Heidi Røneid styrte satsingen på sosiale medier under sjakk VM 2016

Heidi Røneid styrte satsingen på sosiale medier under sjakk-VM 2016 Skjermdump av TV-sending.

Foto: NRK

Dialog, tett på

2016 markerte et viktig skille for NRKs tilstedeværelse på og bruk av sosiale medier

SoMe: Det digitale medielandskapet er i hurtig endring, og NRKs evne til å endre seg i takt med publikums brukervaner, er avgjørende for hvordan vi klarer å oppfylle oppdraget de neste årene.

Det er viktig for NRK å være en tydelig og troverdig formidler på alle plattformer. Det er nødvendig for å bidra til å fremme den offentlige samtalen, og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser.

Midt ute på middelhavet @ Siem Pilot

Posted by Leo Ajkic on Wednesday, March 30, 2016

Leo Ajkic delte sine inntrykk på sosiale medier da han dro ut med det norske supplyskipet «Siem Pilot» for å redde skipbrudne flyktninger i Middelhavet våren 2016. Opptakene derfra inngikk i serien «Flukt».

Nordmenns bruk av sosiale medier – og de nye medieplattformenes rolle i våre liv – vokser videre. Facebook er fortsatt det største sosiale mediet, mens Snapchat har skutt frem og vokst til å bli den plattformen nest flest nordmenn er aktive på.

NRK Nyheter på Snapchat

NRK Nyheter eksperimenterte med Snapchat under dekningen av USA-valget.

Laster Twitter-innhold

NRK fikk skryt internasjonalt for sin rekruttering av gravejournalist via Snapchat på en EBU-konferanse om sosiale medier. På bildet forteller NRK-journalist Anne Linn Kumano-Ensby om rekrutteringen til prosjektet «Innafor».

Laster Twitter-innhold

Viktige avklaringer

En konsekvens av de hurtige endringene er nye problemstillinger som følger med publisering av journalistikk og innhold på tredjepartsplattformer som ikke eies av NRK. Nye retningslinjer er utarbeidet i NRK for hvordan fremtidige samarbeid med tredjeparter skal foregå.

På den ene siden er det svært viktig å sørge for at publikum forstår at NRK er avsender, selv på tredjepartsplattformer. Et kontinuerlig arbeid med å synliggjøre merkevare og avsender har pågått gjennom 2016, og fortsetter i 2017.

På den andre siden venter presseetiske utfordringer. I løpet av året har alle redaksjoner deltatt i kompetansehevende tiltak for å forankre allmenkringkasteroppdraget og redaktøransvaret på nye digitale plattformer. Flere store nyhetshendelser stilte høye krav til både publiseringsarbeid og til verifisering av kildemateriale.

NRK P3 har 95 000 følgere på Instagram og poster daglig smått og stort fra kanalens indre liv. Her er Astrid S. i studio og gir gode råd for sjekking på Tinder.

Større, færre, bedre

NRK har siden 2016 fokusert på nye medieplattformer som publiseringsplattformer på linje med tradisjonelle kanaler. Dette har ført til endringer i måten NRK arbeider med sosiale medier på, og hvordan publikum opplever allmenkringkastertilbudet.

I et raskt skiftende mediebilde jobber NRK kontinuerlig med utfordringer rundt sosiale medier. En grundig opprydding i NRKs tilbud på Facebook er gjennomført, hvor mer enn 140 Facebook-sider, mange av dem inaktive eller med lav aktivitet, er lagt ned, slått sammen og/eller skjult.

For publikum betyr det enklere navigering og at det er blitt lettere å komme i kontakt med oss. Målet er at publikum skal få svar når de kontakter oss på Facebook. Et mer målrettet fokus på innholdsproduksjon og presentasjon tilpasset sosiale medier, har ført til at flere barn og unge voksne i løpet av året er blitt oppmerksom på NRKs tilstedeværelse på Facebook.

NRK Nyheter bruker Facebook til å servere ferske nyhetshendelser fra hele spekteret, og til å komme i kontakt med sine 260 000 nyhetsinteresserte brukere. Her får Fahad Qureshi i Islam Net spørsmål om kvinner skal adlyde menn.

STATISTIKK:

Ukentlig dekning sosiale medier

86 prosent av internettbefolkningen over 15 år bruker Facebook ukentlig. Det gjør Facebook til det mest brukte sosiale mediet, etterfulgt av Youtube og Snapchat med henholdsvis 57 og 50 prosent ukentlig dekning.

Ukentlig dekning sosiale medier 2016

Internettbefolkningen 15+. Oppgitt i prosent. Kilde: Interbuss. 2016 inneholder Q1-Q3

Aldersfordeling av følgere på NRKs fire største Facebook-kontoer

Aldersfordeling av følgere på NRKs fire største Facebook-kontoer 2016

Oppgitt i prosent. Kilde: Mingler

Deling av artikler fra ulike mediehus i sosiale medier

Deling av artikler fra ulike mediehus i sosiale medier 2016

Gjennomsnittlig antall delinger per måned i 2016. Grafen viser antall ganger mediehusenes artikler deles i sosiale medier (Facebook, Twitter, G+, LinkedIn og Pintrest). Flest delinger skjer på Facebook. På Facebook vil en deling si enten en like, kommentar eller deling av en post med lenke til artikkel. Kilde: Storyboard