Hopp til innhold

– Vi var veldig i tvil om vi skulle vise opptakene

SAL 250 (NRK.NO): Aktoratet innrømmet at de lenge var usikre på om de skulle vise Breiviks propagandafilm og de andre sterke opptakene i retten.

Svein Holden og Inga Bejer Engh

TRENGER TID: Både forsvarerne og aktoratet har bedt pressen om å la dem arbeide i fred etter pressekonferansen. De trenger tiden til å forberede seg til neste dag.

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

– Som min kollega sa under innledningsforedraget har vi vært veldig i tvil, men vi kom fram til at vi ville vise videoen, for den viser hvem han (Breivik, journ. anm.) er og hva han står for.

Slik svarte aktor Inga Bejer Engh på spørsmål om hvorfor de viste Breiviks propagandavideo i retten.

Sammen med Svein Holden holdt hun en pressekonferanse kort tid etter første dag av hovedforhandlingen.

– Etterlatte var forberedt

Under innledningsforedraget viste også Svein Holden en overvåkningsvideo fra Regjeringskvartalet. Videoen fanger opp eksplosjonen og viser svært sterke bilder.

Det var helt stille i retten da videoen ble avspilt. Flere av tilhørerne gråt.

Holden sier alle berørte parter fikk tilbud om å se filmen på forhånd. Ifølge ham svarte de fleste ja.

Lydopptak med skudd i bakgrunnen

Aktoratet valgte også å spille av et opptak av en telefonsamtale mellom en ung kvinne på Utøya og 112-sentralen.

Med frykt i stemmen fortalte kvinnen hva som skjedde på øya.

I bakgrunnen hørtes flere skudd.

– Vi synes som alle andre at dette lydopptaket er sterkt å høre på, svarte Holden på spørsmål om hvorfor de valgte å la retten høre opptaket.

Han sier det likevel var nødvendig å spille den av:

– Informasjonen som lydopptaket ga er viktig å ha i bakhodet når vi skal snakke med de som overlevde skytingen, sier Holden.

Han forteller at også de fornærmede og etterlatte fra Utøya fikk tilbud om å høre opptaket før rettssaken startet.

Bistandsadvokat Siv Hallgren støtter Holden i at det var tøft for de etterlatte å overvære opptakene, men at de var forberedt på at dette skulle skje.

– Det var utvilsomt sterke inntrykk, sa hun.

– Puslete og liten

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen forteller at noen av hennes klienter mener det var en lettelse å se Breivik i retten i dag.

– Noen av dem har også sagt at det var godt å se ham som liten, puslete og med lys stemme.

Ville ikke kommentere Breiviks gråt

Geir Lippestad

Breiviks forsvarer Geir Lippestad ønsker ikke å svare direkte på hvorfor Breivik gråt under hovedforhandlinga i dag, men sier det har sammenheng med følelsene han har for sitt prosjekt som er å redde Europa fra Krig.

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Aktoratet ønsket ikke å kommentere Breiviks reaksjoni retten.

Breivik var tilsynelatende uberørt under dagens hovedforhandling med unntak av da han gråt under visning av hans egen propagandafilm.

– Vi har ingen kommentarer til hans opptreden, vi så det samme som dere. Det er ikke riktig å kommentere hans opptreden nå, det kommer vil tilbake til i prosedyren, sier Engh.

Breiviks forsvarer Geir Lippestad ønsker ikke å svare direkte på hvorfor Breivik gråt under hovedforhandlinga i dag, men sier det har sammenheng med følelsene han har for sitt prosjekt som er å redde Europa fra krig og undergang.

– Er smilet hans usikkerhet, eller er han fornøyd, spør en reporter.

Vibeke Hein Bæra sier det ikke er opp til dem å tolke hans kroppsspråk.

– Det blir tøft i morgen

Bistandsadvokatene

Bistandsadvokatene sier deres klienter synes det var vanskelig å høre lyd- og bildeopptakene i retten i dag, men at de var forberedt.

Foto: NTb-Scanpix

På direkte spørsmål svarte Lippestad at Breivik var fornøyd med dagen:

– Han er glad for at det er en stor oppmerksomhet rundt saken, sier Lippestad.

I morgen starter Breivik på sin egen forklaring. Han mener han utførte massedrapene for å redde det norske folk, og at han derfor burde stilles for en krigsforbryterdomstol.

– Det er ingen tvil om at det blir tøff kost, sier Lippestad om Breiviks forklaring som starter i morgen.

Lippestad sier Breiviks varslede tale i morgen er en kortversjon av det han kommer til å si i sin forklaring.

Forsvareren sier at de har gjennomgått spørsmålene han vil få. Men de kommer ikke til å detaljstyre Breiviks forklaring.

Målet er å spre sin ideologi

Lippestad sier de har to hovedmål for denne rettssaken: Det ene er å sørge for at Breivik blir erklært tilregnelig. Det andre er å sikre at hans rettssikkerhet blir ivaretatt.

Lippestad er imidlertid klar på at det er medisinsk personell som må vurdere dette.

– For ham er ikke utfallet av denne rettssaken det viktigste, sier Lippestad. Han har tidligere sagt at Breivik ønsker å bruke rettssaken til å spre sin ideologi.

Aktoratet sier at de ikke har noen sterke meninger om Breiviks ønske om å holde en tale i morgen, slik hans forsvarer Geir Lippestad varslet i sin innledning.

– Vi forsøker å behandle dette som en helt vanlig straffesak, selv om det er en mye større og alvorlig straffesak, svarte aktor Svein Holden under pressekonferansen mandag ettermiddag.

Fornærmede vil ha ham dømt til fengsel

Advokatene

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen i samtale med Svein Holden.

Foto: NTB Scanpix

Ifølge bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen er nærmest en samlet fornærmet-gruppe enige om at Breivik bør straffes som en tilregnelig person.

Hun sier det er en del av deres mandat å jobbe for å føre beviser som støtter at han er tilregnelig.

Ifølge advokaten er det kun noen få etterlatte og fornærmede som ikke ønsker at Breivik skal bli dømt som tilregnelig.

En av de andre bistandsadvokatene, Siv Hallgren, mente det derimot var viktig å presisere at ikke alle de pårørende har samme syn.

Hun mener det viktigste er at retten kommer fram til en riktig beslutning.

Rettssaken kan gå ut over tidsramma

Rett før rettens første dag ble avsluttet, varslet forsvarer Geir Lippestad i sitt innledningsforedrag at de kan komme til å be om at rettssaken blir utvidet på grunn av tidspress:

– Vi må ta forbehold om å begjære utsettelse av rettssaken, sa Lippestad til retten.

Ifølge forsvareren er årsaken at forsvarergruppa fikk store mengder dokumenter veldig sent.

– Vi mottok så sent som fredag over 2000 sider med ny dokumentasjon i saken. Det er avhør, men mer kritisk er analyse om organisasjonen «Knights Templar», om den eksisterer eller ikke eksisterer, sa Lippestad.

Lippestad sier de nye dokumentene kan bety at de må kalle inn flere vitner.

Saken skal etter planen avsluttes innen 22. juni.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Breivik på vei til Ila

Breivik blir frakta tilbake til Ila fengsel med politieskorte.

Foto: Helge Carlsen / NRK

Aktor tror ikke det blir utsettelse

– Denne saken har vært etterforsket tett opp til hovedforhandlingen, og det er en av grunnene til at det kom en dokumentbunke sent til forsvarerne, forklarte Svein Holden i dag.

Holden sier han har vanskelig for å tro at det kommer en begjæring om utsettelse.

Lippestad innrømmer på sin side at de nye dokumentene må inneholde noe «ekstraordinært» for at de skal be om utsettelse av saken.

Både forsvarerne og aktoratet har bedt pressen om å la dem arbeide i fred etter pressekonferansen. De trenger tiden til å forberede seg til neste dag.

Mandag ettermiddag ble det klart at Breiviks mor ikke ønsker å vitne i straffesaken på tross av at aktoratet har innkalt henne som vitne. Som nær familie, har du rett til å nekte å forklare seg.

Moren begrunnet frafallet med helsemessige årsaker.

Video Blattmann om første dag i retten

SE VIDEO: Leder av Nasjonal støttegruppe, Trond Henry Blattmann, kommenterer første rettsdag.

Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.