Producer Benedicte Styren har kontrollen når «Dagsrevyen» går på lufta.

Producer Benedicte Styren har full kontroll når Dagsrevyen går på lufta fra kontrollrom 5.

Foto: Jan Kristian Schriwer, NRK

Først – med hele bildet

Først – med hele bildet er NRKs viktigste strategiske mål på nyhetssiden, og vårt løfte til publikum.

NYHETER: Nyheter er kjernen i NRKs oppdrag, og vår ambisjon er å være Norges ledende nyhetsformidler.

Vi skal være først ute med oppdateringer fra viktige hendelser, og rapportere løpende med ny informasjon.

NRK Nyheter Vignett Først med hele bildet

Det er et mål at NRKs dekning skal gi publikum økt forståelse og at den skal engasjere.

NRK har et særskilt oppdrag når det kommer til å dekke hendelser, sette dagsorden og ha søkelys på viktige forhold i samfunnet både lokalt og nasjonalt.

Den posisjonen sikrer vi gjennom vår unike tilstedeværelse.

NRK Nyheter er Norges største nyhetsredaksjon, og består av 15 distriktsredaksjoner landet rundt i tillegg til nyhetsredaksjonene på Marienlyst.

I tillegg har distriktskontorene flere større og mindre lokalkontorer knyttet til seg. Totalt finnes det mer enn 50 NRK-kontorer landet rundt som leverer lokale, regionale og nasjonale nyheter.

NRK-reporter Adalheidur Oldeide rapporterer direkte frå Kråkenes.

VINDFULLT: Reporter Adalheidur Audardottir Oldeide fra NRK Sogn og Fjordane var direkte på NRK1 og på nett-TV fra Kråkenes under uværet i jula.

Mer politi på julemarked i oslo etter terror i Berlin 2016

NRK Nyheter laget i 2016 mange flere videoer beregnet på sosiale medier der følgene av dramatiske hendelser i utlandet ble synliggjort. Denne videoen viser hvordan Oslos julemarked ble berørt av terroren i Berlin.

Oppdatering og dybde

For NRK er målet å avdekke og sette søkelys på viktige forhold i samfunnet. Vi ønsker at vårt nyhetstilbud skal bidra til større samfunns­engasjement og et økt refleksjons­nivå i den offentlige debatten.

Dette gjør vi ved å levere på både oppdatering og dybde. Nyhetshendelser skal dekkes raskt og korrekt, og publikum skal hos oss få den kvalitativt beste dekningen, også i en tidlig fase.

Marit Kolberg dekket jordskjelv i Italia

DIREKTE: Marit Kolberg rapporterte fra jordskjelvet i Italia i august der nesten 300 mennesker omkom.

Foto: NRK

NRK Nyheter har i året som har gått, arbeidet målrettet med å produsere og publisere raskere og med høy kvalitet på alle plattformer.

Profil­undersøkelser gjort for NRK, viser at vi er sterke på integritet, kvalitet og innsikt. Det vi arbeider for å bli sterkere på, er vår tilstede­værelse på nett/mobil, og selve tempoet i nyhets­formidlingen.

Lille Sofia overlevde jordskjelvet i Italia. Hun bodde i et gammel hus sammen med moren sin i Amatrice. Da taket falt ned over barnesengen, fryktet moren det verste,

NRK rykket ut og dekket jordskjelvet i Italia i august. Denne moren klarte å redde sin lille datter fra ruinene av et sammenrast hus.

Mobil først

Nett/mobil er vår førsteprioritet i nyhetsopp­dateringen, for å treffe enda bedre der publikum er. Daglig unike brukere på NRK Nyheter på mobil økte med 36 prosent fra 2015 til 2016. Medregnet distriks­kontorenes nyhets­leveranse er økningen i antall daglig unike brukere i samme tidsrom på 22 prosent.

Mobile plattformer har førsteprioritet i nyhets­oppdateringen i NRK. Redaksjonene jobber også kontinuerlig med å videre­utvikle posi­sjonen vår på radio og TV. Disse platt­formene er fortsatt svært viktig for publikum, men medie­vanene har endret seg kraftig den siste tiden, og NRK endrer seg i takt med disse. Produksjon og publisering av nyheter i NRK skal tilpasses de ulike plattformenes egenart.

Nyhetene fra NRK skal leve opp til standarden «i verdens­klasse fra norsk virkelighet», både når det gjelder oppdatering og fordypende nyheter.

Per Magne Eikeland i Røde Kors i Odda og Tyssedal frykter at noen kommer til å dø på turen til Trolltunga, med mindre turistnæringen skjerper kravene. Det lokale Røde Kors-laget vil ha strenge kontroller og sertifikat for å få lov til å gå fjellturen. I sommer har de hatt flere redningsaksjoner.

Røde Kord-mannskaper forteller om turister på vei ned fra Trolltunga som er så utmattet at de ber om å bli etterlatt langs stien.

Nyhetsåret

Internasjonalt var nyhetsåret 2016 preget av terror. Terror­aksjonene i Brussel, på strand­promenaden i Nice og påjulemarkedet i Berlin ble omfattende dekket av NRK.

Også andre utenriks­saker har dominert nyhetsbildet i 2016 som flyktning­krisen, brexit, slaget om Mosul, kupp­forsøketTyrkia, jordskjelv i Italia, frigivelsen av Kjartan Sekkingstad på Filippinene og Fidel Castros død.

NRKs USA-korrespondent Tove Bjørgaas og fotograf Thomas Haas fulgte seks velgere tett i valgkampinns

SPLITTA: NRKs USA-korrespondent Tove Bjørgaas og fotograf Thomas Haas fulgte seks velgere tett i valgkampinnspurten i serien «Splitta» som gikk på TV og nett.

Foto: Thomas Haas, NRK

NRKs korrespondenter og utsendte medarbeidere har bidratt sterkt til at et norsk publikum har fått førstehånds innsikt i disse sakene.

Den største enkeltsatsingen i 2016 var presidentvalget i USA, hvor vårt store korrespondent­nett, utsendte reportere og fotografer bidro avgjørende i dekningen. NRK besøkte rundt 20 delstater gjennom valg­kampen, og satset stort på å få grasrota i tale. Mer om dette i Utenriks-kapitlet.

Flere sendetimer

NRK Nyheter fikk kritikk for å ikke å levere godt nok ved store hendelser i 2015, spesielt på TV i forbindelse med terror­aksjonen i Paris. I 2016 har vi sendt 19 prosent flere nyhetstimer på TV enn i 2015, for å dekke en rekke pågående nyhets­hendelser.

Distriktsdivisjonen stod i 2016 bak mer enn to tredjedeler av innholdet publisert på nett i NRK, og en tredjedel av forside­publiseringene på NRK.no kom fra distrikts­kontorene.Et vel­fungerende nyhets­samarbeid på tvers av divisjoner er avgjørende for at NRK skal lykkes med vårt felles nyhets­oppdrag vårt merkevare­løfte til publikum.

Samarbeid på tvers

I dag skapes noen av de sterkeste relasjonene mellom NRK og publikum lokalt. Distriktsdivisjonens journalister har særlig kunnskap om lokale og regionale forhold, de har kort vei til kildene og hendelsene landet rundt, og de graver frem saker av nasjonal interesse som sentrale redaksjoner ikke har mulighet til å jobbe frem på samme måte. Samtidig har nyhetsredaksjonen på Marienlyst spisskompetanse og kort vei til sentrale myndigheter.

Helikopteret som styrtet på Turøy i 2016

GRAFIKK: Helikoptret som styrtet på Turøy i Hordakand var av denne typen. NRK Nyheter laget i 2016 et stort antall videoer og grafiske fremstilinger som forklarte hva som hadde skjedd.

Foto: Kristoffer Rivedal Grafikk: Lotte Holst-Hansen

Et tett og godt samarbeid mellom divisjonene kan gi resultater som slår hardt. For eksempel var First House-avsløringene et samarbeid mellom nyhetsredaksjonen i Telemark og politisk redaksjon på Marienlyst. Det fins mange eksempler på godt samarbeid mellom de ulike nyhetsredaksjonene i NRK.

Se bilder fra ulukkesområdet på Sotra utenfor Bergen

Et superPuma-helikopter på vei fra Nordsjøen styrtet ved Turøy i Hordaland i april 2016. 13 mennesker omkom. hendelsen utløste om et omfattende samarbeid mellom NRK Nyheter og distriktskontorene på Vestlandet.

NRKs distriktskontorer var sentrale i dekningen av flere av de største innenrikssakene i 2016, som helikopterulykken på Turøy, dobbeltdrapet i Kristiansand, nedleggelsen av flystasjonen på Andøya, politireformen og kommunereformen.

Samtlige distriktskontorer har dekket prosessene lokalt, gjennom å trekke fram konsekvenser av ulike forslag og åpnet for debatter rundt dette. Mange av disse vinklene er også løftet fram i rikssendingene.

Avsløringer

Distrikts­kontorene i Nord-Norge og NRK Sápmi startet høsten 2016 opp en felles grave­gruppe som allerede har satt dags­orden i flere saker, blant annet gjennom historier om barn med alvorlige funksjons­hemminger som har fått avslag på hjelpe­søknader. Les mer om distriktene i eget kapittel.

NRK Nyheter satte dagsorden gjennom avsløringer rundt Vipps og Statoil. Vi avslørte at indiske utviklere jobbet på grensen av loven med Vipps-appen. I Statoil avslørte vi at deler av Statoils virksomhet er styrt fra India.

Vi avslørte også omfattende juks med førerprøven, og at representanter for den norske regjering hadde hemmelige møter i Italia om utlevering av terror­siktede mulla Krekar.

Spesial­enheten for politisaker startet i 2016 gransking på bakgrunn av en NRKsak, der vi fortalte om en politi­informant som følte seg sviktet av politiet og opplevde at hun var i livsfare.

Hvem er egentlig Eirik Jensen? Er han «Purk eller skurk?» Abonner på NRKs nye podkast og les mer her: https://www.nrk.no/1.13282678

Posted by NRK Nyheter on Tuesday, December 27, 2016

Der publikum er

NRK Nyheter leverer døgn­kontinuerlig nyhets­dekning på NRK.no og NRK radio. En rekke TV-sendinger går eksklusivt på nett. NRK.no er et nettsted som skal speile hele allmenn­kring­kaster­oppdraget, men kjerne­tilbudet er bygget opp rundt en løpende nyhets­oppdatering.

I tillegg til dags­aktuelle nyheter byr NRK.no på analyse, debatt og fordypning. For å treffe publikum der de er, har nyhets­avdelingen hatt en sterkere satsing på sosiale medier i 2016.

Publikum kan følge NRKs nyhets­dekning på Facebook via kontoene NRK Nyheter, NRK Debatt, NRK Urix og NRK P3. I tillegg har alle distrikts­kontorene sine egne Facebook-sider. Den største Facebook-siden, NRK Nyheter, hadde 250 000 følgere ved utgangen av 2016.

NRK Nyheter, NRK Debatt og NRK Urix er også på Twitter. I tillegg har NRK Nyheter i 2016 eksperimentert med nyheter på Snapchat.

Nyheter til unge

P3nyheter

P3nyheter er en liten redaksjon som holder til på Tyholt. Oppdraget er å skreddersy nyheter for et ungt publikum.

Foto: LIm Erlandsen, NRK

«P3nyheter» leverer nyheter på ungdomskanalene NRK P3, NRK mP3, NRK3 og på sosiale medier. Redaksjonen ble dobbelt så stor i 2016 og er nå på seks medarbeidere. Redaksjonen tenker hele tiden nytt og innovativt for å nå ut med nyheter til unge.

Nyhetsbulletinene har et ledigere muntlig uttrykk enn bulletinene i «Dagsnytt». Utvalget av nyheter er også gjort med en ung målgruppen for øye, og eksperimentviljen er stor.

Satsingen på Facebook, Instagram og Snapchat vokser, mens «P3nyheter» sluttet å publisere på Twitter i 2016 da målgruppen svikter dette mediet.

Utvalget av nyheter og språkdrakten er tilpasset en yngre målgruppe når P3nyheter publiserer på Instagram.

«P3nyheter» ble kåret til «Årets radio­program» 2016 i Adress­avisens kåring Utawards. Prosjektet «DebattLab» er NRK Nyheters forsøk å skape en ny arena for debatt rettet mot en ung bruker­gruppe med video­kronikker, mini­dokumentarer, forklarings­videoer og «gull» fra arkivet.

Dette prosjektet resulterte også i «Retro­debatten » i desember 2016, der alle partilederne møttes til en klassisk partileder­debatt på TV med de samme debattreglene som ble brukt i 1983.

For at NRK skal være like viktig for publikum i framtida som vi er i dag, er det avgjørende at de sentrale nyhets­redaksjonene på Marien­lyst og distrikts­kontorene fortsetter å speile norsk virkelighet, og innfrir på nyhets­oppdraget både innen hendelser og fordypende journalistikk.

En solid tilstede­værelse sikrer NRKs samfunnsoppdrag og nyhetsoppdrag, men først og fremst sikrer det at vi er relevante for NRKs lesere, seere og lyttere over hele landet, og at de kjenner seg igjen i den virkelig­heten vi presenterer.

I en fragmentert og omskiftelig medie­virkelighet hvor publikum bombarderes med informasjon fra alle kanter, er det viktigere enn noen gang før å framstå med tydelig og troverdig formidling av fakta­baserte nyheter, og speile norsk virkelighet slik den faktisk er.

TV-TILBUDET

Finnmarksløp-reportere Gyda Hesla og Inghild Eriksen

NETTSENDING: NRK Finnmarks reportere Gyda Hesla og Inghild Eriksen gikk daglig direkte på nett med siste nytt fra Finnmarksløpet 2016.

Foto: André Bendixen, NRK
 • Korte nyhets­sendinger og ekstra­sendinger når nyhetsbildet krever det
 • «Dagsrevyen» – hoved­sending, alle dager i året, på NRK1
 • «Dagsrevyen 21 med Norge i dag» – mandag til fredag, på NRK1
 • «Urix» – utenriks­magasin – mandag til torsdag, på NRK2
 • «Torp» – aktuelt og dypt­pløyende intervju­program, onsdag, på NRK2
 • «Debatten» – aktuell studio­debatt, torsdag, på NRK1
 • «Kveldsnytt» – daglig nyhets­sending på NRK1
 • «Supernytt» – daglig nyhets­sending for barn på NRK Super
 • «Oddasat» – samisk nyhets­sending, mandag til fredag, på NRK1
 • Regionale nyhets­sendinger – mandag til fredag, på NRK1

RADIOTILBUDET

Lise Andreassen Hagir på desken

Fra redaksjonen i NRK Rogaland

Foto: Mathias Oppedal / NRK
 • «Dagsnytt» – nyhets­bulletiner gjennom hele døgnet på NRK P1, inkludert ekstra­sendinger når nyhets­bildet krever det.
 • Regionale nyhets­sendinger – 3 timer morgen­sending og 3 timer ettermiddags­sending mandag til fredag på NRK P1. Ekstra­sendinger ved behov.
 • «P3nyheter» – eget nyhets­tilbud tilpasset yngre lyttere på NRK P3. Publiserer også nyheter for lyttere på NRK P3. Publiserer også nyheter på sosiale medier og på NRK3.
 • «NRK Alltid Nyheter» – en døgn­kontinuerlig oppdaterings­kanal.
 • «Nyhetsmorgen» – 2,5 timers nyhetsflate i NRK P2 og NRK Alltid Nyheter, hvori inngår «Politisk kvarter» og «Kulturnytt».
 • «Nyhetslunsj» – en times nyhets­magasin (utvidet fra 27 til 57 minutter i 2016) i NRK P2 og NRK Alltid Nyheter.
 • «Nyhets­ettermiddag» – to timers nyhets­oppdatering i NRK P2 og Alltid Nyheter
 • «Her og Nå» – 1,5 times nyhets­magasin i NRK P1.
 • «Dagsnytt 18» – timelangt debatt­program i NRK P2, sendes også i NRK2.
 • «Ukeslutt» – timelangt nyhets­magasin hver lørdag, på NRK P1 og NRK P2.
 • «Urix på lørdag» – timelangt uke­magasin fra utenriks­redaksjonen på NRK P2.
 • «Ytring» – nyhets­magasin med ytringer og menings­brytning på søndager, NRK P2.
 • Podkast – «Purk eller skurk» ble startet mot slutten av 2016.

STATISTIKK

«Min viktigste nyhetskilde»

NRK arbeider kontinuerlig med å tilpasse nyhets­presentasjonen til publikums medie­vaner. Det er viktig å lykkes på alle platt­former for å gi befolkningen et best mulig nyhets­tilbud.

Internett er folks viktigste nyhetskilde i 2016

Spørsmålet som ble stilt: « ... er min viktigste nyhetskilde». Fra og med 2015 er mobil en del av internett. Kilde: Kantar TNS Forbruker & Media

Seertall for debatt- og aktualitets­programmer på NRK

Seertall for debatt- og aktualitets‡programmer på NRK

Rating i tusen. Snitt for førstegangs‡utsendelser i 2016. Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen

Seertall for nyhets­sendinger på NRK1

Seertall (rating) for nyhetssendinger på NRK1, snitt hele året

2014

2015

2016

«Dagsrevyen» alle dager

693 000

703 000

659 000

«Dagsrevyen» 21 man-torsdag

523 000

517 000

481 000

«Kveldsnytt» alle dager

428 000

433 000

407 000

Kilde: Kantar TNS TV undersøkelsen