NRK

Nyheter

Dramatisk
nyhetsår

Terrorangrepene i Oslo og på Utøya, og alt som fulgte etterpå, har vært den største utfordringen for NRKs nyhetsmiljøer noensinne og har siden 22. juli vært en dominerende oppgave. Men året har også vært preget av
andre store nyhetssaker.

Terror

Dekningen av terrorsaken 22. juli og følgene av den, har vært så omfattende at dekningen er omtalt i et eget kapittel i årsrapporten. Dekningen har stilt store krav til NRKs nyhetsorganisasjon både på Marienlyst og i distriktene. Hendelsene 22. juli inntraff på et tidspunkt da mange av NRKs utdypende nyhetsformater var i sommermodus og mange medarbeidere var på ferie. Likevel klarte nyhetsmiljøet meget raskt å snu seg rundt og gi det norske folk og en hel verden en fyldig dekning som var i gang bare minutter etter eksplosjonen i Oslo sentrum. Bilder og annen informasjon på nett og mobile medier, spilte en sentral rolle fra første stund fordi mange i Norge var på ferie og i bevegelse på den tiden av døgnet hendelsen inntraff.

Store utfordringer rundt nyhetessendingene 22. juli

Gjennom høsten har nyhetsarbeidet bestått i å følge opp hendelsen både ved å dekke prosessene rundt den terrorsiktede og ved å drive undersøkende journalistikk omkring samfunnets håndtering av hendelsene. Nyhetsavdelingen har opprettet en egen 22.juli-redaksjon som arbeider på heltid med saken og som forbereder dekning av rettssaken.

Peter Svaar på Youngstorget

Tsunami og arabisk vår

Sidsel Wold rapporterer fra Tunisia Nyhetsbildet i 2011 er også preget av store internasjonale hendelser. Stikkord er jordskjelv og tsunami i Japan, den arabiske våren og internasjonal finanskrise. Men det var også hyggelige begivenheter som kongelig bryllup i Storbritannia. NRK fulgte jordskjelvet, tsunamien og trusselen mot kjernekraftverkene i Japan. Både NRKs Asia-korrespondent, en av USA-korrespondentene med fotograf og en nettmedarbeider var til stede. Arbeidet var krevende, blant annet på grunn av strålingsfare. NRK fulgte den arabiske våren gjennom sin Midtøsten-korrespondent og gjennom utsendte team. På et tidspunkt hadde NRK fem medarbeidere i Egypt. NRK hadde også nært samarbeid med andre nordiske medier. NRKs Afrika-korrespondent ble sendt til Libya, der det norske forsvaret deltok i FN-operasjoner, og NRK var til stede i landet etter Gaddafis fall. NRK flyttet i løpet av året Midtøsten-kontoret fra Jerusalem til Kairo. NRKs Europa-korrespondent har vært sentral i NRKs dekning av finanskrisen i Europa, blant annet gjennom reportasjer fra Hellas, Italia og Spania.

Oppdatering

Publikums mediebruk er i sterk endring, og NRK arbeider kontinuerlig med å tilpasse nyhetspresentasjonen til folks medievaner. Internett og mobiltelefoner er blitt viktigste oppdateringsmedier for stadige flere. NRK legger derfor større vekt på hurtig nyhetsoppdatering gjennom mobile medier. Nyhetssaker med tekst, bilder, video eller lydfiler legges fortløpende ut på nrk.no slik at innholdet kan være umiddelbart tilgjengelig for publikum på pc, nettbrett og ikke minst mobiltelefoner.

Analyser for radio viser at det er stadig viktigere å oppdatere radiolytteren fortløpende, ikke bare gjennom egne nyhetssendinger. NRK har derfor fortsatt arbeidet med å utvikle nye presentasjonsformer for radionyheter i NRK P1 som gir bedre gjennomslag, blant annet ved å integrere nyhetsoppdateringer i programmene.

Radioen har sin viktigste rolle som nyhetsformidler i morgentimene. Programmet «Nyhetsmorgen», som sendes på NRK P2 og i NRK Alltid Nyheter, har egne dedikerte programledere som loser lytteren gjennom dagens nyhetsbilde fra klokka 06.30 – 09.00 alle hverdager. I programmet inngår så vel sportsoppdatering som «Politisk kvarter» og 30 minutter «Kulturnytt». NRK P1 gir lytterne nyheter fra eget distrikt og annet lokalt innhold sammen med riks- og utenriksnyheter, fra klokka 06.00 til 09.00. Hovedsendingen fra «Dagsnytt» klokka 07.30 samsendes i både NRK P1 og NRK P2. NRK P3 har egne nyhetsoppdateringer som er gitt en form som passer kanalens aldersprofil.

Kathrine Hammerstad i Moskva

Fordypning

NRK legger samtidig stor vekt på fordypning og samtale om viktige hendelser og begivenheter. NRK P1 går grundigere inn i nyhetene gjennom det daglige magasinet «Her & Nå» som lages av nyhetsmiljøet i Trondheim, mens NRK P2 har daglig debatt i «Dagnytt 18» som også kan følges på NRK2. Radioen byr i tillegg på «Kulturnytt» på ettermiddagstid, «Ukeslutt», «Verden på lørdag» og «Søndagsavisa».

Etter at «Dagsrevyen» ble utvidet fra 30 til 45 minutter, er det gitt større plass til intervjuer og bakgrunnsanalyse. «Aktuelt» og «Urix» på NRK2 er hverdagens faste fora for utdyping av en eller flere av dagens nyhetssaker, mens «Debatten» på NRK1 torsdag, tar opp aktuelle samfunnsspørsmål, ofte med nye ukjente aktører i studio.

Dagsorden

NRK legger vekt på å sette egen dagsorden gjennom undersøkende journalistikk. Et eksempel er avsløringene omkring ulovlige arbeidskontrakter og grove brudd på arbeidsmiljøloven hos selskapet Adecco som drev mange sykehjem i Norge. Avsløringene førte til at selskapet mistet oppdrag for en rekke norske kommuner.

Men det er ikke bare de kjente nyhetsformatene som tilbyr fordypning. Gjennom forbrukermagasiner, vitenskapsprogrammer, egne kulturprogrammer og talkshow settes lys på tidsaktuelle temaer ved hjelp av ulike formidlingsformer. NRK sender også norske og internasjonale dokumentarer om viktige hendelser og samfunnsspørsmål. NRKs nyhetsavdeling laget kort tid etter 22. juli en egen dokumentar om terrorhendelsene og det er laget en dokumentar om Taliban i Pakistan. I forbindelse med 10-års jubileum for kronprinsparets bryllup, ble det laget et portrettprogram i to deler om kronprinsesse Mette-Marit.

NRK har som uttalt mål å være ledende både på nyhetsoppdatering, fordypning og selvstendig dagsordensettende journalistikk og har et samlet nyhetstilbud som skiller seg klart ut i det norske medielandskapet.

Nina Owing og Oddvar Stenstrøm

Valg

Kommunevalget her hjemme var også påvirket av sommerens terrorhendelser. Politikerne valgte å utsette valgkampen og den planlagte dekningen måtte endres underveis. På kort varsel ble det lagt opp til partilederdebatt fra Stortinget der NRK og TV2 gikk sammen om produksjonen. Organiseringen av valgdekningen ble ledet fra Distriktsdivisjonen og omtales nærmere i kapittelet om distriktskontorenes innholdsproduksjon.

Sommeren og høsten var også preget av ekstremvær, med store mengder nedbør og flomskader. Like før årsskiftet ble mange kystsamfunn rammet av vindfenomenene Berit og Cato. Gjennom samarbeidet mellom distriktskontoene og nyhetsredaksjonene på Marienlyst, ble værfenomenene og konsekvensene dekket bredt gjennom alle NRKs nyhetsflater og på nett. Ekstremværet utfordret også distriktskontorenes viktige beredskaps- og informasjonsrolle.

Vindfenomenene Berit og Cato

Korrespondentene

NRK hadde i 2011 åtte korrespondenter, to i Washington DC og en i hver av byene London, Brussel, Moskva, Beijing, Nairobi og Kairo. NRK bruker frilansere som er basert i henholdsvis Paris, New Dehli og Rio de Janeiro. NRK har også et utstrakt nyhetssamarbeid med de nordiske allmennkringkasterne og den europeiske kringkastingsunionen EBU. NRK mottok i 2011 EBUs pris for beste nyhetsdekning og for bidrag til internasjonal dekning av terrorangrepet 22. juli.

Statistikk

26 prosent av befolkningen er helt enig i at internett er deres viktigste nyhetskilde

Nyhetsstatistikk 1
Kilde: TNS Gallup Forbruker og Media

Daglig dekning i 1000 for forsiden på NRK.no

Nyhetsstatistikk 2
Kilde: Norsk internettpanel (NIP)

NRK har et løpende oppdatert nyhetstilbud på nett Antall publiserte artikler på NRK.no i 2011

Nyhetsstatistikk 3
Kilde: NRK

Antall sendte nyhetstimer på norske TV-kanaler

Nyhetsstatistikk 4
Kilde: TNS Gallup TV-meter

Dagsrevyen kl. 19 øker antall seere

Nyhetsstatistikk 5
Kilde: TNS Gallup TV-meter

Seertall for debatt og aktualitetsprogrammer på NRKs TV-kanaler

Nyhetsstatistikk 6
Kilde: TNS Gallup