Gry Blekastad

«Er verden blitt farligere?» spurte Urix-programleder Gry Blekastad Almås i både tekst og lyd, i serien «Urix forklarer» som går både på nett og TV.

NRK for alle

NRKs mål er å samle folket rundt de store opplevelsene.

TILGJENGELIGHET: Det betyr at innholdet må være tilgjengelig for alle – uavhengig av hindringer som nedsatt hørsel, syn, fysiske eller kognitive ferdigheter. Erfaring viser at når grep tas for å bedre tilgjengeligheten for noen, gir det merverdi for enda flere.

Teksting

NRK tekster de fleste forhåndsproduserte TV-programmene, enten de er norske eller fremmedspråklige. Hvis de er norske, tekstes de for hørselshemmede eller andre som har behov for det. Alle riksdekkende, norske programmer som sendes direkte i «beste sendetid», simultantekstes. I tillegg tekstes en god del andre programmer utenfor beste sendetid, som timesnyhetene på dagtid, «Kveldsnytt» og stadig mer sport. De forhåndsproduserte programmene og en stor andel av simultantekstede programmer også tilgjengelige på nett med teksting.

Teksting av videoer på sosiale medier

Våren 2015 var nesten ingen av NRKs videoer på nett tekstet. I desember 2016 var de fleste av dem tekstet. Det gjør innholdet tilgjengelig for hørselshemmede og døve. Hørende har også glede av teksten siden mange er på sosiale medier uten å ha tilgang på lyd.

De to første sesongene måtte hørselshemmede vente til fredagen for å få med seg hva som hadde skjedd i «Skam»-universet i uken som gikk. Fra høsten 2016 har hørselshemmede vært inkludert fra første dag. Ved å klikke på et tekst-symbol i
videoruta, kommer det opp en tekstet versjon.

Katrine Grindheim Søyland Terpstra

Katrine Grindheim Søyland Terpstra kunne følge med på «Skam» ved hjelp av tekstinga.

Foto: Privat

Jeg vil bare takke for innsatsen dere har gjort med teksting på Skam med små klipp gjennom P3 i samarbeid med NRK. Dette er en stor suksess ettersom jeg har brukt mine sosiale medier til å fortelle at det er nå tekstet og det er mange som nå går over til å følge med hver dag istedenfor å vente til det blir sendt på TV. Takk for at vi blir likestilt!

Katrine Grindheim Søyland Terpstra i e-post til NRK (gjengitt med tillatelse)

Tegnspråk

God jul og godt nytt år fra oss i NRK Tegnspråk! Vi tolker Julemorgen hele julen fra klokken 07.30😊

Publisert av NRK Tegnspråk  Torsdag 22. desember 2016

Tegnspråknytt sendes hverdager klokka 17.45 – 17.49. Seriene «Snakkis» og «Gode venner» ble laget på tegnspråk og sendt på NRK1 og NRK Super. I 2016 tolket TV kanalen NRK Tegnspråk 1113,5 timer – noe som i snitt utgjør 21,5 timer per uke. I tillegg kommer programlederkommentarer i «Barne-TV», «Påskemorgen», «Julemorgen» mv.

Tegnspråktolkene har også tolket andre sendinger, for eksempel MGP-finalen, ekstrasendinger om terrorangrep og det amerikanske valget. De tolkede programmene ligger tilgjengelig på NRK TV under kategorien «Tegnspråk».

WOW! Dere var fantastiske å tegnspråktolke for MGP i kveld! :)

Publisert av Tore Djuvik  Lørdag 27. februar 2016

Tore Djuvik var begeistret for tegnspråktolkningen av MGP.

Tusen takk for tolkingen hele natt og videre. God innsats fra dere. Applaus! Jeg fulgte med på valget. Deilig å også få med meg kommentarer. Dere er toppers 👍👍👍

Publisert av Bjørn Stensvoll  Onsdag 9. november 2016

Bjørn Stensvoll takket tegnspråktolkene som dekket valgnatta i USA.

Barn med tegnspråkversjon av Super-låt

Årets felleslåt for MGPjr 2016; Starten på noe nytt.

Tegnspråkversjonen av låten «Starten på noe nytt».

Høsten 2016 inviterte tegnspråkredaksjonen barn til å være med og lage en tegnspråkversjon av «MGP-junior»s felleslåt, «Starten på noe nytt». 20 barn kom til NRK og laget en flott versjon av låta.

Synstolking

Synstolking bidrar til at flere blinde og synshemmede kan følge med på NRKs TV-serier. Synstolkingen foregår ved at en stemme bruker dialogpausene til å fortelle hva som skjer i bildet. NRK begynte i 2016 med egenprodusert synstolking av drama for blinde og svaksynte. NRK-seriene «Mammon II», «Nobel» og «Snøfall» ble synstolket. På NRK TV publiserte vi også innkjøpte norske, svenske og danske synstolkede programmer,
blant annet «Bedrag» sesong 1 og 2. «Den andre verden» og «Frøken Frimans krig». Totalt leverte vi 28 timer norsk synstolking og 33 timer svensk/dansk synstolking.

Atle Lunde

Atle Lunde gleder seg over at flere blinde og synshemmede kan følge med på NRKs TV-serier.

Foto: Privat

Det er et utrolig løft vi blinde har hatt etter dere i NRK synstolker TV-serier. Ja, jeg vil si nærmest en revolusjon. Jeg håper dere fortsetter, for dette er virkelig å få en ny vår for mange som har følt seg utestengt fra flotte serier tidligere. Ha en fin vinter!

Atle Lunde i e-post til NRK (gjengitt med tillatelse)

Lydtekst

Lydtekst er når tekstingen av fremmedspråk leses opp av en syntetisk stemme. NRK har egne TV-kanaler for denne tjenesten. NRK1 Lydtekst, NRK2 Lydtekst og NRK3/Super Lydtekst. NRK arbeider med en løsning for å få dette til å fungere også på nyhetssendinger.

Hørbarhet

NRK får en del klager på bruk av bakgrunnsmusikk som gjør det vanskelig å oppfatte hva som blir sagt. Tilgjengelighetssjef Siri Antonsen fikk i 2016 ansvaret for hørbarhet. Det finnes ingen verktøy for å kontrollere hørbarhet. Hørbarhet er subjektivt, og hva som oppleves som god hørbarhet, vil variere fra person til person. For å kunne jobbe med hørbarhet må vi bygge kompetanse internt i NRK. Høsten 2016 startet en gruppe i NRK arbeidet med å sikre bedre hørbarhet.

Nett og mobil

NRK Super - tilgjengelighet

NRK Super med knapp til synstolkning og tegnspråk nede til venstre.

Super-appen har gjort det enkelt for synshemmede og hørselshemmede barn å finne frem til innhold som er synstolket og tegnspråktolket. I den alfabetiske oversikten har de lagt inn knapper med symbol for tegnspråk og synstolking.

Yr-app mer brukervennlig

Værtjenesten Yr ble i 2016 oppdatert for å gi en bedre brukeropplevelse, slik at den blant annet kan brukes av blinde som bruker stemmestyring på mobilen.

NRKs brukerråd

Brukerrådet som består av ni representanter for funksjonshemmedes organisasjoner og en fra Pensjonistforbundet, har hatt tre møter i 2016. Temaene har vært DAB, hørbarhet,
tilgjengelighet på nett og mobil. Journalisters bruk av ord og uttrykk for funksjonshemmede har også vært et tema på møtene, og NRK har fått en rekke gode og interessante innspill til forbedringer fra rådet.

NRKs brukerråd

NRKs brukerråd gir oss innspill til bedre tilgjengelighet. Fra venstre foran: Geir Jensen, Gustav Granheim, Jannicke Andersen og Kari Engan. Bak: Sverre Fuglerud, Petter Noddeland, Steinar Wangen, Marianne Kufaas Sæterhaug og Sindre Falk.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

STATISTIKK

Teksting

NRK tekster de fleste forhåndsproduserte programmer, enten de er norske eller fremmedspråklige.

Teksting

År

Fremmedspråk

Norsk

Sum

Gj.snitt timer per dag

2009

5 816

5 030

10 845

30

2010

5 926

6 023

11 948

33

2011

5 726

7 079

12 806

35

2012

7 369

8 267

15 655

43

2013

8 683

9 175

17 858

49

2014

9 272

10 110

19 383

53

2015

8 691

11 171

19 861

54

2016

8 013

11 401

19 413

53

Antall timer tekstet på NRKs
TV-kanaler. Kilde: NRK

Synstolking 2016

NRK synstolker enkelte programmer for å tilgjengeliggjøre dem for synshemmede.

Synstolking 2016

Antall episoder

Ant. min. per episode

Min. totalt

Timer totalt

NRK-produsert synstolking

«Mammon» sesong 2

8

55

440

«Nobel»

7

45

315

«Snøfall»

24

24

576

«Sol snart seks»

8

5

40

Totalt

1 371

23

Norskprodusert synstolking

«Victoria»

1

102

102

«Til ungdommen»

1

110

110

«Babycall»

1

92

92

Totalt

304

5

Nordisk produsert synstolking

«Bedrag» sesong 1

10

57

570

«Bedrag» sesong 2 (DR)

10

57

570

«Den annen verden» (DR)

24

25

600

«Jeg ser deg» (SVT)

1

52

52

«Frøken Fridmanns krig» (SVT)

3

58

174

Totalt

1 966

33

Total synstolking

3 641

61

Kilde: NRK Statistikk