Valg 2017 programledere Ingunn Solheim og Jarle Roheim Håkonsen

VALGSENDINGER: Ingunn Solheim og Jarle Roheim Håkonsen ledet partilederdebattene, som ble lagt til fire ulike steder landet.

Foto: Julia Naglestad, NRK

Åpen og opplyst

Det er først når et mangfold av uavhengige medier blir lest og brukt at mediemangfoldet har en demokratisk verdi.

MEDIEMANGFOLD: Akkurat som at NRKs innhold ikke får verdi før det treffer publikum, har heller ikke mediemangfold en verdi før det blir brukt i befolkningen. Mediemangfold forstås gjerne som en forutsetning for et velfungerende demokrati, der alle har mulighet til å ytre seg fritt. Men det er ikke nok å bare ha retten til å kunne ytre seg. Ulike meninger må også ha et sted, en felles arena, der de kan møtes og brynes på hverandre.

I NRK-plakaten vedtatt i Stortinget i juni 2017, heter det at «NRK har et selvstendig ansvar for å bidra til norsk mediemangfold regionalt og nasjonalt». Etter at NRKs vedtekter ble revidert og vedtatt på NRKs generalforsamling 19. desember samme år, er dette ansvaret formelt en del av NRKs oppdrag fra og med 2018.

NRK anser ansvaret for å bidra til norsk mediemangfold som en todelt oppgave. For det første bidrar NRK til norsk mediemangfold i kraft av å oppfylle allmennkringkasteroppdraget om unik innholdsbredde og tilgjengelighet for alle.

Dette oppdraget er også statens viktigste virkemiddel for å oppfylle infrastrukturkravet i Grunnlovens § 100 om å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst samtale.

For det andre bidrar NRK til mediemangfold gjennom samarbeid og deling med andre medieaktører. NRK skal være rause og åpne for samarbeid og deling, men det er avgjørende at NRKs evne til å løse oppdraget ikke svekkes.

Som allmennkringkaster må NRK være uavhengig, ha redaksjonell frihet og kontroll og verne om troverdigheten.

NRKs oppdrag, årsrapport 2017

Aktiviteter i året som gikk

NRK har gjennom mange år hatt ulike former for samarbeid med andre. «VG-lista Topp 20» har for eksempel eksistert i 20 år. Samarbeidet mellom NRK og VG har etter hvert utviklet seg til Nordens største gratiskonsert for unge mennesker på Rådhusplassen i Oslo, og bidrar til å løfte fram norske talenter til et ungt publikum.

NRK bruker omtrent 190 millioner kroner på musikkrettigheter hvert år, og er dermed en viktig inntektskilde for mange norske artister og låtskrivere. I 2017 har vi som første medieaktør i Norge inngått en avtale med organisasjonene TONO, IFPI, Gramo og FONO om rettigheter til å bruke musikk i innholdet som publiseres til sosiale medier.

NRK har vært en pådriver for å få på plass så enkle rapporteringsrutiner som mulig. I arbeidet har vi vært opptatt av at mindre medieaktører med færre ressurser enn NRK skal kunne bruke musikkinnhold i sosiale medier på en lovlig måte som sikrer inntekter til dem som har opphavsrett.

NRK har til enhver tid kontrakter med private produksjonsselskaper for rundt en halv milliard kroner samlet. Disse oppdragene skaper og opprettholder arbeidsplasser, og de gir rom for kreativ utvikling av innhold som ellers ikke hadde blitt tilgjengelig for det norske publikummet. De bidrar også til å opprettholde et volum og en kompetanse i bransjen som kommer andre medier og oppdragsgivere til gode.

Sportssamarbeid

Sport er et annet område for samarbeid. I 2017 gikk NRK og TV 2 sammen om å dekke EM for kvinner i fotball og Confederation cup (prøve-VM) for menn.

NRK har også samarbeidet med VG om å publisere fra sjakk-begivenhetene i 2016 og 2017. VG kjøper rettigheter fra NRK, og så samarbeider vi om teknologi og felles løsninger, noe begge er tjent med.

Når det gjelder fotball, har NRK visningsrettighetene til alle kampene i NM for menn i perioden 2016–2021. NRK Sport har tatt initiativ til et samarbeid med alle distriktskontorene om dekningen. NRK har delt strømmer fra fotballkampene med lokale mediehus og samarbeidet om dekningen av kampene.

RBK i 100

RBK i 100: NRK Trøndelag var på plass og feiret Rosenborgs 100-årsjubileum i 2017.

Foto: Morten Andersen / NRK

Både NRK og de lokale mediehusene har nådd bredt ut med viktig regionalt innhold. Det har skapt entusiasme hos publikum rundt mange lokaloppgjør og gitt muligheter for å bruke ressurser mer effektivt enn om man jobber hver for seg.

Samlet sett gir det et bredere og bedre tilbud til publikum. Lokalavisene har fått tilgang til levende bilder fra cupen med anledning til å pakke det inn som en del av det lokale fotballproduktet, noe som har generert både kjøp og gode seertall på nettet.

Ringvirkninger

Før stortingsvalget gikk NRK også inn på eiersiden av faktisk.no, sammen med mediebedriftene VG, Dagbladet og TV 2. Faktisk.no er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge.

Sommertoget 2017: Lotte Olsen Jessa

SOMMERTOGET: Mange ordførere stilte opp for å ta imot «Sommertoget» når det kom på besøk. Programleder Lotte Olsen Jessa.

Foto: NRK

Flere av NRKs store innholdssatsinger gir lokale og regionale ringvirkninger. «Sommertoget» i 2017 var en nasjonal satsing fra NRK, som ga både anledning og råstoff for mange egensaker i landets lokalaviser.

En rapport fra Retriever viser at det ble laget 1751 oppslag om «Sommertoget» i de ukene NRK reiste rundt, fordelt på 291 publikasjoner. Lokalaviser står for 87 prosent av oppslagene. Innslag i TV og radio er ikke med i rapporten, som er gjort for perioden juni til og med august.

Folkefest med «Sommertoget» satte spor på mange måter.

FOLKEFEST: «Sommertoget» satte spor på mange måter.

Foto: NRK
Odd Rune Wolden fra NRK og Harry Tiller fra Adresseavisen

VALGSAMARBEID: Programlederne Odd Rune Wolden fra NRK og Harry Tiller fra Adresseavisen ledet folkemøte fra Kimen i Stjørdal under valgkampen i 2017.

Foto: NRK

Et annet eksempel er dekningen av stortingsvalget i 2017. Dekning av politiske valg ligger i kjernen av NRKs allmennkringkasteroppdrag. NRKs fire store TV-debatter i Arendal, Bergen, Loen og Tromsø samlet folket på NRKs plattformer, men begivenhetene genererte også journalistikk i andre mediehus, slik at de ulike mediene sammen løftet fram de politiske debattene.

NRK er også en fellesarena som gir plass, synlighet og bred oppmerksomhet til andre mediers innhold. Lokale debatter som starter på mindre arenaer, som for eksempel Avisa Nordlys og Nordnorsk debatt, eller Vårt Land og Verdidebatt, treffer et større publikum når debattene derfra blir løftet fram i «Dagsnytt 18», «Her og nå» eller «Debatten» på NRK1.

Lokalt og regionalt samarbeid

Andreas Reitan (Nea radio) og Merete Verstad (NRK Trøndelag)

SAMARBEIDSAVTALE: Redaktør Andreas Reitan i Nea radio og distriktsredaktør Merete Verstad i NRK Trøndelag skriver under ny avtale.

Foto: NRK

I 2017 invitert vi til samarbeidsmøter med redaktører fra samtlige lokale medier i Norge.

Til sammen er det blitt holdt 16 møter fra Varangerbotn i nord til Kristiansand i sør. Møtene har vært åpne og uformelle, og vi har lagt vekt på å komme fram til konkrete tiltak som kan bidra til at vi sammen løfter fram den lokale journalistikken, og gir publikum et bedre og mer mangfoldig medietilbud.

Det er også et mål at samarbeidet ikke underminerer de ulike medienes forretningsmodeller, eller hindrer konkurranse om egenproduserte saker og det som gjør de ulike mediene unike

Noen hovedfunn fra samarbeidsmøtene:

  • Generelt en interesse for økt samarbeid.
  • Erfaringer fra samarbeid i forkant av politiske valg er positive og kan videreutvikles.
  • Manglende ressurser til å drive kritisk journalistikk i eget område bekymrer. På de fleste møtene ble det diskutert hvorvidt en kan få til felles «graveprosjekter».
  • Tillit og personlige relasjoner er viktig for å få til samarbeid.
  • Felles kompetansetiltak er «lavthengende frukter».

Foran valget var det flere av NRKs distriktskontor og NRK Sápmi som samarbeidet med lokale medier om felles partimålinger og valgarrangementer. På selve valgdagen ble det også arrangert felles valgsendinger flere steder i landet.

STATISTIKK

430 000 så «VG-lista Topp 20» fra Rådhusplassen

«VG-lista Topp 20» ble flyttet fra fredag til lørdag i 2017, og dette forklarer nedgangen i seertallene. 12–19-åringene så like mye i 2017 som i 2016 på tross av endringen i sendedag.

Seertall VG-lista Topp 20, 2016–2017

Seertall

Markedsandel i prosent

2016 (fredag)

626.000

50

2017 (lørdag)

430.000

42

Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen

3,8 millioner var innom «Sommertoget» og «Sommeråpent»

«Sommeråpent» var med «Sommertoget» på reisen gjennom Norge sommeren 2017. Både «På vei til ...»-sendingene og «Sommertoget minutt for minutt» økte sine daglige seertall utover i sesongen, men hadde lavere daglige seertall midt på sommeren. Totalt var 2,7 millioner innom «Sommertoget minutt for minutt» og i totalt var 3,2 millioner innom «På vei til ...»-sendingene. Sammenlignet med annen «sakte-TV» hadde «Sommertoget» en høy total dekning i forhold til antall timer sendt. Grafen viser totalt for alle sendinger. Total dekning oppgitt i tusen.

Sommertoget og Sommeråret, årsrapport 2017

Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen