Hopp til innhold

– Interessant å høre hva de mener om den første rapporten

Når Agnar Aspaas og Terje Tørrisen starter sin forklaring om hvorfor de mener Anders Behring Breivik er tilregnelig mandag, håper flere at de også kommenterer den første rapporten – som sier det motsatte.

rettpsykiatrisk sakkyndige Terje Tørrisen og Agnar Aspaas

TILREGNELIGHET: Mandag forklarer de rettspsykiatrisk sakkyndige Terje Tørrisen og Agnar Aspaas seg.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Vi skal legge frem rapporten. Takk skal du ha, god helg, sa en ordknapp rettspsykiater Terje Tørrisen fredag ettermiddag, etter å ha blitt spurt om sin plan foran mandagens vitnemål.

Han hadde da hørt Synne Sørheim og Torgeir Husby forklare hvorfor de mener at Breivik er psykotisk og strafferettslig utilregnelig.

I dag er det slutt på tausheten. Da er det Agnar Aspaas og Terje Tørrisen sin tur til å svare på spørsmål om hvordan de kom til sitt svar på terrorrettssakens store spørsmål: Hvorvidt terrortiltalte Anders Behring Breivik er tilregnelig eller ei.

Med en rapport som først kom til stikk motsatt konklusjon av deres egen, håper flere at de to rettspsykiaterne blir bedt om trekke paralleller mellom den og sin egen.

– De må jo ha meninger

– Det er helt klar at det er stor interesse for å høre hva de mener om den første rapporten, så jeg håper de blir bedt om å kommentere den første rapporten, sier Jo Stigen, professor i strafferett.

Han tror de vil stille spørsmål for å prøve å svekke den første rapporten.

husby og sørheim, husby oppgitt

GRILLET: I to dager ble Torgeir Husby og Synne Sørheim grillet i Oslo tinghus om hvordan de kom frem til at Breivik var tilregnelig.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– I utgangspunktet tror jeg ikke de ser på det som sin oppgave å plukke fra hverandre den første rapporten. Men jeg kan vel kanskje tenke meg at forsvaret vil bruke dem til å kommentere den første rapporten. Og da sier det seg selv at om de har kommet til gale konklusjoner, så er det fordi metodikken er en annen, de har brukt observasjoner på feil måte, de må jo ha meninger om den første rapporten, om den er gal og hvorfor den er gal, og det vil jo være veldig spennende å høre om de klarer å si noe om det, sier Stigen.

Også bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen mener Aspaas og Tørrisen må forklare hvorfor de mener første rapport er feil vurdering av Breivik.

– Det er viktig å få frem hvordan de har tenkt rundt dette med politiske referanserammer som betydning, hvorfor de ikke har sett ham som psykotisk, deres tolkning av hans utsagn og atferd, som er helt annerledes av hvordan de andre har tolket det.

Symptomene

– Vil de også måtte forklare Husby og Sørheims rapport?

– Ja, det vil jeg jo tro. De er jo nødt til å forklare hvorfor de ikke har landet på paranoid schizofreni, og hvordan de har sett de psykiske symptomene. De hadde jo den som referanseramme, og hva var bakgrunnen for at de ikke kom til det samme.

Også bistandsadvokat Siv Hallgren etterlyser en forklaring på hvorfor de ikke ser de samme symptomene som de to første rettspsykiaterne.

– De vil jo forklare om nærsagt mangel på psykose, de ser ikke denne paranoide schizofrenien, de ser mulige årsaker, og de vil gjøre rede for det, sier hun.

Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.