Riddu Riddu

Riddu Riddu

Foto: Andreas Kalvig Anderson / Riddu Riđđu

Det samiske oppdraget

NRK SÁPMI: NRK ønsker å synliggjøre samisk språk og kultur for hele befolkningen. Derfor har NRK Sápmi i 2015 lagt økt vekt på å presentere både nyheter og innhold fra andre sjangerområder i riksdekkende formater.

NRK Sápmis nyhetsavdeling har arbeidet spesielt med temaer som helse, utdanning og nordområde-journalistikk. Prosjektene har blitt gjennomført i samarbeid med NRKs distriktskontorer i de nordligste fylkene. Det er levert innhold både til de samiske sendingene og nettsidene, til riksformatene og den nordiske nyhetssendingen Ođđasat. Nettsidene har innhold på nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og norsk.

Mona Solbakk

NY DIREKTØR: Også urfolk får nye medievaner. Vi kan ikke lenger ta for gitt at samer bruker tiden på samiske TV- eller radioprogrammer kun fordi det er på samisk, sier Mona Solbakk som tiltrådte som ny direktør for NRK Sápmi i 2015. Foto: Privat.

Foto: Privat

NRK Sápmis valgarbeid var konsentrert om kommunereformen, språk, helse, undervisning, næring og innvandringspolitikk. Det var egne debatter på NRK TV på nett fra de samiske kommunene. På radio var det debatt, analyse og kommentarer. Som en del av NRKs valgdekning samarbeidet NRK Sápmi, NRK Finnmark og NRK på Marienlyst om en direktesendt valgdebatt fra Karasjok hvor tema var helse.

Flerkamera-produksjon

Nye lokaler og nytt produksjonsutstyr har gjort det mulig å lage flerkameraproduksjoner fra Karasjok. Det er laget kulturprogrammer, konserter for radio- og nett, og konkurranseshow for barn.

Kulturmagasinet «Árdna» har blitt fornyet. Programmet er et studiobasert underholdningsprogram med gjester og artister. Programmet har som mål om å gjøre samisk musikk og samiske artister kjent både i det samiske samfunnet og i landet for øvrig.

Fra urfolkfestivalen Riddu Riđđu i Kåfjord 2015.

FESTIVAL: NRK satset i 2015 stort på urfolksfestivalen Riddu Riđđu i Kåfjord.

Foto: Rune Nordgård Andreassen/NRK

Tilbudet for samiske barn

Mobil-appen «NRK Jođi» gir barn tilgang til samiske fortellinger. Foto: NRK

APP: Mobilappen «NRK Jođi» gir barn tilgang til samiske fortellinger.

Foto: NRK

«NRK Jođi» er en mobilapp som ble lansert i februar 2015. Den gir barn tilgang til samiske fortellinger både på norsk og samisk fra stedet de befinner seg på. Den første uken var det 4000 nedlastinger. Appen benytter seg av mobilens stedstjeneste for å knytte historiene til geografisk opprinnelse. Det er i dag over 100 historier i «NRK Jođi», og det er i tillegg produsert over 200 historier som skal publiseres i 2016.

Samarbeid

I 2015 har NRK ønsket å styrke samarbeidet mellom divisjoner og redaksjoner i NRK. «NRK Riddu» var et samarbeidsprosjekt der NRK Sápmi, Kulturavdelingen i Oslo og NRK Troms produserte nettinnhold, radioprogrammer og TV-innhold både på samisk og norsk. Innholdet ble sendt og publisert på ulike medieplattformer.

«Mánáid-TV» har i 2015 lagt vekt på produksjoner med barn som premissleverandører. Et utviklingsprosjekt med idémøter der NRK Sápmi møtte og snakket med barn over hele landet, ble starten på serien «Stalugilvvut». Serien er et studiokonsept der barn skal vinne tilbake julegaver «Stallu» har stjålet. Det er også produsert og sendt dokumentarserier, realityprogrammer og underholdningsserier for barn på samisk.

Fast innhold på samisk

Reineier og pensjonist Aslak Pieski (90

NASJONALDAG: Reineier og pensjonist Aslak Pieski (90) ble intervjuet av NRK i forbindelse med samenes nasjonaldag.

Foto: Liv Inger Somby/NRK

Nett og mobil

Nyheter og annet innhold publiseres på nett og mobil. Her tilbys tekst, bilder og video. Innholdet presenteres på nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk og norsk.

Radio

NRK P2 har daglige nyheter på tre samiske språk. Det ukentlige kulturmagasinet «Árdna» går på NRK P1 og NRK P2. Nyheter, kultur, magasiner og musikk sendes på DAB-kanalen NRK Sámi Radio. Noe av innholdet sendes i reprise gjennom døgnet. I forbindelse med full overgang til digital radiodistribusjon, vil NRK Sámi Radio bli utviklet til en 24-timers samisk radiokanal som også vil overta det samiske innholdet som nå distribueres gjennom FM-nettet på NRK P2.

TV

NRK Sápmi sender daglige nyhetssendinger på NRK1 i samarbeid med de samiske kringkasterne i Sverige og Finland. 21 sendinger av kulturprogrammet «Árdna» gikk på NRK2. Daglig gikk også det samisk barneprogrammet «Mánáid-tv».

Samlet programprofil for TV-tilbudet til NRK Sápmi

Programprofil TV NRK Sápmi

2013

2014

2015

Barn

75

87

76

Fakta

10

7,5

1

Kultur

4

12

40

Urfolksmagasin

9

0

0

Nyheter

164

158

164

Underholdning

12

13,5

1

Valg

5

0

0

Totalt

278

278

282

Antall sendetimer. Kilde: NRK Statistikk

Programprofil NRK Sapmi

Programprofil for DAB-tilbudet til NRK Sápmi

NRK ønsker å synliggjøre samisk språk og kultur for hele befolkningen.

NRKs årsrapport 2015

Programprofil DAB NRK Sápmi

Kategori

2013

2014

2015

Nyheter på samisk

413

454,5

218

Nyheter på norsk

33

21

19

Aktualiteter på norsk

48

0

0

Aktualiteter

210

156

215

Barn og ungdom

0

15

12

Sport

0

14

0

Religion

129

136

133

Kultur, underholdning

2693

3325

3553

Kultur, underholdning på norsk

0

84,5

86

Musikk

2853

2276

2257

Sametinget

45

92

116

Totalt

6424

6574

6609

Antall sendetimer. Kilde: NRK Statistikk

Programprofil DAB NRK Sápmi

Programprofil radio NRK Sápmi

Programtilbud radio NRK Sápmi

Kategori

2013

2014

2015

Nyheter på samisk

260

279

143

Nyheter på norsk

33

21

19

Aktualiteter

122

78

105

Barn og ungdom

0

7,5

6

Sport

0

4

0

Religion

51

51

50

Kultur, underholdning

1138

1255

1367

Kultur, underholdning på norsk

73

41,5

39

Musikk

40

0

0

Totalt

1717

1737

1729

Antall sendetimer. Kilde: NRK Statistikk

Programtilbud radio NRK Sápmi

Flere bruker NRK Sápmis sider nettsider

Flere bruker NRK Sápmis sider (graf)

Daglig unike brukere. Kilde: TNS Scores

.