Reinflytting

Reinflytting, minutt for minutt 2017

Foto: Edmund Grønmo, NRK

Samisk jubileumsår

NRK Sápmis ambisjon er å være unge samers førstevalg. I tillegg er oppdraget å øke kunnskapen om det samiske samfunnet i hele den norske befolkningen.

NRK SAPMI: Det samiske samfunnet er i endring. Mange unge samer bor i urbane områder, og oppmot to av tre samer snakker ikke samisk.

Flyttestrømmen går fra tradisjonelle samiske bosettingsområder til sentrale og bynære strøk over hele landet. I byene vokser antallet registrerte velgere til Sametinget, og store deler av nett-trafikken på NRK Sápmi kommer fra folk bosatt utenfor Finnmark.

Dette er trender NRK Sápmi tar hensyn til når vi skal planlegge tilbudet framover. NRK Sápmi produserer nyheter, kultur, underholdning og barneinnhold på samisk samt norsk, til nett, mobil, radio og TV.

Samisk hundreårsjubileum

2017 var et samisk jubileumsår. For 100 år siden, 6. februar 1917, møttes samer fra Sverige, Finland og Norge til en felles samekonferanse for første gang.

NRK Sápmi markerte jubileet gjennom hele året og spesielt på Samenes nasjonaldag 6. februar. Dagen ble markert med direktesending på NRK1 fra feiringen i Trondheim og festforestillingen «Jielemen Aavoe» fra Olavshallen i samarbeid med Kringkastingsorkestret, og med «Beaivváš sámi teahter», en dokumentar om foregangskvinnen Elsa Laula Renberg.

Joik i «Muitte mu» og «Stjernekamp»

Før 6. februar hadde NRK allerede startet det samiske jubileumsåret med «Muitte mu – Husk meg».

I denne underholdningsserien lærte kjente norske artister å joike. Elisabeth Andreassen var en av artistene som komponerte joik til sin kjære mann med god hjelp av den samiske artisten og joiker Sara Marielle Gaup.

Et av målene med konseptet var å bidra til at joik når den nasjonale scenen. En fin oppfølging var det derfor da de tre finalistene i «Stjernekamp», Ida Maria Børli Sivertsen, Didrik Solli-Tangen og Adam Douglas, framførte og konkurrerte om hvem som var den beste joikeren.

«Muitte mu» og joik som kategori i «Stjernekamp» har skapt stor debatt og interesse for joik.

Anneli Drecker, Margaret Berger og Ánde Somby.

JOIKEGLEDE: Anneli Drecker, Margaret Berger og joikementor Ánde Somby.

Foto: Johan Mathis Gaup, NRK

Reinflytting minutt for minutt/Giđđajohtin minuhtas minuktii

«Reinflytting minutt for minutt» var sakte-TV i ordets rette forstand. Gjennom én uke fikk seerne innblikk i en livsstil som har eksistert i uminnelige tider.

I programmet fulgte vi familien Saras årlige reise fra vinterbeitene på Finnmarksvidda og til sommerbeitene på Finnmarks-kysten. En egen nettside med chatfunksjon samt tilstedeværelse i sosiale medier bidro til at publikum kunne påvirke sendingen mens den pågikk. Redaksjonen mottok alt fra musikkønsker til spørsmål om rein, reindrift og samisk kultur.

Sendingen måtte avsluttes på grunn av dårlig vær før reinflokken var kommet helt fram til sommerbeitet, men reinflytting var likevel en stor publikumssuksess. Direkte-strømmingen på nett ble fulgt i over 130 land, og redaksjonen fikk over 13.000 meldinger i uken da sendingen pågikk.

REINFLYTTING konvoi, Finnmarksvidda, NRK-team

TUNG LAST: NRKs utstyrskonvoi under sending fra reinflytting på Finnmarksvidda.

Foto: Edmund Grønmo, NRK

«Studio Sápmi» – samisk talkshow

Det samiske talkshowet «Studio Sápmi» har yngre samer som hovedmålgruppe. Programmet er et studiobasert kulturprogram i underholdningsformat, med aktuelle gjester fra hele Sápmi (Norge, Sverige, Finland og Russland). Talkshowet tar for seg samisk kultur og internasjonal populærkultur i et samisk perspektiv.

«Studio Sápmi» er også blitt en viktig musikkscene for unge samiske artister. I hvert program presenteres og opptrer en samisk artist eller band.

Talkshowet «Studio Sápmi»

TALKSHOW: «Studio Sápmi» sendte i alt 13 episoder fordelt på to sesonger, vinter og høst.

Foto: NRK

Nyheter

Nyhetsredaksjonens hovedformål er å prioritere og formidle de viktigste samiske nyhets- og aktualitetssakene til den samiske befolkningen og til den norske befolkningen.

I januar 2018 fikk NRK Sápmi ny forside på nett. Hensikten med omleggingen er å kunne hente og deske stoff til forsiden fra hele NRK Sápmi og produksjonen til de nordiske samarbeidspartnerne.

Den samiske forsiden skal i enda større grad vise hele bredden i NRK Sápmis tilbud. Nyhetsinnhold som særskilt retter seg mot unge målgrupper, publiseres også på NRK Sápmis Facebook-side og i særskilte tilfeller på Instagram.

Radio og TV

NRK Sápmis morgensending «Buorri Iđit Sápmi» er å høre daglig kl. 07.00–09.00 på DAB-kanalen NRK Sápmi, og er en nordisk sending i samarbeid med SVT Sápmi og YLE Sápmi.

Nyhetene oppdateres på nordsamisk hver hele time fram til og med kl. 17.00. Kl. 21.00 leveres nyheter på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. NRK Sápmi leverer også innhold til andre nyhets- og aktualitetsprogrammer på NRKs kanaler ved behov og på bestilling. NRK Sápmis radiotilbud er tilgjengelig på NRK Radio.

«Ođđasat», som sendes daglig på NRK1, er NRK Sápmis hovedprodukt for nyheter på TV, men NRK Sápmi leverer også nyheter og aktualiteter til NRKs øvrige TV-sendinger. «Ođđasat» er et samarbeidsprodukt med SVT Sápmi og YLE Sápmi. NRK Sápmis nyheter for TV er tilgjengelig på NRK TV.

Viktige nyhetssaker i året som gikk

NRK Sápmi har levert omkring 4600 nettnyheter på egen og andre NRK-fronter i 2017, hvorav omkring 60 prosent på samisk. Flere av nyhetssakene fikk oppmerksomhet og dominerte det samiske og nasjonale nyhetsbildet i 2017. Blant de viktige sakene var:

1. Dakota-saken

Rundt 150 artikler omhandlet Dakota Access Pipeline, hvor NRK Sápmi avdekket norske bankers etisk omstridte investeringer i den amerikanske oljerørledningen som berørte urfolkssamfunn i USA. Sakskomplekset vant flere nasjonale og lokale journalistpriser. Den journalistiske dekningen førte til stor oppmerksomhet omkring urfolks rettigheter i USA og norske finansinstitusjoners investeringspraksis i prosjekter som berører urfolk. Flere norske finansinstitusjoner valgte å trekke seg ut av Dakota-prosjektet.

2. Bane NOR og samiske skilt

NRK Sápmi avslørte at Bane NOR i en årrekke har unnlatt å skilte togstasjoner på samisk og dermed har handlet i strid med stadnamnlova. Det journalistiske arbeidet førte til endringer i selskapets praksis.

3. Debatt om joik

NRK Sápmi har i 2017 hatt journalistisk fokus på joik, gjennom programmene «Muitte mu» og gjennom introduksjon av joik som kategori i underholdningsprogrammet «Stjernekamp». Et av resultatene fra denne satsingen var nyhetsdekningen av ulike oppfatninger i det samiske samfunnet om bruk av joik.

4. Sannhetskommisjonen

NRK Sápmi offentliggjorde i 2017 regjeringsdokumenter som avdekket at regjeringen ikke ønsket å opprette en egen kommisjon for fornorskingen av samer og kvener i Norge. Saken ble grundig dekket fram til endelig vedtak i Stortinget, som vedtok å opprette sannhetskommisjonen.

Samisk barnetilbud

NRK Sápmi har som ambisjon å utvikle innhold til mobil og nett som blir samiske barns førstevalg, uavhengig av landegrense. NRK Sápmi har sammen med NRK Supers dukkemakere utviklet en figur for samiske småbarn.

Småbarnas gode og trofaste Binnabánnaš er underholdende og engasjerende, og skal være spesielt viktig i utviklingen av barnas språk. Derfor skal figuren lære seg flere samiske språk. I 2017 har Binnabánnaš i samarbeid med Yle Sápmi lært seg enare- og østsamisk.

«Stálugilvvut»

Stallo er en mytologisk ond, men dum skikkelse i samisk fortellertradisjon. Over mange år har NRK Sápmi produsert konkurranseprogrammet «Stálugilvvut», hvor samiske barn konkurrerer mot Stallo.

Etter at Stallo har stjålet barnas julegaver, har to barn funnet veien til Stallos Lavvo i håp om få tilbake julegavene. I den tradisjonelle fortellingen er listighet det som skal til for å overvinne Stallo. I hver episode møter to nye barn Stallo i ulike konkurranser for å få tilbake julegavene Stallo har stjålet.

Stálugilvvut

Første episode av «Stálugilvvut» i 2017 er nominert til finalen under årets Prix Jeunesse International 2018 (barnas «Oscar-utdeling»).

Foto: NRK

«Iežár»

«Iežár» er en reportasjeserie med samiske barn og betyr «selfie». I serien blir vi kjent med samiske barn og følger dem i deres hverdag og drømmer.

Målet er å inspirere barn som ser programmet, til å våge å stole på seg selv og styrke deres selvbilde. I serien skal barnas egne refleksjoner og tanker tas på alvor.

I 2017 vant en av «Iežár»-episodene prisen for beste barne- og ungdomsproduksjon under Northern Character 2017 festivalen i Murmansk.

ieŽár - Selfie

SELFIE: I «Iežár» følger vi samiske barn i deres hverdag og drømmer.

Foto: Miksapix

Sametingsvalget

Sametingsvalget gjennomføres samtidig med stortingsvalget. Valgdeltakelsen har gradvis gått ned, og i 2013 brukte 67,8 prosent stemmeretten av 15.005 stemmeberettigede.

NRK Sápmis mål med valgsatsingen var å øke interessen for sametingsvalget, bidra til å øke innmeldingen til valgmanntallet og øke oppslutningen om sametingsvalget.

NRK Sápmi skal gi velgeren innsikt og kunnskap til å ta et valg. Denne gang rettet vi spesielt oppmerksomheten mot første- og andregangsvelgeren.

NRK Sápmis valgsatsing var todelt:

  1. Dekning av valget i eksisterende nyhets- og aktualitetsinnholdstilbud
  2. Egen ungsatsing for å øke interessen blant yngre velgere.

NRK Sápmi inviterte de samiske avisene Ávvir og Ságat til samarbeid og hadde et utstrakt samarbeid med Ávvir i ungsatsingen. I tillegg samarbeidet Ávvir, Sagat og NRK Sápmi om gjennomføring av flere meningsmålinger med partibarometer før valget.

STATISTIKK

Samlet programprofil for TV-tilbudet til NRK Sápmi

Programprofil TV på NRK Sápmi 2017

Kategori

2015

2016

2017

Barn

76

75

92

Fakta

1

2

3

Kultur

40

28

165

Nyheter

164

147

142

Underholdning

1

28

Valg

1

Totalt antall sendetimer

282

252

433

Kilde: NRK Statistikk

Programprofil for radiotilbudet til NRK Sápmi

Programprofil radio NRK Sápmi 2017

Kategori

2015

2016

2017

Nyheter på samisk

143

161

158

Nyheter på norsk

19

0

0

Aktualiteter

105

77

1.243

Barn og ungdom

6

8

0

Religion

50

50

30

Kultur, underholdning

1.367

1.393

0

Kultur, underholdning på norsk

39

12

22

Totalt antall sendetimer

1.729

1.701

1.453

Kilde: NRK Statistikk

Programprofil for DAB-tilbudet til NRK Sápmi

Programprofil DAB NRK Sápmi 2017

Kategori

2015

2016

2017

Nyheter på samisk

218

238

140

Nyheter på norsk

19

0

0

Aktualiteter

215

154

3.158

Barn og ungdom

12

16

0

Religion

133

130

89

Kultur, underholdning

3.553

3.644

857

Kultur, underholdning på norsk

86

64

0

Musikk

2.257

2.322

4.292

Sametinget

116

0

59

Totalt antall sendetimer

6.609

6.569

8.594

Kilde: NRK Statistikk

Flere bruker NRK Sápmis nettsider

I tillegg til TV- og radiotilbud har NRK Sápmi et tilbud på nett og mobil. Bruken av innholdet på nett er stabil fra fjoråret, og vi ser en økning på mobil. I 2017 har NRK Sápmi like mange unike brukere på nett som på mobil. Grafen viser unike brukere på NRK Sápmis nettsider på nett og mobil.

Nett og mobilbruk NRK Sapmi 2017

Kilde: Kantar TNS Scores