Thomas Seltzer

Programleder Thomas Seltzer i «Trygdekontoret». To sketsjer fra programmet er blant sakene som ble behandlet i Kringkastingsrådet i 2015.

Foto: Julia Naglestad / NRK

De vanskelige valgene

ETIKK: NRK ønsker å holde en høy etisk standard i vårt redaksjonelle arbeid.

Publikum skal vite at NRK jobber i tråd med pressens etiske regler. Intervjuobjekter og andrekilder skal føle trygghet for at de blir behandlet redelig i sakene vi lager.

Derfor er det også et årlig mål for NRK at vi ikke skal bli felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU) for dårlig faktasjekking, manglende eller mangelfull imøtegåelse av påstander som blir framsatt eller uklare premisser for medvirkning.

2015 har NRK blitt felt for mange ganger i PFU. Utvalget har behandlet i alt 15 klager mot NRK, der seks av klagene har endt med fellelse og fire med kritikk. Fem av fellelsene har handlet om de typene feil vi er mest opptatt av å unngå.

Til sammenligning ble NRK felt i kun to saker i 2014, i to klager knyttet til identifisering av intervjuobjekter.

Ny etikkredaktør

Per Arne Kalbakk

ETIKKSJEF: Per Arne Kalbakk er NRKs etikkredaktør.

Foto: Anne Liv Ekroll/NRK

I 2016 vil NRK intensivere arbeidet med redaksjonell etikk. Vi har nylig opprettet en stilling som etikkredaktør, og i løpet av første halvår starter vi et nytt program for opplæring i redaksjonell etikk. Samtlige redaksjonelle medarbeidere i NRK skal gjennomgå kurset med tilhørende oppfølging.

Samtidig er det viktig å huske på at det aller viktigste bidraget til høy presseetisk standard, er høy bevissthet om presseetikk i det daglige arbeidet. Etikkredaktøren skal også bidra til dette, både gjennom å gi råd i konkrete enkeltsaker og ved å dele informasjon om aktuelle og relevante eksempler fra NRK og andre medier som kan øke bevisstheten og kunnskapen om presseetikk i samtlige NRK-redaksjoner.

Redaksjonell etikk handler om langt mer enn klager til PFU. Gjennom året har NRKs redaksjoner kontakt med hundrevis av intervjuobjekter og enda flere lisensbetalere som har synspunkter på journalistikken vår, enten gjennom NRK Publikumsservice eller direkte med de ulike redaksjonene. Svært mange klager blir løst ved at grunnlaget for saker blir forklart, eller ved at tilbakemeldinger fra publikum bidrar til at eventuelle feil og unøyaktigheter blir rettet opp.

Kringkastingsrådet

Møte i Kringkastingsrådet

K-RÅDSMØTE: Kringkastingsrådets leder Per Edgar Kokkvold (t.v.) og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i aksjon under et møte.

Foto: NRK

Publikum kan også sende inn klager og synspunkter på NRKs programvirksomhet til Kringkastingsrådet. Rådet består av 14 medlemmer oppnevnt av Stortinget og regjeringen, og har som oppgave å drøfte og uttale seg om hovedlinjene for programvirksomheten i NRK. Gjennom diskusjon av klagesakene bidrar rådet til refleksjon om redaksjonelle valg og prioriteringer, også på etikkområdet.

Antall henvendelser og klager til Kringkastingsrådet har økt de siste årene. I 2015 har rådet diskutert flere saker som har vakt stor oppmerksomhet. Et intervju med Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson i programmet «Skavlan» førte til debatt om hvor kritiske slike talkshow-intervjuer kan være, men også om hvor detaljerte vurderingene av slike programmer bør være fra Kringkastingsrådets side.

Rådet har også diskutert grensene for satire i NRK ved flere anledninger: Først om bruk av pornografiske virkemidler og en navngitt meningsmotstander i to sketsjer i «Trygdekontoret», deretter om politisk balanse i satireproduksjonen etter et satirisk innslag i radioprogrammet «Salongen». «Trygdekontor»-sketsjen var innklaget for Pressens faglige utvalg (PFU) der de konkluderte med at innslaget ikke brøt med god presseskikk.

Kringkastingsrådet har også diskutert andre saker som har vært klaget inn til PFU, blant annet to omdiskuterte Brennpunkt-dokumentarer om henholdsvis assistert selvmord og forholdene i norsk pelsdyrbransje.

Stor tillit til journalistikken

Synnøve Bakke, Kjersti Knudssøn og Alexander Vollevik Larsen

ETIKK I HØYSETET: Kjersti Knudssøn og Synnøve Bakke jobber med betente temaer til daglig. Her med SKUP-diplomet de mottok i fjor sammen med fotograf Alexander Vollevik Larsen.

Foto: Privat / NRK

NRKs årlige profilundersøkelse viser at publikum har svært høy tiltro til NRKs journalistikk og vurderer den som pålitelig. Over 90 prosent av de spurte i NRKs profilundersøkelse mener at NRK oppfyller sin ambisjon om å sende troverdige nyhets-, informasjons- og dokumentarprogrammer. Og over 80 prosent mener NRK oppfyller målsettingen om å være upartisk og upåvirket. I en egen undersøkelse i forbindelse med valgdekningen svarte 73 prosent at de synes NRK ga troverdig informasjon, 14 prosent var nøytrale, mens 10 prosent svarte negativt.

For at NRK skal opprettholde en slik posisjon er det avgjørende at vi holder en høy etisk standard i vårt redaksjonelle arbeid. I en tid hvor sosiale medier bidrar til at nyheter og påstander kan publiseres uten filter av alle og enhver, er det viktigere enn noen gang at en allmennkringkaster framstår som en troverdig og pålitelig formidler av nyheter og annen informasjon. Det løpende arbeidet med redaksjonell etikk blir en svært sentral del av NRKs virksomhet også i årene som kommer.

NRKs saker i PFU 2015

NRKs saker i PFU 2015

Saknr.

Sak

Vedtak

355/14

Uloba, bruk av sitatstrek/NRK Nyheter (4.4)

Kritikk

218/15

Konkurs i Kvalsvik produksjon/NRK Hedmark og Oppland (4.14)

Felt

079/15

Hjørdis Kuås, museum for samtidskunst/NRK Sápmi (3.2, 4.1, 4.8)

Felt

110/15

Rema 1000, innklippet bilde/NRK Brennpunkt (3.2, 4.11, 4.14)

Felt

082ABC/15

Rådet for legeetikk, aktiv dødshjelp/NRK Brennpunkt (4.9)

Kritikk

328/14

Steinar Pedersen, retor på samisk høyskole/NRK Sápmi (3.3)

Felt

395/14

Kai Robert Mikaelsen, hjemløse i Bucuresti/NRK Nyheter (Urix) (4.1)

Felt

051/15

Sjalusidrap/NRK Østfold (4.3)

Kritikk

312/14

Ronny Alte, høyreekstrem aktivist/NRK Østfold (4.15)

Felt

099/15

Drap Hemnes/NRK Nordland (4.4)

Kritikk

NRKs saker i PFU 2015

9 av 10 mener NRK sender troverdige nyhets-, informasjons- og dokumentarprogrammer

9 av 10 mener NRK sender troverdige nyhets-, informasjons- og dokumentarprogrammer

Befolkningen 15 år + fikk følgende spørsmål: «Hvor godt mener du NRK oppfyller sin målsetting om å være upartisk og upåvirket?». Svarfordeling i prosent. Kilde: NRKs Profilundersøkelse 2016

4 av 5 mener NRK oppfyller sin målsetting om å være upartisk og upåvirket

4 av 5 mener NRK oppfyller sin målsetting om å være upartisk og upåvirket

Befolkningen 15 år + fikk følgende spørsmål: «Hvor godt mener du NRK oppfyller sin målsetting om å være upartisk og upåvirket?». Svarfordeling i prosent. Kilde: NRKs Profilundersøkelse 2016

NRK har høy tillit i befolkningen

Grafen viser hvilken NRK-kanal/side og den kommersielle aktøren som har høyest tillit blant befolkningen på radio, TV og nett.

NRK har høy tillit i befolkningen

Spørsmålet som ble stilt var: «Hvilken TV-/ Radiokanal eller nettside/nettavis har du størst tillit til?». Befolkningen 15år +. Svarfordeling i prosent. Kilde: NRKs Profilundersøkelse 2016