Forord 2014

NRK skal være et felles gode for hele befolkningen. For å klare det må vi være der publikum forventer å finne oss, med kvalitet i verdensklasse.

Thor Gjermund Eriksen
Foto: Per Ole Hagen / NRK

NRK for folk flest

Et av de beste eksemplene på dette fant sted i hundrevis av norske skolegårder i oktober, da skolebarn over hele landet markerte vennskap og omtanke sammen med NRK. Å få 180 000 norske barn til å danse BlimE-dansen samtidig hadde aldri vært mulig uten barneuniverset NRK Super. Flere av NRK Supers programmer blir sett mer på nett enn på vanlig lineært TV. For nettopp barn er de som raskest endrer sine medievaner.

For en stor del av befolkningen handler tilgjengelighet like mye om utforming som om distribusjon. I november fikk NRK sin første tilgjengelighetssjef med ansvar for at mennesker med nedsatt funksjonsevne også sikres gode brukeropplevelser på alle NRKs plattformer.

Publikums forventninger til bred distribusjon blir stadig større. Da sesong 3 av den populære dramaserien «Lilyhammer» hadde premiere på NRK1, ble samtlige episoder publisert i «NRK TV». En slik publisering møter både ønsket om å følge serien ukentlig og å kunne se flere episoder på en gang.

Gjennom ny teknologi og nye brukervaner oppstår nye muligheter for tilgjengeliggjøring av programmer. Det er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag å gi publikum gjensyn med NRK-øyeblikk som på ulike måter har preget oss og vår historie. Det er allerede publisert rundt 5 000 programmer på «NRK TV» og vi satser betydelig videre.

Det mest fremtredende trekket i dagens mediebransje er nemlig at nordmenn bruker stadig mer tid og penger på utenlandske medier. Samtidig betyr tilgangen til godt innhold fra hele verden, spesielt den engelskspråklige delen, at vår lille språknasjon settes under press. Derfor må NRK ha en kvalitet på innholdet som kan måle seg mot det beste som produseres i verden til enhver tid.

NRK har samlet familiene om store norske dramaserier og egenutviklede formater som «Stjernekamp», «Side om side» og «Da KORK kom til bygda». Og nettopp når NRK samler et stort publikum om bredt innhold, gir det grunnlag for å nå publikum med smalere innhold. Vi ønsker å gjøre det populære viktig og det viktige populært.

NRK våger å gjøre originale og modige valg. Som da vi løftet vi fram salmeboka til et stort publikum gjennom maratonsendingen «Salmeboka fra perm til perm». Salmer er hele Norges kulturarv og har vært sunget i generasjoner.

Vi har som vårt fremste mål å være en mangfoldig og raus fellesarena for folk over hele landet, løfte fram vår felles historie og skape opplevelser som samler. I 2014 var det 200 år siden Norge fikk sin egen grunnlov. NRK markerte jubileet med flere utradisjonelle konsepter. Professor Frank Aarebrots gjennomgang av 200 års norgeshistorie på 200 minutter var en av dem. Musikkvideoen «Til Dovre faller» fra NRK Super hadde som mål å få barn til å lære Norges historie på en fengende måte.

Norge er et av få land i Europa der bruken av radio øker, og blir nå det første landet i Europa med full DAB-dekning. Samtidig møtes også radioen av internasjonalt innhold. Digital distribusjon åpner for mer målrettede tilbud til publikum og sikrer at alle i Norge får tilgang til det samme brede radiotilbudet vårt.

NRK har et ekstra ansvar for å bidra til økt kunnskap og innsikt om den globale verden. Fra 2015 er NRK på plass med to nye korrespondentkontor, i Berlin og Istanbul.

I tillegg til å speile verden, skal vi også bringe nyheter fra hele landet til hele landet. NRK har et særskilt samfunnsansvar i krisesituasjoner og ved store og dramatiske nyhetshendelser. Flom og branner i 2014 illustrerer distriktskontorenes viktige beredskapsfunksjon, evne til direkterapportering og muligheter til å kunne reise debatter om årsaker og konsekvenser.

NRK har en solid posisjon og oppslutning blant publikum. 87 prosent av befolkningen bruker ett eller flere av NRKs tilbud daglig i 2014, og 73 prosent mener de i meget eller ganske stor grad får valuta for lisenspengene. Vi skal fortsette å svare på publikums høye forventninger gjennom å være på stadig søken etter hva som kan gi oss felles opplevelser og ny forståelse. I en fragmentert mediehverdag er det vår jobb å knytte folk sammen til et fellesskap. Slik bygger vi fremtidens offentlighet.

Signatur Thor Gjermund Eriksen, K-sjef