.

Stolpediagram som viser brukernes oppfatning om NRKs troverdighet i 2017

Kilde: NRKs profilundersøkelse 2018 og NRKs profiltracker 2017.

7 av 10 mener NRK oppfyller sin målsetting om å være upartisk og upåvirket

Andelen som svarer «meget godt» i NRKs profilundersøkelse 2018, har økt fra 2017 med tre prosentpoeng, mens andelen som svarer «ganske godt», har gått ned med hele 10 prosentpoeng. Andelen som svarer «ganske dårlig», har også økt med seks prosentpoeng. Dette mønsteret ser vi til en viss grad i alle målgrupper, men det er blant kvinner og dem over 60 år, at det er størst nedgang i tilfredshet.

Ser vi på NRKs profiltracker 2017, som rapporterer for hele året, er tallene likere fjorårets store profilundersøkelse, med en samlet andel på 77 prosent som mener NRK oppfyller sin målsetting om å være upartisk og upåvirket.

Diagrammet viser andel av befolkningen 15 år eller eldre, i prosent. Spørsmålsformuleringen er: «Hvor godt mener du NRK oppfyller sin målsetting om å være upartisk og upåvirket?».

Stolpediagram som viser folks oppfatning av om NRK er upartisk og upåvirket, Årsrapport 2017

Kilde: NRKs profilundersøkelse 2018 og NRKs profiltracker 2017.

NRK har høy tillit i befolkningen

Diagrammet viser NRK og den kommersielle aktøren som har høyest tillit i befolkningen. Spørsmålet om «hvilket mediehus har du størst tillit til i sosiale medier» er nytt i 2018.

Spørsmålsformuleringen er: «Hvilken TV-kanal/radiokanal/nettside/nettavis/mediehus har du størst tillit til?». (NB: Merk at det var en endring i spørsmålsstilling for nett i 2017, hvor intervjuerens hjelpetekst «Her skal det svares for nettaviser» ble fjernet.) Diagrammet viser andel i befolkningen 15 år eller eldre, oppgitt i prosent.

Stolpediagram som viser at NRK har høy tillit i befolkningen

Kilde: NRKs profilundersøkelse 2018 og NRKs profiltracker 2017.

Teksting

NRK tekster de fleste forhåndsproduserte programmer, både programmer med norsk språk og fremmedspråk.

Antall timer tekstet på NRKs TV-kanaler

Fremmedspråk

Norsk

Sum

Gj.snitt timer per dag

2009

5816

5.030

10.845

30

2010

5926

6.023

11.948

33

2011

5726

7.079

12.806

35

2012

7369

8.267

15.655

43

2013

8683

9.175

17.858

49

2014

9272

10.110

19.383

53

2015

8691

11.171

19.861

54

2016

8013

11.401

19.413

53

2017

8172

11.445

19.617

54

Kilde: NRK Statistikk

NRK synstolker mer

NRK synstolker enkelte programmer for å tilgjengeliggjøre dem for synshemmede. NRK synstolket 50 prosent mer i 2017 enn i 2016. I 2016 synstolket NRK 61 timer, mot 92 timer i 2017.

Synstolking på NRK i 2017

NRK-produsert synstolking

Navn

Antall episoder

Antall minutter per episode

Minutter totalt

Timer totalt

«Valkyrien»

8

45

360

«Monster»

7

55

385

«Unge lovende» sesong 2

6

30

180

«ZombieLars»

13

15

195

«Emblas Saga»

24

15

360

«Skam» sesong 1

11

varierer

220

«Skam» sesong 2

12

varierer

369

«Skam» sesong 3

10

varierer

235

«Skam» sesong 4

10

varierer

327

«Kampen om tungtvannet»

6

45

270

«Tre nøtter til Askepott»

1

83

83

Totalt

2.984

50

Norskprodusert synstolking

Navn

Antall episoder

Antall minutter per episode

Minutter totalt

Timer totalt

«Jeg er din»

1

100

100

«Maskeblomstfamilien»

1

94

94

«Granatmannen»

1

55

55

Totalt

249

4

Nordisk produsert synstolking

Navn

Antall episoder

Antall minutter per episode

Minutter totalt

Timer totalt

«Arvingerne» sesong 3 (DR)

9

60

540

«Bonusfamiljen» (SVT)

10

45

450

«Midnattsol» (SVT)

8

55

440

«Vår tid är nu» (SVT)

10

60

600

«Mitt i naturen» (SVT)

4

60

240

Totalt

2.270

38

Total synstolking

5.503

92

Kilde: NRK Statistikk

Ukentlig dekning i sosiale medier

83 prosent av internettbefolkningen over 15 år bruker Facebook ukentlig. Det gjør Facebook til det mest brukte sosiale mediet, etterfulgt av Snapchat og Youtube med henholdsvis 56 og 54 prosent ukentlig dekning. Snapchat går i 2017 forbi Youtube som det nest mest brukte sosiale mediet i uka.

Diagrammet viser fordeling i internettbefolkningen 15 år+, oppgitt i prosent. (2017 inneholder første til tredje kvartal.)

Graf som viser NRKs ukentlige dekning i forskjellige sosiale medier

Kilde: Interbuss.

NRK når ungt på Facebook

NRK treffer ungt på sosiale medier. Av NRK P3s følgere er 70 prosent av følgerne er under 35 år. Også blant følgere til NRKs hovedkonto og NRK Nyheter er over en tredel av følgerne under 35 år. Diagrammet viser aldersfordeling av følgere på NRKs fem største Facebook-kontoer, oppgitt i prosent.

Diagram som viser aldersfordelingen av følgerne på NRKs fem største Facebook-kontoer i 2017

Kilde: Mingler.

Deling av artikler fra ulike mediehus i sosiale medier

NRK øker i antall delinger i sosiale medier i 2017. Flest delinger skjer på Facebook, og TV 2 er mediehuset med flest delinger gjennom året.

Diagrammet viser antall ganger mediehusenes artikler deles i sosiale medier (Facebook, Twitter, G+, Linkedin og Pinterest). På Facebook vil en deling si enten en reaksjon, kommentar eller deling av en post med lenke til artikkel. Diagrammet viser gjennomsnittlig antall delinger per måned i 2017 og 2016.

Stolpediagram som viser deling av artikler fra de ulike mediehusene i sosiale medier 2017

Kilde: Storyboard.

65 prosent av innvandrerbefolkningen bruker NRKs tilbud daglig

Innvandrerbefolkningen i Norge kjennetegnes av en yngre alderssammensetning enn befolkningen totalt. (Innvandrerbefolkningen er første- eller annengenerasjons innvandrere.) Medievanene blant innvandrere samsvarer derfor ofte med mediebruken til befolkningen 12–29 år generelt. I likhet med befolkningen 12–29 bruker innvandrerbefolkningen i mindre grad NRK via radio eller TV-kanalene og i større grad NRKs tilbud på nett og mobil. Diagrammet viser daglig dekning i prosent.

Stolpediagram som viser daglig dekning av NRKs tilbud blant innvandrerbefolkningen. 2017

Kilde: Kantar TNS Forbruker & Media.

Faten tar valget - Valg 2017
Foto: Julia Naglestad / NRK

Ungt samfunnsengasjement

«Line fikser kroppen» ga rekordhøye seertall mot slutten av året og ble den mest strømmede dokumentarserien i NRK TV noensinne. Diagrammet viser totale seertall, oppgitt i tusen. (* Episodene har gått i reprise 3–4 ganger.)

Line fikser kroppen - totalt antall seere i 1000 - årsrapport 2017

Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen og Kantar TNS Scores

1,2 millioner var innom Skam.p3.no ved begynnelsen av sesong 4

Bruken av «Skam» via skam.p3.no holdt et oppsiktsvekkende høyt nivå gjennom serien. De høyeste toppene fulgte seriens dramaturgi. Siste sesong av serien fikk også en god start, med nesten 1,2 millioner unike brukere den første uka.

Diagrammet viser ukentlige unike brukere innom skam.p3.no

Ukentlige unike brukere Skam sesong 4, årsrapport 2017

Kilde: Kantar TNS Scores

Unge mener «Skam» har vært viktig for samfunnet

Kjennskapstesten gjort etter siste episode av «Skam» kunne avsløre at unge kjenner seg igjen i serien, og store deler av respondentene mente serien er viktig for samfunnet. I undersøkelsen kom det også frem at samtlige i målgruppa kjenner til serien.

Diagrammet viser svar på påstander om «Skam» stilt til 15–29-åringer. Tall oppgitt i prosent.

Påstander om Skam, årsrapport 2017

Kilde: Kjennskapstest Skam etter 4. sesong. Gjennomført av Norstat i uke 25 2017 på bestilling av NRK

Vikingane sesong 2 - Jarl Varg, Jon Øigarden
Foto: Via Film

Drama

Norske drama og humorserier trekker seere på TV og nett

Totale seertall i tusen for «Presten», «Side om side», «Valkyrien» og «Vikingane» sesong 2. Diagrammet viser snitt per episode.

Dramaserier 2017, årsrapport

Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen og Kantar TNS Scores

Zombielars
Foto: Agnete Brun

NRK Super

32 prosent av barna hører på radio daglig

I 2017 hørte 32 prosent av barn mellom 3 og 11 år på radio daglig. P4 og NRK P3 er de to kanalene flest barn er innom daglig. NRK Super klarer seg godt til tross for en synkende bruk av radiomediet. Diagrammet viser daglig dekning i prosent for barn 3–11 år.

Barn radiolytting årsrapport 2017

Kilde: Kantar TNS Radiobarn

Bruken av NRK Supers strømmetjeneste øker

Bruken av NRK Supers strømmetjeneste har siden lanseringen i 2013, økt hvert år.

Diagrammet viser daglige unike brukere i NRK Supers strømmetjeneste. (Diagrammet mangler data for oktober og november i 2016 på grunn av kodefeil, samt april 2017 på grunn av målefeil.)

Strømming NRK Super, årsrapport 2017

Kilde: Kantar TNS Scores.

Barn ser mindre på tradisjonell TV

Barn så i 2017 i gjennomsnitt 52 minutter TV hver dag. Tiden barn bruker på tradisjonell TV-seing er redusert de siste årene, i takt med at stadig flere barn ser TV når de vil på mindre skjermer.

Tabellen viser hvor mange minutter barn ser på TV hver dag, hvor stor prosentandel av barna som er innom TV-en hver dag, og antallet barn som daglig er innom TV-skjermen.

TV-seing blant barn 2–11 år 2015–2017

Gj.snittlig daglig minutter sett

Daglig dekning i prosent

Daglig dekning

2015

80

55

322.000

2016

71

50

291.000

2017

52

40

235.000

Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen

NRK Super er den største TV-kanalen blant barna

Diagrammet viser markedsandeler i gruppen 2–11 år i NRK Supers sendetid (kl. 06.30–19.30).

NRK Super markedsandel, årsrapport 2017

Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen

Barna ser mer fra NRK Super på nett enn på tradisjonell TV

2017 er det første året barna bruker mer tid på NRK Supers strømmetjenester enn på NRK Super på tradisjonell TV.

Diagrammet viser andel av NRK Supers TV-innhold som konsumeres på nett og på tradisjonell TV. Barn 2–11 år, oppgitt i prosent. Snitt per år, i 2016 uten oktober og november, og i 2017 uten april og juli på grunn av målefeil.

NRK Super, lineær kontra strømming, årsrapport 2017

Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen og Kantar TNS Scores

40 prosent så «Jul i Svingen» på nett

I snitt ble hver episode av årets julekalender «Jul i Svingen» sett av over 750.000 barn og voksne. Julekalenderen blir i økende grad sett på nett, og i 2017 fulgte i snitt 40 prosent julekalenderen på NRK TV og NRK Supers strømmetjeneste. Diagrammet viser snitt per episode, i befolkningen 2 år+. Rating i tusen.

NRK Super, julekalender, årsrapport 2017

Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen og Kantar TNS Scores

NRK Supers temauke

I snitt ble hver episode av animasjonsserien «Kroppen min eier jeg» sett av i underkant av 200.000 barn og voksne på tradisjonell TV og på nett. Diagrammet viser snitt per episode, i befolkningen 2 år+. Rating i tusen.

NRK Supers temauke om overgrep, årsrapport 2017

Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen og Kantar TNS Scores

Sommertoget 2017 på Dovrefjell foran Snøhetta
Foto: Maria Kampesæter Kleiven / NRK

Distrikt

15 distriktskontorer med egne radio- og TV-sendinger

Daglig dekning radio

Tabellen viser daglig dekning i prosent for distriktssendingene på radio. Radiodekningen er inkludert korte nyhetsbulletiner.

Daglig dekning radio per distrikt 2017

Radio

Daglig dekning i prosent

NRK Sogn og Fjordane

41

NRK Finnmark

36

NRK Troms

34

NRK Nordland

29

NRK Møre og Romsdal

26

NRK Sørlandet

26

NRK Hordaland

26

NRK Trøndelag

26

NRK Telemark

25

NRK Hedmark/Oppland

25

NRK Rogaland

24

NRK Buskerud

20

NRK Vestfold

19

NRK Østfold

19

NRK Østlandssendingen

18

Kilde: Kantar TNS Forbruker & media

Daglig dekning TV

Tabellen viser daglig dekning i prosent for distriktssendingene på TV.

Daglig dekning TV per distrikt 2017

TV-sending

Sendeområde

Daglig dekning i prosent

Nordland

Nordland

31

Nordnytt

Troms og Finnmark

29

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal

28

Sørlandet

Aust-Agder og Vest-Agder

25

Vestlandsrevyen

Hordaland og Sogn og Fjordane

24

Midtnytt

Trøndelag-fylkene

24

Østnytt

Hedmark og Oppland

23

Østfold

Østfold

21

Rogaland

Rogaland

21

Østafjells

Buskerud, Vestfold og Telemark

17

Østlandssendingen

Oslo og Akershus

16

Kilde: Kantar TNS Forbruker & media

767.000 lytter til distriktssendingene på NRK P1 hver morgen

Daglig dekning for distriktssendinger på NRK P1, hverdager i 2017

Sending

2015

2016

2017

Distriktsmorgen kl. 06–09

890.000

879.000

767.000

Distriktssending kl. 14–17

845.000

820.000

669.000

Kilde. Kantar TNS PPM

Nesten to millioner unike brukere besøkte distriktssidene hver uke

Bruken av distriktssidene på nett økte i 2017, og det er i hovedsak bruken av distriktssidene på mobil som økte, mens bruken på nett holdt seg stabil. I snitt besøkte 1,96 millioner unike brukere distriktssidene hver uke i 2017. Diagrammet viser gjennomsnittlig antall ukentlige unike brukere på nett og mobil.

Bruk av distriktssidene på nett, årsrapport 2017

Kilde: Kantar TNS Scores.

DAB-radio, Slukking av FM-nettet, Tromsø
Foto: Digitalradio Norge

NRK Radio

Markedsandeler for norske radiokanaler

NRK har totalt 66 prosent markedsandel på radio i 2017, og går ned to prosentpoeng fra 2016, men er fortsatt størst blant konkurrentene.

Radio 2017 markedsandeler, årsrapport

Kilde: Kantar TNS PPM

NRK P1 er den største radiokanalen i Norge med 41 prosent markedsandel. Det har i forbindelse med digitaliseringen blitt lansert en rekke nye kanaler. Noen er nyetablerte, som f.eks. NRK P1+, og andre har fått bedre kringkastet distribusjon. I løpet av 2017 så vi at særlig de store allmennkanalene NRK P1, P4 og Radio Norge tapte markedsandeler. Også NRK P3, som i praksis har vært alene som riksdekkende kanal for unge mennesker, har merket den økte konkurransen.

Markedsandeler for norske radiokanaler 2017

Kanaler

2015

2016

2017

NRK P1

44,6

45

40,7

NRK P2

4,2

4,7

4,8

NRK P3

7,1

7,5

5,5

NRK Nyheter

0,9

0,9

1

NRK mP3

2,8

2,9

2,7

NRK Sport

0,3

0,6

0,9

NRK Klassisk

0,3

0,3

0,4

NRK P13

0,9

0,9

1,2

NRK P1+

4,3

5

8

NRK Radio Super

0,3

P4

18,5

17,5

15,6

P5

1,2

1,6

2,4

P6

0,4

0,9

P7

1

1,5

P8

0,2

0,4

P9 Retro

0,1

P10 Country

0,3

NRJ

1,3

1,4

1,2

Radio Norge

9,5

7,8

6,7

Kiss

1,2

0,8

0,7

Radio Rock

0,8

0,6

1,2

Radio Soft

0,2

0,5

0,3

Norsk Pop

0,4

Radio Topp 40

0,7

Radio Vinyl

0,7

Kilde: Kantar TNS PPM

NRK P1+ vokser

Totalt 1,9 millioner, eller 43 prosent av befolkningen 12 år eller eldre, hører NRK på radio daglig. Lyttingen går noe ned, fra 48 prosent daglig dekning i 2016. NRK P1 er den største kanalen med omtrent 1,3 millioner daglige lyttere. Deretter følger NRK P3 som har 545 000 lyttere hver dag. NRK P1+ er den eneste av NRKs kanaler som øker fra i fjor til i år, og er den tredje største radiokanalen til NRK i 2017.

Daglig dekning for NRKs radiokanaler i 2017

Lyttertall

Andel lyttertall, i prosent

NRK P1

1.281.000

28,6

NRK P2

238.000

5,3

NRK P3

345.000

7,7

NRK Nyheter

79.000

1,8

NRK mP3

209.000

4,7

NRK Sport

53.000

1,2

NRK Klassisk

33.000

0,7

NRK P13

78.000

1,7

NRK P1+

257.000

5,7

NRK Radio Super*

31.000

0,7

NRK Total

1.918.000

42,8

Kilde: Kantar TNS PPM

*NRK Radio Supers daglige dekning er i befolkningen 12 år+, dvs. utenfor kanalens egentlige målgruppe, men vi ser at mye av lyttingen på kanalen er blant personer med barn yngre enn 12 år i husstanden.

Programprofil NRK P1

Programprofil NRK P1, hele døgnet, fordelt på sjanger, 2017

Antall timer

Prosentandel

Annet

14

0,2

Barneprogram

2

0,0

Drama

96

1,1

Musikk

2.082

23,8

Nyheter

727

8,3

Portretter

52

0,6

Regionale sendinger

1.271

14,5

Religion/livsfilosofi

246

2,8

Samfunnsspørsmål

412

4,7

Sport

271

3,1

Underholdning

3.492

39,9

Vitenskap

95

1,1

Total sendetid

8.760

100

Kilde: Kantar TNS PPM

Programprofil NRK P2

Programprofil NRK P2, hele døgnet, fordelt på sjanger, 2017

Antall timer

Prosentandel

Annet

52

0,6

Drama

234

2,7

Kunst/kultur/medier

1.704

19,5

Musikk

3.055

34,9

Nyheter

749

8,6

Portretter

173

2,0

Programinformasjon

1

0,0

Religion/livsfilosofi

309

3,5

Samfunnsspørsmål

2.181

24,9

Samiske sendinger – samisk kultur

22

0,3

Underholdning

57

0,7

Vitenskap

223

2,5

Total sendetid

8.760

100

Kilde: Kantar TNS PPM

Programprofil NRK P3

Programprofil NRK P3, hele føgnet, fordelt på sjanger, 2017

Antall timer

Prosentandel

Annet

102

1,2

Hjem/fritid

28

0,3

Kunst/kultur/medier

179

2,0

Musikk

6.116

69,8

Nyheter

134

1,5

Samfunnsspørsmål

504

5,8

Underholdning

1.697

19,4

Total sendetid

8760

100

Kilde: Kantar TNS PPM

NRK Radio når du vil

I NRK Radio på nett kan du høre radio direkte eller sette på ditt favorittprogram når du vil. Radiolyttingen på NRKs kanaler på nett øker i 2017, noe som er i tråd med digitaliseringen av radionettet. I tillegg bidrar bedre måling av mobil-appene til veksten i 2017. Radio på internett foregår i størst grad direkte.

Diagrammet viser ukentlige unike brukere. (Ukene 38–41 er tatt ut fra snittet på grunn av målefeil i disse ukene i 2017.)

Bruk av nrks radiospiller, årsrapport 2017

Kilde: Kantar TNS Scores

Over fire av fem lytter daglig til digitalradio

Bruken av digitalradio øker stadig, og i 2017 er det 86 prosent som hører digitalradio daglig. Digital radiolytting vil si lytting via PC/Mac, mobil med radioapp, nettbrett, internettradioapparat, DAB-radio (inkl. adapter), DAB-radio i bil (inkl. adapter), DAB lommeradio og digital TV-mottaker.

Diagrammet viser andel av befolkningen 15+ som lytter daglig på radio digitalt, i prosent.

Digital radiolytting, årsrapport 2017

Kilde: Kantar TNS Digitalradioundersøkelsen

Innafor - fiks meg
Foto: Stephen Butkus, NRK

NRK TV

330.000 bruker NRK TV daglig

Nivået på bruken av NRK TV varierer med sesongene. I 2017 var den daglige bruken høyest tidlig og sent på året. I snitt var 330.000 unike brukere innom NRK TV hver dag i 2017. Diagrammet viser daglig unike brukere i NRK TV.

330.000 bruker NRK TV daglig - 2017 årsrapport

Kilde: Kantar TNS Scores.

Bruken av NRKs strømmetilbud øker, men bruken av tradisjonell TV er fortsatt størst i 2017

I 2017 konsumerte hver enkelt nordmann i gjennomsnitt 57 minutter NRK-innhold på tradisjonell TV og 6 minutter NRK-innhold på nett hver dag. Sammenlignet med fjoråret ser befolkningen litt mindre på NRKs TV-kanaler, og noe mer på NRK TV, men det er fremdeles tradisjonell TV befolkningen bruker mest tid på.

I denne figuren er NRK TV, klipp og innhold fra NRK Supers strømmetjeneste inkludert i NRKs strømmetilbud. Diagrammet viser hvor mange minutter en gjennomsnittlig nordmann ser NRK-innhold på tradisjonell TV og på nett hver dag. Befolkningen 2+.

Bruk av strømming i 2017, årsrapport

Kilde: Kantar TNS Scores og Kantar TNS TV-undersøkelsen

Publikum ser NRK TV på ulike enheter

TV-skjermen blir en stadig viktigere skjerm for konsum av NRK TV. I 2017 foregikk halvparten av tiden brukt på NRK TV via en TV-skjerm. Selv om stadig flere beveger seg fra lineær TV til strømming, er det ingenting som tyder på at TV-skjermen kommer til å forsvinne fra norske hjem. Diagrammet viser totalt tid brukt på strømmetjenesten NRK TV fordelt på ulike enheter.

TV-seeing etter plattform 2017, årsrapport

Kilde: Kantar TNS Scores

Drama og ungt innhold blir sett av mange på NRK TV

«Skam» var den mest sette serien på NRK TV også i 2017. «Line fikser kroppen» ble den mest sette fakta/dokumentarserien noensinne. Diagrammet viser gjennomsnittlig rating på nett, for fem av de mest sette seriene i NRK TV ekskludert NRK Supers TV-innhold.

Seeing på NRK TV, årsrapport 2017

Kilde: Kantar TNS Scores

TV-seeing skjer på ulike måter avhengig av alder

Publikum konsumerer innhold på ulike plattformer, og brukermønsteret henger sammen med alder. Blant 20–29-åringene ser over én av tre kun TV-innhold via strømming, noe som er en økning fra 2016. Blant befolkningen over 60 år ser fire av fem kun på tradisjonell TV. Diagrammet viser bruk av ulike tjenester, oppgitt i prosent.

TV-seing per plattform etter alder, årsrapport 2017

Kilde: TNS Gallup media, uke 1–50 2017

Reinflytting
Foto: Edmund Grønmo, NRK

NRK Sápmi

Programprofil TV på NRK Sápmi 2017

Kategori

2015

2016

2017

Barn

76

75

92

Fakta

1

2

3

Kultur

40

28

165

Nyheter

164

147

142

Underholdning

1

28

Valg

1

Totalt antall sendetimer

282

252

433

Kilde: NRK Statistikk

Programprofil radio NRK Sápmi 2017

Kategori

2015

2016

2017

Nyheter på samisk

143

161

158

Nyheter på norsk

19

0

0

Aktualiteter

105

77

1.243

Barn og ungdom

6

8

0

Religion

50

50

30

Kultur, underholdning

1.367

1.393

0

Kultur, underholdning på norsk

39

12

22

Totalt antall sendetimer

1.729

1.701

1.453

Kilde: NRK Statistikk

Programprofil TV på NRK Sápmi 2017

Kategori

2015

2016

2017

Barn

76

75

92

Fakta

1

2

3

Kultur

40

28

165

Nyheter

164

147

142

Underholdning

1

28

Valg

1

Totalt antall sendetimer

282

252

433

Kilde: NRK Statistikk

Flere bruker NRK Sápmis nettsider

I tillegg til TV- og radiotilbud har NRK Sápmi et tilbud på nett og mobil. Bruken av innholdet på nett er stabil fra fjoråret, og vi ser en økning på mobil. I 2017 har NRK Sápmi like mange unike brukere på nett som på mobil. Diagrammet viser unike brukere på NRK Sápmis nettsider på nett og mobil.

Nett og mobilbruk NRK Sapmi 2017

Kilde: Kantar TNS Scores

Valg 2017 karikaturer partiledere
Foto: Illustrasjon: Renate Rognan, NRK

Nyheter

«Min viktigste nyhetskilde»

NRK arbeider kontinuerlig med å tilpasse nyhetspresentasjonen til folks medievaner. Internett har de seneste årene vokst frem som den viktigste kilden til nyheter for en størst andel av befolkningen, men som tallene viser er det viktig å lykkes på alle plattformene for å gi befolkningen et best mulig nyhetstilbud. En betydelig andel av befolkningen mener enten TV eller radio er den viktigste nyhetskilden. Spørsmålet som ble stilt: « ... er min viktigste nyhetskilde». Fra og med 2015 er mobil en del av internett. Svanene er oppgitt i prosent.

Min viktigste nyhetskilde, årsrapport 2017

Kilde: Kantar TNS Forbruker & Media

Seertall for nyhetssendinger

NRK Nyheter, daglig gjennomsnittlig seertall, 2017

Nyhetsprogram

2015

2016

2017

«Dagsrevyen» alle dager

703.000

659.000

641.000

«Dagsrevyen 21» mandag–torsdag

517.000

481.000

482.000

«Kveldsnytt» alle dager

433.000

407.000

383.000

Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen

Seertall for debatt- og aktualitetsprogrammer

Diagrammet viser seertall i tusen. Snitt for førstegangssendinger i 2017.

Nyheter og debattprogram, årsrapport 2017

Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen

19 år gamle Tim får spill med KORK.
Foto: Vilde Alette Monrad-Krohn og Patrick da Silva Sæther

Kultur og mangfold

Musikkprofil NRK P1, sendetimer 2017

Antall timer

Diverse lett musikk/pop/rock

126

Diverse musikk

624

Lett musikk

23

Musikk

42

Norsk musikk

89

Pop/rock

1.138

Klassisk musikk

40

Totalt NRK P1

2.082

Kilde: Kantar TNS PPM

Musikkprofil NRK P2, sendetimer 2017

Antall timer

Blues

53

Diverse musikk

114

Etnomusikk/verdensmusikk

123

Folkemusikk

98

Jazz

176

Musikk

44

Klassisk musikk

2.447

Totalt NRK P2

3.055

Kilde: Kantar TNS PPM

Musikkprofil NRK P3, sendetimer 2017

Antall timer

Diverse lett musikk/pop/rock

763

Diverse musikk

157

Hiphop, dance, house, techno, trance

4

Musikk

10

Norsk musikk

174

Pop/rock

5.008

Totalt NRK P3

6.116

Kilde: Kantar TNS PPM

Nynorskandelen i NRK

Andelen nynorsk på TV og radio inkluderer all normert nynorsk, samt halvparten av dialektandelen. På nrk.no representerer andelen kun publiserte artikler på normert nynorsk. NRK1 og NRK P1 inneholder distriktssendingene. Tall oppgitt i prosent.

Nynorskandelen i NRK, årsrapport 2017

Kilde: Opoint og NRK Statistikk

Aldri før har NRK P3 spilt mer norsk musikk

NRKs tre største radiokanaler sender en høyere andel norsk musikk i 2017 sammenlignet med 2015 og 2016. NRK P3 har aldri spilt så mye norsk musikk, og spiller for første gang mer norsk musikk enn NRK P1. Andel norsk språk på NRK P2 er lav sammenlignet de andre kanalene fordi kanalen spiller mye instrumentalmusikk.

Norsk musikk vil si musikk av norsk artist/utøver, komponist, tekstforfatter eller med norsk språk.

Andel norsk musikk av totalt avspilt musikk, i prosent, 2017

2015

2016

2017

NRK P1

45

46

46

NRK P2

36

36

35

NRK P3

39

41

48

Kilde: NRK Statistikk

Andel av norsk musikk med norsk språk, i prosent, 2017

2015

2016

2017

NRK P1

66

66

63

NRK P2

19

19

25

NRK P3

29

31

33

Kilde: NRK Statistikk

Andel norsk musikk av totalt avspilt musikk, i prosent, 2017

2015

2016

2017

NRK P1

45

46

46

NRK P2

36

36

35

NRK P3

39

41

48

Kilde: NRK Statistikk

Valg 2017 programledere Ingunn Solheim og Jarle Roheim Håkonsen
Foto: Julia Naglestad, NRK

Mediemangfold

430 000 så «VG-lista Topp 20» fra Rådhusplassen

«VG-lista Topp 20» ble flyttet fra fredag til lørdag i 2017, og dette forklarer nedgangen i seertallene. 12–19-åringene så like mye i 2017 som i 2016 på tross av endringen i sendedag.

Seertall VG-lista Topp 20, 2016–2017

Seertall

Markedsandel i prosent

2016 (fredag)

626.000

50

2017 (lørdag)

430.000

42

Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen

3,8 millioner var innom «Sommertoget» og «Sommeråpent»

«Sommeråpent» var med «Sommertoget» på reisen gjennom Norge sommeren 2017. Både «På vei til ...»-sendingene og «Sommertoget minutt for minutt» økte sine daglige seertall utover i sesongen, men hadde lavere daglige seertall midt på sommeren. Totalt var 2,7 millioner innom «Sommertoget minutt for minutt» og totalt var 3,2 millioner innom «På vei til ...»-sendingene. Sammenlignet med annen «sakte-TV» hadde «Sommertoget» en høy total dekning i forhold til antall timer sendt. Diagrammet viser totalt for alle sendinger. Diagrammet viser total dekning oppgitt i tusen.

Sommertoget og Sommeråret, årsrapport 2017

Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen

Karsten Warholm VM London
Foto: Lucy Nicholson / Reuters

Sport

Bred dekning av sport på NRK1

NRK Sport overfører fra arrangementer og konkurranser innenfor en rekke ulike idrettsgrener. Diagrammet viser 876 timer sport fordelt på sportsgrener, i prosent.

Bred dekning av sport på NRK1, årsrapport 2017

* hestesport 1 5, snowboard/freestyle 1 %, svømming 1 %, sykkel 0,5 %, tennis 0,2 % og kunstløp 0,1 %, i tillegg til sjakk. Finnmarksløpet, skiskytterstevnet og featureprogrammer.  Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen

Bred dekning av sport på NRK P1

NRK sendte i 2017 sport fra en rekke grener på radio. NRK P1 sendte 271 timer sport fra en rekke ulike sportsgrener.

Sport på NRK P1, årsrapport 2017

* Diverse sport: Ulike sportsoverføringer. Kilde: Kantar TNS PPM

Bred dekning av sport på kanalen NRK Sport

NRK Sport sendte i 2017 1549 timer sport fordelt på ulike sportsgrener.

Fordeling sportsgrener på NRK Sport, årsrapport 2017

* Diverse sport: Vinterstudio, Mesterportrett, VM-kveld og sportsnyheter. Kilde: Kantar TNS PPM

VM på ski dominerer, VM i friidrett overrasker

Som normalt er vintersport mest populært på NRK1, og i 2017 var det VM på ski som ble sett av flest. 5-mila er øverst på lista over mest sette sportsoverføringer med over en million seere gjennom hele den lange sendingen. Den store overraskelsen var Karsten Warholms gull på 400 meter hekk under VM i friidrett. Nesten 900.000 fulgte hele friidrettssendingen, selv om det var sensommer og lavsesong for TV-seing.

Mest sette sportsoverføringer på NRK1 i 2017

Sportssending

Seertall

Andel av seing i sendetid (%)

VM ski: 50 km, menn

1.171.000

86

Tour de Ski: 9 km fri teknikk jaktstart

980.000

78

VM ski: 30 km, kvinner

949.000

86

VM ski: Langrenn 30 km skiathlon, menn

905.000

83

VM ski: Lagsprint finaler, kvinner og menn

877.000

84

VM friidrett

860.000

58

VM ski: Stafett, menn

854.000

91

VM ski: Sprint fri teknikk, finaler

852.000

75

VM Skiskyting: Stafett, menn

810.000

77

VM ski: Stafett, kvinner

787.000

88

Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen

Sport utgjør 5 prosent av sendetiden til NRKs TV-kanaler, men utgjør hele 18 prosent av tiden publikum ser på NRK

Diagrammet viser sendetimer på NRKs TV-kanaler, i prosent, fordelt på sjangere.

Sportens andel av sendetid og seertid, årsrapport 2017

* Musikk 1,2 %, vitenskap 1,1 %, religion/livsfilosofi 0,3 %, undervisning 0,2 %, pauseprogram 0,2 %. Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen

Befolkningen så i snitt 358 timer på NRK i 2017. I snitt ble 65 av disse timene brukt på sport. Diagrammet viser konsumerte timer, i prosent, fordelt på sjanger.

Konsumert sport, årsrapport 2017

Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen

Direkteoverført e-sport for første gang

Direkteoverføringen av ESL Pro League-finalen i desember i dataspiller Counter-Strike ble sendt på nrk.no for første gang i 2017. Dette er første gangen NRK Sport dekker og direkteoverfører e-sport. Til sammen var over 27.000 unike brukere innom direkteoverføringen på nrk.no. Counter-Strike-finalen var i 2017 blant de fem mest sette direkteoverføringene på nett i desember. Diagrammet viser unike brukere minutt for minutt fra sendingens start til slutt.

E-sport, årsrapport 2017

Kilde: Kantar TNS Scores.

Anders Jacobsen vant Mesternes mester 2017.
Foto: Rubicon TV

Underholdning

Den internasjonale finalen i «Melodi Grand Prix» samlet over 1,3 millioner

Eventer fortsetter å samle TV-publikummet og sees gjerne på lineæres TV-kanaler. Blant de mest sette eventene på NRK i 2017 finner vi den internasjonale og norske finalen i «Melodi Grand Prix» og «Kvelden før kvelden», som alle ble sett av over én million seere.

Diagrammet viser de største underholdningseventer på NRK, seertall i tusen.

Seertall TV-underholdning, årsrapport 2017

Kilde: Kantar TNS TV-Undersøkelsen

Nesten 670 000 så finalen i «MGPjr»

Diagrammet viser totalt seertall i tusen for «MGPjr»-finalen 2017.

Seertall MGP, årsrapport 2017

Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen og Kantar TNS Scores

Rekordtall for «Stjernekamp»

«Stjernekamp» hadde sin beste sesong noensinne høsten 2017, og hadde i snitt en markedsandel på over 50 prosent. «Stjernekamp» hadde i 2017 en vekst på over 15 prosent fra sesongen før. Programmet treffer spesielt godt hos familiene, med både voksne og barn som trofaste seere. 20–29-åringene ser minst på «Stjernekamp», men så betydelig mer da tema var hiphop. Diagrammet viser seertall oppgitt i tusen.

Rekordtall for «Stjernekamp» 2017

Kilde: Kantar TNS Tv-undersøkelsem

Newton på NRK
Foto: Erlend Laanke Solbu, NRK

Natur og vitenskap

NRK gir deg et bredt tilbud av informasjonsprogrammer på NRK1

Diagrammet viser 2283 sendetimer med informasjonsprogrammer på NRK1, fordelt på tema.

Infoprogrammer på NRK1, årsrapport 2017

Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen

NRK gir deg et bredt tilbud av informasjonsprogrammer på NRK2

Diagrammet viser 2938 sendetimer med informasjonsprogrammer på NRK2, fordelt på tema.

Info programmer NRK2, årsrapport 2017

Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen

NRK gir deg et bredt tilbud av informasjonsprogrammer på NRK3

Diagrammet viser 707 sendetimer med informasjonsprogrammer på NRK3, fordelt på tema.

Infoprogrammer på NRK3, årsrapport 2017

Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen

Trær
Foto: Wildpixel / Getty Images/iStockphoto

Verdi og livssyn

Livssynsprogram og gudstjenester på NRK

Totalt sendte NRK 69 timer med livssynsprogrammer på NRK1, NRK2 og NRK3 i 2017.

Timer sendt av programmer innenfor religion/livssynssjangeren på NRK i 2017

Totalt

NRK1

NRK2

NRK3

Program

69

40

28

1

«Advent – Førjulsstemning for hele familien»

2

1

1

Allehelgensgudstjeneste fra Erdal kirke

1

1

Døvegudstjeneste fra Trondheim 2. juledag

1

1

«Fra Sverige til himmelen»

4

3.5

«Fyrtårn»

5

2

3

«Guds lærlinger»

1

1

Høytidsgudstjeneste fra Lade kirke 1. juledag

1

1

«Jul hos Jesus»

3

1

2

Julaftensgudstjeneste fra Lade kirke i Trondheim

1

1

«Messias»

6

1

5

«Messias: Matayoshi»

1

1

«Messias: Moses»

4

3

1

«Middelhavet - et hav av religioner»

8

1

7

«Midnattsmesse fra Roma»

2

2

«Når livet vender»

15

15

«På tro og Are»

2

2

Palmesøndag i Tromsdalen kirke i Tromsø

1

1

Påskegudstjeneste

1

1

Påskegudstjenester: Langfredagsgudstjeneste

1

1

Påskenattsmesse fra Roma

2

2

Pinsedagsgudstjeneste fra Inderøy

1

1

«Reformasjonen: Europas hellige krig»

3

2

1

Reformasjonsgudstjeneste i Nidarosdomen

1

1

«Sult - hvordan overleve Ramadan»

0

0

«Vi er pilegrimer»

2

2

Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen

Livssynsprogrammer på NRK P1 og NRK P2

NRK sender flere timer livssynsprogrammer på radio i 2017 enn i 2016. NRK P1 og NRK P2 sendte til sammen 375 timer livssynsprogrammer i 2017. Diagrammet viser antall timer sendt 2015–2017 inkl. repriser.

Livssynsprogrammer P1 og P2, årsrapport 2017

Kilde: Kantar TNS PPM