P3 Morgen

P3 Morgen

Foto: Jon Ståle Carlsen / NRK

Mediebildet

STATUS: Vår mediebruk blir stadig mer fragmentert som en følge av et økende medietilbud. Antall kanaler på TV og radio fortsatte å vokse i 2015, samtidig som tilbudet på nettet ble mer omfattende og til stede i vår mediehverdag. Fragmenteringen blir ekstra tydelig fordi tradisjonelle medier står sterkt samtidig som vi tar i bruk nye tilbud.

Vi bruker fortsatt mest tid på TV, og radiolyttingen er bemerkelsesverdig stabil. På nett er vi litt mindre på PC og nettbrett, men vi bruker mobilen stadig hyppigere. Billedbaserte sosiale medier som Snapchat og Instagram har for alvor utfordret Facebook, særlig i de yngre aldersgruppene.

Syv av ti under 30 år bruker Snapchat daglig, noe som er på nivå med bruken av Facebook. Sistnevnte tjeneste brukes imidlertid i alle aldersgrupper, og får en stadig større og viktigere rolle som et sted der informasjon og kunnskap deles, noe som også gir trafikk til de norske nettstedene.

NRK står sterkt

Snapchat

SNAPCHAT: NRK brukte Snapchat for å finne en ny programleder til et nytt dokumentarprogram for unge. Interesserte kandidater fikk beskjed om å sende inn snaps der de viste at de kommer inn i og kommuniserer med miljøer de normalt ikke er en del av.

Foto: Sean DuBois (CC0 1.0)

NRK opprettholder en sterk posisjon i den krevende konkurransen om folks tid og oppmerksomhet. Både oppslutningen og legitimiteten er høy i den norske befolkningen. 86 prosent av alle over 12 år bruker et eller flere av NRKs tilbud daglig, det er samme andel som i 2014. NRK har også over lang tid hatt et godt omdømme i befolkningen.

På Ipsos' årlige omdømmemåling sier 80 prosent av befolkningen at de har et meget eller ganske godt helhetsinntrykk av NRK. Dette helhetsinntrykket henger i stor grad sammen med NRKs sterke posisjon når det gjelder å vise samfunnsansvar. NRK har også en stabilt høy oppslutning om lisensen. I NRKs årlige profilundersøkelse svarer 70 prosent at de synes de får valuta for lisensen.

TV-vaner

Folk i Norge ser i gjennomsnitt litt mindre TV i 2015 enn året før. Trenden er den samme for alle under 50 år, men ekstra tydelig blant 20–29-åringene. NRK styrker sin posisjon i TV-markedet. NRKs fire TV-kanaler har en markedsandel på 40 prosent, noe som er en betydelig oppgang fra 2014.

NRK1 er fortsatt landets største TV-kanal med en andel av TV-seingen på 32 prosent.

Markedsandelen for de største norske TV-kanalene svinger fra år til år, og som oftest handler dette om kvaliteten på innholdet.

Anno

«ANNO»: Enok, Marie, Carl-Arne, Claus, Anja, Malin og Vibeke bidro sterkt til NRKs gode markedsandeler i 2015.

Foto: Strix / NRK

NRKs seersuksesser som «Kampen om tungtvannet», «Anno» og «Ski-VM i Falun» har for eksempel betydning for NRKs markedsandel for hele 2015.

Strømmetjenester

Tradisjonell TV samler mer enn tre ganger så mange hver dag som strømme-TV. Begrepene og formene for TV-seing blir imidlertid stadig vanskeligere å holde fra hverandre.

Laster Twitter-innhold

En viktig forklaring er at flere kobler opp den store TV-skjermen til internett. Rundt halvparten av TV-ene i Norge har nett-tilknytning, og i den voksne befolkningen er det stadig flere som strømmer TV-innhold på den store TV-skjermen i stua. 34 prosent av all seing på NRK TV (nett) skjer på en TV-skjerm.

En tv-skjerm med barne-TV-serie

STRØM: Netflix er den største strømmetjenesten. 32 prosent av norske husstander abonnerer.

Foto: Netflix

Netflix er den største strømmetjenesten. 32 prosent av norske husstander abonnerer. De siste års vekst i utbredelsen ser ut til å flate ut, mens både TV 2 Sumo, Viaplay og HBO Nordic vokser jevnt, og har hver rundt ni prosent av husstandene som kunder.

Totalt viser målinger gjennomført av TNS Gallup at 38 prosent av husstandene i Norge abonnerer på minst en strømmetjeneste. I denne konkurransen hevder NRK TV på nett seg godt og er den mest brukte norske leverandøren av strømmet TV-innhold.

Stabil radiolytting

I 2015 lyttet vi i gjennomsnitt halvannen time på radio hver dag (89 minutter), og det er ett minutt mindre enn året før. Av den totale radiolyttingen skjedde to tredjedeler på NRKs radiokanaler. NRK P3 og mP3 står sterkt blant de unge, og sistnevnte kanal har styrket seg blant tenåringene etter at kanalen har fått mer redaksjonelt innhold.

Laster Twitter-innhold

NRK P1 og NRK P2 har mistet lyttere, noe som kan skyldes både suksessen til NRK P1+ og økt konkurranse i radiomarkedet generelt.

I 2017 starter overgangen fra FM til DAB-nettet, og det gir rom for et langt større tilbud av riksdekkende radiokanaler. Per i dag er det over 20 nasjonale kanaler å velge mellom i DAB-nettet. NRK P1+ er den største rene digitalkanalen med 176 000 lyttere hver dag. Over halvparten av norske husstander har nå digitalradio, og 53 prosent bruker den daglig.

Mobilbruken vokser

Siden de første smarttelefonene kom på markedet har mobilen blitt selve navet i mediekonsumet for stadig flere. I 2015 brukte 63 prosent av befolkningen internett på mobilen daglig. Sosiale medier spiller en viktig rolle for folks økende bruk av internett på mobilen.

I 2015 brukte 63 prosent av befolkningen internett på mobilen daglig.

Facebook er en stor aktør og har i tillegg blitt en viktig inngang til nyheter. Av de norske nyhetstedene på mobil øker NRK mest ifølge Norsk internettpanel (NIP). VG på mobil vokste med 1,3 prosent i daglig dekning, mens NRK vokste med 26,6 prosent.

Selv om NRK hadde størst vekst, er VG fortsatt desidert størst på mobil. 602 000 er daglig innom VG på mobil. For NRK er den daglige dekningen på 438 000.

9 av 10 bruker NRK hver dag

86 prosent av befolkningen bruker NRKs tilbud daglig. NRK har beholdt sin posisjon i de tradisjonelle mediene, og samtidig lyktes med å nå ut til publikum i nye medier. Daglig dekning i prosent for hele NRKs tilbud.

9 av 10 bruker NRK hver dag

Kilde: TNS Gallup Forbruker & Media

40 prosent markedsandel for NRKs TV-kanaler

Det meste av TV-seingen i Norge skjer på kanalene eid av de fire store TV-selskapene NRK, TV 2, SBS Discovery og MTG. I 2015 økte NRKs andel med 2 prosentpoeng sammenlignet med året før, mens TV 2 og SSB Discovery går noe tilbake. Markedsandeler i prosent per mediehus:

40 prosent markedsandel for NRKs TV-kanaler

Kilde: TNS Gallup TV-undersøkelsen

NRK1 har en markedsandel på 32 prosent og er Norges største TV-kanal

NRK1 er den største TV-kanalen i Norge med en markedsandel på 32 prosent blant befolkningen 12 år eller eldre. Deretter følger TV 2 og TVNorge med markedsandeler på henholdsvis 18 og 7 prosent. Markedsandeler i prosent per kanal i befolkningen 12+.

NRK1 har en markedsandel på 32 prosent

Kilde: TNS Gallup TV-undersøkelsen

Programprofil NRK1

NRK1 har med sin bredde noe for alle. 8184 sendetimer i 2015 fordelt på sjanger, i prosent:

Programprofil NRK1

Kilde: TNS Gallup TV-undersøkelsen

Programprofil NRK2

NRK2 er kanalen for nyheter, aktualitet, kultur og kunnskap. 7147 sendetimer i 2015 fordelt på sjanger, i prosent:

Programprofil NRK2

Kilde: TNS Gallup TV-undersøkelsen

Programprofil NRK3

NRK3 deler kanalplassering med NRK Super og gir underholdning og opplevelser til unge voksne. 3347 sendetimer på NRK3 i 2015 fordelt på sjanger, i prosent:

Programprofil NRK3

Kilde: TNS Gallup TV-undersøkelsen

Programprofilen til NRK Super

NRK Super har som mål å skape en verden hvor barn vokser og er viktige. Totalt 4617 sendetimer i 2015 fordelt på sjanger, i prosent:

Programprofil NRK Super

Kilde: TNS Gallup TV-undersøkelsen

Markedsandeler for norske radiokanaler

NRK P1 er den største radiokanalen og NRK mP3 økte sin markedsandel i 2015. Markedsandel i prosent:

Markedsandeler for norske radiokanaler

Kilde: TNS Gallup PPM

69 prosent hører på NRK daglig

Totalt 2,1 millioner, eller 69 prosent av befolkningen 12 år eller eldre, hører på NRK på radio daglig. Flest lyttere har NRK P1. NRK mP3 og NRK P1+ ligger like under P2 i antall lyttere.

2,1 millioner NRK-lyttere daglig

Daglig dekning

Daglig dekning i %

NRK P1

1 507 000

34

NRK P2

243 000

6

NRK P3

524 000

12

NRK mP3

217 000

5

NRK Alltid Nyheter

70 000

2

NRK Klassisk

21 000

0,5

NRK Sport

21 000

0,5

NRK P1+

176 000

4

NRK P13

56 000

1

NRK Total

2 147 000

69

Daglig dekning for NRKs radiokanaler i 2015. Kilde: TNS Gallup PPM

2,1 millioner NRK-lyttere daglig

Programprofil NRK P1

Fra og med 2014 sender vi ikke lenger barneprogram på NRK P1, men 7/11 2015 sendte NRK P1 direkte fra Oslo Spektrum i forbindelse med «MGPjr» kl. 18.30–20. Dette er inkludert i underholdning.

Programprofil NRK P1

Timer

Prosent

Musikkprogram

1882

21

Underholdning

3216

37

Regionale sendinger

1286

15

Nyheter

715

8

Samfunnsspørsmål

860

10

Sport

246

3

Religion/livsfilosofi

223

3

Portretter

46

1

Vitenskap

96

1

Drama

76

1

Annet

114

1

Total sendetid

8760

100

Hele døgnet fordelt på sjanger. Kilde: TNS Gallup PPM

Programprofil NRK P1

Programprofil NRK P2

Programprofil NRK P2

Timer

Prosent

Annet

175

2

Drama

208

2

Kunst/Kultur/Medier

1906

22

Musikk

3297

38

Nyheter

612

7

Portretter

106

1

Religion/livsfilosofi

99

1

Samfunnsspørsmål

2040

23

Samiske sendinger kultur

21

0

Samiske sendinger nyheter

79

1

Underholdning

59

1

Vitenskap

158

2

Totalt sendetid

8760

100

Hele døgnet fordelt på sjanger. Kilde: TNS Gallup PPM

Programprofil NRK P2

Programprofil NRK P3

Programprofil NRK P3

Timer

Prosent

Annet

201

2

Drama (dokumentar)

17

0

Kunst/Kultur/Medier

199

2

Musikk

5867

67

Nyheter

140

2

Samfunnsspørsmål

312

4

Underholdning

2024

23

Total sendetid

8760

100

Hele døgnet fordelt på sjanger. Kilde: TNS Gallup PPM

Programprofil NRK P3

NRK Radio når du vil

I NRK Radio på nett kan du høre direkte. I tillegg har du mulighet for å spole over det du syns er kjedelig, eller spole tilbake om du vil høre noe på nytt. Radioguiden lar deg lytte til favorittprogrammene dine fra hele seks måneder tilbake i tid.

Ukentlige unike brukere av NRKs nettradio siden lansering i 2013:

NRK Radio når du vil

Kilde: TNS Scores

29 prosent bruker NRK på nett daglig

NRK er blant landets største innholdsnettsteder med 29 prosent daglig dekning i befolkningen 12+.

Daglig dekning i prosent for de største norske innholdsnettstedene, alle enheter:

29 prosent bruker NRK på nett daglig

Kilde: Norsk internett panel (NIP)

Publiserte artikler på NRK i 2015

NRK publiserte ca. 69 000 artikler på nett i 2015. Det betyr ca. 190 artikler på en gjennomsnittsdag. Dette inkluderer alle distriktskontorene og alle sjangersider som for eksempel viten og kultur.

Antall artikler publisert fordelt på seksjoner, i prosent:

Publiserte artikler på NRK i 2015

Kilde: NRK Statistikk

2 av 3 bruker mobile tjenester daglig

Stadig flere bruker mobile tjenester.

2 av 3 bruker mobile tjenester daglig

Daglig dekning i antall

Daglig dekning i prosent

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Mobile tjenester totalt

2 102 300

2 464 323

2 776 995

49

56

63

NRK mobil

997 000

1 172 384

1 408 760

23

27

32

VG mobil

1 068 000

1 219 725

1 287 591

25

28

29

Dagbladet mobil

583 000

651 588

695 017

14

15

16

Aftenposten mobil

338 400

379 843

438 957

8

9

10

TV 2 Mobil

224 200

312 400

377 233

5

7

9

«NRK mobil» inkluderer også Yr mobil. Kilde: TNS Gallup Forbruker & Media

2 av 3 bruker mobile tjenester daglig

NRKs nettsider har 5,6 millioner besøkende i løpet av en uke

NRKs nettsider har omtrent like mange ukentlige unike brukere i 2015 som året før.

NRKs nettsider har 5,6 millioner besøkende i løpet av en uke

NRK.no totalt

Endring

-1%

Snitt 2015

5 570 827

Snitt 2014

5 627 252

Snitt 2013

5 295 650

Ukentlige unike brukere. Kilde: TNS Scores

NRKs nettsider har 5,6 millioner besøkende i løpet av en uke

Mobilsidene til NRK har 3 millioner besøkende ukentlig

Ukentlige unike brukere på mobilsidene til NRK fortsatte å vokse i 2015.

Mobilsidene til NRK har 3 mill. besøkende ukentlig

NRK mobil totalt

Endring

32%

Snitt 2015

2 978 939

Snitt 2014

2 260 325

Snitt 2013

1 486 813

Ukentlige unike brukere. Kilde: TNS Scores

Mobilsidene til NRK har 3 mill. besøkende ukentlig

Twitter og NRK Tekst-TV brukes av omtrent like mange

Daglig dekning i prosent, 12+ for Tekst-TV og 15+ for Twitter:

Twitter og NRK Tekst-TV brukes av omtrent like mange

Kilde: Interbuss Q4 2015 og Gallup media 2015

Mange følger NRK i sosiale medier

NRK skal være der publikum er og er derfor til stede i sosiale medier.

Mange følger NRK i sosiale medier

Unike følgere

Facebook

850 000

Instagram

450 000

Twitter

350 000

Unike følgere i sosiale medier. Kilde: NRK Statistikk

Mange følger NRK i sosiale medier

Yr er den mest brukte NRK-appen

Yr er den mest brukte NRK-appen. Deretter følger NRK TV og NRK Super.

Yr er den mest brukte NRK-appen

Daglige unike brukere

YR

784 613

NRK TV

87 534

NRK Super

74 710

NRK.no

35 318

NRK Radio

24 885

Fantorangen

11 670

P3 Radio

8 109

Daglige unike brukere for NRKs apper i 2015. Kilde: TNS Scores

Yr er den mest brukte NRK-appen

Over halvparten av befolkningen lytter til digitalradio

Stadig flere har tatt i bruk digitalradio. Digital radiolytting vil si lytting via PC/Mac, mobil med radioapp, nettbrett, internettradioapparat, DAB-radio (inkl. adapter), DAB-radio i bil (inkl. adapter), DAB lommeradio og digital TV-mottaker.

Andel av befolkningen 15+ som lytter daglig på radio digitalt, i prosent:

Over halvparten av befolkningen lytter til digitalradio

Kilde: TNS Gallup Digitalradioundersøkelsen

70 prosent er fornøyd med det de får for lisensen

70 prosent mener de får valuta for lisenspengene. Dette er tre prosentpoeng lavere enn fjoråret. Vi ser at flere svarer «i meget stor grad» og «har ikke TV/betaler ikke lisens» de siste årene.

Grafikken viser andel av befolkningen 15 år eller eldre, i prosent. Spørsmålet som er stilt er følgende: «Tenk på hele tilbudet til NRK under ett, dvs. alt som sendes på NRK Radio og Fjernsyn, NRK tekst TV samt alt som ligger på internettsidene til NRK. I hvilken grad mener du NRK gir deg valuta for lisenspengene?»

70 prosent er fornøyd med det de får for lisensen

Kilde: NRKs profilundersøkelse 2016