Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Foto: Jørn Veberg / NRK

Det vanskeligste er ofte det viktigste  

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen tror ikke på myten om at unge bryr seg mindre om hva som skjer i samfunnet rundt dem.

FORORD: Da vi planla dekningen av stortingsvalget 2017, bestemte vi oss tidlig for å satse ekstra på det vanskeligste: NRKs valgkampdekning skulle treffe unge voksne i 20-årene.

Denne aldersgruppa har den laveste valgdeltakelsen, er de som bruker minst tid på NRK, og som i liten grad oppsøker nyheter i hverdagen. Så hvorfor kaste bort tid og krefter på dem som likevel ikke bryr seg?

Fordi det neppe er sant at folk i 20-årene bryr seg mindre om samfunnet rundt seg enn andre. Fordi NRK har et oppdrag om å bidra til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne delta aktivt i demokratiske prosesser. Og fordi det aldri skal være et argument i NRK at vi ikke kan gjøre oppgaven fordi den er for vanskelig. Tvert imot.

Vi klarte å nå ut til de yngste velgergruppene i like stor grad som til de eldste. Gjennom valgkampen økte bruken av NRK i alle aldersgrupper. Det hadde vi aldri klart uten et tydelig mål om å nå ut til dem det er aller vanskeligst å nå. Hvordan vi gjorde det, kan du lese mer om i kapittelet om Nyheter.

NRK Super tok i 2017 fatt på en nesten umulig oppgave med «overgrepsuka», om incest og seksuelle overgrep. Målet var å gi barn i Norge noen verktøy som kan være til hjelp for å hindre at overgrep skjer, og til å korte ned tida det tar før de klarer å snakke med noen om det som har skjedd. For det man ikke har ord for, kan man ikke fortelle noen om.

NRK Super skal være det sterkeste fellesskapet for barn i Norge. Enten det handler om lek og moro, eller om vonde tema som skilsmisse, rus og overgrep, så er tilnærmingen den samme. NRK Super skal være i øyehøyde med målgruppa, med innhold som handler om deres verden og virkelighet.

I dokumentarseriene «Innafor», «Helene sjekker inn», «Jævla homo», «Line fikser kroppen» og «Faten tar valget» har modige programledere gått inn med hele seg for å formidle viktige historier som når fram til mange.  

Befolkningen i Norge teller cirka 5,3 millioner. Tallet rommer mennesker med ulike livserfaringer, interesser, behov, holdninger og verdier. NRK skal være en åpen og inkluderende fellesarena for dette mangfoldet, som til sammen utgjør den norske befolkningen.

En arena som bidrar til å knytte oss sammen i et stort offentlig fellesskap. Ikke nødvendigvis på grunn av alt det vi deler og har til felles, men fordi den rommer forskjellighet. En fellesarena der motsetninger og uenighet kan møtes, synes og bryne seg mot hverandre. Der alle kan finne noe eller noen de kjenner seg igjen i.  En arena for å ta tak i de vanskeligste temaene og de kontroversielle spørsmålene.

Her har også den skarpeste og mest uærbødige satiren sin selvfølgelige plass. Problemet er ikke at det er for mye satire i norsk offentlighet, at det tulles for mye med maktpersoner, religion eller oss selv. Problemet er heller at det er for lite.

Hvis vi inkluderer og behandler alle grupper med respekt og sier: «Dere hører til!», da kan vi også drive satire om og med alle. Innhold som «Satiriks», «Ukens vinner», «Nytt på nytt», «Svart humor» eller Robert Stoltenbergs homseprest er viktigere enn noen gang.

Vi må pleie, utvikle og utfordre offentligheten og forhindre at den krymper og blir trang. De vanskeligste oppgavene er ofte også de viktigste. Og nettopp derfor, fordi de er så vanskelige og så viktige, skal NRK gå løs på dem.

Thor Gjermund Eriksens underskrift