NRK

Statistikk

NRK i tall

Mediehuset NRK

87 prosent av befolkningen bruker NRK daglig Daglig dekning i prosent

Mediehusstatistikk 1
Kilde: TNS Gallup Forbruker&Media

NRK har 41 prosent av TV-markedet i Norge

Mediehusstatistikk 2
Kilde: NRK statistikk

NRK1 har 32 prosent markedsandel og er landets største TV-kanal

Mediehusstatistikk 3
Kilde: TNS Gallup TV-meter

Programprofilen til NRK1 i 2011 NRK1 er den brede nasjonale kanalen.

Mediehusstatistikk 4
Kilde: TNS Gallup TV-meter

Programprofilen til NRK2 i 2011 NRK2 er kanalen for nyheter, aktualitet, kultur og kunnskap.

Mediehusstatistikk 5
Kilde: TNS Gallup TV-meter

Programprofilen til NRK3 i 2011 NRK3 har som mål å gi underholdning og opplevelse for unge voksne. Deler kanalplassering med NRK Super.

Mediehusstatistikk 6
Kilde: TNS Gallup TV-meter

Programprofilen til NRK Super i 2011 NRK3 Super har som mål å skape en verden hvor barn vokser og lærer.

Mediehusstatistikk 7
Kilde: TNS Gallup TV-meter

NRK P1 har 52 prosent markedsandel og er Norges største radiokanal

Mediehusstatistikk 8
Kilde: TNS Gallup PPM-panel

Daglig dekning i NRKs radiokanaler

Mediehusstatistikk 9
Kilde: TNS PPM og Gallup Forbruker og Media

Programprofil for NRK P1 i 2011 Hele døgnet

Mediehusstatistikk 10
Kilde: TNS Gallup PPM

Programprofil for NRK P2 i 2011 Uten nattradio fra kl 0300-0600

Mediehusstatistikk 11
Kilde: TNS Gallup PPM

Programprofil for NRK P3 i 2011 Inkludert nattsendinger

Mediehusstatistikk 12
Kilde: TNS Gallup PPM

23 prosent var innom NRKs tilbud på nett daglig i 2011 Daglig dekning for de største norske innholdsnettstedene

Mediehusstatistikk 13
Kilde: Norsk Internett Panel (NIP)

Antall publiserte artikler per tjeneste i 2011

Mediehusstatistikk 14
Kilde: NRK Statistikk

24 prosent i befolkningen bruker mobile tjenester daglig

Mediehusstatistikk 15
Kilde: TNS Gallup Forbruker og Media 2011

Andelen norskspråklige programmer med og uten interaktive sendinger

Mediehusstatistikk 16
Kilde: NRK statistikk

Fordeling i prosent av nynorsk og bokmål per kanal

Mediehusstatistikk 17
Kilde: Ipsos MMI

72 prosent i befolkningen mener de får valuta for lisenspengene. Spørsmål: Tenk på hele tilbudet til NRK under ett, dvs alt som sender på NRK Radio og Fjernsyn, NRK tekstTV samt alt som ligger på internettsidene til NRK. I hvilken grad mener du NRK gir deg valuta for lisenspengene?

Mediehusstatistikk 18
Kilde: NRK profilundersøkelse

Teksting på alle NRKs TV-kanaler

Mediehusstatistikk 19
Kilde: NRK statistikk

22. juli

Hvilke enkeltmedier mener du har gitt deg best informasjon om hva som skjedde i Oslo og på Utøya det første døgnet? Flere svar mulig

22-juli-statistikk 1
Kilde: NRK/TNS Gallup

Hvor fornøyd er du med NRKs samlede dekning av hendelsene - på radio, TV og nett?

22-juli-statistikk 2
Kilde: NRK/TNS Gallup

Barn

Barn ser i snitt 99 minutter på TV daglig

Barnestatistikk 1
Kilde: TNS Gallup TV-meter

Markedsandeler i gruppen 2-11 år i NRK Supers sendetid (kl.06.30-19.30)

Barnestatistikk 2
Kilde: TNS Gallup TV-meter

Hvordan liker du Supernytt? Blant 7-12 åringer

Barnestatistikk 3
Kilde: NRK Analyse/Synovate

Super på nett Unike brukere pr uke

Barnestatistikk 4
Kilde: Scores

Antall timer med barneinnhold fra NRK-TV i perioden 2007 - 2011

Barnestatistikk 5
Kilde: TNS Gallup TV-meter

Distrikt

Daglig dekning i prosent for distriktssendingene i 2011 Radiodekningen er inkludert bulletiner

Distriktsstatistikk 1
Kilde: TNS Gallup Forbruker & Media

1,1 millioner radiolyttere på distriktssendingen om morgenen Daglig dekning i antall 1000 for dk-sendinger på NRK P1

Distriktsstatistikk 2
Kilde:

Drama

Antall dramatimer på NRK1, NRK2 og NRK3 fra 2007-2011 Timer sendt

Dramastatistikk 1
Kilde: TNS Gallup TV-meter

Norsk og nordisk drama på NRK1

Dramastatistikk 2
Kilde: TNS Gallup TV-meter

Fakta

Informasjonsprogrammer på NRK1, NRK2 og NRK3/Super 2011 Timer sendt/andel i prosent

Faktastatistikk 1
Kilde: TNS Gallup TV-meter

NRKs dokumenterprogram fordelt på genre og de nordiske allmennkringkasterne for 2011 Antall timer

Faktastatistikk 2
Kilde: NRK statistikk

Kultur

Andelen norsk musikk i NRKs radiokanaler i 2011

Kulturstatistikk 1
Kilde: NRK statistikk

NRK står for 98 prosent av kulturtilbudet på norske tv-kanaler på kvelden

Kulturstatistikk 2
Kilde: TNS Gallup TV-meter

Musikkprogrammer på NRK P1 i 2011

Kulturstatistikk 3
Kilde: TNS Gallup PPM

Musikkprogrammer på NRK P2 i 2011

Kulturstatistikk 4
Kilde: TNS Gallup PPM

Musikkprogrammer på NRK P3 i 2011

Kulturstatistikk 5
Kilde: TNS Gallup PPM

Spillefilmer på NRK i 2011

Kulturstatistikk 6
Kilde: NRK statistikk

Livssyn

Livssynsprogrammer på NRK i 2011

Livssynstatistikk 1
Kilde: TNS Gallup TV-meter

Livssynsprogrammer på NRK2 i 2011

Livssynstatistikk 2
Kilde: TNS Gallup TV-meter

Livssynsprogrammer på P1 og P2. Timer sendt i 2009-2011 (inkl. repriser)

Livssynstatistikk 3
Kilde: NRK statistikk

Nyheter

26 prosent av befolkningen er helt enig i at internett er deres viktigste nyhetskilde

Nyhetsstatistikk 1
Kilde: TNS Gallup Forbruker og Media

Daglig dekning i 1000 for forsiden på nrk.no

Nyhetsstatistikk 2
Kilde: Norsk internettpanel (NIP)

NRK har et løpende oppdatert nyhetstilbud på nett Antall publiserte artikler på nrk.no i 2011

Nyhetsstatistikk 3
Kilde: NRK

Antall sendte nyhetstimer på norsk TV-kanaler

Nyhetsstatistikk 4
Kilde: TNS Gallup TV-meter

Dagsrevyen kl. 19 øker antall seere

Nyhetsstatistikk 5
Kilde: TNS Gallup TV-meter

Seertall for debatt og aktualitetsprogrammer på NRKs TV-kanaler

Nyhetsstatistikk 6
Kilde: TNS Gallup

Sápmi

Programprofil for TV-tilbudet til NRK Sápmi i 2011

Sapmistatistikk 1
Kilde: NRK statistikk

Programprofil for radiotilbudet til NRK Sápmi i 2011

Sapmistatistikk 2
Kilde: NRK statistikk

Programprofil for DAB-tilbudet til NRK Sápmi i 2011

Sapmistatistikk 3
Kilde: NRK statistikk

Sport

Antall sendte sportstimer på NRK1 og NRK2 Perioden 2007 - 2011

Sportsstatistikk 1
Kilde: TNS Gallup TV-meter

Antall sendte sportstimer på NRKs TV-kanaler

Sportsstatistikk 2
Kilde: TNS Gallup TV-meter

Sport på ni norske TV-kanaler i 2011

Sportsstatistikk 3
Kilde: TNS Gallup

Sport på P1 i 2011 P1 sendte 282 timer sport noe som utgjør 3 prosent i sendetiden.

Sportsstatistikk 4
Kilde: TNS Gallup PPM

Sport på NRK1 i 2011 1028 timer sport utgjør 12 prosent av sendetiden på kanalen

Sportsstatistikk 5
Kilde: TNS Gallup

Sportsoverføringer på NRK2 i 2011 531 timer med sport utgjør 8 prosent av kanalens sendetid

Sportsstatistikk 6
Kilde: TNS Gallup TV-meter

Underholdning

Antall underholdningstimer på NRK1, NRK2 og NRK3 i perioden 2007 - 2011 Antall timer sendt

Underholdningsstatistikk 1
Kilde: TNS Gallup TV-meter

Hvor foretrekker du å se nett-TV?

Underholdningsstatistikk 2
Kilde: Synovate/NRK Analyse

NRK P1 har et bredt sammensatt underholdningstilbud Tallene viser antall timer i løpet av 2011 fpr de største underholdningsprogrammene på NRK P1

Underholdningsstatistikk 3
Kilde: TNS Gallup PPM

Sendte og sett timer underholdning på NRK1

Underholdningsstatistikk 4
Kilde: TNS Gallup TV-meter

Noen av de mest sette underholdningsprogrammene på NRK1 i 2011

Underholdningsstatistikk 5
Kilde: TNS Gallup TV-meter

Trygdekontoret høsten 2011

Underholdningsstatistikk 5
Kilde: Scores og TNS Gallup TV-meter

Ung

NRKs daglig dekning i prosent øker i den yngre delen av befolkningen

Ungstatistikk 1
Kilde: TNS Gallup Forbruker og Media

20-29-åringene er de ivrigste nett-TV-brukerne Snitt for hele 2011

Ungstatistikk 2
Kilde: Norsk Internett Panel (NIP)

Markedsandel for NRK P3 og NRK3 i 2011

Ungstatistikk 3
Kilde: TNS Gallup TV-meter