2010/Nyheter

NYHETSFORMIDLING
I ENDRING

23 prosent av befolkningen er helt enig i at internett er deres viktigste nyhetskilde.

Publikum

Mediebruken er i endring når det gjelder nyheter. Yngre mennesker velger nett som sin viktigste nyhetskilde og bruk av mobile plattformer øker. Radiolyttere vil ha nyheten raskere. Både i radio og på tv ønsker publikum bakgrunn og utdyping. NRK har styrket nyhetstilbudet på alle medieplattformer i tråd med dette.

" Forlengelsen av Dagsrevyen til tre kvarter, utvidede debatt- og magasinsendinger på NRK2 og etablering av barnenyheter på NRK Super er ikke bare en omlegging av et programskjema. Den illustrerer også at NRK igjen er i ferd med å bli alene om å produsere aktualitetsprogrammer på norsk TV. " Håvard Narum, Aftenposten 7. januar 2010

Kongelig bryllup Da kronprinsesse Victoria giftet seg med Daniel Westling i Stockholm i 2010, ble bryllupsfesten en av årets store mediebegivenheter. Foto: SVT

Innhold

NRK har styrket nyhetssatsingen i betydelig grad, i en tid der andre tv-kanaler har svekket eller fjernet nyhetstilbudet. Dagsrevyen er utvidet fra 30 til 45 minutter. Det er gitt mer plass for utdyping, kommentarer og bakgrunn. Innhold fra distriktskontorene og kulturstoff er viktige daglige innholdselementer. Det var knyttet spenning til hvordan seerne ville ta imot en utvidet nyhetssending, men tallene viser at Dagsrevyens publikumsoppslutning har økt fra 718 000 seere i 2009 til 746 000 i 2010. Søndagsrevyen legger fortsatt hovedvekt på utenriksreportasjer.

Dagsrevyen, her med Atle Bjurstrøm og Ingerid Stenvold i studio, ble utvidet og samler flere seere enn før. Foto: NRK

Nyhetsavdelingen har i 2010 etablert en egen reportasjegruppe der journalister blir tatt ut av turnus for å jobbe i en periode. Gruppen skal sikre at nyhetsavdelingen har kontinuitet i arbeidet med de store sakene i nyhetsbildet. Gruppen jobber også med å sikre NRK flere egensaker. Blant sakene som gruppen har jobbet frem i 2010, er avsløringen om utenlandske leger som reiser fra land til land og feilbehandler pasienter. Dette var et samarbeid med tv-redaksjonen i Danmarks Radio og resulterte i nye regler i Norden.

Debatten er et nytt ukentlig program på NRK1 som byr på bred samfunnsdebatt hver torsdag. Programmet har publikum i salen og gir rom for nye stemmer. Debatten tar opp tidsaktuelle spørsmål, både temaer der redaksjonen selv setter dagsorden og saker fra den offentlige agenda.

Erik Wold leder Debatten fra Litteraturhuset. Foto: NRK

Aktuelt på NRK2 er et nytt format for dagsaktuelle saker. Her er det plass til utdypende intervjuer og debatt.

NRK har lang tradisjon for grundig og bred utenriksdekning. I 2010 ble utenrikstilbudet på tv utvidet ved at utenriksmagasinet Urix økte fra én til fire dager i uken. Programmet byr på aktuelle reportasjer og kommentarer fra hele verden. Gjennom daglig tilstedeværelse har Urix nå plass til mer innhold fra våre nordiske naboland.

NRK gjenopprettet i 2010 fast korrespondentstilllng i London. NRK har også utenrikskorrespondenter i Beijing, Brussel, Jerusalem, Moskva, Nairobi og Washington hvor det er to korrespondenter. NRK har også faste samarbeidsavtaler med frilansmedarbeidere flere steder i verden.

I tillegg til utenriksstoff produsert av egne medarbeidere har NRK rik tilgang på innhold fra internasjonale byråer, samt fra kolleger i de andre nordiske kringkastingsselskapene. Med i totalbildet hører også et stort antall aktuelle dokumentarer. Temaer i 2010 har vært Wikileaks, oljekatastrofen i Mexicogolfen, vulkantrusselen på Island og Eva Joly på vei inn i fransk storpolitikk, for å nevne noen.

Jordskjelvet i Haiti preget nyhetsbildet i 2010. Selv om området fortsatt ligger i ruiner, og flom og epidemier herjer, forbereder disse guttene seg på karneval. Foto: Anders Tvegård/NRK

Nyhetstilbudet i radioen er også styrket i 2010. P1 gir raskere oppdatering ved at nyheter i økende grad presenteres fortløpende i tillegg til nyheter på timeslagene. Mens noen av sendingene på timeslaget er blitt kortere, er det åpnet for større fleksibilitet: flere nyheter ”når det skjer”, flere ekstrasendinger og lavere terskel for utvidet tilbud når nyhetsbildet krever det, både regionalt og sentralt. Dagsnytt har i løpet av året hatt 48 ”nyhetsflash”, det vil si korte ekstrasendinger, og har i annet halvår utvidet ordnære sendinger 24 ganger. P1 har fortsatt hovedsending for riksdekkende nyheter kl. 07.30 og 17.30 og ettermiddagsmagasinet Her og Nå som sendes fra Trondheim. Distriktskontorene har hovedsendinger for regionale morgennyheter kl. 07.03 og 08.03. Radiolytterne lytter til flere minutter med nyheter nå enn før omleggingen.

P2 har større ansvar for fordypning og bakgrunn. Nyhetsmorgen med Dagsnytts hovedsending er en to og en halv time lang nyhetssending i radioens beste sendetid, med Politisk kvarter og Kulturnytt, kommentarer, intervjuer, reportasjer og nyhetsoppdateringer. Kulturnytt tar opp de aktuelle sakene fra kulturlivet og byr på anmeldelser og kommentarer. Kulturnytt har også en ettermiddagsutgave, som i tillegg til intervjuer og debatt, har større rom for opplevelse og featurereportasjer.

Dagsnytt 18 er et av P2s mest pålyttede programmer. Programmet er fylt med aktuell debatt og intervjuer innenfor både politikk, økonomi, kultur og utenriks. Programmet sendes også på NRK2.

Søndagsavisa i P2 er eneste nyhetsmagasin i radio på søndager. Ukeslutt sendes både i P1 og P2 og byr på frisk og gjerne provoserende oppsummering av ukas store nyhetssaker og ”snakkiser”. Ukeslutt dyrker også den grundige og nærgående reportasjen som gir innsikt og nye perspektiver på ukas sentrale temaer. Verden på lørdag oppsummerer og bringer bakgrunnsstoff om internasjonale nyheter.

Reportere i felt må ofte improvisere. Her bruker utenriksmedarbeider Anders Tvegård et teppe for å bedre akustikken under arbeid med en radiorapport fra Haiti. Foto: Anders Tvegård/NRK

P3 har egne nyhetssendinger som både i form og innhold er laget for å engasjere yngre radiolyttere. Supernytt, nyheter for barn på tv, er omtalt annet sted i rapporten.

Nrk.no satser på rask nyhetsoppdatering og vokste markant i 2010 sammenliknet med 2009. Ved utgangen av året hadde antall daglige brukere av nrk.no økt med vel 40 prosent. Nettet oppdateres fortløpende med tekst, bilder, lyd og videoklipp. Nrk.no bringer nyheter fra hele landet og utenriksnyheter fra hele verden. Det gjelder så vel hendelsesnyheter som nyheter fra politikk, økonomi og samfunnsliv for øvrig. Nrk.no har en frontdesk som også samler trådene fra redaksjoner som arbeider med nyheter fra sektorer som kultur, vitenskap, fakta, helse, sport og underholdning. På nrk.no kan man lese bakgrunnsstoff, se og høre radio og tv i sann tid, og se og høre nyhetsinnslag eller hele nyhetsprogrammer etter at de er sendt på radio eller tv.

Da 33 gruvearbeidere ble heist opp i frihet etter den dramatiske gruveulykken i Chile, overførte nrk.no redningsaksjonen direkte på nett-tv. Foto: NRK

Allmennverdi

Nyhetsformidling er en sentral del av NRKs oppdrag. NRK legger stor vekt på å være til stede på de formidlingskanalene som er i bruk blant publikum. Bare da kan NRK lykkes med å være en felles referanse og bidra til å skape en felles offentlighet for alle. Nyhetsformidlingen omfatter både hurtig formidling av hendelser og nyheter, utdyping, debatt, bakgrunn, innsikt, analyse og kommentar. Distriktskontorene har et særlig ansvar for å formidle nyheter og aktuelt innhold med utgangspunkt i publikums eget nærmiljø.

Viggo Johansen og Nina Owing planlegger sending av Dagsrevyen i Nyhetsavdelingens åpne kontorlandskap. Foto: Per Ole Hagen

Sigrid Sollund i Dagsnytt 18-studio. Foto: Per Ole Hagen

Daglige værmeldinger oppdateres fortløpende av metrologene som presenterer været på NRK. Foto: Per Ole Hagen

Vedtekter

§ 12 NRK skal understøtte og styrke demokratiet
b. NRK skal bidra til å fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser.

§ 15 NRK skal etterstrebe høy kvalitet, mangfold og nyskaping
e. NRK skal tilby nyheter, aktualiteter og kulturstoff for både smale og brede grupper, herunder egne kulturprogrammer. Tilbudet skal gjenspeile det mangfoldet som finnes i befolkningen. Blant annet skal NRKs samlede tilbud appellere til alle aldersgrupper.
f. NRK skal bidra til økt kunnskap om internasjonale forhold.
g. NRK skal formidle innhold fra Norden og bidra til kunnskap om nordiske samfunnsforhold, kultur og språk.

§ 17 NRK skal ha et attraktivt innholdstilbud på Internett, mobil-tv mv.
a. NRKs tjenester på Internett skal samlet i levende bilder, lyd og tekst i det minste inneholde et løpende oppdatert tilbud av:
• Nasjonale og internasjonale nyheter
• Fakta- og bakgrunnsinformasjon for nyheter, debatt og aktuelle samfunnsspørsmål

 

Statistikk

 • Publikum lytter mer til NRKs nyhetssendinger etter omleggingen

  Antall lytteminutter. Befolkningen 12 år+
 • Antall sendte nyhetstimer på norske tv-kanaler i perioden 2000-2010

 • Seertall for debattprogrammer på NRK1 og TV2 i perioden 2000-2010.

  Rating i 1000. Befolkningen 12 år +
 • Daglig dekning i 1000 for forsiden på nrk.no

  Tall fra det nye internettpanelet (NIP) viser en positiv utvikling for forsiden på nrk.no
 • Min viktigste nyhetskilde

  Andel som svarer helt enig (ikke gjensidig utelukkende)
 • Nyhetsprogrammer på tv

  Rating i 1000