Forside

NRK-VALG

forklarer

Er ungdommen mindre engasjert enn før?

for svar

Nei, tvert imot! Aldri før har unge vært så engasjerte som de er nå. Allikevel er norsk ungdom blant de dårligste i Norden til å bruke stemmeretten sin.

Unge er mer politisk engasjerte enn andre velgere. De går oftere i demonstrasjonstog, skriver mer i avisen, signerer oftere opprop, og bidrar som frivillige eller i organisasjoner.

Men hvorfor stemmer de ikke?

Det er en sammenheng mellom lav valgdeltagelse og hva som skjer ellers i livet. 18-19-åringer stemmer for eksempel oftere enn folk i 20-åra, som kanskje nettopp har flyttet hjemmefra eller er i en overgangsfase.

Det har lenge vært slik at valgdeltagelsen er lav når man er ung, men at den øker etterhvert som man blir eldre. Derfor kan vi ikke si at denne generasjonen skiller seg ut i negativ forstand.

Hvem er det som ikke stemmer?

Det er først og fremst unge menn, unge med innvandrerbakgrunn og unge med yrkesfaglig bakgrunn som drar ned gjennomsnittet for valgdeltagelse.