Lilyhammer
Foto: Rubicon / Rubicon

Norsk innhold

NRKs brede tilbud av norsk innhold er ett av våre viktigste fortrinn. Det er avgjørende å tilby publikum innhold som er så attraktivt og har så høy kvalitet at publikum fortsetter å velge det norskproduserte innholdet i et voksende internasjonalt kommersielt mediemarked.

Mammon

Den norske thrilleren «Mammon» ble sendt på NRK1 vinteren 2014 og samlet et stort publikum foran store og små skjermer. Til sammen ble hver episode sett av over 1,2 millioner seere. På bildet ser vi Jon Øigarden og Lene Kristin Ellingsen.

Foto: NRK

NRK publiserer innhold fra fire ulike kilder for å levere bredden i allmennkringkasteroppdraget. De fire kildene er intern produksjon, innhold bestilt fra eksterne produsenter i det norske markedet, nordisk samarbeid og co-produksjoner gjennom Nordvisjonen og internasjonalt innkjøp. Det er gjennom kombinasjonen av disse kildene at NRK kan levere bredde, god kvalitet og relevant innhold til den norske befolkningen.

Bestilling av innhold, enten det er produsert internt eller eksternt, er alltid innholds- og redaktørstyrt. NRKs mål er å utvikle de gode ideene og tilby det beste innholdet til publikum. Produksjonsmiljøet i Norge har høy kvalitet og representerer et viktig tilfang av gode manus, ideer og produksjoner. Uten en betydelig andel eksterne produksjoner vil det totale innholdstilbudet fra NRK svekkes.

Øyevitne

Politietterforsker Camilla (Yngvil Støen Grotmol) arbeider med organisert kriminalitet i serien «Øyevitne». Serien var en samproduksjon med DR Danmark, SVT Sverige og YLE Finland.

Foto: Thomas Ekström / NRK

Eksterne produksjoner fordeler seg på sjangere som fakta, natur, dokumentar, innhold for barn, underholdning og drama.

Innenfor sjangeren norsk drama er konkurransen fra globale aktører sterk. Internasjonale drama og TV-serier er mer tilgjengelig enn noen gang tidligere og norsk innhold måles hele tiden mot det best som produseres i verden. Vårt svar må være å produsere norsk drama av høy kvalitet.

Kampen for tilværelsen

Bartek Kaminski spiller hovedkarakteren Tomasz i «Kampen for tilværelsen».

Foto: Thomas Ekström / NRK

I 2014 sendte NRK thrilleren «Mammon» og krimserien «Øyevitne», som begge fikk gode kritikker og høye seertall. «Kampen for tilværelsen» var en smalere serie som ga et skråblikk på hvordan vi har det i Norge i dag. Serien fikk gode kritikker, men noe lavere seertall. Vi sendte også Lilyhammer sesong 3 som er en ekstern produksjon med internasjonal suksess.

Laster Twitter-innhold

NRK kjøper også rettigheter til å vise norske filmer på TV. I 2014 sendte vi blant annet «Into The white», «Kompani Orheim», "Oslo, 31. August», «Sønner av Norge» og «Babycall». Sistnevnte ble også synstolket. NRK2 viste også i 2014 eksamensfilmer fra Filmskolen på Lillehammer. NRK har også drama i radioen. «Radioteateret» hadde 15 nyproduserte titler på NRK P1 og NRK P2 i 2014.

Ny norsk musikk

Rapperen Kaveh

Med en andel på 39 prosent norsk musikk er NRK P3 en viktig plattform for norske artister. Rapperen Kaveh var en av de mest spilte artistene på radiokanalene i 2014.

Foto: Tom Øverlie / NRK

Musikkstrømmetjenester med mediegiganter som Google og Apple i ryggen, tilbyr i økende omfang tjenester og teknologi som åpner for at publikum nærmest kan skreddersy "sin egen radiokanal" med egen favorittmusikk. NRK møter denne utfordringen gjennom kontinuerlig utvikling av radioens innholds- og distribusjonsstrategi. Musikk er viktig når publikum velger radiokanal, og med lanseringen av NRK P1+ i 2013 og NRK P13 i 2014 økte det musikalske mangfoldet på norske radiokanaler. Daglig presenteres det nå musikk som ikke ble spilt på radio bare for ett år siden, og mye av denne musikken er norsk. NRK ser det som et fortrinn å spille norske artister. Både etablerte og mindre etablerte artister når ut til en stor del av det norske folk gjennom NRKs radiokanaler med over to millioner lyttere daglig. I 2014 satte NRK P3 rekord med å spille 39 prosent norsk musikk i kanalen. Andelen på NRK P1 var 42 prosent, mens NRK P2 spilte 33 prosent norsk musikk i 2014. Økningen i andelen norsk musikk speiler en bevisst musikkstrategi fra NRKs side, men også norsk musikks fremgang og tilfanget av nye artister.

NRK P3s "Urørt" er viktig for NRK og for norsk musikkbransje. Her får nye talenter prøve seg, og en rekke etter hvert suksessfulle artister har vært innom "Urørt" først. I 2014 vant Sigurd Julius "Urørtfinalen" på Samfundet i Trondheim med sangen «Østavind».

Urørt

Urørt betyr mye for norsk musikk. I 2014 vant Sigurd Julius 'Urørtfinalen' på Samfundet i Trondheim med sangen «Østavind». Programleder var Mari Garås Monsson.

Foto: Tom Øverlie / NRK

Norsk språk og norsk mangfold

Det å formidle innhold på norsk og bidra til å ta vare på og videreutvikle norsk språk gjennom begge målformene, er en av NRKs viktigste oppgaver som allmennkringkaster. I de senere år har verdien av å formidle og ta vare på mangfoldet av norske dialekter også blitt viktig. Stadig flere samfunnsaktører og medvirkende i radio og TV velger å bruke dialekten sin. Hovedregelen er fortsatt at NRKs egne programledere skal benytte normerte språkformer i riksdekkende nyhetsprogrammer, i meldinger og i programinformasjon. I distriktssendinger og i andre programmer skal dialektbruk ha godt rom. Samtidig er det viktig å sikre godt språk og god forståelse av innhold. I 2014 gjennomførte Norstat på oppdrag fra NRK en måling av publikums forhold til dialektbruk. 83 prosent av respondentene svarer at de mener det bør være bare dialekt eller mest dialekt i distriktssendinger, mens 57 prosent mener det kan være bare dialekt eller mest dialekt i andre programmer. 84 prosent svarer at de aldri eller sjelden opplever at språkbruken i NRK er vanskelig å forstå. Og blant dem som oppgir at språket av og til kan være vanskelig å forstå, oppgir mer enn halvparten andre årsaker enn dialekt.

§ 14 b. NRK skal bidra til å styrke norsk og samisk språk, identitet og kultur. En stor andel av tilbudet skal ha norsk forankring og speile norske virkeligheter.

NRK omorganiserte språkarbeidet i 2013, tilsatte språksjef og erstattet et tidligere språkutvalg med språkstyre. Målingen av publikums holdning til dialekt var et av språkstyrets tiltak i 2014. Samtidig ble det lagt opp til styrking av språkrøkten i alle redaksjoner, herunder ble det i samarbeid med fagmiljøet ved Universitetet i Oslo, igangsatt et arbeid med regler for språkrøkt for dialektbrukere. Av andre tiltak som språksjef og språkstyre har arbeidet med, kan nevnes arbeidet med en egen ordliste for uttrykk som omhandler flerkulturelle, seminar for språkkontakter fra alle redaksjonene og tiltak mot bruk av banneord.

I 2014 har NRK Nynorsk mediesenter vært i drift i ti år. Pr. september 2014 hadde senteret lært opp 100 nynorskpraktikanter og 67 prosent av dem jobber i media i dag, de fleste i NRK. Det er viktig for det språklige mangfoldet å sikre at vi rekrutterer medarbeidere og journalister som bruker nynorsk.

Tale Hauso, praktikant Nynorsk Mediesenter 2014

Nynorsk Mediesenter har vært i drift i 10 år og lært opp 100 nynorskpraktikanter. Tale Hauso var en del av kull nr. 19 i 2013/14, og har bl.a. jobbet i NRK Hordaland.

Foto: Randi Indrebø / NRK

Den samiske befolkningen

NRK skal bidra til å styrke samisk språk og kultur, og gjør dette både gjennom daglige nyhetssendinger på samisk i NRK1, NRK2 og NRK P2, og gjennom kulturprogrammet Árdna på radio og TV.

Melkeveien

I serien «Melkeveien» fikk vi se hvordan hverdagen til de samiske melkebilsjåførene er. En av dem som deltok i serien var Mikkel David Sara.

Foto: NRK

I 2014 laget NRK Sápmi også realityserien "Melkeveien" som synliggjorde hverdagen for samiske melkebilsjåfører i deres krevende jobb i noen av de mest værharde områdene i landet vårt. Serien på NRK1 bidro til å synliggjøre en del av det samiske hverdagslivet for et stort publikum i alle aldersgrupper. NRK Sápmi har et bredt tilbud av nyheter, aktuelle historier og bakgrunnsstoff på NRK.no. Kulturarrangementer og aktuelle hendelser blir også strømmet på nett.

I 2014 var det 25 år siden Sametinget ble opprettet og konstituerte seg som samenes eget folkevalgte organ. I forbindelse med jubileet hadde NRK Sápmi et eget tilbud på nett som tok for seg Sametingets 25-årige historie. Arkivene til NRK Sápmi er unike og noe av dette ble tilgjengeliggjort på nett. De første valgdebattene, sametingspresidentenes årlige nyttårstaler og høydepunkter i nyhetsdekningen fra denne perioden ble tilgjengeliggjort med en egen nettside for jubileet. NRK Sápmi produserte også en dokumentar om Sametingets historie og opprinnelse.

For de minste sendes Mánáid TV daglig på NRK Super. Programmene er i all hovedsak på nordsamisk, men i 2014 kunne barn som snakker sørsamisk for første gang se barne-TV på sitt eget språk. Gjennom ti episoder fikk unge TV-seere bli kjent med to åtteåringer og deres foreldre og hvordan det er å flytte til et nytt sted. Sørsamisk er det minste av de tre samiske språkene som har status som offisielle språk i Norge. Rundt 800 personer regnes som språkaktive på sørsamisk.

Lager sør-samisk barne-tv

For første gang viste NRK sørsamisk barne-TV. Fra venstre Piere Åhren, Bjørn Roger Nordfjell, Hilma Dunfjeld Mølnvik, Marja Lisa Thomasson som er skuespillerne vi møter i serien. F v lydtekniker Espen Sandsbråten, regissør Bjørn Tore Hallem, manusforfatter Carl Gunnar Eltervaag og fotograf Dag Rune Johansen.

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

NRK Sápmi produserer også daglig innhold for barn og ungdom for TV og nett. I 2014 begynte NRK også med egne nyhetssendinger og et eget nettilbud på sør- og lulesamisk.

STATISTIKK

Et utvalg norsk og nordisk drama på NRK1 i 2014

Program

Seertall

Markedsandel

Antall episoder

Produksjonsland

Frøken Frimans krig

715.000

41

3

Sverige

Arvingane

639.000

35

10

Danmark

Mammon

998.000

51

6

Norge

Side om side

743.000

40

10

Norge

Lilyhammer

567.000

30

6

Norge

Øyevitne

564.000

27

6

Norge

Kampen for tilværelsen

344.000

21

8

Norge

Kilde: TNS Gallup TV-meter

Tallene omfatter 1. gangsutsendelse, ekskl. reprise og nett

Dramaserier på NRK 2014

Dramaserier NRK 2014 (graf)

Grafen viser seertall for norske TV-serier på NRK, fordelt på førstegangsutsendelse, opptak, reprise og nett. Mammon var den mest sette dramaserien i 2014. Kilde: TNS Gallup TV-meter

Programprofiler TV og radio NRK Sápmi

Samlet programprofil for TV-tilbudet til NRK Sápmi

Programkategori/Antall sendetimer

2013

2014

Barn

75

87

Fakta

10

7,5

Kultur

4

12

Urfolksmagasin

9

0

Nyheter

164

158

Underholdning

12

13,5

Valg 2013

5

0

Totalt

278

278

Kilde: NRK Statistikk

Programprofil for radiotilbudet til NRK Sápmi

Kategori/Antall sendetimer

2013

2014

Nyheter på samisk

260

279

Nyheter på norsk

33

21

Aktualiteter

122

78

Barn og ungdom

0

7,5

Sport

0

4

Religion

51

51

Kultur, underholdning

1138

1255

Kultur, underholdning på norsk

73

41,5

Musikk

40

0

Totalt

1717

1737

Kilde: NRK Statistikk

Programprofil for DAB-tilbudet til NRK Sápmi

Kategori/antall sendetimer

2013

2014

Nyheter på samisk

413

454,5

Nyheter på norsk

33

21

Aktualiteter på norsk

48

0

Aktualiteter

210

156

Barn og ungdom

0

15

Sport

0

14

Religion

129

136

Kultur, underholdning

2693

3325

Kultur, underholdning på norsk

0

84,5

Musikk

2853

2276

Sametinget

45

92

Totalt

6424

6574

Kilde: NRK Statistikk

Nordisk innhold

Tabellen under viser timer med sendt innhold fra andre nordiske allmennkringkastere. En del av det som sendes, skjer gjennom det nordiske TV-samarbeidet i Nordvision.

Innhold fra hele Norden på NRKs TV-kanaler

Sjanger

Dan-

mark

Fin-

land

Fær-

øyene

Nor-

den

Sve-

rige

Totalt

NRK1

Drama

45

7

31

83

Informasjons­- program

195

60

166

421

Kunst/kultur /medier

0

4

5

Musikk

1

1

Natur­program

7

23

30

Religion /livsfilosofi

1

1

Sport

2

6

7

Underholdning

54

49

103

Vitenskap

2

7

9

Totalt

305

68

1

287

661

NRK2

Drama

10

11

21

Informasjons- ­program

129

36

184

350

Kunst/kultur /medier

1

12

13

Natur­program

3

1

7

11

Religion /livsfilosofi

9

9

Underholdning

20

20

40

Vitenskap

1

1

Totalt

164

37

244

445

NRK3

Drama

14

1

9

25

Informasjons­- program

13

13

Musikk

3

3

Underholdning

11

7

18

Totalt

39

1

7

12

59

NRK Super

Totalt

49

29

108

186

Totalt

557

135

1

7

651

1351

Kilde: TNS Gallup TV-meter

NB: Desimalavrunding gjør at tallene ikke stemmer helt sammenlagt.

Andel nynorsk i NRKs kanaler

Andelen nynorsk på TV og radio inkluderer all normert nynorsk, samt halvparten av dialektandelen. PÅ NRK.no representerer andelen kun publiserte artikler på normert nynorsk.

Andel nynorsk i NRKs kanaler 2011-2014 (graf)

Kilde: IPSOS MMI t.o.m. 2013, Opoint april-desember 2014.