Mariann Eidberg

Mariann Eidberg

Foto: NRK

NRK for alle

TILGJENGELIGHET: NRKs medietilbud har ingen verdi før det treffer et publikum. Det forutsetter at tilbudet er tilgjengelig – i vid forstand. Innholdet må finnes der brukerne venter å finne det, og det må ha en utforming som oppleves som brukervennlig. Derfor arbeider NRK med løsninger som skal fungere optimalt for alle grupper, uansett forutsetninger.

I november 2014 ansatte NRK for første gang en egen tilgjengelighetssjef. Siri Antonsen har ansvaret for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha gode opplevelser med NRKs innhold på alle plattformer.

I 2015 opprettet hun et brukerråd som består av ni representanter for funksjonshemmedes og utviklingshemmedes organisasjoner og en representant fra Pensjonistforbundet. Brukerrådet skal bidra med innspill til hvordan NRKs innhold kan gjøres lettere tilgjengelig. Rådet har så langt hatt tre møter.

NRKs brukerråd 2015

BRUKERRÅD: NRKs brukerråd. F.v: Geir Jensen, Gustav Granheim, Jannicke Andersen og Kari Engan. Bak f.v: Sverre Fuglerud, Petter Noddeland, Steinar Wangen, Marianne Kufaas Sæterhaug og Sindre Falk.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Teksting

NRK tekster de fleste forhåndsproduserte programmer, enten de er norske eller fremmedspråklige. Hvis de er norske, tekstes de for hørselshemmede eller andre som har behov for det. Alle riksdekkende norske programmer som sendes direkte i «prime time» simultantekstes.

I tillegg tekstes andre viktige programmer utenfor beste sendetid, som timesnyhetene på dagtid, sport og «Kveldsnytt». De forhåndsproduserte programmene og en stor andel av de simultantekstede programmene er også tilgjengelig på nett med teksting.

Teksting

Fremmedspråk

Norsk

Sum

Gj.snitt timer/dag

2013

8683

9175

17 858

49

2014

9272

10 110

19 382

53

2015

8691

11 171

19 861

54

Antall timer tekstet på NRKs TV-kanaler samlet. Kilde: NRK statistikk

Teksting

Synstolking

Synstolkede programmer i NRK TV

SYNSTOLKING: «Mammon 2» er NRKs første synstolkede dramaproduksjon.

I 2015 har NRK lagt ut tre filmer og en dokumentar på NRK TV på nett under kategorien «Synstolk». Barneserien «Sol snart seks» har deltatt i et prosjekt med innvevd synstolking.


NRKs første synstolkede dramaproduksjon «Mammon 2» ble sendt i januar 2016. Dramaserien «Valkyrien» og julekalenderen «Snøfall» sendes også med synstolking i 2016.

Lydtekst

I februar 2015 lanserte NRK tre helt nye TV-kanaler. NRK1 Lydtekst, NRK2 Lydtekst og NRK3/Super Lydtekst. En syntetisk stemme leser opp underteksten når det snakkes fremmedspråk. Lydtekst fungerer ennå ikke på nyhetssendinger. Det er opprettet et prosjekt som jobber med dette.

Tegnspråk

NRKs tegnspråkredaksjon har videreført sitt tilbud fra 2014. Tegnspråknytt sendes hverdager klokken 17.45 – 17.49. TV-kanalen NRK Tegnspråk tolker i overkant av 20 timer i gjennomsnitt per uke. TV-kanalen og de tolkede programmene ligger nå også tilgjengelig på NRK TV på nett under kategorien «Tegnspråk».

I 2015 tolket NRK flere musikkprogrammer, blant annet ved innkjøp av «Eurovision Song Contest» på tegnspråk, og NRKs tegnspråktolker oversatte «MGPjr» til tegnspråk.

Gjør historien tilgjengelig

Arbeidet med arkivpublisering har skutt fart i 2015. Det siste året er det publisert 15 000 programmer fra arkivet. Over 20 000 programmer som er fra før 1997, er nå tilgjengelig i NRK TV på nett.

Re-publisering av arkivert innhold er gjort mulig gjennom en avtale med rettighetsorganisasjonen NORWACO. NRK har i første omgang konsentrert seg om å tilgjengeliggjøre programmer i kategoriene kultur, underholdning, barne-TV, fakta og dokumentar.

NRK har planer om å tilgjengeliggjøre arkivinnhold i egne tjenester på nett og mobil. Det er også planer om å la publikum hente arkivinnhold slik at det kan bli et verktøy for folks egne historiefortellinger.

I tillegg skal et åpent og tilgjengelig arkiv være en kilde for ny produksjon og bidra til å formidle kulturarven i Norge.

Tilgjengelig enda flere steder

Arbeidet med å utvikle og tilgjengeligjøre mobilappene «NRK TV», «NRK Super» og «NRK Radio» ble videreført i 2015. I 2014 ble disse appene tilgjengelig på de mest solgte smart-TV-ene i Norge. Våren 2015 kom «NRK TV» og «NRK Super» også på LGs smart-TV.

Påsken 2015 ble «NRK Super» tilgjengelig som såkalt native app for mobiloperativsystemene iOs og Android. Også «NRK Radio» ble i 2015 utviklet som native app for iOs og Android. «NRK TV» ble lansert på Android-TV sommeren 2015, og «NRK TV» og «NRK Super» var med fra start da de nye AppleTV-boksene kom høsten 2015.

Tegnspråk og synstolkning har fått egne dedikerte seksjoner i «NRK TV». Det betyr at brukerne finner igjen tegnspråksprogrammer og synstolkede programmer på både smart-TV, nett og mobil.