Deler av dommen mot Breivik kan bli unntatt offentligheten

Flere juridiske eksperter mener allmennheten risikerer å ikke få innsyn i hele dommen mot Anders Behring Breivik. Grunnen er at Breiviks barnepsykiater skal forklare seg for lukkede dører under rettssaken.

Video Breivik-dom kan bli unntatt offentlighet3

Breiviks barnepsykiater skal vitne bak lukkede dører. Det kan bety at allmennheten ikke får innsyn i hele dommen mot Breivik.

Under rettsmøtet onsdag ble det klart at barnepsykiater Per Olav Næss, som observerte Anders Behring Breivik som barn, skal vitne om Breiviks barndom bak lukkede dører.

Lukkede dører betyr at verken ofre, pårørende eller allmennheten vil kunne følge forklaringen fra barnepsykiateren. Dersom opplysningene fra barnepsykiateren blir lagt vekt på i en dom, kan det også få konsekvenser for hva allmennheten får se når dommen skal skrives.

– Kan sladde deler av dommen

– Når man lukker dørene av hensyn til privatlivets fred, vil man i dommen vurdere om opplysningene man der gjengir ivaretar hensynet til privatlivets fred. Enten kan man velge å skrive seg rundt det, slik at man ikke gir opplysninger som kan krenke det hensynet, eller så kan man sladde den delen av dommen. Da blir ikke den delen offentlig for allmennheten, sier tingrettsdommer Ina Strømstad, medlem av dommernes medieutvalg.

Hun forteller videre at det er helt vanlig å lukke dørene på slike vitneprov, men siden denne saken er så spesiell, blir det litt ekstra oppmerksomhet rundt det.

– I praksis er det ofte sånn at det ikke er tilhørere, så da settes ikke dette spørsmålet på spissen.

Artikkelen fortsetter under bildet

Ina Strømstad

Tingrettsdommer Ina Strømstad sier det er vanlig praksis å lukke dørene under slike vitnemål.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Kan være viktig for tilregnelighetsvurderingen av Breivik

Aktoratet mener forklaringen til barnepsykiateren kan være svært viktig for tilregnelighetsvurderingen av Anders Behring Breivik. Hva de ulike psykiaterne sier om Breiviks mentale tilstand, er svært viktig når retten skal ta stilling til om Breivik er tilregnelig eller ikke. Advokat Harald Stabell, en av NRKs eksperter under terrorrettssaken, mener at allmennheten risikerer å ikke få vite deler av det som blir grunnlaget for en dom.

– Det kan skje. Opplysningen til allmennheten blir da begrenset, men allmennheten kan ikke få alle opplysningene i denne saken. De får jo dommen og domsresultatet, og partene i saken får lese dommen uten sladding og noen form for anonymisering, sier han.

Advokat Harald Stabell i "Aktuelt" 29.11.2011

Advokat Harald Stabell sier allmennheten risikerer å ikke få få vite deler av grunnlaget for en dom mot Breivik.

Foto: NRK