Innafor - fiks meg

INNAFOR: Den norske dokumentarserien «Innafor» skapte engasjement både med sesong 1 i januar og sesong 2 i desember 2017. Emma Clare Gabrielsen var programleder.

Foto: Stephen Butkus, NRK

TV når du vil

I 2017 har vi målt den tydeligste endringen i bruk av TV noensinne i Norge.

NRK TV: Vi står nå midt i det vi kan kalle «TV-digitalisering 2.0». Strømming av TV-innhold utgjør en stadig større del av TV-seingen i Norge. «Vippepunktet», der strømming står for mer av TV-bruken enn lineær-TV, har flyttet seg fra aldersgruppen 20–29 år til 30–39 på bare ett år.

Den første digitaliseringen av TV skjedde da bakkenettet forlot analog utspilling for ti år siden. En større del av befolkningen fikk tilgang til flere kanaler, og TV-seingen i Norge økte.

«TV-digitalisering 2.0» kjennetegnes av økt spredning av seingen på flere digitale plattformer og tjenester. Markedet er globalt, mindre forutsigbart og konkurransen er hard.

Men fortsatt ser vi at det er mest seing på kveldstid, og at folk foretrekker å se på den store TV-skjermen. Vi forventer at utviklingen vil fortsette, og at stadig større deler av befolkningen vil strømme mer TV-innhold.

For at NRK skal oppfylle samfunnsoppdraget, må vi klare å holde tritt med endringer i medievanene og tilby det norske folk en strømmetjeneste som svarer til deres forventninger. Vi forbereder oss på en hverdag der strømming står for hoveddelen av TV-bruken for mange i Norge. Dette stiller høye krav til tjenesten NRK TV.

«NRK så utviklingen tidlig, og bransjen kommer til å overleve på grunn av det. I hvert fall vil den få en større vekst fordi NRK må produsere mye for å fylle denne tjenesten. Vi var på tv-pitch på Island, og folk fra andre land tviholdt fortsatt på lineær-tv-ens krav til slotter; klokka halv ni på fredag, liksom. Folk tenker gammeldags, og ingen vil snu skuta. Derfor fosser kommersielle strømmetjenester som Netflix fram. Mange snakker hele tiden om endringer. Men vi er i endring hele tiden. Endringer trenger ikke en begynnelse og slutt.» Filmprodusent Anders Tangen i Rushprint, 1. februar 2018

Suksesser i NRK TV

I 2017 har flere titler enn tidligere hatt høye seertall i NRK TV. 146 programmer passerte 100.000 i nettrating i 2017, mot 109 titler i 2016.

Da siste episode av «Skam» ble publisert ved solnedgang 12. mai 2017, fikk publikum servert en finale som feiret den muslimske høytiden eid, og vi tok farvel med hele vennegjengen med Sana i sentrum. Serien avsluttet med en hyllest til kjærligheten, et verdig punktum for en banebrytende serie. «Skam»-finalen var det programmet som stod for mest tid brukt i NRK TV i 2017.

Skam - sesong 4 SKAM - SESONG 4

SKAMAVSLUTNING: Siste episode av «Skam» ble publisert ved solnedgang 12. mai 2017. Serien avsluttet med en hyllest til kjærligheten.

Foto: NRK

«Skam» dominerer listen over mest sette programmer sammen med andre dramatitler som «Side om side», «Unge lovende», «Vikingane», «Valkyrien» og «Presten», men i topplistene for 2017 finner vi også flere titler enn tidligere som ikke er fiksjon.

«Flukt» med Leo Ajkic satte tonen i januar for et år fylt av dokumentartitler og ungt innhold.

«Helene sjekker» inn var tilbake med sterke møter med norsk virkelighet, og nykommeren «Innafor» skapte engasjement og høye seertall både med sesong 1 i januar og sesong 2 i desember.

De aller høyeste seertallene fikk Line Elvsåshagens nye serie «Line fikser kroppen». Med et snitt på 247.000 i nettrating ble dette den mest sette dokumentarserien i NRK TVs historie.

Line fikser kroppen

REKORD: Line Elvsåshagen kommer tett på alle kroppens deler i «Line fikser kroppen». Serien ble den mest sette dokumentarserien i NRK TVs historie.

Foto: Kristin Granbo, NRK

I tillegg til norske programmer har NRK TV også hatt suksess med innkjøpt internasjonalt innhold. «Saken Kevin» fra SVT fikk stor plass i nyhetsbildet. Franske «Le Bureau» ble publisert som en ren strømme-serie på strømmetjenesters premisser; med lange rettigheter og alle episodene tilgjengelig på én gang i NRK TV. Serien vokste raskt i bruk og oppslutning.

Den kritikerroste dokumentarserien om «Vietnam» ble publisert på samme måte og passerte på tre måneder de lineære seertallene. Første episode alene har en nettrating på 110.000.

Felles for begge de sistnevnte seriene er at de har et langt liv og stadig oppdages av nye brukere. Det samme gjelder kulturserien «Takin Ova», om norsk hiphops historie. Serien ble publisert i NRK TV i oktober og ble årets mest sette kulturprogram i NRK TV.

NRK TV

NRK TV: NRK jobber for smarte algoritmer som gir deg ting du liker, men også overrasker med innhold som ligger litt utenfor ditt vanlige mønster. Årets mest sette kulturprogram i NRK TV var «Takin Ova» om norsk hiphops historie. I anbefalingen er serien kombinert med dokumentar og underholdning i NRK TV. «Takin Ova» er tegnet av Mikael Noguchi.

Foto: NRK

Allmennkringkastingsalgoritmer

NRK TV er Norges nest mest brukte strømmetjeneste etter Netflix. Daglig unike brukere steg fra et gjennomsnitt på 303.000 i 2016 til 330.000 i 2017. Selv om utgangspunktet er godt, så er dette en beskjeden vekst i dagens strømmemarked.

I konkurransen mellom de ulike strømmetjenestene er kappløpet om de beste brukerdataene og klokeste anbefalingsalgoritmene sentralt. Der andre aktører ikke bryr seg om hva du ser så lenge du ser, er NRKs oppgave å punktere filterbobler og lufte i ekkokamre.

Hos NRK TV vil du aldri havne i en situasjon der du bare får anbefalt komedier fordi det er det du har sett mest av. NRK TV jobber for smarte algoritmer som gir deg ting du liker, men også overrasker med innhold som ligger litt utenfor ditt vanlige mønster. Samtidig er vi opptatt av å ivareta den enkeltes personvern i kunnskapen vi får om deres seervaner.

Våren 2017 tok vi for første gang i bruk datadreven publisering i NRK TV. Mens vi tidligere manuelt anbefalte ca. 250 titler daglig, kunne vi med datadreven hjelp foreslå ca. 15.000 titler hver dag. Videreutvikling av og samspill mellom manuell kuratering, redaksjonell kunnskap og datadreven hjelp vil gjøre tjenesten bedre for publikum i tiden som kommer.

Norge ligger langt framme teknologisk. Det finnes ingen lærebok i hvordan få ut godt allmennkringkasterinnhold i et strømmemarked. Vi lærer på veien og deler med våre nordiske kolleger.

Strømming betyr ikke frislipp av alle programmer som brukeren må finne selv. Avtaler med publikum er fortsatt viktig. Serieavtaler kan være at en hel serie publiseres samme dag, men vi har også ukes-avtaler når innholdet er så sterkt at det oppleves som positivt å glede seg til neste uke.

Vi ser tydelig at bevisst publisering av sterke titler som trekker folk til strømmetjenesten, øker bruken av andre titler i NRK TV. Ved godt strukturert publisering blir man som seer eksponert for en større del av innholdsporteføljen og en unik sjangerbredde. God publisering fører til at folk oppdager og utforsker innhold de ellers ikke ville sett.

STATISTIKK

330.000 bruker NRK TV daglig

Nivået på bruken av NRK TV varierer med sesongene. I 2017 var den daglige bruken høyest tidlig og sent på året. I snitt var 330.000 unike brukere innom NRK TV hver dag i 2017. Grafen viser daglig unike brukere i NRK TV.

330.000 bruker NRK TV daglig - 2017 årsrapport

Kilde: Kantar TNS Scores.

Bruken av NRKs strømmetilbud øker, men bruken av tradisjonell TV er fortsatt størst i 2017

I 2017 konsumerte hver enkelt nordmann i gjennomsnitt 57 minutter NRK-innhold på tradisjonell TV og 6 minutter NRK-innhold på nett hver dag. Sammenlignet med fjoråret ser befolkningen litt mindre på NRKs TV-kanaler, og noe mer på NRK TV, men det er fremdeles tradisjonell TV befolkningen bruker mest tid på.

I denne figuren er NRK TV, klipp og innhold fra NRK Supers strømmetjeneste inkludert i NRKs strømmetilbud. Grafen viser hvor mange minutter en gjennomsnittlig nordmann ser NRK-innhold på tradisjonell TV og på nett hver dag. Befolkningen 2+.

Bruk av strømming i 2017, årsrapport

Kilde: Kantar TNS Scores og Kantar TNS TV-undersøkelsen

Publikum ser NRK TV på ulike enheter

TV-skjermen blir en stadig viktigere skjerm for konsum av NRK TV. I 2017 foregikk halvparten av tiden brukt på NRK TV via en TV-skjerm. Selv om stadig flere beveger seg fra lineær TV til strømming, er det ingenting som tyder på at TV-skjermen kommer til å forsvinne fra norske hjem. Grafen viser totalt tid brukt på strømmetjenesten NRK TV fordelt på ulike enheter.

TV-seeing etter plattform 2017, årsrapport

Kilde: Kantar TNS Scores.

Drama og ungt innhold blir sett av mange på NRK TV

«Skam» var den mest sette serien på NRK TV også i 2017. «Line fikser kroppen» ble den mest sette fakta/dokumentarserien noensinne. Grafen viser gjennomsnittlig rating på nett, for fem av de mest sette seriene i NRK TV ekskludert NRK Supers TV-innhold.

Seeing på NRK TV, årsrapport 2017

Kilde: Kantar TNS Scores.

TV-seeing skjer på ulike måter avhengig av alder

Publikum konsumerer innhold på ulike plattformer, og brukermønsteret henger sammen med alder. Blant 20–29-åringene ser over én av tre kun TV-innhold via strømming, noe som er en økning fra 2016. Blant befolkningen over 60 år ser fire av fem kun på tradisjonell TV. Grafen viser bruk av ulike tjenester, oppgitt i prosent.

TV-seing per plattform etter alder, årsrapport 2017

Kilde: TNS Gallup media, uke 1–50 2017