Dagsrevyen - årsrapporten 2014 - status 1

Dagsrevyen.

Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

Status

​NRK har høy oppslutning og legitimitet i befolkningen, men merker tøffere konkurranse. Flere medieaktører og et utvidet medietilbud gjør kampen om folks tid og oppmerksomhet sterkere enn før.

NRK i 2014

87 prosent av befolkningen bruker ett eller flere av NRKs tilbud daglig. Radio og TV er fortsatt bærebjelkene i oppslutningen, men tilbudet på nett og mobil er nå like viktig, spesielt blant de under 50 år. Nye teknologiske muligheter og endrede medievaner utfordrer NRKs tradisjonelle måte å tenke publisering på. Det er nødvendig med bredere publisering i tradisjonelle kanaler, og det er viktig å utnytte mulighetene på internett og deling i sosiale medier.

Mobiltelefon

Nettbruk via mobiltelefonen vokser betydelig.

Foto: NRK

Rundt 1,1 millioner bruker NRK på nett og mobil hver dag. Nettbruken via mobilen vokser fortsatt betydelig i befolkningen og NRK henger med i veksten. Yr på mobilen utgjør fortsatt den aller største delen av trafikken til NRK, men NRK vokser mer på innholdet ellers, for eksempel forsiden. Nesten 800 000 bruker NRKs tilbud på nett utenom Yr på en eller annen skjerm hver dag.

TV-seing i 2014

NRK tapte andeler i TV-markedet i 2014. Våre fire TV-kanaler fikk en samlet markedsandel på 37,6 prosent og det er en nedgang på 3,3 prosentpoeng fra året før. Markedsandelen er den svakeste for NRKs kanaler i dette årtusenet. Årsaken til nedgangen er sammensatt. Sterke konkurrenter med en tydelig underholdningsprofil og svakere innhold fra NRK kan forklare noe av tilbakegangen. TV2 er en av de store vinnerne i kampen om seerne i 2014, med sendinger fra vinter-OL i Sotsji og en vellykket Farmen-sesong høsten 2014. NRK1 har fortsatt den høyeste markedsandelen i hele befolkningen, men i målgruppen 12-49 år er TV2, Discovery (tidl SBS) og NRK jevnstore.

Strømming

Lineær TV-seing er fortsatt den mest dominerende måte å konsumere TV-innhold på. I 2014 økte den gjennomsnittlige TV-seing for første gang på flere år. I tillegg har strømming blitt en etablert vane, selv om vi ser en stagnasjon i veksten i 2014. Folks vaner endret seg for alvor høsten 2012 da Netflix lanserte sin tjeneste i Norge og NRK lanserte sin nye nett-TV. På få år har 30 prosent av norske husstander skaffet seg et Netflix-abonnement, mens 37 prosent har et abonnement på minst èn strømmetjeneste. 18 prosent av befolkningen ser film og TV-innhold via nettet hver dag. Netflix er størst med 11 prosent daglig dekning, mens «NRK TV» er den nest største med ca. 7 prosent daglig bruk. Mange av NRKs programmer som har høye seertall på lineær TV, oppnår også høye seertall i nett-TV. Det gjelder særlig drama, humor, underholdning og barneprogrammer.

Globale aktører som Netflix og HBO konkurrerer med tradisjonelle TV-kanaler om seingen når det gjelder TV-serier, drama og film. På disse sjangerområdene satser de internasjonale aktørene også med egenprodusert innhold av høy kvalitet, og det øker publikums forventninger til kvalitet også for norsk drama.

Laster Twitter-innhold

Barna blir mer globale

Barn blir mer globale - NRK Super
Foto: (Skjermdump fra NRK Super)

De største innovatørene når det gjelder nye TV-vaner er barna. Kampen om barnas skjermtid er i realiteten den mest internasjonale kampen av alle. Vi estimerer at rundt 20 prosent av barnas totale konsum på NRKs TV-tilbud skjer via nettet, det er vesentlig mer enn blant de voksne. NRK Super har 35 prosent markedsandel i kanalens sendetid. NRK Supers andel blant barna har falt med fem prosentpoeng sammenlignet med 2013. Fortsatt ligger vi godt over måltallet for kanalen på 30 prosent, men NRK Super utfordres av internasjonale barnekanaler. Både Disney Jr., Nickelodeon og den nye Nick jr. har økt sine markedsandeler i 2014. NRK Super er en av de mest foretrukne stedene for strømming av TV-innhold for barna, nest etter YouTube og før Netflix.

Radioen styrkes

Ferievikarene NRK P1+

Else Michelet og Torkjell Berulfsen i sommerprogrammet «Ferievikarene» på NRK P1+ som ble lansert i 2013.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Norge er et av de få landene i Europa der bruken av radio øker. NRK P3 er NRKs sterkeste og tydeligste tilbud og merkevare rettet mot yngre målgrupper, både målt i bruk og omdømme.

Kanaler som NRK P1+ og NRK mP3 er i hver sin ende av aldersskalaen når det gjelder målgruppe, og hver av dem har i underkant av 200 000 lyttere daglig. Disse mindre NRK-kanalene og nye kommersielle kanaler bidrar til å løfte bruken av radiomediet i Norge.

NRKs radiokanaler har 66 prosent markedsandel, marginalt opp fra året før. NRK P1 er den eneste av de store rikskanalene som taper andeler og faller fra 52 prosent andel i 2013 til 46 prosent i år.

I perioden august-oktober nådde radiobransjen målet om at 50 prosent av radiolytterne skal lytte digitalt. 53 prosent av husstandene har DAB radio og plattformen er klart nest største mottaksform etter FM. Utfordringen i prosessen videre handler nå først og fremst om gode løsninger for bil der FM fortsatt dominerer.

Reiseradioen 2014

Radiotilbudet og radiolyttingen i Norge øker. Lytterne har fått flere radiokanaler, samtidig som tradisjonsrike programmer fortsatt samler mange lyttere. Her er sommerens programledere i «Reiseradioen» samlet. Bak fra venstre: Olav Viksmo-Slettan, Morten Hopkins Kræmer, Webjørn Espeland, Rune Gokstad, Øystein Bache, Karl Kristian Langeland, Ida Kjøstelsen, Kristina Ekelund, Shaun Henrik Matheson. Foran fra venstre: Caroline Bækkelund Hauge, Ravi, Synnøve Svabø, Ingunn Thon, Ragna Nordenborg.

Foto: Ole Kaland / NRK

NRKs omdømme

NRK har høy tillit og troverdighet i befolkningen. Vår årlige omdømmemåling viser at 8 av 10 mener NRK oppfyller målet om å være upartisk og upåvirket, og 9 av 10 synes NRK i det store og hele oppfyller oppdraget som allmennkringkaster.

Tilliten til NRK i befolkningen har vært stabil over tid, og er blant de høyeste for en allmennkringkaster i Europa. For andre år på rad svarer også over 70 prosent i befolkningen at de synes de får god eller meget god valuta for lisensen.

Det er samtidig grunn til å følge med på de yngre målgruppene. I aldersgruppen 15-29 år har andelen som ikke har TV og ikke betaler lisens økt fra to prosent til 11 prosent på tre år.

STATISTIKK

9 av 10 bruker NRK daglig

87 prosent av befolkningen bruker NRKs tilbud daglig. NRK har beholdt sin posisjon i de tradisjonelle mediene, og samtidig lyktes med å nå ut til publikum på nye medier.

9 av 10 bruker NRK hver dag, 2010-2014 (graf)

Nesten 9 av 10 nordmenn er innom en eller flere tjenester fra NRK daglig. Flest bruker TV (61 prosent), radio (52 prosent), nett (43 prosent) og mobil (27 prosent). 12 prosent bruker Tekst-TV. Kilde: TNS Gallup Forbruker & Media.

NRK1 har 30 prosent andel av markedet og er Norges største TV-kanal

NRK1 er Norges største TV-kanal blant befolkningen over 12 år.

Markedsandel TV-kanaler 2014 (graf)

Grafen viser markedsandel for de norske TV-kanalene for befolkningen 12 år +. NRK 1 har 30 prosents oppslutning. TV2 har 21 prosent og er nest størst. På 3. plass ligger TVNorge med 8 prosent. Så følger NRK2 (5 prosent) og TV3 (4 prosent). Kilde: TNS Gallup TV-meter.

38 prosent markedsandel for NRKs TV-kanaler

Det meste av TV-seingen i Norge skjer på kanalene eid av de fire store TV-selskapene NRK, TV2, SBS Discovery og MTG. I 2014 tapte NRKs kanaler tre prosentpoeng andel fra året før, mens TV2 var den store vinneren.

NRKs TV-kanaler har en markedsandel på 38 prosent

NRKs TV-kanaler har en markedsandel på 38 prosent. TV2 har 28 prosent og er nest størst. Kilde: TNS Gallup TV-meter.

Programprofil NRK1

NRK1 er den brede nasjonale hovedkanalen. Totalt 8053 sendetimer i 2014.

Programprofil NRK1 2014

Den største programkategorien på NRK1 i 2014 var Informasjonsprogrammer (26 prosent). Sammen med Drama (25 prosent) utgjorde disse mer enn halvparten av sendetiden. 14 prosent av sendetiden bruktes på nyheter, og 13 prosent på underholdning. Sport utgjorde 12 prosent av sendetiden på NRK1 i 2014. Kilde: TNS Gallup TV-meter.

Programprofil NRK2

NRK2 er kanalen for nyheter, aktualitet, kultur og kunnskap. Totalt 6604 sendetimer i 2014.

Programprofil NRK2 i 2014 (kakediagram)

Informasjonsprogram fylte 40 prosent av sendetiden på NRK2 i 2014. Nyheter fylte 18 prosent, og Drama 16 prosent. Kunst, kultur og medier utgjorde 6 prosent, like mye som underholdning. Kilde: TNS Gallup TV-meter.

Programprofil NRK3

NRK3 gir underholdning og opplevelse for unge voksne. Deler kanalplassering med NRK Super. Totalt 3495 sendetimer i 2014.

Programprofil NRK3 2014 (kakediagram)

Dramaserier fylte 48 prosent av sendetiden på NRK3 i 2014. Informasjonsprogrammer fylte 28 prosent, og underholdningsprogrammer 21 prosent. Kilde: TNS Gallup TV-meter.

Programprofil NRK Super

NRK Super har som mål å skape en verden hvor barn vokser og er viktige. Totalt 4612 sendetimer i 2014.

Programprofil NRK Super 2014 (kakediagram)

54 prosent av sendetiden på NRK Super var fylt av animasjonsprogrammer i 2014. 21 prosent var drama og 15 prosent underholdning. Samisk innhold fylte 2 prosent og nyheter én prosent. Kilde: TNS Gallup TV-meter.

Markedsandeler for norske radiokanaler

Med flere kanaler fragmenteres lyttingen. NRK P1 har mistet lyttere i 2014, mens NRK P1+ og NRK P13 øker.

Markedsandeler radio 2014

Markedsandel for norske radiokanaler: NRK P1 er Norges mest populære radiokanal med 46 prosent av lytterne. P4 er nest størst med 19 prosent. deretter følger Radio Norge med 11 prosent. P3 har 7 prosent, P2 har 5 prosent, og P1+ 4 prosent. Kilde: TNS Gallup PPM.

NRK Radio når du vil

Ukentlig unike bruker av NRK Nettradio etter lansering i 2013. I NRKs nye nettradio kan du høre alle NRKs radiokanaler direkte. I tillegg har du mulighet for å «spole over» det du synes er kjedelig, eller «spole tilbake» dersom du vil høre noe på nytt. Radioguiden lar deg lytte til favorittprogrammene dine hele seks måneder tilbake i tid.

Ukentlig unike brukere av NRK Nettradio (graf)

Ukentlig unike brukere av NRK Nettradio siden nylansering i 2013. Kilde: Scores.

Antall publiserte artikler på NRK.no

NRK publiserte rundt 75 000 artikler på nett i 2014. Det betyr ca. 205 artikler på en gjennomsnittsdag. Dette inkluderer alle distriktskontorene og alle sjangersider som viten, kultur og underholdning, humor, livsstil, NRK P3.no osv.

Publiserte artikler på NRK.no i 2014

Antall publiserte artikler på NRK.no i 2014: 68 prosent av artiklene er publisert fra NRKs distriktskontorer, 4 prosent er utenriksnyheter og like mange om sport. P3 på nett publiserte 4 prosent, mens øvrig innenriks sto for en slike stor andel. Kilde: NRK Statistikk.

2,1 millioner NRK-lyttere daglig i 2014

Lytting på NRKs radiokanaler i 2014

Kanaler

Daglig dekning

Daglig dekning i prosent

NRK P1

1.595.000

37

NRK P2

277.000

6

NRK P3

522.000

12

NRK Andre

449.000

10

NRK mP3

170.000

4

NRK Alltid Nyheter

68.000

2

NRK Klassisk

13.000

0,3

NRK Sport

14.000

0,3

NRK P1+

167.000

4

NRK P13*

48.000

1

NRK Total

2.174.000

50

* 29/1-31/12-2014

Kilde: TNS Gallup PPM

NRK P1 programprofil i 2014

Hele døgnet.

Innhold på NRK P1 i 2014

Programsjanger

Antall timer

Prosentandel

Musikkprogram

1942

22

Underholdning

3126

36

Regionale sendinger

1328

15

Nyheter

730

8

Samfunnsspørsmål

873

10

Sport

314

4

Religion/Livsfilosofi

184

2

Portretter

65

1

Vitenskap

88

1

Drama

70

1

Annet

40

0

Total sendetid

8760

100

Fra og med 2014 sender vi ikke lenger barneprogram på NRK P1

Kilde: TNS Gallup PPM

NRK P2 programprofil 2014

Hele døgnet.

Innhold på NRK P2 i 2014

Programsjanger

Antall timer

Prosentandel

Annet

181

2

Drama

224

3

Kunst/kultur/medier

1661

19

Musikk

3520

40

Nyheter

621

7

Portretter

125

1

Religion/livsfilosofi

101

1

Samfunnsspørsmål

1957

22

Samiske sendinger - samisk kulktur

20

0

Samiske sendinger - nyheter

81

1

Underholdning

77

1

Vitenskap

192

2

Total sendetid

8760

100

Kilde: TNS Gallup PPM

NRK P3 programprofil 2014

Hele døgnet.

Innhold på NRK P3 i 2014

Programsjanger

Antall timer

Prosentandel

Annet

101

1

Drama

21

0

Kunst/kultur/medier

203

2

Musikk

5776

66

Nyheter

147

2

Samfunnsspørsmål

349

4

Underholdning

2161

25

Total sendetid

8759

100

KIlde: TNS Gallup PPM

Over halvparten av befolkningen bruker mobile tjenester daglig

Mobilbruk i 2014

Antall

Antall

Antall

%

%

%

Mobil-brukere

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Totalt

1.598.000

2.102.300

2.464.323

38

49

56

VG Mobil

778.000

1.068.000

1.219.725

18

25

28

NRK Mobil *

696.000

997.000

1.172.384

16

23

27

Dagbladet Mobil

436.500

583.000

651.588

10

14

15

Aftenposten Mobil

237.000

338.400

379.843

6

8

9

TV2 Mobil

155.000

224.200

312.400

4

5

7

* NRK Mobil inkl. YR

Kilde: TNS Gallup Forbruker & Media

NRKs nettsider har 5,6 millioner besøkende i løpet av en uke

Ukentlig besøk på NRK.no 2012-2014

Gjennomsnittlig unike brukere per uke

NRK.no totalt

2014

5.627.252

2013

5.295.650

2012

4.842.612

Endring 2013-2014

+ 6 prosent

Kilde: Scores

Mobilsidene til NRK har 2,2 millioner besøkende ukentlig

Ukentlig besøk på NRKs mobilsider 2012-2014

Ukentlig unike brukere per uke

NRK mobil totalt

Gjennomsnitt 2014

2.260.325

Gjennomsnitt 2013

1.486.813

Gjennomsnitt 2012

729.634

Endring i prosent 2013-2014

+ 62 prosent

Kilde: Scores

Feilkoding for Yr på mobil i ukene 29-44 gjør at veksten ser noe høyere ut enn den reelt sett er.

28 prosent bruker NRK på nett hver dag

Daglig dekning i prosent for de største norske innholdsnettstedene.

28 prosent bruker NRK på nett hver dag (graf)

Daglig dekning i prosent for de største norske innholdsnettstedene. VG er størst med 35 prosent. NRK nest størst med 28 prosent. Kilde: Norsk Internett Panel (NIP)

73 prosent er fornøyde med det de får for lisensen

Spørsmålet som er stilt er følgende: «Tenk på hele tilbudet til NRK under ett, dvs alt som sendes på NRK Radio og Fjernsyn, NRK tekst-TV samt alt som ligger på internettsidene til NRK. I hvilken grad mener du NRK gir deg valuta for lisenspengene?»

73 prosent er fornøyd med lisensen (graf)

73 prosent er fornøyde med de får for lisensen. Kilde: NRKs profilundersøkelse.