Gjør dagen bedre

NRK har som ambisjon å gi publikum en rikere hverdag.
Dette er rapporten om hvordan NRK løste oppdraget i 2010.