Samisk flagg på Oslo Pride-festivalen sommeren 2016

Det samiske flagget og parolen Sápmi Pride fikk spontan applaus under Oslo Pride-festivalen sommeren 2016.

Foto: Mette Ballovara, NRK

Unge samers førstevalg

I 2016 har vi startet endringene som skal gjøre NRKs samiske tilbud til første­valget for unge voksne samer. Vi fokuserer på relevant innhold som publiseres først på nett.

SÁPMI: I 2016 har NRK Sápmi holdt en rekke folkemøter og møtt representanter for den samiske befolkningen, spesielt de unge. Deres råd og vår erfaring er sammen­fallende.

Unge voksne samer kan i dag velge fritt blant det beste medie­innholdet i verden. NRK Sápmis program- og innholds­tilbud må derfor ligge på dette nivået. En kringkaster i verdensklasse, også for urfolk, betyr at vi må satse tydelig på kvalitet og relevans for både et samisk, norsk og globalt publikum.

NRK Sápmi konferanse i Tromsø 2016 plakat

I mars 2016 arrangerte NRK Sápmi en åpen konferanse i Tromsø for å innspill til hvordan NRK bedre kan dekke samisk hverdag

Foto: Ante Jovna Gaup, NRK

NRK Sápmis har endret både innholds­produksjon og publiserings­praksis i 2016. Målet er økt synlighet på brukernes foretrukne platt­former, med relevant og godt innhold for unge voksne samer og nordmenn. Vi har startet fornyelsen av nettsiden og har økt vår tilstede­værelse i sosiale medier.

Studio Sápmi

Det samiske talkshowet «Studio Sápmi» er en nyskapning fra NRK Sápmi. Tilbudet er tilgjengelig på nett og TV, og er et resultat av satsingen på ungt, samisk innhold. «Studio Sápmi» er et studio­basert underholdnings­program med unge og aktuelle gjester og artister.

Studio Sápmi 22.10.2016

TALKSHOW. «Studio Sápmi» er et samisk talkshow med aktuelle gjester og levende musikk. Dette bildet er fra sendingen 22.10.2016.

Foto: NRK

I 2016 så den samiske barne­figuren «Binnabánnaš» dagens lys, et tilbud rettet mot de aller yngste samiske og norske barna. «Binnabánnaš» er blitt godt mottatt av publikum på nett, mobil og TV. Arbeidet med å utvide tilbudet til de aller yngste ytterligere, er godt i gang.

Binnabánnaš

«Binnabánnaš» er en populær samisk barneserie som blant annet går på NRK Super.

Foto: NRK

Nyheter og aktualitet

NRK Sápmi har styrket samarbeidet med finske YLE Sápmi og svenske SVT/SR Sápmi i 2016 gjennom etablering av felles nordiske nyhets- og aktualitets­sendinger på radio. På TV har NRK Sápmi har daglige nyhets­sendinger fra Karasjok i et samarbeid med de nordiske samiske redaksjonene.

Samarbeidet med andre urfolks­kring­kastere er samtidig forbedret gjennom nettverket World Indigenous Television Broadcasters Network (WITBN). Målet er å gjøre urfolks­saker mer synlige også i et internasjonalt perspektiv.

NRK Sápmi har etablert et redaksjons­nært studio i Karasjok med selvkjør for direkte­avvikling av nyhets­sendinger på nett og TV. I 2016 prioriterte NRK Sápmi journalistikk rundt flere større saker som fikk nasjonal og internasjonal oppmerk­somhet, blant annet retten til land og vann i Finnmark.

Midnattsol over Stjernøya i Finnmark

MIDNATTSOL OVER STJERNØYA: Etter årelang strid felte Høyesterett i 2016 dom over eiendomsretten til store deler av Stjernøya i Vest-Finnmark.

Foto: Dag Ivar Indrebø, NRK

Digitalt først

Målet for NRK Sápmi om økt kvalitet og tilstede­værelse i digitale, mobile og sosiale medier har gjort at vi har økt bredden på vårt nettilbud i 2016.

Vi har prøvd og feilet på sosiale medier. Vi har startet utviklingen av en ny forside på nett som i større grad viser bredden i det samiske medie­tilbudet i NRK. I tiden som kommer ønsker NRK Sápmi ytterligere å styrke sin posisjon som leverandør av godt samisk­språklig innhold.

Sapmi GRand Prix 2016 Ella Marie Isaksen

SÁPMI GRAND PRIX 2016: Ella Marie H. Isaksen vant sangdelen i Sámi Grand Prix. Johan Ivvar Gaup tok seieren i joikedelen.

Foto: Dragan Cubrilo, NRK

Radio- og fjernsyns­tilbudet fra NRK Sápmi vil fortsatt være høyt prioritert, ikke minst gjennom nyskapende og underholdende konsepter fra det samiske samfunnet rettet mot hele den norske befolkningen.

Men retningen er klar: Ungt, relevant og digitalt. Det er nødvendig for at unge samer i framtiden skal velge samiskspråklig innhold.

Skuespiller Lene Cecilia Sparrok var gjest i «Studio Sápmi» i oktober.

STATISTIKK

Samlet program­profil for TV-tilbudet til NRK Sápmi

Sendetimer på TV fra NRK Sápmi 2016

2014

2015

2016

Barn

87

76

75

Fakta

7,5

1

2

Kultur

12

40

28

Urfolksmagasin

0

0

0

Nyheter

158

164

147

Underholdning

13,5

1

0

Valg

0

0

0

Totalt

278

282

252

Kilde: NRK Statistikk

Program­profil for radio­tilbudet til NRK Sápmi

Sendetimer radio NRK Sápmi 2016

2014

2015

2016

Nyheter på samisk

279

143

161

Nyheter på norsk

21

19

0

Aktualiteter

78

105

77

Barn og ungdom

7,5

6

8

Sport

4

0

0

Religion

51

50

50

Kultur underholdning

1255

1367

1393

Kultur underholdning på norsk

41,5

39

12

Musikk

0

0

0

Totalt

1737

1729

1701

Kilde: NRK Statistikk

Programprofil for DAB-tilbudet til NRK Sápmi

Sendetimer DAB NRK Sápmi 2016

2014

2015

2016

Nyheter samisk

454,5

218

238

Nyheter norsk

21

19

0

Aktualiteter norsk

0

0

0

Aktualiteter

156

215

154

Barn og ungdom

15

12

16

Sport

14

0

0

Religion

136

133

130

Kultur underholdning

3 325

3 553

3 644

Kultur underholdning norsk

84,5

86

64

Musikk

2 276

2 257

2 322

Sametinget

92

116

0

Totalt

6 574

6 609

6 569

KIlde: NRK Statistikk

Flere bruker NRK Sápmis nettsider

Flere bruker NRK Sápmis nettsider - årsrapport 2016

Daglige unike brukere på NRK Sápmis nettsider på nett og mobil. De høye bruker‡tallene i uke 18 2015 og uke 31 2016 skyldes enkelt‡saker som ble publisert på NRK.no og som ble lest av mange. Kilde: Kantar TNS Scores