NRK

Mediehuset NRK

Folkets
mediehus

Hver dag bruker 87 prosent i befolkningen ett eller flere av NRKs tilbud.

Ny langtidsstrategi

NRK har en egen divisjon kalt Kringkaster som blant annet har ansvar for programsettingen. Denne divisjonen utvikler innholdsstrategien i samarbeid med de programproduserende divisjonene og bestiller innholdet fra dem og fra eksterne produsenter. NRKs allmennkringkasterregnskap er på mange måter sluttrapporten for de bestillingene Kringkaster har foretatt for året som har gått.

En 3-årig innholds- og publiseringsstrategi ligger til grunn for bestillingene fra Kringkaster. Denne strategien tar utgangspunkt i NRKs vedtekter og NRKs langtidsstrategi. I 2011 har Kringkasterdivisjonen ledet arbeidet med en ny langtidsstrategi for NRK. Rundt 100 ledere i hele NRK har vært involvert. Langtidsstrategien for NRK i 2012 -2017 ble vedtatt i NRKs styre 14.mai. Den gir innhold og retning til hva NRK skal gjøre og være de neste fem årene. Ambisjonene i strategien er formulert i fem overordnede målsettinger.

Målet er at NRK skal være like viktig for publikum i Norge i framtiden som i dag. NRK mener at bredde i oppdraget og tilstrekkelig finansiering er avgjørende for å nå dette, samt at NRK som organisasjon må være veldrevet og endringsdyktig.

Status i 2011

NRK lykkes med å nå befolkningen i Norge. 87 prosent i befolkningen bruker minst ett tilbud fra NRK hver dag, via radio, tv, nett eller mobil. NRKs tre tv-kanaler har en samlet markedsandel på 41 prosent. NRK1 med sin allmennkringkasterprofil holder på posisjonen som publikums førstevalg med 32 prosent markedsandel i 2011, og NRK Super fortsetter å vokse blant barn i Norge. Selv med internasjonal konkurranse blant annet fra Disneys kanaler, er NRK Super Norges største barnekanal med en markedsandel på 41 prosent i kanalens sendetid blant barn i alderen 2-11 år.

Den gjennomsnittlige tv-seingen i Norge gikk noe ned i 2011 sammenlignet med året før og endte på 178 minutter daglig. Det kan se ut som om effekten av et større kanaltilfang i forbindelse med digitaliseringen er tatt ut. TV-seing i opptak har fremdeles begrenset utbredelse i befolkningen. I 2011 så folk i gjennomsnitt 5 minutter tv i opptak daglig, men det er store forskjeller mellom ulike målgrupper og sjangere. Opptaksseingen er høyere blant kvinner, unge mennesker og i de husstandene som har PVR (Personal Video Recorder). Drama og underholdningsprogrammer er det mest populære innholdet når folk ser tv i opptak.

Seriene Downtown Abbey og True Blood

Radio er fortsatt et av de største mediene i Norge med over 3 millioner lyttere daglig i befolkningen 12 år og eldre. NRKs radiokanaler hadde til sammen en andel på 63 prosent av radiolyttingen i 2011. NRK P1 og NRK P2 møter sterk konkurranse i gruppen mellom 30-50 år, og NRK P1 har tapt markedsandeler de siste årene. Likevel er NRK P1 lytternes klare førstevalg, og NRK P3 og NRK mP3 når godt ut til de yngre lytterne. Internett har tilnærmet full dekning i Norge. Kampen om publikums oppmerksomhet på nett handler ikke bare om de norske nettstedene, men i stor grad om internasjonale aktører som Facebook, Google og YouTube. NRK.no har de siste årene jobbet målrettet for å bli et av landets ledende norske innholdsnettsteder, og konkurrerer med Dagbladet om å være det nest største innholdsnettstedet i Norge. NRK.no vokste mest i antall daglig unike brukere i 2011, men vg.no er fortsatt landets største innholdsnettsted.

I 2011 hadde NRKs nett-tv totalt en gjennomsnittlig daglig dekning på 109 000 unike brukere. Nettradio hadde en gjennomsnittlig daglig dekning på 26 000 unike brukere i 2011 og det ble også registrert 23 818 301 podcast-nedlastninger.

Mobil bruk av internett er i rask endring, blant annet som følge av at andelen smarttelefoner i befolkningen øker. I følge TNS Gallup hadde 57 prosent av befolkningen en smarttelefon ved utgangen av 2011, og nærmere 30 prosent av befolkningen brukte internett via mobilen daglig. For å gjøre det enklere for folk å finne NRKs innhold på mobiltelefonen, lanserte NRK en enkel applikasjon rett over nyttår i 2012. Applikasjonen gir rask tilgang til det mest populære innholdet fra NRK. Applikasjonen ble først lansert for iPhone, men vil om kort tid også komme i en Android-versjon.

NRK.no

Tilrettelegging og utvikling av NRKs innhold på nett og nye plattformer er nødvendig for å løse NRKs oppdrag på publikums premisser. Oppdraget om «å være tilstede på, og utvikle nye tjenester på alle viktige medieplattformer..» (§13) er både ambisiøst og utfordrende. De to siste årene er det lagt ned et stort arbeid i å prioritere hvilket kjerneinnhold NRK skal tilby og hvilke teknologivalg som er bæredyktige på sikt. Et viktig premiss er at NRK skal være til stede på plattformer med mange brukere, med et innhold som gir høy allmennverdi, på en ressurseffektiv og nyskapende måte.

NRKs nett-tv er viktig for å møte publikums behov for å bruke NRKs innhold fritt i forhold til både tid, sted og plattform. I 2011 har NRK jobbet med utvikling av en ny NRK-spiller, som representerer et teknologisk generasjonsskifte i forhold til dagens nettradio og nett-tv. Den vil bli lansert for publikum i 2012. NRK-spilleren skal også være tilgjengelig og tilpasset mobiltelefoner, nettbrett og tv-plattformer, men den første lanseringen blir mot pc-plattformen. NRK-spilleren vil inneholde en foreldreknapp, som gjør at foreldre med få tastetrykk kan legge inn en pinkode, som hindrer barn å få tilgang til serier som er ment for et voksent publikum.

Forsiden på nrk.no oppdateres løpende med nyheter fra verden og Norge. Distriktskontorene er viktige bidragsytere til forsiden på nrk.no, samt sporten og sjangerredaksjonene. De tolv distriktskontorene i Norge publiserte til sammen 41 863 artikler i 2011. Det utgjør rundt halvparten av publiserte artikler på nettstedet nrk.no. I tillegg til nrk.no tilbyr NRK nettstedene nrkbeta.no, nrkskole.no, P3.no, nrksuper.no, Yr.no og UT.no.

Twitter-meldinger om NRKBeta

Teknologibloggen NRKbeta.no publiserte 271 nettartikler og fikk totalt 8921 kommentarer fra brukerne på sine sider i 2011. Antall kommentarer er svært høyt i norsk målestokk. NRK Skole-redaksjonen har produsert rundt 900 klipp i 2011, hvorav de fleste er publisert på nrkskole.no. En av satsingene i 2011 var en ny nettserie «Om alt på 5 minutter» med Petter Schjerven som frontfigur. Sidene omfatter pr. i dag rundt 5000 lyd- og videoklipp.

På p3.no er det publisert om lag 5 200 i løpet av 2011. Værtjeneste Yr.no publiserte rundt 362 artikler og på UT.no ble det lagt ut 692 artikler i løpet av 2011.

TV-kanaler

Profilen til NRKs tv-kanaler justeres noe hvert år, men de overordnede målene for trekanalstrategien ligger fast – også i neste femårsperiode.

NRK 1 skal være sjangerbred, samle og gi felles referanser. Et styrket nyhetstilbud fra og med 2010, helgeunderholdning, sportssendinger, drama, valgsendingene i 2011 og ulike event-sendinger som «Melodi Grand Prix», «Eurovision Song Contest», «Idrettsgalla», «TV-aksjonen» med mer, spiller en viktig rolle for oppslutningen om kanalen.

NRK2 byr på fordypning, kunnskap, kultur og aktualitet gjennom programmer som «Bokprogrammet», «Filmbonanza», «Nasjonalgalleriet», «Lydverket», «Aktuelt», «Urix» og et bredt dokumentartilbud. Sendingen «Hurtigruten minutt for minutt» på NRK2 ble tidenes største, uventede norske tv-suksess i 2011. NRK2 var i løpet av noen lyse junidager større enn de fire andre, store norske tv-kanalene til sammen.

NRK3 har fokus på nyskapende norsk innhold og utvikling av nye talenter. NRK3 har jobbet langsiktig med å utvikle flere norske satsinger, og i 2011 har kanalen hatt stor suksess med sine norske produksjoner som «Sigrid søker selskap», «Trekant», «Dama til..», «Trygdekontoret», «Radioresepsjonen på tv» og «Dating i mørket». Sammen med NRK P3, NRK mP3 og satsninger fra nrk.no, gir NRK3 relevant innhold til yngre aldersgrupper. NRK3 deler kanalplassering med NRK Super, som er NRKs barnekanal med en visjon om å skape en verden hvor barn vokser og er viktige (se eget kapittel).

Radio-kanaler

I mai 2011 sluttet Stortinget seg til regjeringens plan om en overgang fra FM til digitalradio i 2017. NRK jobber nå med innholdsstrategier som er tilpasset den fremtidige situasjonen hvor alle NRKs kanaler blir tilgjengelig i hele landet. Samtidig pågår det en fornyelse av sendeskjemaene i NRKs radiokanaler.

NRK P1 er Norges største radiokanal, målt både i lytteroppslutning og i redaksjonelle ressurser. Redaksjoner i Trondheim, Oslo, Bergen og på distriktskontorene har som mål å nå brede lyttergrupper over 30 år. Kanalen legger vekt på nyheter, musikk, underholdning og hverdagsjournalistikk. I 2012 blir sendeskjemaet på hverdager vesentlig endret for at NRK P1 i enda større grad skal nå ut til voksne, norske lyttere med relevant innhold til riktig tid på døgnet.

På NRK P2 ble flere nye programmer lansert i 2011. «Ekko» er et nytt aktuelt samfunnsprogram på to timer, som har erstattet «Sånn er livet» og «Verdt å vite». «Kulturhuset» er det nye kulturmagasinet. I tillegg har NRK P2 fått et nytt musikkprogram kalt «Spillerom». «Nyhetslunsj» tilbyr nyheter og bakgrunn midt på dagen. I 2011 har NRK P2 også fornyet lyduttrykket. Målet har vært å utvikle en moderne og inviterende kanalidentitet.

NRK P3 er de unges radiokanal med fokus på ny musikk, humor og underholdning og ung virkelighet. Målgruppa er unge mennesker i Norge mellom 15 og 30 år. NRK P3 har en viktig rolle som formidler for ny norsk musikk. Gjennom livesendinger med «P3sessions» og «Urørt» bringer NRK P3 flere nye norske artister frem i lyset hvert år. NRK P3 skal også være der unge folk er, kanalen skal levere innhold på de største norske musikkfestivalene og reise ut med skole-sessions. Gjennom samarbeidet med «VG-Lista Topp 20» besøker NRK P3 de største norske byene med de mest populære artistene.

Nyskapning

NRK har en egen utviklingsavdeling på Marienlyst som hjelper medarbeideres ideer fram mot realisering. Avdelingen bidrar med en metodikk for ideutvikling som gir resultater på kort tid. Utviklingsavdelingen samarbeider med redaksjonssjefer og redaktører, som gir dem forskjellige oppgaver. I workshoper utvikles nytt innhold – som for eksempel programmene «Min idrett», «Teenage Boss» og «Popstokk» - eller man videreutvikler eksisterende programmer som for eksempel «FBI» og «Ingen grenser». I løpet av et år leder avdelingen rundt 125 utviklingsprosesser som involverer mange hundre NRK-medarbeidere og en del eksterne krefter.

Lars Monsen med deltagerne i Ingen grenser

Flerkulturelle

NRK har som mål å lage innhold som er relevant for en moderne og mangfoldig norsk befolkning. Fremfor å lage selektivt innhold til ulike minoriteter, er målet å speile hele samfunnet gjennom temavalg, kildebruk og rekruttering av medarbeidere. Omtale under de enkelte kapitlene i årsrapporten viser hvordan NRK dekker et mangfoldig Norge i den ordinære programvirksomheten. I tillegg har «Migrapolis» på tv, radio og nett en særlig oppgave i å belyse det flerkulturelle Norge.

Folk i farta

NRK har også et ansvar for innhold om og til nasjonale minoriteter, og NRK søker å innrette innholdet slik at det når fram til målgruppene, men kanskje enda viktigere er det å synliggjøre disse gruppene som en naturlig del av befolkningen. I underholdningsserien «Folk i farta» var Alex Rosén på reise, og i et av programmene dro han sammen med kunstneren Harald Medbøe til Bucuresti. Medbøe er dypt engasjert i romfolkets skjebne. På NRK Super gikk serien «Samson på reise» som handler om Samson som er rom, og som reiser sammen med storfamilien sin i sommerhalvåret. Den finske dokumentaren «Kvenene ved ishavet» som ble vist på NRK1 i 2011, handler om en finsk folkestamme fra Kvänland i Tornedalen som utvandret til Nord-Norge etter at Sverige koloniserte Finland.

Teksting

NRK skal i følge vedtektene ta hensyn til funksjonshemmede i utformingen av tilbudet, blant annet skal NRK ta sikte på å tekste alle fjernsynsprogrammer (§ 13 c). NRK tekster de fleste av sine forhåndsproduserte programmer, enten de er norske eller fremmedspråklige. Hvis de er norske, tekstes de for hørselshemmede eller andre som har behov for det. Disse tekstene fås enten frem via tekst-tv side 777 for NRK1, side 444 for NRK2, og side 333 for NRK3 og NRK Super, eller via dvb-tekst. I tillegg tekstes stadig flere direktesendte program, som nyhetene kl. 19, 21 og 23, «Debatten», store sports- og underholdningsarrangementer som VM og MGP, og enkelte viktige nasjonale hendelser som valg. Nytt av året er at NRK utvidet tilbudet med å tekste «Tegnspråknytt» og «Førkveld». Spesielt i år var det at de mange ekstra nyhetssendingene i forbindelse med 22. juli ble simultantekstet. Tekstingen har økt i omfang fra 32,7 timer i døgnet i 2010 til 35,1 timer i døgnet i snitt i 2011. 55,3 prosent er teksting for hørselshemmede.

Uavhengig

NRKs virksomhet er 96 prosent finansiert via kringkastingsavgiften, og har således ingen spesiell tilknytning til kommersielle tjenester eller produkturer. NRK er også uten reklame på alle plattformer.

Statistikk

87 prosent av befolkningen bruker NRK daglig Daglig dekning i prosent

Mediehusstatistikk 1
Kilde: TNS Gallup Forbruker&Media

NRK har 41 prosent av TV-markedet i Norge

Mediehusstatistikk 2
Kilde: NRK statistikk

NRK1 har 32 prosent markedsandel og er landets største TV-kanal

Mediehusstatistikk 3
Kilde: TNS Gallup TV-meter

Programprofilen til NRK1 i 2011 NRK1 er den brede nasjonale kanalen.

Mediehusstatistikk 4
Kilde: TNS Gallup TV-meter

Programprofilen til NRK2 i 2011 NRK2 er kanalen for nyheter, aktualitet, kultur og kunnskap.

Mediehusstatistikk 5
Kilde: TNS Gallup TV-meter

Programprofilen til NRK3 i 2011 NRK3 har som mål å gi underholdning og opplevelse for unge voksne. Deler kanalplassering med NRK Super.

Mediehusstatistikk 6
Kilde: TNS Gallup TV-meter

Programprofilen til NRK Super i 2011 NRK Super har som mål å skape en verden hvor barn vokser og lærer.

Mediehusstatistikk 7
Kilde: TNS Gallup TV-meter

NRK P1 har 52 prosent markedsandel og er Norges største radiokanal

Mediehusstatistikk 8
Kilde: TNS Gallup PPM-panel

Daglig dekning for NRKs radiokanaler

Mediehusstatistikk 9
Kilde: TNS PPM og Gallup Forbruker og Media

Programprofil for NRK P1 i 2011 Hele døgnet

Mediehusstatistikk 10
Kilde: TNS Gallup PPM

Programprofil for NRK P2 i 2011 Uten nattradio fra kl 03.00-06.00

Mediehusstatistikk 11
Kilde: TNS Gallup PPM

Programprofil for NRK P3 i 2011 Inkludert nattsendinger

Mediehusstatistikk 12
Kilde: TNS Gallup PPM

23 prosent var innom NRKs tilbud på nett daglig i 2011 Daglig dekning for de største norske innholdsnettstedene

Mediehusstatistikk 13
Kilde: Norsk Internett Panel (NIP)

Antall publiserte artikler per tjeneste i 2011

Mediehusstatistikk 14
Kilde: NRK Statistikk

24 prosent i befolkningen bruker mobile tjenester daglig

Mediehusstatistikk 15
Kilde: TNS Gallup Forbruker og Media 2011

Andelen norskspråklige programmer med og uten interaktive sendinger

Mediehusstatistikk 16
Kilde: NRK statistikk

Fordeling i prosent av nynorsk og bokmål per kanal

Mediehusstatistikk 17
Kilde: Ipsos MMI

72 prosent i befolkningen mener de får valuta for lisenspengene. Spørsmål: Tenk på hele tilbudet til NRK under ett, dvs alt som sendes på NRK Radio og Fjernsyn, NRK tekstTV samt alt som ligger på internettsidene til NRK. I hvilken grad mener du NRK gir deg valuta for lisenspengene?

Mediehusstatistikk 18
Kilde: NRK profilundersøkelse

Teksting på alle NRKs TV-kanaler

Mediehusstatistikk 19
Kilde: NRK statistikk