Birgit Skarstein

Birgit Skarstein ble kåret til «Årets trønder 2016» av NRK og Adresseavisen i fellesskap.

Foto: Kristin Svorte

Økt lokalt samarbeid

Global konkurranse og press på norsk innhold øker behovet for mer samarbeid i mediebransjen. «Årets trønder» i 2016 ble for sjuende år på rad kåret i fellesskap av NRK og Adresseavisen.

MEDIEMANGFOLD: Det er et mål for NRK å legge bedre til rette for samarbeid og deling av innhold med andre redaktørstyrte medier. Slikt samarbeid skal ikke ha negative konsekvenser for andre i markedet.

Lokalt er NRK engasjert i en rekke slike store og små samarbeids­løsninger. NRK og Adresseavisen har for sjuende år på rad samarbeidet om å kåre «Årets trønder». En slik kåring får større oppmerksomhet og betydning når det gjøres i fellesskap, enn ved at mediehusene har hver sin kåring.

Årets trønder: Haddy Njie, Tor Olav Mørseth, Merete Verstad og Birgit Skarstein

Redaktør Tor Olav Mørseth fra Adresseavisen og Merete Verstad fra NRK deler ut prisen «Årets Trønder» til Birgit Skarstein under Adresseavisens nyttårskonsert i Olavshallen.

Foto: Bjørn Tore Grøtte, NRK

NRKs distriktskontorer tilbyr ofte lokale medier NRKs digitale strømmesignal fra fotballkamper, arrangementer og folkemøter. I Møre og Romsdal deler NRK direkteoverføringen fra fjellet «Mannen» med flere lokalaviser.

Sjå direkte frå Mannen heile døgnet.jpg

DELING: NRK deler signalet fra fjellet «Mannen« i Romsdal med andre medievirksomheter.

Foto: NRK
Media City Bergen

Media City Bergen i desember 2016.

Foto: Dag Olav Mosevoll, NRK

NRK Hordaland har gjennom arbeidet med Media City Bergen knyttet ekstra god kontakt med andre mediebedrifter. I løpet av 2017 flytter NRK sammen med Bergens Tidende, Bergensavisen, TV 2 og Universitetet i Bergen i det som kalles Media City Bergen. Målet for medieklyngen i Bergen er blant annet økt innovasjon, mer nyskaping, innovasjon og kunnskapsutvikling.

Samarbeidsmøter

I 2017 inviterer NRK til samarbeidsmøter ved alle distriktskontorene. Formålet er å diskutere når NRK og lokale medier har felles interesse i å samarbeide, og når vi skal konkurrere. Møtene vil forhåpentligvis resultere i nye ideer og felles prosjekter fremover.

Samarbeidsmøte i NRK Rogaland 2016 med lokale redaktører

Samarbeidsmøte i NRK Rogaland mellom NRK, Haugesunds Avis, Solabladet, Suldalsposten, Jærbladet, Øyposten, Stavanger Aftenblad, Grannar, Bygdebladet, TV Vest og Gjesdalsbuen.

Foto: Magnus Stokka, NRK

Todelt bidrag til mediemangfoldet

I et demokrati må alle borgere ha mulighet til å ytre seg fritt og delta i det offentlige ordskiftet. Dette innebærer at borgerne må ha tilgang til en arena der et mangfold av journalistikk, politikk, ideer og meninger møtes og brynes mot hverandre i en levende, opplyst, offentlig samtale. Mediemangfold er derfor ikke et mål i seg selv, men en forutsetning for et velfungerende samfunn.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen snakket på Sápmi-konferansen i mars 2016

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen snakket på Sápmi-konferansen i mars 2016 om hvordan NRK arbeider for å fylle oppdraget i en tid hvor norsk innhold er under press.

Foto: NRK

Allmennkringkasting er et av statens viktigste virkemidler for å legge til rette for mediemangfold. Gjennom å tilby unik tematisk bredde og innhold fra hele landet, bidrar NRK til mediemangfold. Som bestiller og innkjøper av eksterne produksjoner bidrar NRK til å sikre et mylder av redaksjonelle produksjonsmiljøer i Norge. Det er viktig med sterke, konkurrerende redaksjonelle miljøer, både nasjonalt og lokalt.

Akkurat som NRKs innhold ikke får verdi før det treffer publikum, har heller ikke mediemangfold noen demokratisk verdi før det blir brukt av befolkningen. Mediemangfold kan ikke bidra til en reell ytrings- og informasjonsfrihet hvis det ikke brukes.

NRK har et selvstendig ansvar for å bidra til norsk mediemangfold. Ansvaret er todelt. For det første bidrar NRK i kraft av sitt oppdrag til å oppfylle demokratiske, kulturelle og sosiale behov i samfunnet. For det andre bidrar NRK til mediemangfold ved å være et norsk tyngdepunkt i mediebransjen, som gjennom samarbeid og deling med andre aktører, bidrar til innovasjon og utvikling.

Pressekonferansen Finnmark

SAMARBEID LOKALT: NRK skal samarbeide mer med andre medier i 2017. Her fra en pressekonferanse hos politiet i Alta i 2016 i forbindelse med en overgrepssak i en barnehage. NRK Finnmark, Altaposten og iFinnmark er på plass for å rapportere direkte på nett-TV.

Foto: Robin Mortensen / NRK

2016 har vist at NRK har styrke til, sammen med andre norske medieaktører, å løfte fram norsk redaktørstyrt innhold i konkurranse med globale aktører. Men for å være en attraktiv samarbeidspartner må NRK ha mulighet til å oppfylle allmenn­kringkastings­forpliktelsene.

Det er derfor avgjørende at NRKs evne til å løse oppdraget, ikke svekkes. Som allmenn­kringkaster må NRK være uavhengig, ha redaksjonell frihet og kontroll, og verne om vår troverdighet i befolkningen.

NRK har noe for alle

På tre TV-kanaler tilbyr NRK et bredt spekter av programmer i ulike sjangere.23 015 sendetimer på NRKs TV-kanaler fordelt på sjanger, i prosent.

Profil på NRKs tre TV-kanaler i 2016

Kilde: Kantar TNS TV-undersøkelsen