Brøytebil Finnmark
Foto: Jan Benkholt

Fra hele landet. Til hele landet.

«Fra hele landet. Til hele landet!» er målsetningen for NRKs distriktskontorer. Med våre 13 distriktskontorer og tilstedeværelse 54 steder i Norge, dekker vi hele landet. Distriktskontorene skal være til stede regionalt med nyheter, men også løfte lokale og regionale saker til et nasjonalt publikum. Distriktskontorene har i tillegg ansvar for riksproduksjon innenfor en rekke temaområder.

Beredskap

NRK har et særskilt samfunnsansvar i krisesituasjoner ved store og dramatiske nyhetshendelser. NRK har et godt utbygd sendernett og kan lett nå svært mange lyttere og seere. I mange tilfeller trenger lokale myndigheter og redningstjenester å nå ut til befolkningen med viktig informasjon, og i slike tilfeller er det ingen som er i stand til å gå ut så bredt og så raskt som NRKs radio- og TV-sendinger.

Laster Twitter-innhold
Brann i Lærdal

42 bygninger brant ned til grunnen i Lærdal i starten av 2014.

Foto: Heidi Lise Bakke / NRK

Flere hendelser i 2014 illustrerer distriktskontorenes viktige beredskapsfunksjon. I januar var det to dramatiske branner, først i Lærdal der 42 bygninger brant ned til grunnen på grunn av sterk vind og rask spredning. NRK Sogn og Fjordane dekket hendelsene i samarbeid med nyhetsavdelingene i Oslo.

I samme måned rykket NRK Trøndelags medarbeidere ut for å dekke de omfattende skog- og lyngbrannene som herjet Flatanger og Frøya. Igjen sørget lokale medarbeidere sammen med riks for at publikum både lokalt i Trøndelag og i landet forøvrig var godt oppdatert på brannenes utvikling og konsekvensene av dem.

Brann Flatanger

NRK Trøndelag dekket den omfattende brannen som herjet i Flatanger.

Foto: Ove Magne Ribskog / Flatangernytt.no

I Hordaland rammet «oktoberflommen» Odda hardt. Den rasende elven Opo tok med seg fem bolighus, folk mistet hjemmene sine og alt de eide. NRK Hordaland rapporterte direkte på radio, TV og nett de første intense dagene, og i tiden etter reiste NRK samfunnsdebatten om årsaker og konsekvenser, både i nyhetssendinger og dokumentarer.

Flom i Opoelva i Odda

Den rasende elven i Odda tok med seg fem bolighus i oktober.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Det ustabile fjellpartiet «Mannen» i Rauma var en annen nyhetshendelse i 2014 som ble dekket av distriktskontoret i Møre og Romsdal, fra de første varslene kom og til fjellpartiet stabiliserte seg og folk kunne flytte hjem.

Arkivmateriale fra tidligere skred ble brukt for å sette hendelsen inn en sammenheng med andre fjellpartier som er under nasjonal skredovervåking. Et live-kamera montert i Romsdalen hadde over 400 000 startede avspillinger den første uken.

Dekker mangfoldet

Distriktskontorene har samme regionale oppdrag, men dekker svært ulike områder med hensyn til geografisk utstrekning, topografi, befolkningssammensetning og næringsliv. Rogaland er for eksempel et fylke sterkt preget av olje- og gassnæringen. Det som skjer i «oljå» i Stavanger får stor betydning for hele fylket – og hele landet. NRK Rogaland dekker de endringene som skjer i næringen for et regionalt og et nasjonalt publikum.

§ 14 a. NRK skal reflektere det geografiske mangfoldet i Norge og ha et godt lokalt tilbud og lokal tilstedeværelse

Nærmere 30 prosent av de som bor i Oslo har flerkulturell bakgrunn, og de unge er overrepresentert. Østlandssendingen lager det flerkulturelle TV-magasinet «Migrapolis» og har særlig journalistisk kompetanse på flerkulturelle spørsmål. En ny viktig satsing er daglig programmer på NRK mP3. I 2014 kom et nytt tre timers ettermiddagsshow på ungdomskanalen NRK mP3 på lufta, med musikk og variert stoff som angår urban ungdom. I høst gjennomførte redaksjonen #Høross-kampanjen som feiret Barnekonvensjonens 25-års jubileum i samarbeid med Unicef og barn og unge over hele landet. NRK mP3 er en radiokanal, men også et univers i sosiale medier.

Laster Twitter-innhold

Vår felles historie

Høsten de mistet alt

NRK markerte at det var 70 år siden Finnmark og Nord-Troms ble brent og befolkningen tvangsevakuert i 1944. Under temakvelden «Den høsten de mistet alt» møtte TV-seerne bla. Eliva Henriksen (t.v.) fra Skardalen i Troms som var ni år da hun ble tvangsevakuert. Her sammen med NRKs Helga Bones.

Foto: NRK

Distriktskontorene har markert flere historiske hendelser i året som gikk. I 2014 var det 70 år siden russiske soldater frigjorde deler av Norge, og tyske militære myndigheter iverksatte den brente jords taktikk. Frigjøringen av Øst-Finnmark og brenningen av Finnmark og Nord-Troms i 1944 ble dekket med mer enn 30 nettartikler, en rekke radio- og TV-innslag og en egen temakveld «Den høsten de mistet alt» på NRK2. Stemmene til de som opplevde høsten 1944 var det bærende i NRKs dekning.

I forbindelse med grunnlovsåret løftet NRK Østafjells fram lokale personer som har hatt stor betydning for historien og vårt demokrati. Den 8. mai arrangerte NRK Østafjells i samarbeid med Jarlsberg Hovedgård en stor grunnlovsfest. 112 sjetteklasseelever fra vestfoldskolene ble invitert – nøyaktig like mange som på samlingen i Eidsvoll i 1814.

Grunnlovsfest

NRK Østafjells arrangerte stor grunnlovsfest på Jarlsberg Hovedgård i anledning grunnlovsjubileet.

Foto: NRK

På den andre siden av Oslofjorden laget NRK Østfold en radio- og nettserie om krigen i 1814, og om hvordan våpenhvileavtalen ble forhandlet fram i Moss. «Mossekonvensjonen» var ikke gyldig før kronprins Karl Johan skrev under avtalen i Kommandantgården i Gamlebyen i Fredrikstad.

Alf Prøysen

Alf Prøysen ville ha fylt 100 år i 2014. NRK Hedmark og Oppland presenterte et glimt inn i Prøysens dikning i «Dagens Prøysen» gjennom hele 2014.

Foto: Bildearkivet NRK

I 2014 hadde dikter, visesanger, forfatter og barnetimeonkel Alf Prøysen fylt 100 år. Alf Prøysen var gjennom sin musikk, litteratur og person en viktig stemme i NRK både på radio og tv. Jubileet ble markert lokalt i hans hjemtrakter og overført på NRK1 i «Livet langs Præstvegen». NRK Hedmark og Oppland hadde Prøysen som gjennomgående tema i 2014 med daglige glimt inn i Prøysens diktning i «Dagens Prøysen».

100 års-dagen ble også markert med en festforestilling fra Det Norske Teater, «Alf Prøysen 100 år», med Linn Skåber og Hans Olav Brenner som programledere og en rekke artister som hedret den folkekjære artisten. I «NRK TV», «NRK Radio» og på NRK Skole på NRK.no kunne publikum fordype seg i arkivet og få et gjensyn med mange av Prøysens kjente og kjære opptredener og program.

Regionalt perspektiv

Alle distriktskontorene har daglig regionale og nasjonale nyhetssendinger på radio, TV og nett med siktemål å løfte fram hele landet i et regionalt og nasjonalt perspektiv. NRKs distriktskontor har et bredere fokus enn de lokale nyhetsmediene. To eksempler på saker der det er viktig med et regionalt perspektiv i 2014 er sykehusstriden i Sør-Norge og Romsdal og Nordmøre. Mange fagmiljøer har tatt til ordet for å slå sammen sykehusene i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord til ett stort sykehus.

Dette har skapt enormt engasjement, særlig der sykehuset står i fare for å forsvinne. NRK Sørlandet har forsøkt å belyse konsekvenser og reaksjoner for alle tre sykehusene, med informasjon og reaksjoner på tvers av kommune og fylkesgrense. I tillegg har NRK Sørlandet ved flere tilfeller løftet denne saken inn i det nasjonale nyhetsbildet.

SMS

I løpet av tre døgn rundt styremøtene i Helseforetaka sendte og mottok Kristiansund-ordfører Per Kristian Øyen 237 SMS. Det viste loggen NRK fikk tilgang til.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Et nytt fellessykehus for Romsdal og Nordmøre har også skapt strid i 2014. Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal gikk av en uke før hun skulle komme med sin innstilling. Dette skapte uro og uttrykt mistillit til beslutningsprosessen fra Nordmøre. NRK Møre og Romsdal dekket saken tett, og strømmet folkemøter og styremøtebehandlingene underveis slik at folk kunne få med seg hva som ble sagt. Disse direktestrømmene delte vi med regionavisene. Publikum fulgte nøye med dekningen vår. Forventingen til god, relevant og balansert dekning underveis var høy, fordi NRKs distriktskontor er det eneste mediehuset som dekker hele fylket.

Riksproduksjoner

Distriktsdivisjonen produserer også programmer for et nasjonalt publikum og er en sentral del av den totale programskapingen i NRK. Divisjonen bidrar med historier fra hele landet og sikrer mangfold av stemmer og dialekter i NRK. Ansvar for flere viktige sjangerområder utgjør en stor del av produksjonen. I tillegg har distriktskontorene ansvar for enkeltprogrammer og serier. Riksproduksjonen skjer på alle plattformer, men den er mest omfattende på NRK1 og NRK P1.

§ 14 e. NRK plikter å sende innhold som enten er produsert i, eller som tar det innholdsmessige utgangspunkt i, distriktene.

NRK Trøndelag er divisjonens ressurssenter for radio med omfattende ansvar for programmer på NRK P1, som for eksempel «Norgesglasset» og «Her og nå», kvelds- og helgeprogrammer. I tillegg har NRK Trøndelag kanalansvar for NRK P1+. På Tyholt ligger også sjangeransvaret for vitenskap, gjennom blant annet «Schrødingers Katt» og «Newton», herunder variasjoner over temaet som i serien «Hjernekamp».

NRK Hordaland er divisjonens ressurssenter for TV med ansvar for blant annet «Norge i dag» og «Norge Rundt». De har også sjangeransvar for hverdagsdokumentar, natur, gjennom «Ut i naturen», «Friluftsmagasinet», «Naturens verden» og det journalistiske ansvaret for innholdet på UT.no og yr.no. Brennpunkt-redaksjonen i Bergen lager tre programmer årlig, i tillegg til nyhetssaker.

Drømmeturen

Aleksander Gamme og Cecilie Skog ga seks forskjellige personer sin drømmetur i 2014.

Foto: Odd Arne Olderbakk / NRK
Laster Twitter-innhold

NRK Troms og Finnmark har et spesielt ansvar for journalistikk på nordområdet med fokus på miljø, olje/gass og vårt forhold til Russland. Med åpningen av det reetablerte distriktskontoret for Finnmark med både morgen- og ettermiddagssendinger på radio fra 2015 vil vi få økt satsing på nordområdejournalistikk.

Tromsø er kompetansesenter for produksjon av barne-TV, med en omfattende produksjon gjennom mange år, det direktesendte «Påskemorgen» kan nevnes spesielt. I tillegg produserer avdelingen underholdningsserier og dokumentarer med utgangspunkt i nordnorsk virkelighet, historie og natur.

Påskemorgen 2014

For 14. år på rad 5 ble NRK Påskemorgen sendt fra Tromsø. Programledere i 2014 var Carina Olset og Christer Johnsgård.

Foto: Marius Fiskum / NRK

STATISTIKK

Én million lyttere hver morgen

Lyttertall for distriktssendingene på NRK P1 aller hverdager

2013

2014

Distriktsmorgen kl. 06-09

1.000.000

936.000

Distriktssending kl. 14-17

960.000

901.000

Kilde: TNS Gallup PPM

12 distriktskontorer med radio- og TV-tilbud

Daglig oppslutning i distriktene i prosent

Distriktskontor

Radio

TV

NRK Østfold

25

23

NRK Østlandssendingen

24

18

NRK Hedmark og Oppland

38

27

NRK Østafjells

31

19

NRK Sørlandet

34

26

NRK Rogaland

32

21

NRK Hordaland

37

26*

NRK Sogn og Fjordane

55

*

NRK Møre og Romsdal

41

31

NRK Trøndelag

39

28

NRK Nordland

40

33

NRK Troms og Finnmark

43

37

Snitt

33

24

* Vestlandsrevyen: Samsending NRK Hordaland og NRK Sogn og Fjordane

Radiodekningen er inkludert korte nyhetsbulletiner

Kilde: TNS Gallup Forbruker & Media