NRK

Distrikt

Til stede
der du bor

Hurtigruten minutt for minutt ble en av de mest spektakulære tv-opplevelser i 2011. NRK Hordaland sto bak produksjonen. NRKs tolv distriktskontorer står for en vesentlig del av NRKs innholdsproduksjon, fra daglige lokale nyhetsoppdateringer til de store fellesopplevelsene.

Nyheter

Distriktskontorene er ryggraden i NRKs produksjon av nyheter fra hele landet, både gjennom produksjon av lokalt innhold i radio, på tv og nett og gjennom leveranser av innhold til riksdekkende nyhetssendinger og til nrk.no.

Nyhetsbildet i 2011 ble også for distriktskontorene preget av terrorhandlingene 22. juli. Særlig ble distriktskontorene som har ansvar for dekning av Oslo og Buskerud sentrale. Men etter hvert som det ble klart at terrorofrene, særlig på Utøya, hadde tilhørighet over hele landet, ble også de andre distriktskontorene trukket inn. Fordi det var ferietid og reportere på kort varsel ble kalt inn, måtte mange medarbeidere takle uvante oppgaver. Men det kom godt med at nyhetsreportere ved distriktskontorene har bred erfaring med direkte nyhetsformidling.

Et hus har rast ut i veien

Ekstremvær preget også nyhetsbildet i 2011. NRK Hedmark og Oppland dekket flommen i Gudbrandsdalen som skapte dramatiske forhold for mange og som satte både telenettet og deler av veinettet ut av spill. På Nord-Vestlandet og i Trøndelag var det storm og jordras. Også her ble telenettet og kommunikasjoner rammet. I slike situasjoner har distriktskontorene også et beredskapsansvar. I tillegg til å dekke ekstremværet journalistisk, har NRK en forpliktelse i forhold til informasjon til innbyggerne fra lokale myndigheter som politi og helsevesen. NRK Sogn og Fjordane sendte radio fra et strømløst distriktskontor ved hjelp av aggregat.

Flommen i Gudbrandsdalen

11. og 12. november overtok NRK Trøndelag ansvaret for alle Dagsnytt-sendingene fordi Dagsnytt-redaksjonen var på seminar. Dette er tredje gangen nyhetsmiljøet i Trondheim gjør dette. Det er viktig for NRK å trene på alternative løsninger for nyhetstjenesten i NRK P1, slik at man er klare om det skulle oppstå en situasjon som krever det.

Valg

Distriktsdivisjonen hadde prosjektansvar for NRKs valgdekning. Målet for valgdekningen var å skape oppmerksomhet om og interesse for valget, med sikte på å stimulere valgdeltakelsen. Det ble lagt vekt på at det var kommune- og fylkestingsvalg, og rikspolitikk ble tonet ned til fordel for viktige lokalpolitiske saker.

Et spesielt tiltak var nettilbudet ”Valgomaten”, som ble skreddersydd for hver av landets 429 kommuner. I «Valgomaten» kunne velgere over hele landet søke opp sin egen kommune og ta stilling til viktige lokalpolitiske saker. NRKs distriktskontorer, som har lokal spesialkompetanse, la ned et betydelig arbeid i å mate ”Valgomaten” med viktige lokalpolitiske saker som de samtidig sjekket ut mot programmene til de ulike politiske listene. Alle partier og grupperinger som stilte liste, ble tatt med. Etter gjennomgått test fikk velgerne svar på hvilke partier eller lister som var nærmest til å prioritere deres saker. Arbeidet distriktskontorene la ned i forkant for å få på plass «Valgomaten» ga også ideer til en rekke saker lokalt i radio-, tv- og på nettet. Distriktskontoret i Sogn- og Fjordane laget for eksempel en egen nettside med saker fra alle fylkets 26 kommuner, basert på arbeidet med «Valgomaten».

Valgomaten

Valgkampen ble også dekket løpende gjennom distriktskontorenes daglige sendinger på radio, fjernsyn og på nett. På NRK1 var det daglige valgsendinger som også hadde hovedvekt på lokale og regionale saker og valgmagasin med reportasjer fra hele landet. Det var også planlagt en egen dekning av skolevalgene, men etter terrorhandlingene 22. juli valgte de politiske ungdomsorganisasjonene å avlyse valgkampaktivitet knyttet til skolevalgene. Derfor ble planene endret, og ungdomspolitikere ble enda sterkere trukket inn i de sentrale valgmagasinene. Blant annet ble det laget en egen debatt med ungdomspolitikere på NRK1.

Valgnatten vekslet NRK1 mellom sendinger fra studio i Oslo og regionale sendinger. Distriktskontorene valgte å rigge sine sendinger utenfor studio på sentrale steder i de ulike regionene. Og for første gang ble valgnattsendingen i radio i sin helhet sendt fra et sendested utenfor Marienlyst. NRK Trøndelag sendte i fem timer fra klokka 20.03 – 01.00, med analyse, resultater og kommentarer. 600 000 lyttere var innom sendingen i løpet av kvelden.

Direktesending på valgnatten

Hurtigruten

I tillegg til daglige lokale sendinger og nyhetsarbeidet, produserer distriktskontorene også annet innhold til alle medieplattformer. Regionsentralene i Tromsø, Trondheim og Bergen har bred produksjon innenfor ulike sjangere som vitenskap, livssyn, natur, fakta og innhold for barn, dette er omtalt innenfor de spesifikke sjangerområdene i rapporten.

En av de mest spektakulære produksjonene i 2011 var ”Hurtigruten minutt for minutt”. I juni fulgte NRK2 og nrk.no MS Nordnorge på hele turen fra Bergen til Kirkenes, og sendte direkte fra ferden gjennom 134 timer, 42 minutter og 45 sekunder. NRK Hordaland var ansvarlig for idé og gjennomføring. Over 3 millioner tv-seere fulgte med, og publikum fra 176 land var innom sendingen på nrk.no. Tusenvis møtte opp for å hilse skipet fra nes, fyr, båter og fra brygger, og fordi sendingen var direkte kunne programmet utvikle seg underveis sammen med publikum. «Hurtigruten minutt for minutt» bidro til opplevelse, fellesskap og deltakelse fra folk rundt om i landet. I tillegg ble ferden et lokalt innholdstema langs hele kysten så lenge turen varte.

Av andre produksjoner kan nevnes «Førkveld» som sendes fra Bergen alle hverdager, det ukentlige programmet «Norge Rundt» som sendes på fredager, «Norge i dag» som sendes mandag til torsdag og «Migrapolis» i tv og radio som produseres av NRK Østlandssendingen, og «Grønn glede» som produseres av NRK Østafjells.

Hurtigruten direktesending

Faste sendinger

Distriktskontorene har på alle hverdager ansvaret for morgensendingene i P1 fra klokka 06.00 – 09.00, formiddagssending fra klokka 11.00 – 13.00 og ettermiddagssending fra klokka 16.00 – 17.30. På NRK1 sendes 11 regionale tv-sendinger fra klokka 18.40 – 19.00, og fra klokka 20.55 – 21.00 mandag – torsdag.

Distriktskontorene leverer både tekst, bilder, lyd og video til nrk.no. Til sammen produserer distriktskontorene nærmere halvparten av alle artikler på nrk.no. Mange av sakene publiseres på forsiden til nrk.no.

Ved formidling av nyhetshendelser under utvikling, spiller nrk.no en stadig viktigere rolle. Da Hurtigruten sto i brann utenfor Ålesund, sendte for eksempel NRK Møre og Romsdal direkte video på nrk.no gjennom mer enn to døgn.

Statistikk

Daglig dekning i prosent for distriktssendingene i 2011 Radiodekningen er inkludert bulletiner

Distriktsstatistikk 1
Kilde: TNS Gallup Forbruker & Media

1,1 millioner radiolyttere på distriktssendingen om morgenen Daglig dekning i antall 1000 for dk-sendinger på NRK P1

Distriktsstatistikk 2
Kilde: TNS Gallup PPM