Sommertoget 2017 på Dovrefjell foran Snøhetta

NORGE RUNDT: «Sommertoget» var innom 118 kommuner i 17 fylker.

Foto: Maria Kampesæter Kleiven, NRK

Distrikt med nasjonal ambisjon

NRK skal samle og engasjere alle som bor i Norge – skape møteplasser, ny forståelse og opplevelser som setter spor. Distriktskontorene har en viktig rolle for å nå denne målsettingen.

DISTRIKT: NRK har en unik tilstedeværelse i landet, og med det som utgangspunkt ønsker vi å løfte de lokale historiene og de viktige sakene til et større publikum.

NRK har og skal ha en annen rolle enn lokalavisene. Å speile hele landet i vår nasjonale dekning er en viktig demokratisk oppgave for NRK.

NRKs journalister skal være lokale vaktbikkjer og produsere god egenjournalistikk fra hele landet, til hele landet. Målet er at 25 prosent av innholdet i NRKs viktigste nasjonale nyhetstilbud skal være produsert på distriktskontorene.

I 2017 er distriktsoppdraget for nyheter oppdatert og presisert innenfor NRKs hovedstrategi «Først – med hele bildet». Innhold fra distriktene skal produseres med tanke på et nasjonalt publikum.

Samarbeid på tvers

Distriktsdivisjonen styrker satsingen på fordypende og undersøkende journalistikk.

Et eksempel på denne satsingen er fra NRK Buskerud. Med bakgrunn i flere tips ønsket journalistene Laila Nguyen og Per Håkon Solberg å se nærmere på hvorfor stadig flere ungdommer velger å dele seksualisert materiale i sosiale medier.

Prosjektet startet ved distriktskontoret i Drammen, men utviklet seg til å bli et regionalt prosjekt, hvor også journalister fra Østlandssendingen og NRK Østfold bidro med egne saker.

For å forstå fenomenet best mulig brukte journalistene mye tid på å oppsøke ungdomsmiljøer og snakke direkte med ungdommene selv. Grundig research førte til at de fikk tilgang til en rekke bilder og videoer på ulike kontoer på sosiale medier. Flere ungdommer valgte å stå fram, anonymt, med sine historier.

Sakene som ble publisert, ga et unikt innblikk i et ungdomsmiljø svært få kjenner fra innsiden. Totalt ble det publisert ni nettsaker, én sak på TV og to saker i radio. Både «Dagsrevyen» og «Nyhetsmorgen» på NRK P2 dekket saken, og det blitt skrevet flere kronikker nasjonalt og lokalt.

Hanna, Emmanuel, Dorcas og Sunniva

NAKENBILDER: 10.-klassingene Hannah, Emmanuel, Dorcas og Sunniva er godt kjent med at mange unge legger ut bilder av seg selv i intime situasjoner. Journalistene Laila Nguyen og Per Håkon Solberg ved NRK Buskerud fikk ungdommer i tale for å forstå bedre hvorfor ungdommer velger å legge ut sexbilder på sosiale medier. Sakene fikk nasjonal interesse.

Foto: Laila Nguyen, nrk

Historiefortelling på nett

Gode historier krever nye fortellermåter i en tid hvor stadig større del av NRKs publikum bruker nett og mobil. NRK Trøndelag laget fortellingen om treneren og lagkapteinen på NIL Diamonds fra Namsos. I nettversjonen var bildehistorien særlig viktig.

Kåre Tørum og Sverre Anton Svorkmo, NIL Diamanten

DIAMANT: «Trenerens tale» var en sak tilpasset nett fra NRK Trøndelag. Kåre Tørum (63) er treneren til NIL Diamonds – et fotballag for utviklingshemmede. Han skal snart avsløre en hemmelighet for kaptein Sverre Anton Sverkmo og de andre på laget.

Foto: Håvard Karlsen, NRK

Et annet eksempel på nyskapende digital journalistikk var NRK Rogalands sak om «Mona – jenta som tapte barndommen». Mona vokste opp i et hjem med vold og mishandling. Dyrevernsnemnda grep inn og tok hunden i huset, men barna ble værende igjen. Mona fikk ikke erstatning. Hun ble straffet fordi hun klarte seg for godt.

NRK Østfold laget nettserien «Sult», om 16-åringene Ayah og Aliyas opplevelse av ramadan.

Distriktstilbudet

NRKs distriktsdivisjon er organisert i fem regioner, med 15 distriktskontorer og med fast tilstedeværelse på 46 steder i landet. Det er totalt 920 ansatte i distriktsdivisjonen. Rundt 500 av disse jobber med nyheter og distriktstilbudet, om lag 200 med riksproduksjon og de øvrige med fellestjenester, administrasjon og ledelse.

NRKs 15 distriktskontorer tilbyr tre timers morgen- og ettermiddagssending på radio. Til sammen sender NRK 53 timer distriktsradio alle hverdager. I 2017 produserte distriktskontorene også 11 ganger to distrikts-TV-sendinger alle hverdager. Det vil si en på 15 minutter kl. 18.45 og en 5-minutters sending rett før nyhetene kl. 21.00. Dette tilbudet ble endret i 2018.

Distriktsdivisjonen legger ned mye arbeid i å gi publikum en oppdatering av nyheter som skjer rundt om i landet. Derfor har NRK reportere og fotografer på vakt, og ute på veien, store deler av døgnet.

Drap begått av mindreårige gjerningsmenn på Sørlandet, søppelskandalen i Oslo, flommen som førte til store skader i Agder-fylkene, samt avsløringer i Østfold om at styret i stiftelsen Moss Feriekolonier hadde tatt ut mer i styrehonorar enn de hadde delt ut til vanskeligstilte barn, er noen viktige saker hvor folk har stor nytte av NRKs journalistiske tilstedeværelse rundt om i landet.

Flom i Tveit nord for Kristiansand

FLOM: Sør-Norge opplevde storflom i oktober etter kraftig regnvær. Dette var den verste flommen i Agder-fylka på flere tiår. Skadeomfanget var stort, med rundt 3300 innmeldte skader til en samlet verdi av over 500 millioner kroner.

Foto: Hilde Skarvoy Gjestland, nrk

Riksreportere

NRK-reporter Knut Røsrud står foran Sommertoget med et videokamera på skulderen

RIKSREPORTER: Knut Røsrud fra NRK Hedmark og Oppland er en av åtte dedikerte riksreportere.

Foto: NRK

For å synliggjøre innholdet fra hele landet har NRK ansatt åtte dedikerte riksreportere som jevnlig rapporterer i de nasjonale sendingene.

  • Pål Hansen, Troms
  • Gisle Forland, Nordland
  • Jøte Toftaker, Trøndelag
  • Knut Røsrud, Hedmark og Oppland
  • Christian Lura, Hordaland
  • Marte Skodje, Rogaland
  • Siv Kristin Sællmann, Sørlandet
  • John-André Samuelsen, Vestfold og Telemark

Riksproduksjon

Halliker sitter på en benk i Bergen

BRENNPUNKT: Dokumentaren «Lykkelandet» avdekket sammenhenger mellom tiggere, menneskehandel, narkohandel og prostitusjon i Bergen.

Foto: Videograb / NRK

I tillegg til det tradisjonelle distriktsoppdraget har NRKs distriktskontorer de siste årene fått et stadig større ansvar for produksjon for riksdekkende publisering. Distriktskontorene har i dag såkalt sjangeransvar for natur, livssyn, vitenskap, «hverdagsdokumentar» og «sakte-TV».

Dessuten produserer distriktsdivisjonen innhold for barn og innen dokumentarsjangeren. Distriktsdivisjonen har også et viktig ansvar for radiokanalene NRK P1, NRK P1+ og NRK mP3.

Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet» vekket stor oppmerksomhet. Teamet fra Bergen kartla et nettverk av 140 rumenere i byen. Avsløringene av sammenhenger mellom tiggere, menneskehandel, narkohandel og prostitusjon skapte et enormt engasjement rundt tigging og organisert kriminalitet

Silje Nordnes med en stor fisk i armene i serien Skårungen

FISKE-REALITY: «Skårungen» fra Lofoten var en satsing fra nord, der fiskeryrket ble satt i fokus. Gjennom ti episoder fikk vi følge tolv kvinner og menn som konkurrerte om å bli den beste fiskeren. Silje Nordnes, best kjent fra «P3morgen», var programleder.

Foto: Jørn Resvoll, NRK

Opplevelser som setter spor

«Sakte-TV» har sitt utspring i miljøet i Bergen, og i 2017 rullet «Sommertoget» gjennom landet etter to års planlegging. 118 kommuner i 17 fylker fikk besøk, og i en egen rute som tråklet seg gjennom all annen togtrafikk, stoppet «Sommertoget» på 172 stasjoner.

Det var et komplisert puslespill som skulle legges for å ta hensyn til både sikkerhet og øvrig togtrafikk. NRKs sommertog skulle stå i ro i spor 1 for å lage «Sommeråpent» fra perrongen, og det skulle kjøre langsomt mellom stasjonene for å lage opplevelsesrike «minutt for minutt»-sendinger.

Fantorangen omringet av sommerkledde barn og voksne i forbindelse med besøk av Sommertoget

BARNAS FAVORITT: Fantorangen var alltid like populær blant barna som møtte fram på perrongen.

Foto: Thomas Hellum / NRK
En kvinne viser frem en t-skjorte med skriften «Æ elsker Hommelvik»

HOMMELVIK-FAN: NRKs sommertog besøkte 118 kommuner i 17 fylker og skapte opplevelser som har satt spor.

Foto: Markus Thonhaugen, NRK

NRK skal være tett på publikum, vi skal skape åpne møteplasser og opplevelser som setter spor. «Sommertoget» gjorde alt dette.

Sporene hos publikum ble synlig som postkort, meldinger og e-poster direkte til redaksjonen. Sporene er synlig som lokale arrangement og tiltak rundt «Sommertoget». NRK har fått hilsener fra eldresenter, der de hele sommeren spiste i TV-stuen for å kunne følge sendingene. En gammel dame begynte å snakke igjen da hjemplassen hennes kom på skjermen.

Sporene er også synlig gjennom flere tusen medieoppslag om «Sommertoget». De aller fleste i lokalavisene vitnet om stort engasjement.

«Det NRK gjer med slike sendingar er å sy saman ein nasjon. Nesten kvar ein krik og krok blir presentert på ulikt vis, og publikum undrar seg over kor mange dalar og skogkratt, holmer og skjær det bur nordmenn på. I lengda blir ein rett og slett ikkje bare stolt av eigen plass som kjem på TV, men heile Noreg. Ein blir stolt av landet sitt og mangfaldet, og da har rikskringkastinga gjort ein god jobb.» Redaktør Hilde Eika Nesje, Bø Blad

STATISTIKK

15 distriktskontorer med egne radio- og TV-sendinger

Daglig dekning radio

Tabellen viser daglig dekning i prosent for distriktssendingene på radio. Radiodekningen er inkludert korte nyhetsbulletiner.

Daglig dekning radio per distrikt 2017

Radio

Daglig dekning i prosent

NRK Sogn og Fjordane

41

NRK Finnmark

36

NRK Troms

34

NRK Nordland

29

NRK Møre og Romsdal

26

NRK Sørlandet

26

NRK Hordaland

26

NRK Trøndelag

26

NRK Telemark

25

NRK Hedmark/Oppland

25

NRK Rogaland

24

NRK Buskerud

20

NRK Vestfold

19

NRK Østfold

19

NRK Østlandssendingen

18

Kilde: Kantar TNS Forbruker & media

Daglig dekning TV

Tabellen viser daglig dekning i prosent for distriktssendingene på TV.

Daglig dekning TV per distrikt 2017

TV-sending

Sendeområde

Daglig dekning i prosent

Nordland

Nordland

31

Nordnytt

Troms og Finnmark

29

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal

28

Sørlandet

Aust-Agder og Vest-Agder

25

Vestlandsrevyen

Hordaland og Sogn og Fjordane

24

Midtnytt

Trøndelag-fylkene

24

Østnytt

Hedmark og Oppland

23

Østfold

Østfold

21

Rogaland

Rogaland

21

Østafjells

Buskerud, Vestfold og Telemark

17

Østlandssendingen

Oslo og Akershus

16

Kilde: Kantar TNS Forbruker & media

767.000 lytter til distriktssendingene på NRK P1 hver morgen

Daglig dekning for distriktssendinger på NRK P1, hverdager i 2017

Sending

2015

2016

2017

Distriktsmorgen kl. 06–09

890.000

879.000

767.000

Distriktssending kl. 14–17

845.000

820.000

669.000

Kilde. Kantar TNS PPM

Nesten to millioner unike brukere besøker distriktssidene hver uke

Bruken av distriktssidene på nett økte i 2017, og det er i hovedsak bruken av distriktssidene på mobil som økte, mens bruken på nett holdt seg stabil. I snitt besøkte 1,96 millioner unike brukere distriktssidene hver uke i 2017. Diagrammet viser gjennomsnittlig antall ukentlige unike brukere på nett og mobil.

Bruk av distriktssidene på nett, årsrapport 2017

Kilde: Kantar TNS Scores.