Tolk bommet i retten: Oversatte «nødrett» til «selvforsvar»

Tolken i Oslo tingrett oversatte norsk «nødrett» til engelske «self-defense». Flere utenlandske medier gjentok feilen.

Breivik

Tolken oversatte 'nødrett' til 'selvforsvar'.

Foto: ODD ANDERSEN / Afp

Under rettsmøtet i går påberopte Breivik seg nødrett. Nødrett er det samme som «principle of necessity» på engelsk, men i stedet oversatte tolken begrepet til «self-defense».

Utenlandsk media spredte dermed uriktige opplysninger.

«Jeg innrømmer handlingene, men erkjenner ikke straffskyld. Jeg påberoper meg nødrett», svarte Breivik da dommeren spurte etter at tiltalebeslutningen var lest opp.

Domstoladministrasjonen oversatte utsagnet til engelsk slik:

«I acknowledge the acts, but I do not plead guilty and I claim that I was doing it in self-defense».

Frode Sulland

Advokat Frode Sulland.

Foto: Bendiksby, Terje / Scanpix
Ståle Eskeland

Professor i strafferett Ståle Eskeland.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

CNN, Telegraph, Time, France24 og andre internasjonale nyhetsbyråer brukte en nyhetsvinkel om at Breivik «sa han handlet i selvforsvar».

– Det er en markert juridisk forskjell på disse to ordene, og det burde vært unngått, sier advokat Frode Sulland til NRK.no.

Independent Breivik

Den britiske tabloiden Independent var blant mediene som meldte at Breivik mente han hadde handlet i selvforsvar.

Foto: Faksimilé / NRK
The Scotsman

Dagsavisen The Scotsman.

Foto: Faksimilé / NRK

– Åpenbart en glipp

Nødrett skal oversettes til «principle of necessity» som vil si at man påberoper seg at man ikke holdes ansvarlig for ens handlinger, fordi disse var nødvendige for å unngå større skade.

Nødrett kan brukes når det man har gjort ikke like sterkt går under det som betyr selvforsvar, eller nødverge.

– Det er åpenbart en glipp fordi det er to forskjellige frifinnelsesgrunnlag. Det at han har påberopt nødrett går ut på at han foretar et lovbrudd for å avverge en større ulykke. Altså, i hans verden at Norge blir islamifisert, sier professor i strafferett Ståle Eskeland til NRK.no.

– Selvforsvar, som vi i retten kaller nødverge, vil si at man forsvarer seg mot et angrep. Det er ikke tilfelle her, sier Eskeland.

– Forsvareren vil alltid utdype eller begrunne grunnlaget. Det har ingen rettslige konsekvenser at dette bli formidlet feil i offentligheten. Breivik har åpenbart brukt det begrepet han mener å påberope seg, sier Eskeland.

– Feiltolkning

– For oss nordmenn har dette vært et element som de utenlandske journalistene ikke får med seg. Det er uheldig. Da blir hans forklaring vanskelig å forstå. Det er vesentlig å formidle det han sier riktig, sier Sulland.

Tabben er uansett ikke av noen stor betydning, mener Sulland.

– Alle mener at både det ene og det andre er en uholdbar begrunnelse for frifinnelse. Det kan jo på en annen side være at Breivik selv har misforstått begrepet, og at han senere kommer til å forklare at dette var et selvforsvar, sier Sulland.

Sulland sier han har lang erfaring med at det blir tolket feil i retten.

Erling Moe

Avdelingsdirektør i Domstoladministrasjonen, Erling Moe har beklaget overfor utenlandsk media.

Foto: NRK

– Det å oversette juridisk språkbruk er ikke alltid like lett. Vi som har tolker med oss i retten har lang erfaring med at det blir feil, uriktige nyanser, og direkte motstrid. Men det er unødvendig og galt når det forekommer på engelsk, sier Sulland.

– Har varslet utenlandsk media

Domstoladministrasjonen har tirsdag gitt beskjed til utenlandske medier om feiltolkningen.

– Det var en feiltolking, og det er beklagelig. Vi har nettopp gitt utenlandsk media beskjed om hva som er riktig oversettelse, sier Erling Moe, avdelingsdirektør i Domstolsadministrasjonen, til NRK.no.

Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.